Synchronisatieproblemen met e-mail in Outlook.com oplossen

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u geen e-mail kunt verzenden of ontvangen, of geen verbinding kunt maken met Outlook.com, probeer dan de volgende oplossingen.

Als u zich niet kunt aanmelden bij uw Outlook.com-, Hotmail-, Live- of MSN-e-mailaccount, of als u niet zeker weet hoe u zich moet aan- of afmelden, lees dan Aan- of afmelden bij Outlook.com

De servicestatus controleren

Controleer eerst de servicestatus als u problemen ondervindt met Outlook.com. Als de status niet groen is, wacht u totdat de service normaal werkt voordat u het opnieuw probeert.

Welke versie van Outlook.com gebruikt u?

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de klassieke versie of bètaversie van Outlook.com gebruikt.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het bètapostvak van Outlook.com

U gebruikt de bètaversie van Outlook.com.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het klassieke postvak van Outlook.com

U gebruikt de klassieke versie van Outlook.com.

Ik heb een e-mail die iemand mij naar mijn Outlook.com-account heeft gestuurd, niet ontvangen

Als iemand een e-mailbericht naar uw account Outlook.com verzonden , maar u kunt deze niet vinden, leest u E-mail zoeken en personen in Outlook.com. Als het bericht is nooit aangekomen, zijn er verschillende dingen die u doen kunt om te proberen het probleem op te lossen:

Kies in de mappenlijst van Outlook.com de map Ongewenste e-mail en zoek het ontbrekende e-mailbericht.

Als u berichten aantreft die ten onrechte als ongewenst zijn gemarkeerd, klikt u met de rechtermuisknop op elk e-mailbericht en kiest u Markeren als niet-ongewenst. Het bericht wordt automatisch verplaatst naar uw Postvak IN.

Als uw Postvak IN vol is, ontvangt u geen nieuwe berichten. U kunt ruimte in het Postvak IN vrij maken door de map met ongewenste e-mail leeg te maken. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op Ongewenste e-mail > Alles verwijderen.

U kunt ook ongewenste e-mail in het Postvak IN opruimen of archiefmappen verwijderen. Met Opruimen kunt u automatisch alle binnenkomende e-mail van een bepaalde afzender verwijderen, alleen het laatste bericht van die afzender bewaren of e-mail van die afzender verwijderen die ouder is dan tien dagen. Selecteer een bericht dat u wilt opruimen en selecteer Opruimen.

U kunt ook ruimte in het Postvak IN vrijmaken door foto's en documenten in OneDrive op te slaan. Zie Free up storage in Outlook.com (Ruimte vrijmaken in Outlook.com) voor informatie over het opslaan van bijlagen in OneDrive.

Als uw Postvak IN is gefilterd op basis van categorieën of als de sorteervolgorde anders dan gebruikelijk is, ziet u mogelijk niet de berichten die u verwacht te zien. Filteren en sorteren zijn toegankelijk boven aan uw lijst met berichten.

 • Selecteer Filter > Alle als u wilt filteren.

 • Selecteer Filter > Sorteren op als u wilt sorteren.

Als u wilt controleren of recente berichten, kiest u Datum. Als u wilt zoeken naar berichten van een bepaalde persoon, kiest u Van. U kunt de volgorde omkeren door de optie nog eens te kiezen.

Met Postvak IN met prioriteit kunt u uw Postvak IN indelen in twee tabbladen, Prioriteit en Overige, zodat u zich kunt richten op de e-mails die het belangrijkst voor u zijn. Als Postvak IN met prioriteit is ingeschakeld, is het mogelijk dat berichten die naar u zijn verzonden op het andere tabblad terechtgekomen zijn. U kunt met de rechtermuisknop op de berichten klikken die u in Prioriteit wilt weergeven en Verplaatsen naar Prioriteit of Altijd verplaatsen naar Prioriteit selecteren. Postvak IN met prioriteit leert stelselmatig welke berichten op het tabblad Prioriteit moeten worden weergegeven.

