Synchronisatieproblemen met e-mail in Outlook.com oplossen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u geen e-mail verzenden of ontvangen of geen verbinding met Outlook.com maken, kunt u deze richtlijnen en tips.

Als u niet kunt aanmelden bij uw Outlook.comweer te geven, Hotmail, Live- of MSN e-mailaccount of u niet zeker weet hoe u aanmelden of afmelden, aanmelden of afmelden bij Outlook.com lezen

De servicestatus controleren

Controleer eerst de servicestatus als u problemen ondervindt met Outlook.com. Als de status niet groen is, wacht u totdat de service normaal werkt voordat u het opnieuw probeert.

Welke versie van Outlook.com gebruikt u?

De instructies kunnen enigszins afwijken, afhankelijk van of u de bètaversie van Outlook.com gebruikt. Kies welke versie u gebruikt om de aanwijzingen te zien die voor u van toepassing zijn.

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

ALS UW POSTVAK ER ZO UITZIET...

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het postvak van de bètaversie van Outlook.com

Zie de instructies voor de bètaversie van Outlook.com.

Schermafbeelding van de linkerbovenhoek van het klassieke postvak van Outlook.com

Zie de instructies voor het klassieke Outlook.com.

Instructies voor de bètaversie van Outlook.com

Als iemand een e-mailbericht naar uw Outlook.com-account heeft gestuurd maar het bericht niet is aangekomen, kunt u verschillende dingen doen om het probleem te verhelpen.

De map Ongewenste e-mail controleren

Kies in de mappenlijst van Outlook.com de map Ongewenste e-mail en zoek het ontbrekende e-mailbericht.

Een schermafbeelding ziet u de map Ongewenste E-mail is geselecteerd in de mappenlijst.

Als u berichten aantreft die ten onrechte als ongewenst zijn gemarkeerd, klikt u met de rechtermuisknop op elk e-mailbericht en kiest u Markeren als niet-ongewenst. Het bericht wordt automatisch verplaatst naar uw Postvak IN.

Het Postvak IN opschonen

Als uw Postvak IN vol is, ontvangt u geen nieuwe berichten. U kunt ruimte in het Postvak IN vrij maken door de map met ongewenste e-mail leeg te maken. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op Ongewenste e-mail > Alles verwijderen.

Een schermafbeelding ziet u het verwijderen optie Alles is geselecteerd om de map Ongewenste E-mail.

U kunt ook ongewenste e-mail in het Postvak IN opruimen of archiefmappen verwijderen. Met Opruimen kunt u automatisch alle binnenkomende e-mail van een bepaalde afzender verwijderen, alleen het laatste bericht van die afzender bewaren of e-mail van die afzender verwijderen die ouder is dan tien dagen. Selecteer een bericht dat u wilt opruimen en selecteer Opruimen.

Een schermafbeelding ziet u de optie opschonen is geselecteerd op de werkbalk E-mail.

U kunt ook ruimte in het Postvak IN vrijmaken door foto's en documenten in OneDrive op te slaan. Zie Free up storage in Outlook.com (Ruimte vrijmaken in Outlook.com) voor informatie over het opslaan van bijlagen in OneDrive.

De instellingen voor filteren en sorteren van uw Postvak IN controleren

Als uw Postvak IN is gefilterd op basis van categorieën of als de sorteervolgorde anders dan gebruikelijk is, ziet u mogelijk niet de berichten die u verwacht te zien. Filteren en sorteren zijn toegankelijk boven aan uw lijst met berichten.

 • Selecteer Filter > Alle als u wilt filteren.

  Een schermafbeelding ziet u de optie Alles is geselecteerd in het besturingselement Filte voor e-mailberichten.

 • Selecteer Filter > Sorteren op als u wilt sorteren.

  Een schermafbeelding ziet u het sorteren door de optie geselecteerd in het besturingselement Filter voor e-mailberichten.

Als u wilt controleren of recente berichten, kiest u Datum. Als u wilt zoeken naar berichten van een bepaalde persoon, kiest u Van. U kunt de volgorde omkeren door de optie nog eens te kiezen.

