Subrapporten maken en gebruiken

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Wanneer u met relationele gegevens werkt (waarbij verwante gegevens in afzonderlijke tabellen worden opgeslagen), zult u informatie vaak vanuit meerdere tabellen of query's in hetzelfde rapport willen bekijken. Stel bijvoorbeeld dat u klantgegevens wilt zien maar tegelijkertijd ook informatie over de orders van de klant wilt bekijken. In dat geval is een subrapport het aangewezen hulpmiddel: u kunt de ordergegevens samen met de klantgegevens op een logische, overzichtelijke manier in het rapport weergeven. In Microsoft Office Access 2007 kunt u op een aantal manieren snel subrapporten maken.

Wat wilt u doen?

Meer informatie over subrapporten

Een subrapport maken

Ontwerpwijzigingen aanbrengen in een subrapport

Inzicht krijgen in subrapporten

Een subrapport is een rapport dat is ingevoegd in een ander rapport. Wanneer u rapporten combineert, moet een van deze dienen als de hoofdrapport die het andere rapport bevat. Een hoofdrapport is afhankelijk van of niet-afhankelijk. Een afhankelijk rapport is een die gegevens kunt weergeven en heeft een tabel, queryof SQL-instructie die zijn opgegeven in de eigenschap Recordbron . Een niet-afhankelijk rapport is een waarde die niet is gebaseerd op een tabel, query of SQL-instructie (dat wil zeggen de eigenschap Recordbron van het rapport is leeg).

Tip: In Access 2010 hebben rapporten besturingselementindelingen, die zorgen dat er dingen die zijn uitgelijnd en zoek goede!

Voorbeeld van een niet-afhankelijk hoofdrapport met twee niet-gerelateerde subrapporten   

In een niet-afhankelijk hoofdrapport an sich kunnen geen gegevens worden weergeven, maar het kan wel fungeren als hoofdrapport voor niet-gerelateerde subrapporten die u wilt combineren.

Niet-afhankelijk hoofdrapport met twee subrapporten waarin niet-gerelateerde gegevens worden weergegeven.

1. Het niet-afhankelijke hoofdrapport bevat twee subrapporten.

2. In het ene subrapport wordt de omzet per medewerker samengevat.

3. In het andere subrapport wordt de omzet per categorie samengevat.

Voorbeeld van een hoofdrapport en subrapport zijn afhankelijk van dezelfde recordbron.   

In het hoofdrapport kunt u detailrecords weergeven, zoals alle verkooptransacties voor een jaar, en een subrapport gebruiken voor overzichtsinformatie, zoals de totale omzet per kwartaal.

Hoofdrapport en subrapport zijn afhankelijk van dezelfde recordbron.

1. In het subrapport wordt de jaaromzet per kwartaal samengevat.

2. In het hoofdrapport wordt de omzet per dag samengevat.

Voorbeeld van een hoofdrapport en subrapport die zijn gekoppeld aan gerelateerde recordbronnen   

Het hoofdrapport kan gegevens gemeen hebben met een of meer subrapporten. In dat geval bevat het subrapport gegevens die gerelateerd zijn aan de gegevens in het hoofdrapport.

Hoofdrapport met twee subrapporten waarin gerelateerde gegevens worden weergegeven

1. Het hoofdrapport bevat een lijst met de naam en plaats van elke beurs.

2. Het subrapport bevat een lijst van de vertegenwoordigers op elke beurs.

Subformulieren in een rapport

Een hoofdrapport kan er zijn naast subrapporten, en deze zo veel subformulieren kunt opnemen en als u wilt. Daarnaast bevatten een hoofdrapport maximaal zeven niveaus subformulieren en subrapporten. Bijvoorbeeld een rapport kan een subrapport bevatten en die subrapport kan bevatten een subformulier of een subrapport, enzovoort, tot zeven niveaus.

Als u een subformulier aan een rapport toevoegt en het rapport vervolgens opent in de rapportweergave, kunt u het subformulier gebruiken om records te filteren en erdoor te navigeren. VBA-programmacode (Visual Basic for Applications) en ingesloten macro's die aan het formulier en zijn besturingselementen zijn gekoppeld, worden nog steeds uitgevoerd, hoewel bepaalde gebeurtenissen in deze context uitgeschakeld zijn. U kunt geen records toevoegen, bewerken of verwijderen door een subformulier in een rapport te gebruiken.