Zie Postvak IN met prioriteit uitschakelen als u wilt weten hoe u Postvak IN met prioriteit kunt uitschakelen.

 1. Selecteer Instellingen Settings > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mailen selecteer vervolgens Ongewenste e-mail.

  Een schermafbeelding toont het venster voor ongewenste e-mail in het gedeelte E-mail van Instellingen.

 3. Als het adres van de afzender wordt weergegeven onder Geblokkeerde afzenders, selecteert u het adres en vervolgens Verwijderen Verwijderen > Opslaan.

Als het adres van de afzender niet in de lijst Geblokkeerde afzenders wordt weergeven, kunt u het adres toevoegen aan de lijst Veilige afzenders. E-mail van contactpersonen in de lijst Veilige afzenders komt nooit in de map Ongewenste e-mail terecht.

 1. Selecteer Instellingen Settings > Alle Outlook-instellingen weergeven.

 2. Selecteer E-mailen selecteer vervolgens Ongewenste e-mail.

  Een schermafbeelding toont het gedeelte Veilige afzenders van de instellingen voor ongewenste e-mail in E-mail in Instellingen voor Outlook.com.

 3. Voer het e-mailadres van de afzender in en selecteer vervolgens Toevoegen > Opslaan.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Opties.

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer Geblokkeerde afzenders aan de linkerkant van het scherm.

 3. Schermafbeelding van Geblokkeerde afzenders in het menu Opties

 4. Als het adres van de afzender wordt weergegeven onder Geblokkeerde afzenders, selecteert u het adres en vervolgens Verwijderen Verwijderen > Opslaan.

Als het adres van de afzender niet in de lijst Geblokkeerde afzenders wordt weergeven, kunt u het adres toevoegen aan de lijst Veilige afzenders. E-mail van contactpersonen in de lijst Veilige afzenders komt nooit in de map Ongewenste e-mail terecht.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Opties.

 2. Selecteer Veilige afzenders aan de linkerkant van het scherm.

  Schermafbeelding van Veilige afzenders in het menu Opties

 3. Voer het e-mailadres van de afzender in en selecteer Verwijderen Het pictogram Toevoegen. > Opslaan.

Als u wilt teruggaan naar uw Postvak IN, selecteert u Opties bovenaan het scherm.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Opties.

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer Filters en rapporteren aan de linkerkant van het scherm.

  Schermafbeelding van Filters en rapportage in het menu Opties

 3. Kies onder Een filter voor ongewenste e-mail kiezen het gewenste niveau van bescherming en selecteer Opslaan.

  • Als u Standaard kiest, kan bepaalde ongewenste e-mail in uw Postvak IN terechtkomen. Deze berichten moet u handmatig als ongewenst markeren.

  • Als u Exclusief kiest, komen bepaalde legitieme berichten in de map Ongewenste e-mail terecht. U moet de map regelmatig controleren.

Als u wilt teruggaan naar uw Postvak IN, selecteert u Opties bovenaan het scherm.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Volledige instellingen bekijken.

 2. Selecteer E-mailen selecteer vervolgens Regels.

  Een schermafbeelding toont de pagina Regels in E-mail in Instellingen voor Outlook.com.

 3. Als een of meer regels verhinderen dat u het gewenste e-mailbericht ziet, voert u een van de volgende handelingen uit.

  • Selecteer de regel die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens Verwijderen Verwijderen .

  • Selecteer de regel en selecteer Bewerken Bewerken om de regelinstellingen te wijzigen, zodat u de berichten gemakkelijker kunt terugvinden. U kunt bijvoorbeeld de actie in de regel wijzigen van 'verwijderen' in 'categoriseren' of 'markeren'.

   Selecteer Opslaan.

Als u wilt teruggaan naar uw Postvak IN, selecteert u X in de rechterbovenhoek van het venster Instellingen .

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Opties.

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer Regels voor Postvak IN en opruimen aan de linkerkant van het scherm.