Het tabblad Overige controleren

Met Postvak IN met prioriteit kunt u uw Postvak IN indelen in twee tabbladen, Prioriteit en Overige, zodat u zich kunt richten op de e-mails die het belangrijkst voor u zijn. Als Postvak IN met prioriteit is ingeschakeld, is het mogelijk dat berichten die naar u zijn verzonden op het andere tabblad terechtgekomen zijn. U kunt met de rechtermuisknop op de berichten klikken die u in Prioriteit wilt weergeven en Verplaatsen naar Prioriteit of Altijd verplaatsen naar Prioriteit selecteren. Postvak IN met prioriteit leert stelselmatig welke berichten op het tabblad Prioriteit moeten worden weergegeven.

Een schermafbeelding ziet u de Focused en andere besturingselementen voor het Postvak gericht in.

Zie Postvak IN met prioriteit uitschakelen als u wilt weten hoe u Postvak IN met prioriteit kunt uitschakelen.

De lijsten met geblokkeerde en veilige afzenders controleren

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > volledige weergave-instellingen.

 2. Selecteer E-mailen selecteer vervolgens ongewenste e-mail.

  Een schermafbeelding ziet u het venster van ongewenste e-mail in het gebied van de Mail-instellingen.

 3. Als het adres van de afzender wordt weergegeven onder Geblokkeerde afzenders, selecteert u het adres en vervolgens Verwijderen Verwijderen > Opslaan.

Als het adres van de afzender niet in de lijst Geblokkeerde afzenders wordt weergeven, kunt u het adres toevoegen aan de lijst Veilige afzenders. E-mail van contactpersonen in de lijst Veilige afzenders komt nooit in de map Ongewenste e-mail terecht.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > volledige weergave-instellingen.

 2. Selecteer E-mailen selecteer vervolgens ongewenste e-mail.

  Een schermafbeelding ziet u de lijst met veilige afzenders de gebied van de instellingen voor ongewenste E-mail in Mail in instellingen voor Outlook.com.

 3. Voer het e-mailadres van de afzender en selecteer vervolgens toevoegen > Opslaan.

Uw e-mailregels controleren

Met e-mailregels kunt uw postvak overzichtelijk houden door berichten te verwijderen, te verplaatsen, te categoriseren of te markeren op basis van de afzender, het onderwerp of andere criteria. Mogelijk is er een regel actief die verhindert dat u bepaalde e-mailberichten in uw postvak ziet.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > volledige weergave-instellingen.

 2. Selecteer E-mailen selecteer vervolgens regels.

  Een schermafbeelding ziet u de pagina regels in Mail in instellingen voor Outlook.com.

 3. Als een of meer regels verhinderen dat u het gewenste e-mailbericht ziet, voert u een van de volgende handelingen uit.

  • Selecteer de regel die u wilt verwijderen en selecteer vervolgens verwijderen Delete .

  • Selecteer de regel en selecteer vervolgens bewerken Bewerken de regelinstellingen voor wijzigen zodat u de berichten eenvoudiger kan vinden. U kunt bijvoorbeeld de actie in de regel wijzigen van verwijderen categoriseren of het markeren.

   Selecteer Save.

Als u wilt teruggaan naar uw postvak in, selecteert u X in de rechterbovenhoek van het venster Instellingen .

Doorsturen van e-mail controleren

Controleer of het doorsturen van e-mail is ingeschakeld.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > volledige instellingen weergeven.

 2. Selecteer Mailen selecteer vervolgens doorschakelen > stoppen van doorsturen.

  Als u wilt blijven op het doorsturen van e-mail, selecteer starten doorsturen, voert u een e-mailadres voor de bestemming van de doorgestuurde e-mailbericht en schakel het selectievakje in voor een kopie van doorgestuurde berichten behouden.

Als u een ander e-mailaccount hebt ingesteld om door te sturen naar uw postvak in van Outlook.com , zorgen doorschakelen is niet verlopen en juist is ingesteld. Neem contact op met uw andere e-mail services ondersteuning voor meer informatie.