Een rapport aan een subformulier of subrapport koppelen

Als u een subformulier of subrapport invoegt met gegevens die zijn gerelateerd aan de gegevens in het hoofdrapport, moet het besturingselement met het subrapport zijn gekoppeld aan het hoofdrapport. Deze koppeling zorgt ervoor dat de records die worden weergegeven in het subformulier of subrapport, overeenstemmen met de records die in het hoofdrapport worden weergegeven.

Wanneer u een subformulier of subrapport maakt met behulp van een wizard of door een object van het navigatievenster naar een rapport te slepen, wordt het subformulier of subrapport automatisch aan het hoofdrapport gekoppeld als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan.

 • U definieert relaties voor de tabellen die u selecteert, of u de relaties voor de onderliggende van de query's die u selecteert tabellen definiëren.

  Zie de koppelingen in het gedeelte Zie ook voor meer informatie over het maken van relaties.

 • Het hoofdrapport is gebaseerd op een tabel met een primaire sleutel, en het subformulier of subrapport is gebaseerd op een tabel die een veld bevat met dezelfde naam als de primaire sleutel en met hetzelfde of een compatibel gegevenstype. Als bijvoorbeeld de primaire sleutel van de onderliggende tabel van het hoofdrapport een veld van het type AutoNummering is waarvan de eigenschap Veldlengte is ingesteld op Lange integer, moet het overeenkomstige veld in de onderliggende tabel van het subformulier of subrapport een veld van het type Numeriek zijn waarvan de eigenschap Veldlengte is ingesteld op Lange integer. Als u een of meer query's selecteert als de recordbron van een subformulier of subrapport, moeten de onderliggende tabellen in de query of de query's aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Naar boven

Subrapporten maken

Als het subrapport wordt gekoppeld aan het hoofdrapport, moet u ervoor zorgen dat de onderliggende recordbronnen vóór het gebruik van de volgende procedure zijn gerelateerd. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over het maken van relaties.

Een subrapport maken met de wizard Subrapport

 1. Open het rapport dat u als hoofdrapport wilt gebruiken in de ontwerpweergave.

 2. Controleer op het tabblad Ontwerpen in de groep Besturingselementen of Wizards voor besturingselementen gebruiken Knopafbeelding is ingeschakeld. Knopafbeelding

 3. Klik op het tabblad ontwerp in de groep besturingselementen op Subformulier/subrapport Knopafbeelding .

 4. Klik in het rapport op de plaats waar u het subrapport wilt invoegen.

 5. Als u een nieuw subformulier of subrapport wilt maken op basis van een tabel of query, klikt u op de eerste pagina van de wizard Subrapport Wizard op Bestaande tabellen en query's gebruiken. Als er een bestaand rapport of formulier is dat u als subrapport wilt gebruiken, klikt u op Een bestaand rapport of formulier gebruiken, selecteert u het rapport of formulier in de lijst en klikt u op Volgende.

  Gegevensbron kiezen in wizard Subrapport

 6. Als u op de vorige wizardpagina Een bestaand rapport of formulier gebruiken hebt gekozen, slaat u deze stap over en gaat u direct naar stap 7. Is dit niet het geval, dan selecteert u in de lijst Tabellen/query's de tabel of query met de velden die u in het subrapport wilt opnemen en dubbelklikt u in de lijst Beschikbare velden op de gewenste velden om deze aan het subrapport toe te voegen.

  Velden kiezen in wizard Subrapport

  Als u het subrapport aan het hoofdrapport wilt koppelen, moet u het veld of de velden toevoegen die voor het maken van de koppeling worden gebruikt, zelfs als u deze velden niet wilt weergeven. Het koppelingsveld is meestal een id-veld. In de bovenstaande afbeelding is de tabel Orders de recordbron voor het subrapport, terwijl de tabel Klanten de recordbron voor het hoofdrapport is. Aangezien de tabel Orders via het veld Klant-id aan de tabel Klanten is gerelateerd, wordt dat veld toegevoegd aan de lijst Geselecteerde velden.

  Opmerking: U kunt velden uit meerdere tabellen en query's in uw subrapport opnemen. Wanneer u klaar bent met het toevoegen van velden uit de ene tabel, selecteert u de volgende tabel of query in de lijst Tabellen/query's en voegt u de gewenste velden toe.

  Klik op Volgende om door te gaan.

 7. Op deze pagina van de wizard bepaalt u hoe het subrapport aan het hoofdrapport wordt gekoppeld. Als er velden worden aangetroffen die geschikt lijken om het subrapport aan het hoofdrapport te koppelen, worden deze bij wijze van suggestie in een lijst weergegeven.

  suggesties voor koppelingsvelden in wizard subrapport

  U kunt de koppelingssuggestie selecteren die het meest geschikt lijkt voor uw situatie of, als u het subrapport niet aan het hoofdrapport wilt koppelen, Geen selecteren. Als u het subrapport aan het hoofdrapport wilt koppelen maar geen van de suggesties juist lijkt, klikt u op Zelf bepalen.