  Schermafbeelding van Regels voor Postvak in en opruimen in het menu Opties

 3. Als een of meer regels verhinderen dat u het gewenste e-mailbericht ziet, voert u een van de volgende handelingen uit.

  • Selecteer de regel die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen Verwijderen .

  • Selecteer de regel en selecteer Bewerken Bewerken om de regelinstellingen te wijzigen, zodat u de berichten gemakkelijker kunt terugvinden. U kunt bijvoorbeeld de actie in de regel wijzigen van 'verwijderen' in 'categoriseren' of 'markeren'.

 4. Selecteer Opslaan.

Als u wilt teruggaan naar uw Postvak IN, selecteert u Opties bovenaan het scherm.

Controleer of het doorsturen van e-mail is ingeschakeld.

 1. Ga naar Instellingen voor het doorschakelen van gesprekken.

 2. Selecteer Doorsturen stoppen.

  Als u wilt dat het doorsturen van e-mail blijft ingeschakeld, moet u het selectievakje Een kopie van doorgestuurde berichten bewaren inschakelen.

Als u een ander e-mailaccount hebt ingesteld op doorsturen naar uw Postvak IN van Outlook.com, controleert u of het doorsturen nog geldig is en of deze optie juist is ingesteld. Neem contact op met de ondersteuning van uw andere e-mailservices voor meer informatie.

Als u geen e-mail kunt verzenden of ontvangen, is uw account mogelijk tijdelijk geblokkeerd omdat er ongebruikelijke aanmeldingsactiviteiten zijn geconstateerd. Zie Mijn Outlook.com-account deblokkeren voor informatie over het deblokkeren van uw account.

U kunt uw Outlook.com-account koppelen aan maximaal twintig andere e-mailaccounts. Als er meer dan twintig accounts zijn gekoppeld, kunt u geen berichten verzenden of ontvangen van een van die gekoppelde accounts. U kunt dit probleem oplossen door enkele gekoppelde accounts te verwijderen, zodat het totale aantal accounts de twintig niet overschrijdt.

Als u bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en nog steeds geen berichten van een afzender ontvangt, neem dan contact op met de afzender. Geef het volgende door:

 • Zijn of haar e-mail wordt niet bezorgd bij Outlook.com.

 • De afzonder kan contact opnemen met Microsoft ondersteuning via postmaster.live.com.

Ik kan geen e-mails verzenden in Outlook.com

Als u in Outlook.com problemen bij het verzenden van berichten ondervindt, probeer dan deze oplossingen.

Als de optie Verzenden ongedaan maken is ingeschakeld en u de browser sluit tijdens de wachtperiode voordat het bericht wordt verzonden, wordt het bericht niet verzonden. Als u de opties voor het verzenden van berichten wilt wijzigen, selecteert u Instellingen > Opties > E-mail > Automatische verwerking > Verzenden ongedaan maken.

Opmerking: Verzenden ongedaan maken is alleen beschikbaar in de klassieke versie van Outlook.com.

Als uw Postvak IN vol is, kunt u geen nieuwe berichten verzenden of ontvangen. U kunt ruimte in het Postvak IN vrij maken door de map met ongewenste e-mail leeg te maken door met de rechtermuisknop op Ongewenste e-mail > Alles verwijderen te klikken.

Schermafbeelding van de optie Alles verwijderen

U kunt ook Opruimen gebruiken om ongewenste e-mail uit het Postvak IN of archiefmappen te verwijderen. Met Opruimen kunt u automatisch alle binnenkomende e-mail van een bepaalde afzender verwijderen, alleen het laatste bericht van die afzender bewaren of e-mail van die afzender verwijderen die ouder is dan tien dagen. Selecteer een bericht dat u wilt opruimen en selecteer Opruimen.

Schermafbeelding van de knop Opruimen

U kunt ook ruimte in het Postvak IN vrijmaken door foto's en documenten in OneDrive op te slaan. Zie Free up storage in Outlook.com (Ruimte vrijmaken in Outlook.com) voor informatie over het opslaan van bijlagen in OneDrive.