Controleren of een account is geblokkeerd

Als u geen e-mail kunt verzenden of ontvangen, is uw account mogelijk tijdelijk geblokkeerd omdat er ongebruikelijke aanmeldingsactiviteiten zijn geconstateerd. Zie Mijn Outlook.com-account deblokkeren voor informatie over het deblokkeren van uw account.

Enkele verbonden accounts verwijderen

U kunt uw Outlook.com-account koppelen aan maximaal twintig andere e-mailaccounts. Als er meer dan twintig accounts zijn gekoppeld, kunt u geen berichten verzenden of ontvangen van een van die gekoppelde accounts. U kunt dit probleem oplossen door enkele gekoppelde accounts te verwijderen, zodat het totale aantal accounts de twintig niet overschrijdt.

Contact opnemen met de afzender

Als u bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en nog steeds geen berichten van een afzender ontvangt, neem dan contact op met de afzender. Geef het volgende door:

 • Zijn of haar e-mail wordt niet bezorgd bij Outlook.com.

 • De afzonder kan contact opnemen met Microsoft ondersteuning via postmaster.live.com.

Instructies voor de klassieke versie van Outlook.com

Synchronisatieproblemen oplossen

Selecteer hieronder uw probleem.

Als iemand een e-mailbericht naar uw Outlook.com-account heeft gestuurd maar het bericht niet is aangekomen, kunt u verschillende dingen doen om het probleem te verhelpen.

De map Ongewenste e-mail controleren

Kies in de mappenlijst van Outlook.com de map Ongewenste e-mail en zoek het ontbrekende e-mailbericht.

Een schermafbeelding van de map Ongewenste e-mail

Als u berichten aantreft die ten onrechte als ongewenst zijn gemarkeerd, klikt u met de rechtermuisknop op elk e-mailbericht en kiest u Markeren als niet-ongewenst. Het bericht wordt automatisch verplaatst naar uw Postvak IN.

Het Postvak IN opschonen

Als uw Postvak IN vol is, ontvangt u geen nieuwe berichten. U kunt ruimte in het Postvak IN vrij maken door de map met ongewenste e-mail leeg te maken. Klik hiervoor met de rechtermuisknop op Ongewenste e-mail > Alles verwijderen.

Schermafbeelding van de optie Alles verwijderen

U kunt ook ongewenste e-mail in het Postvak IN opruimen of archiefmappen verwijderen. Met Opruimen kunt u automatisch alle binnenkomende e-mail van een bepaalde afzender verwijderen, alleen het laatste bericht van die afzender bewaren of e-mail van die afzender verwijderen die ouder is dan tien dagen. Selecteer een bericht dat u wilt opruimen en selecteer Opruimen.

Schermafbeelding van de knop Opruimen

U kunt ook ruimte in het Postvak IN vrijmaken door foto's en documenten in OneDrive op te slaan. Zie Free up storage in Outlook.com (Ruimte vrijmaken in Outlook.com) voor informatie over het opslaan van bijlagen in OneDrive.

De instellingen voor filteren en sorteren van uw Postvak IN controleren

Als uw Postvak IN is gefilterd op basis van categorieën of als de sorteervolgorde anders dan gebruikelijk is, ziet u mogelijk niet de berichten die u verwacht te zien. Filteren en sorteren zijn toegankelijk boven aan uw lijst met berichten.

 • Selecteer Filter > Alle als u wilt filteren.

  Een schermafbeelding van de knop Filter waarin Alles is geselecteerd

 • Selecteer Filter > Sorteren op als u wilt sorteren.

  Een schermafbeelding van het menu Filter met 'Sorteren op' geselecteerd

Als u wilt controleren of recente berichten, kiest u Datum. Als u wilt zoeken naar berichten van een bepaalde persoon, kiest u Van. U kunt de volgorde omkeren door de optie nog eens te kiezen.