  Opmerking: Als er geen geschikte velden voor koppelingen worden gevonden, wordt geen lijst met koppelingssuggesties weergegeven en wordt automatisch de optie Zelf bepalen geselecteerd.

  Uw eigen koppelingen definiëren in wizard Subrapport

  Wanneer de optie Zelf bepalen wordt geselecteerd, worden twee sets lijsten weergegeven.

  • Selecteer onder Formulier-/rapportvelden een of meer velden van het hoofdrapport die u wilt gebruiken om het hoofdrapport aan het subformulier of subrapport te koppelen. U kunt maximaal drie velden selecteren, en elk geselecteerd veld moet overeenkomen met een gerelateerd veld in de gegevensbron van het subformulier of subrapport.

  • Selecteer onder Subformulier-/subrapportvelden het corresponderende veld of de corresponderende velden van het subformulier of subrapport die u aan de eerder geselecteerde hoofdrapportvelden wilt koppelen.

  • Als u besluit het subformulier of subrapport niet aan het hoofdrapport te koppelen, moet u alle lijsten leeg laten.

   Klik op Volgende om door te gaan.

 8. Typ op de laatste pagina van de wizard een naam voor het subformulier of subrapport, of klik eenvoudig op Voltooien om de standaardinstelling te accepteren.

  een naam toevoegen in wizard subrapport

Toegang tot een subrapportbesturingselement toegevoegd aan het rapport en het besturingselement wordt gekoppeld (dat wil zeggen, wordt de eigenschap Bronobject van het besturingselement) als volgt:

 • Als u op de eerste pagina van de wizard Een bestaand rapport of formulier gebruiken hebt geselecteerd, wordt het besturingselement voor het subrapport afhankelijk gemaakt van het door u opgegeven rapport of formulier.

 • Als u op de eerste pagina van de wizard Bestaande tabellen en query's gebruiken hebt geselecteerd, wordt in het navigatievenster een nieuw rapportobject gemaakt. Vervolgens wordt het besturingselement voor het subrapport afhankelijk gemaakt van dit rapportobject. De naam van het nieuwe rapportobject komt overeen met de naam die u op de laatste wizardpagina hebt getypt.

Een tabel, query, formulier of rapport als subrapport aan een rapport toevoegen

Een snelle manier een subrapport toevoegen aan een rapport is de belangrijkste rapport openen in de ontwerpweergave en sleep een object in het navigatiedeelvenster naar deze. Als u wilt het subformulier of subrapport moet worden gekoppeld aan de hoofdrapport, moet u zorgen dat de onderliggende recordbronnen zijn gerelateerd en die de recordbronnen de velden die wordt gebruikt voor het subformulier of subrapport koppelen aan het hoofdrapport bevat. Zie de koppelingen in de sectie Zie ook voor meer informatie over het maken van relaties.

 1. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op het rapport dat u als hoofdrapport wilt gebruiken en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Sleep een tabel, query, formulier of ander rapport vanuit het navigatievenster naar de sectie van het hoofdrapport waar u het subrapport wilt weergeven.

Een van de volgende bewerkingen wordt uitgevoerd:

 • Als kan worden vastgesteld hoe de twee objecten moeten worden gekoppeld, wordt aan het rapport een besturingselement voor het subrapport toegevoegd. Als u een formulier of rapport toevoegt, wordt het besturingselement voor het subrapport afhankelijk gemaakt van dat object. Als u een tabel of query toevoegt, wordt eerst een rapportobject gemaakt, waarna het besturingselement voor het subrapport afhankelijk wordt gemaakt van dat nieuwe object.

 • Als het koppelen van de twee objecten niet kan worden vastgesteld, wordt de Wizard Subrapport verschijnt. Volg de procedure in de sectie maken een subrapport, beginnend met stap 7 om door te gaan.

  Nadat u de wizard hebt uitgevoerd, wordt het subrapport aan het rapport toegevoegd.

Voer de volgende procedure uit om te controleren of het subformulier of subrapport correct aan het hoofdrapport is gekoppeld.

 1. Klik op het besturingselement voor het subrapport om het te selecteren.

 2. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 3. Controleer op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster de eigenschappen Hoofdvelden koppelen en Subvelden koppelen.