Zorg ervoor dat de e-mailadressen van de personen aan wie u een bericht wilt verzenden, juist zijn ingedeeld. Als u een bericht verzendt naar een verkeerd getypt e-mailadres, wordt er een foutbericht weergegeven.

Als u bijvoorbeeld de extensie .com aan een e-mailadres vergeet toe te voegen, krijgt u een foutmelding die er als volgt uitziet:

Schermafbeelding van een foutieve adresnotatie in Outlook.com.

Om spammers te ontmoedigen, beperkt Outlook.com het aantal berichten dat op één dag kan worden verzonden. Als u een bericht ontvangt dat u de dagelijkse limiet aan berichten hebt bereikt, doet u het volgende:

 • Sla uw e-mail op als concept en verzend het bericht de volgende dag.

 • Vergroot uw berichtenlimieten door beveiligingsgegevens toe te voegen aan uw account (zie hieronder).

 • Als de e-mail op een mobiel apparaat is gemaakt, tikt u om het bericht te sluiten. U ontvangt een melding waarin u wordt gevraagd of u het bericht wilt opslaan of verwijderen. Kies Opslaan en Synchroniseren. Vervolgens gaat u naar Outlook.com op een computer, opent u het concept en slaat u dit op.

U kunt de limieten voor het verzenden van uw berichten vergroten door beveiligingsgegevens toe te voegen aan uw account. Ga naar de beveiligingspagina van uw Microsoft-accountpagina, selecteer Gegevens bijwerken en voeg de volgende beveiligingsgegevens toe aan uw account:

Telefoonnummer

 1. Selecteer Beveiligingsgegevens toevoegen.

 2. Voer uw telefoonnummer in het dialoogvenster in.

 3. Selecteer Volgende en volg de instructies op het scherm.

Alternatief e-mailadres

 1. Selecteer Beveiligingsgegevens toevoegen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster de pijl naast Een telefoonnummer en selecteer Een alternatief e-mailadres.

 3. Voer een alternatief e-mailadres in.

 4. Selecteer Volgende en volg de instructies op het scherm.

Verificatie in twee stappen

 1. Selecteer Verificatie in twee stappen instellen.

 2. Typ uw wachtwoord en selecteer Aanmelden.

 3. Selecteer Volgende en volg de instructies op het scherm.

U kunt uw Outlook.com-account koppelen aan maximaal twintig andere e-mailaccounts. Als er meer dan twintig accounts zijn gekoppeld, kunt u geen berichten verzenden of ontvangen van een van die gekoppelde accounts. U kunt dit probleem oplossen door enkele gekoppelde accounts te verwijderen, zodat het totale aantal accounts de twintig niet overschrijdt.

Als u geen e-mail kunt verzenden of ontvangen, is uw account mogelijk tijdelijk geblokkeerd omdat er ongebruikelijke aanmeldingsactiviteiten zijn geconstateerd. Zie Mijn Outlook.com-account deblokkeren voor informatie over het deblokkeren van uw account.

In Outlook.com gelden beperkingen voor het aantal geadresseerden dat u aan een e-mailbericht kunt toevoegen. Als u de limiet overschrijdt, wordt in een foutbericht vermeld hoeveel geadresseerden u aan uw bericht kunt toevoegen. Verwijder enkele geadresseerden en probeer het bericht opnieuw te verzenden.

In Outlook.com wordt het verzenden van berichten geblokkeerd wanneer de inhoud er volgens de filters voor ongewenste e-mail in Outlook.com uitziet als ongewenste e-mail. Soms wordt niet-frauduleuze e-mail als ongewenste e-mail gemarkeerd. Als uw bericht wordt geblokkeerd, wijzigt u de inhoud van uw bericht en verzendt u het opnieuw.

Met Information Rights Management (IRM) kunnen afzenders toegangsmachtigingen voor hun e-mailberichten opgeven, zoals verhinderen dat berichten worden doorgestuurd, gelezen, afgedrukt of gekopieerd door onbevoegden. Zie Inleiding tot IRM voor e-mailberichten voor meer informatie over deze functie.