Het tabblad Overige controleren

Met Postvak IN met prioriteit kunt u uw Postvak IN indelen in twee tabbladen, Prioriteit en Overige, zodat u zich kunt richten op de e-mails die het belangrijkst voor u zijn. Als Postvak IN met prioriteit is ingeschakeld, is het mogelijk dat berichten die naar u zijn verzonden op het andere tabblad terechtgekomen zijn. U kunt met de rechtermuisknop op de berichten klikken die u in Prioriteit wilt weergeven en Verplaatsen naar Prioriteit of Altijd verplaatsen naar Prioriteit selecteren. Postvak IN met prioriteit leert stelselmatig welke berichten op het tabblad Prioriteit moeten worden weergegeven.

Een schermafbeelding van het tabblad Overige

Zie Postvak IN met prioriteit uitschakelen als u wilt weten hoe u Postvak IN met prioriteit kunt uitschakelen.

De lijsten met geblokkeerde en veilige afzenders controleren

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Opties.

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer Geblokkeerde afzenders aan de linkerkant van het scherm.

 3. Schermafbeelding van Geblokkeerde afzenders in het menu Opties

 4. Als het adres van de afzender wordt weergegeven onder Geblokkeerde afzenders, selecteert u het adres en vervolgens Verwijderen Verwijderen > Opslaan.

Als het adres van de afzender niet in de lijst Geblokkeerde afzenders wordt weergeven, kunt u het adres toevoegen aan de lijst Veilige afzenders. E-mail van contactpersonen in de lijst Veilige afzenders komt nooit in de map Ongewenste e-mail terecht.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Opties.

 2. Selecteer Veilige afzenders aan de linkerkant van het scherm.

  Schermafbeelding van Veilige afzenders in het menu Opties

 3. Voer het e-mailadres van de afzender in en selecteer Verwijderen Het pictogram Toevoegen. > Opslaan.

Als u wilt teruggaan naar uw Postvak IN, selecteert u Opties bovenaan het scherm.

De instellingen van uw map Ongewenste e-mail controleren

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Opties.

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer Filters en rapporteren aan de linkerkant van het scherm.

  Schermafbeelding van Filters en rapportage in het menu Opties

 3. Kies onder Een filter voor ongewenste e-mail kiezen het gewenste niveau van bescherming en selecteer Opslaan.

  • Als u Standaard kiest, kan bepaalde ongewenste e-mail in uw Postvak IN terechtkomen. Deze berichten moet u handmatig als ongewenst markeren.

  • Als u Exclusief kiest, komen bepaalde legitieme berichten in de map Ongewenste e-mail terecht. U moet de map regelmatig controleren.

Als u wilt teruggaan naar uw Postvak IN, selecteert u Opties bovenaan het scherm.

Uw e-mailregels controleren

Met e-mailregels kunt uw postvak overzichtelijk houden door berichten te verwijderen, te verplaatsen, te categoriseren of te markeren op basis van de afzender, het onderwerp of andere criteria. Mogelijk is er een regel actief die verhindert dat u bepaalde e-mailberichten in uw postvak ziet.

 1. Selecteer Instellingen Instellingen > Opties.

  Schermafbeelding van de knop Instellingen.

 2. Selecteer Regels voor Postvak IN en opruimen aan de linkerkant van het scherm.

  Schermafbeelding van Regels voor Postvak in en opruimen in het menu Opties

 3. Als een of meer regels verhinderen dat u het gewenste e-mailbericht ziet, voert u een van de volgende handelingen uit.

  • Selecteer de regel die u wilt verwijderen en selecteer Verwijderen Delete .

  • Selecteer de regel en selecteer Bewerken Bewerken om de regelinstellingen te wijzigen, zodat u de berichten gemakkelijker kunt terugvinden. U kunt bijvoorbeeld de actie in de regel wijzigen van 'verwijderen' in 'categoriseren' of 'markeren'.

 4. Selecteer Opslaan.

Als u wilt teruggaan naar uw Postvak IN, selecteert u Opties bovenaan het scherm.