  • Voor een niet-gekoppeld subformulier of subrapport moeten beide eigenschappen leeg zijn.

  • In het geval van een gekoppeld subformulier of subrapport moeten voor de eigenschappen Hoofdvelden koppelen en Subvelden koppelen het veld of de velden worden weergegeven die als koppeling tussen de twee objecten fungeren. Als in het hoofdrapport bijvoorbeeld informatie uit de tabel Werknemers wordt weergegeven en in het subformulier of subrapport informatie uit de tabel Orders, moet voor de eigenschap Hoofdvelden koppelen het veld Id uit de tabel Werknemers worden vermeld, en voor de eigenschap Subvelden koppelen het veld Werknemer-id uit de tabel Orders.

Mogelijk moet u deze eigenschappen bewerken voordat het subformulier of subrapport correct werkt. Voer hiervoor de volgende procedure uit.

 1. Klik op het tabblad gegevens van het eigenschappenvenster en klik in het vak van de eigenschap Hoofdvelden koppelen en klik vervolgens op Knop Opbouwfunctie .

  Het dialoogvenster Koppelfunctie voor subrapportvelden wordt weergegeven.

  Dialoogvenster Koppelfunctie voor subrapportvelden

 2. Selecteer in de lijsten Hoofdvelden en Subvelden de velden waaraan u de rapporten wilt koppelen. Klik in geval van twijfel op Suggereren om suggesties voor koppelingsvelden weer te geven. Klik op OK wanneer u klaar bent.

  Als het gewenste koppelingsveld niet wordt weergegeven, moet u het toevoegen aan de recordbron van het hoofdrapport of van het subformulier of subrapport. Is het rapport bijvoorbeeld op een query gebaseerd, dan moet u ervoor zorgen dat het koppelingsveld in de queryresultaten voorkomt.

 3. Sla het hoofdrapport op, schakel over naar de rapportweergave en controleer of het rapport correct werkt.

Een tabel of query als gegevensblad aan een rapport toevoegen

Een gegevensblad is een eenvoudige visuele weergave van gegevens, net als een werkblad. Elke kolom in een gegevensblad staat voor een veld in de brontabel of -query, en elke rij staat voor een record. U kunt het besturingselement voor het subformulier/subrapport gebruiken om een gegevensblad in een rapport weer te geven. Deze methode komt van pas in situaties waarin u een beknopte gegevensweergave wilt, zonder de opmaakmogelijkheden van een formulier- of rapportobject. U voegt als volgt een gegevensblad aan een rapport toe:

 1. Klik in het navigatievenster met de rechtermuisknop op het rapport dat u als hoofdrapport wilt gebruiken en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Zorg ervoor dat Wizards voor besturingselementen gebruiken niet is geselecteerd op het tabblad ontwerp in de groep besturingselementen . Knopafbeelding

 3. Klik op het tabblad ontwerp in de groep besturingselementen op het Subformulier/subrapport hulpmiddel Knopafbeelding .

 4. Klik in het rapport op de plaats waar u het subrapport wilt invoegen.

 5. Als de wizard Subrapport wordt gestart, klikt u op Annuleren om de wizard te sluiten.

 6. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 7. Klik in het rapport op het nieuwe besturingselement voor het subrapport om het te selecteren.

 8. Klik op het tabblad Gegevens op de pijl in het vak Bronobject en klik vervolgens op de tabel of query die u in het besturingselement voor het subrapport wilt weergeven. Als u bijvoorbeeld de tabel Orders wilt weergeven, klikt u op Tabel.Orders.

  Op basis van de relaties die in de database zijn gedefinieerd, wordt geprobeerd het gegevensblad aan het hoofdrapport te koppelen.

 9. Controleer op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster de eigenschappen Hoofdvelden koppelen en Subvelden koppelen.

  • Als het om een niet-gekoppeld gegevensblad gaat, moet u ervoor zorgen dat beide eigenschappen leeg zijn.

  • In het geval van een gekoppeld gegevensblad moet u zorgen dat voor de eigenschappen Hoofdvelden koppelen en Subvelden koppelen het veld of de velden worden weergegeven die als koppeling tussen het hoofdrapport en het gegevensblad fungeren. Als in het hoofdrapport bijvoorbeeld informatie uit de tabel Werknemers wordt weergegeven en in het gegevensblad informatie uit de tabel Orders, moet voor de eigenschap Hoofdvelden koppelen het veld Id uit de tabel Werknemers worden vermeld, en voor de eigenschap Subvelden koppelen het veld Werknemer-id uit de tabel Orders.