Outlook.com biedt geen ondersteuning meer voor AUTH PLAIN-verificatie. Als u berichten probeert te verzenden vanaf een apparaat dat gebruikmaakt van AUTH PLAIN-verificatie, worden uw berichten niet verzonden. Zie Outlook.com biedt geen ondersteuning meer voor AUTH PLAIN-verificatie voor meer informatie.

U kunt geen e-mail verzenden vanuit Windows Live Mail, Outlook op de computer of vanaf een mobiel apparaat.

Eerder dit jaar heeft Microsoft het nieuwe Outlook.com op de markt gebracht. Hiermee kunt u zich concentreren op datgene wat belangrijk voor u is, kunt u moeiteloos met anderen samenwerken en krijgt u meer gedaan. Als onderdeel van de upgrade van Outlook.com verplaatsen we uw account naar een veiligere en betrouwbaardere infrastructuur.

U moet uw Outlook.com-account opnieuw verbinding laten maken met Outlook op uw computer of Outlook op uw telefoon voor een optimale werking en om problemen op te lossen. Zie dit artikel voor meer informatie over hoe u uw account opnieuw verbinding laat maken.

Windows Live Mail 2012 heeft geen verbinding meer met Outlook.com-accounts. Gebruikers van Windows Live Mail hebben een andere app nodig of moeten een webbrowser gebruiken om www.outlook.com te bezoeken. De ingebouwde e-mailapp van Windows is de aanbevolen vervanger van Windows Live Mail 2012 en is tevens de meestgebruikte e-mailapp onder gebruikers van Outlook.com. Lees meer over waarom Windows Live Mail 2012 geen verbinding maakt met Outlook.com.

Als u uw wachtwoord voor Outlook.com hebt gewijzigd, moet u wellicht de instellingen van uw e-mailaccount wijzigen in Outlook en eveneens in uw mobiele apps.

Als u uw Outlook.com-account verbonden hebt met Outlook op uw computer of Outlook op uw telefoon en u probeert een bericht te verzenden met een bijlage die groter is dan 25 MB, dan wordt het bericht niet door Outlook verzonden.

Als u het probleem wilt oplossen, gaat u naar het Postvak UIT en open de niet-verzonden berichten. Begin met het oudste bericht. Als een bericht een bijlage bevat die groter is dan 25 MB, verwijdert u de bijlage en voegt u een kleiner bestand toe of uploadt u het bestand naar OneDrive. Voeg vervolgens een koppeling aan de bijlage toe. Vervolgens verstuurt u het bericht opnieuw.

Zie Een bestand toevoegen aan een e-mailbericht in Outlook voor Windows voor meer informatie over het koppelen van bestanden aan berichten in Outlook voor Windows.

Als u problemen ondervindt bij het ontvangen of verzenden van berichten met uw mobiele apparaat, kunt u het apparaat verwijderen in Outlook.com-opties.

 1. Meld u aan bij Outlook.com op een computer.

 2. Aan de bovenkant van de pagina, selecteert u Instellingen Instellingen > Opties of Volledige instellingen weergave > Algemeen > Mobiele apparaten.

 3. Selecteer uw telefoon in de lijst met verbonden mobiele apparaten en selecteer vervolgens Verwijderen.

  Telefoon verwijderen vanuit Outlook Web App

 4. Selecteer Ja in het bevestigingsvenster.

 5. Schakel uw mobiele apparaat volledig uit.

 6. Start uw mobiele apparaat na een paar seconden opnieuw op en synchroniseer met uw postvak.

Nog steeds hulp nodig?

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Verwante onderwerpen

Opties voor mobiele apparaten op Outlook.com of de webversie van Outlook
Opslaglimieten in Outlook.com
Uw Postvak IN organiseren met Archiveren, Opruimen en andere hulpmiddelen in Outlook.com
Spam voorkomen in het Postvak IN in Outlook.com

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×