Doorsturen van e-mail controleren

Controleer of het doorsturen van e-mail is ingeschakeld.

 1. Ga naar Instellingen voor het doorschakelen van gesprekken.

 2. Selecteer Doorsturen stoppen.

  Als u wilt dat het doorsturen van e-mail blijft ingeschakeld, moet u het selectievakje Een kopie van doorgestuurde berichten bewaren inschakelen.

Als u een ander e-mailaccount hebt ingesteld op doorsturen naar uw Postvak IN van Outlook.com, controleert u of het doorsturen nog geldig is en of deze optie juist is ingesteld. Neem contact op met de ondersteuning van uw andere e-mailservices voor meer informatie.

Controleren of een account is geblokkeerd

Als u geen e-mail kunt verzenden of ontvangen, is uw account mogelijk tijdelijk geblokkeerd omdat er ongebruikelijke aanmeldingsactiviteiten zijn geconstateerd. Zie Mijn Outlook.com-account deblokkeren voor informatie over het deblokkeren van uw account.

Enkele verbonden accounts verwijderen

U kunt uw Outlook.com-account koppelen aan maximaal twintig andere e-mailaccounts. Als er meer dan twintig accounts zijn gekoppeld, kunt u geen berichten verzenden of ontvangen van een van die gekoppelde accounts. U kunt dit probleem oplossen door enkele gekoppelde accounts te verwijderen, zodat het totale aantal accounts de twintig niet overschrijdt.

Contact opnemen met de afzender

Als u bovenstaande oplossingen hebt geprobeerd en nog steeds geen berichten van een afzender ontvangt, neem dan contact op met de afzender. Geef het volgende door:

 • Zijn of haar e-mail wordt niet bezorgd bij Outlook.com.

 • De afzonder kan contact opnemen met Microsoft ondersteuning via postmaster.live.com.

Als u in Outlook.com problemen bij het verzenden van berichten ondervindt, probeer dan deze oplossingen.

De optie Verzenden ongedaan maken is ingeschakeld

Als de optie Verzenden ongedaan maken is ingeschakeld en u de browser sluit tijdens de wachtperiode voordat het bericht wordt verzonden, wordt het bericht niet verzonden. Als u de opties voor het verzenden van berichten wilt wijzigen, selecteert u Instellingen > Opties > E-mail > Automatische verwerking > Verzenden ongedaan maken.

Uw Postvak IN is vol

Als uw Postvak IN vol is, kunt u geen nieuwe berichten verzenden of ontvangen. U kunt ruimte in het Postvak IN vrij maken door de map met ongewenste e-mail leeg te maken door met de rechtermuisknop op Ongewenste e-mail > Alles verwijderen te klikken.

Schermafbeelding van de optie Alles verwijderen

U kunt ook Opruimen gebruiken om ongewenste e-mail uit het Postvak IN of archiefmappen te verwijderen. Met Opruimen kunt u automatisch alle binnenkomende e-mail van een bepaalde afzender verwijderen, alleen het laatste bericht van die afzender bewaren of e-mail van die afzender verwijderen die ouder is dan tien dagen. Selecteer een bericht dat u wilt opruimen en selecteer Opruimen.

Schermafbeelding van de knop Opruimen

U kunt ook ruimte in het Postvak IN vrijmaken door foto's en documenten in OneDrive op te slaan. Zie Free up storage in Outlook.com (Ruimte vrijmaken in Outlook.com) voor informatie over het opslaan van bijlagen in OneDrive.

U kunt geen e-mail verzenden vanuit Windows Live Mail, Outlook op de computer of vanaf een mobiel apparaat

Eerder dit jaar heeft Microsoft het nieuwe Outlook.com op de markt gebracht. Hiermee kunt u zich concentreren op datgene wat belangrijk voor u is, kunt u moeiteloos met anderen samenwerken en krijgt u meer gedaan. Als onderdeel van de upgrade van Outlook.com verplaatsen we uw account naar een veiligere en betrouwbaardere infrastructuur.