In bepaalde gevallen moet u de eigenschappen voor het koppelen van velden mogelijk zelf instellen. Hiervoor voert u de volgende procedure uit.

 1. Klik op het tabblad gegevens van het eigenschappenvenster en klik in het vak van de eigenschap Hoofdvelden koppelen en klik vervolgens op Knop Opbouwfunctie .

  Het dialoogvenster Koppelfunctie voor subrapportvelden wordt weergegeven.

  Dialoogvenster Koppelfunctie voor subrapportvelden

 2. Selecteer in de lijsten Hoofdvelden en Subvelden de velden waarmee u het hoofdrapport aan het gegevensblad wilt koppelen. Klik in geval van twijfel op Suggereren om suggesties voor koppelingsvelden weer te geven. Klik op OK wanneer u klaar bent.

  Als een veld dat u als koppelingsveld wilt gebruiken, niet wordt weergegeven, moet u het toevoegen aan de recordbron van het hoofdrapport of van het gegevensblad. Is het gegevensblad bijvoorbeeld op een query gebaseerd, dan moet u zorgen dat het koppelingsveld in de queryresultaten voorkomt.

 3. Sla het hoofdrapport op, schakel over naar de rapportweergave en controleer of het rapport correct werkt.

Naar boven

Wijzigingen in het ontwerp van subrapporten aanbrengen

Nadat u een subrapport aan een rapport hebt toegevoegd, wilt u mogelijk ontwerpwijzigingen in het subrapport aanbrengen of in het hoofdrapport naar subrapportgegevens verwijzen. In de volgende gedeelten worden tips voor het verrichten van deze taken gegeven.

Een subformulier of subrapport openen in een nieuw venster in de ontwerpweergave

Als u ontwerpwijzigingen in een subformulier of subrapport wilt aanbrengen terwijl u in de ontwerpweergave aan het bijbehorende hoofdrapport werkt, kunt u het subformulier of subrapport in een apart venster openen.

 1. Klik op het subformulier of subrapport om het selecteren.

 2. Klik op het tabblad ontwerp in de groep hulpmiddelen op subrapport in nieuw venster Knopafbeelding .

Opmerking: Deze opdracht is niet beschikbaar als het besturingselement voor het subformulier/subrapport afhankelijk is van een tabel of query.

Een totaal van een subrapport in het hoofdrapport weergeven

Stel dat u een subrapport met de naam Subrapport Orders gebruikt en dat dit subrapport het tekstvak Totaal verzendkosten bevat waarin de som van de kolom Verzendkosten wordt berekend. Als u de som van het subrapport wilt weergeven in het hoofdrapport, moet u een tekstvak aan het hoofdrapport toevoegen en vervolgens een expressie gebruiken om te verwijzen naar het tekstvak Totaal verzendkosten in het subrapport. Hiervoor voert u de volgende procedure uit.

 1. Klik met de rechtermuisknop op het hoofdrapport in het navigatievenster en klik vervolgens op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 2. Klik op het tabblad ontwerp in de groep besturingselementen op Tekstvak. Knopafbeelding

 3. Klik in het hoofdrapport op de plaats waar u het nieuwe tekstvak wilt invoegen.

 4. Als het eigenschappenvenster nog niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om het weer te geven.

 5. Typ op het tabblad Gegevens van het eigenschappenvenster de volgende expressie in het eigenschapvak Besturingselementbron.

  =IIf(ISFOUT([Subrapport Orders].[Rapport]![Totaal verzendkosten]),0,[Subrapport Orders].[Rapport]![Totaal verzendkosten])

  Notities: 

  • In dit voorbeeld kunt u de meer eenvoudige expressie gebruiken = [Orders subrapport]. [ Rapport]! [Kosten totaal verzending] maar, als het subrapport geen gegevens bevat, het besturingselement op het hoofdrapport geeft #Error. De functie IsError binnen de functie IIf , zoals wordt weergegeven in de eerste expressie, zorgt u ervoor dat een nul (0) in het tekstvak in het hoofdrapport wordt weergegeven als het subrapport geen gegevens retourneert.

  • De opbouwfunctie voor expressies kunt u de expressie maken door te klikken op Knop Opbouwfunctie in het vak van de eigenschap Besturingselementbron .

 6. Open het tabblad Opmaak van het eigenschappenvenster en stel de eigenschap Opmaak op de juiste waarde in (in dit geval Valuta).

 7. Sla het rapport op en schakel over naar de rapportweergave om te controleren of de berekening correct wordt uitgevoerd.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×