Uw Outlook.com-account opnieuw verbinding laten maken met Outlook op de computer of Outlook op de telefoon

U moet uw Outlook.com-account opnieuw koppelen aan Outlook op de computer of Outlook op de telefoon voor een optimale werking en om problemen op te lossen. Zie dit artikel voor meer informatie over hoe u uw account opnieuw kunt koppelen.

De Mail-app in Windows gebruiken

Windows Live Mail 2012 heeft geen verbinding meer met Outlook.com-accounts. Gebruikers van Windows Live Mail hebben een andere app nodig of moeten een webbrowser gebruiken om www.outlook.com te bezoeken. De ingebouwde e-mailapp van Windows is de aanbevolen vervanger van Windows Live Mail 2012 en is tevens de meestgebruikte e-mailapp onder gebruikers van Outlook.com. Lees meer over waarom Windows Live Mail 2012 geen verbinding maakt met Outlook.com.

U hebt onlangs uw wachtwoord gewijzigd

Als u uw wachtwoord voor Outlook.com hebt gewijzigd, moet u wellicht de instellingen van uw e-mailaccount wijzigen in Outlook en eveneens in uw mobiele apps.

Het bericht of de bijlagen zijn te groot

Als u uw Outlook.com-account gekoppeld hebt aan Outlook op de computer of Outlook op de telefoon en u een bericht probeert te verzenden met een bijlage die groter is dan 25 MB, wordt het bericht niet door Outlook verzonden.

Als u het probleem wilt oplossen, gaat u naar het Postvak UIT en open de niet-verzonden berichten. Begin met het oudste bericht. Als een bericht een bijlage bevat die groter is dan 25 MB, verwijdert u de bijlage en voegt u een kleiner bestand toe of uploadt u het bestand naar OneDrive. Voeg vervolgens een koppeling aan de bijlage toe. Vervolgens verstuurt u het bericht opnieuw.

Zie Een bestand toevoegen aan een e-mailbericht in Outlook voor Windows voor meer informatie over het koppelen van bestanden aan berichten in Outlook voor Windows.

De adresregel Aan controleren

Zorg ervoor dat de e-mailadressen van de personen aan wie u een bericht wilt verzenden, juist zijn ingedeeld. Als u een bericht verzendt naar een verkeerd getypt e-mailadres, wordt er een foutbericht weergegeven.

Als u bijvoorbeeld de extensie .com aan een e-mailadres vergeet toe te voegen, krijgt u een foutmelding die er als volgt uitziet:

Schermafbeelding van een foutieve adresnotatie in Outlook.com.

U hebt de dagelijkse limiet voor berichten overschreden

Om spammers te ontmoedigen, beperkt Outlook.com het aantal berichten dat op één dag kan worden verzonden. Als u een bericht ontvangt dat u de dagelijkse limiet aan berichten hebt bereikt, doet u het volgende:

 • Sla uw e-mail op als concept en verzend het bericht de volgende dag.

 • Vergroot de limieten voor uw berichten door beveiligingsgegevens toe te voegen aan uw account.

 • Als de e-mail op een mobiel apparaat is gemaakt, tikt u om het bericht te sluiten. U ontvangt een melding waarin u wordt gevraagd of u het bericht wilt opslaan of verwijderen. Kies Opslaan en Synchroniseren. Vervolgens gaat u naar Outlook.com op een computer, opent u het concept en slaat u dit op.

Er zijn te veel verbonden accounts

U kunt uw Outlook.com-account koppelen aan maximaal twintig andere e-mailaccounts. Als er meer dan twintig accounts zijn gekoppeld, kunt u geen berichten verzenden of ontvangen van een van die gekoppelde accounts. U kunt dit probleem oplossen door enkele gekoppelde accounts te verwijderen, zodat het totale aantal accounts de twintig niet overschrijdt.

Uw account is geblokkeerd

Als u geen e-mail kunt verzenden of ontvangen, is uw account mogelijk tijdelijk geblokkeerd omdat er ongebruikelijke aanmeldingsactiviteiten zijn geconstateerd. Zie Mijn Outlook.com-account deblokkeren voor informatie over het deblokkeren van uw account.

U hebt te veel geadresseerden aan één e-mail toegevoegd

In Outlook.com gelden beperkingen voor het aantal geadresseerden dat u aan een e-mailbericht kunt toevoegen. Als u de limiet overschrijdt, wordt in een foutbericht vermeld hoeveel geadresseerden u aan uw bericht kunt toevoegen. Verwijder enkele geadresseerden en probeer het bericht opnieuw te verzenden.

Uw inhoud heeft filters voor ongewenste e-mail geactiveerd

In Outlook.com wordt het verzenden van berichten geblokkeerd wanneer de inhoud er volgens de filters voor ongewenste e-mail in Outlook.com uitziet als ongewenste e-mail. Soms wordt niet-frauduleuze e-mail als ongewenste e-mail gemarkeerd. Als uw bericht wordt geblokkeerd, wijzigt u de inhoud van uw bericht en verzendt u het opnieuw.

De limieten voor het verzenden van berichten vergroten

U kunt de limieten voor het verzenden van uw berichten vergroten door beveiligingsgegevens toe te voegen aan uw account. Ga naar de beveiligingspagina van uw Microsoft-accountpagina, selecteer Gegevens bijwerken en voeg de volgende beveiligingsgegevens toe aan uw account:

Telefoonnummer

 1. Selecteer Beveiligingsgegevens toevoegen.

 2. Voer uw telefoonnummer in het dialoogvenster in.

 3. Selecteer Volgende en volg de instructies op het scherm.

Alternatief e-mailadres

 1. Selecteer Beveiligingsgegevens toevoegen.

 2. Selecteer in het dialoogvenster de pijl naast Een telefoonnummer en selecteer Een alternatief e-mailadres.

 3. Voer een alternatief e-mailadres in.

 4. Selecteer Volgende en volg de instructies op het scherm.

Verificatie in twee stappen

 1. Selecteer Verificatie in twee stappen instellen.

 2. Typ uw wachtwoord en selecteer Aanmelden.

 3. Selecteer Volgende en volg de instructies op het scherm.

Onvoldoende machtigingen

Met Information Rights Management (IRM) kunnen afzenders toegangsmachtigingen voor hun e-mailberichten opgeven, zoals verhinderen dat berichten worden doorgestuurd, gelezen, afgedrukt of gekopieerd door onbevoegden. Zie Inleiding tot IRM voor e-mailberichten voor meer informatie over deze functie.

U verzendt e-mail vanaf een ouder apparaat dat gebruikmaakt van AUTH PLAIN

Outlook.com biedt geen ondersteuning meer voor AUTH PLAIN-verificatie. Als u berichten probeert te verzenden vanaf een apparaat dat gebruikmaakt van AUTH PLAIN-verificatie, worden uw berichten niet verzonden. Zie Outlook.com biedt geen ondersteuning meer voor AUTH PLAIN-verificatie voor meer informatie.

Als u problemen ondervindt bij het ontvangen of verzenden van berichten met uw mobiele apparaat, kunt u het apparaat verwijderen in Outlook.com-opties.

 1. Ga naar Mobiele apparaten.

 2. Selecteer uw telefoon in de lijst met verbonden mobiele apparaten en selecteer vervolgens Verwijderen.

  Telefoon verwijderen vanuit Outlook Web App

 3. Selecteer Ja in het bevestigingsvenster.

 4. Schakel uw mobiele apparaat volledig uit.

 5. Start uw mobiele apparaat na een paar seconden opnieuw op en synchroniseer met uw postvak.

Nog steeds hulp nodig?

Knop voor Communityforum De knop Contact opnemen met ondersteuning

Verwante onderwerpen

Opties voor mobiele apparaten op Outlook.com of de webversie van Outlook
Opslaglimieten in Outlook.com
Uw Postvak IN organiseren met Archiveren, Opruimen en andere hulpmiddelen in Outlook.com
Spam voorkomen in het Postvak IN in Outlook.com

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×