Subprocessen maken en deze opnieuw gebruiken in een procesdiagram

Subprocessen maken en deze opnieuw gebruiken in een procesdiagram

Grote processen bestaan vaak uit subprocessen die als op zichzelf staande eenheden kunnen worden beschouwd en die op een eigen pagina in een diagram kunnen worden geplaatst. Op deze manier kunt u het overzichtsdiagram duidelijker maken door het subproces aan te duiden met één shape en hiervoor een hyperlink te maken naar de gedetailleerde tekening. Druk op Ctrl en klik op de gekoppelde shape om naar de subprocespagina te springen of klik met de rechtermuisknop op de shape en klik op de benoemde hyperlink.

Subprocessen kunnen zich binnen één document op verschillende pagina's bevinden; als u bepaalde subprocessen in meerdere diagrammen wilt gebruiken, kunt u het subprocesdiagram ook eenmalig maken en opslaan. U kunt vervolgens vanuit subprocesshapes in andere diagrammen een koppeling met dit diagram tot stand brengen.

Een nieuw, leeg subproces maken

  1. Selecteer de shape in het diagram die een koppeling naar het nieuwe subproces moet bevatten.

  2. Klik op het tabblad Proces in de groep Subproces op Nieuw.

In Visio wordt een nieuwe pagina toegevoegd aan het diagram voor het subproces en wordt een hyperlink gemaakt van de geselecteerde shape naar deze pagina.

Geselecteerde shapes in een subproces uitpakken

  1. Selecteer de shapes die u naar het subproces wilt verplaatsen.

  2. Klik op het tabblad Proces in de groep Subproces op Maken op basis van selectie.

De geselecteerde shapes worden naar een nieuwe pagina verplaatst, en er wordt een nieuwe shape aan het brondiagram toegevoegd die het subproces aanduidt. De nieuwe shape is gekoppeld aan de nieuwe pagina.

Als het procesoverzicht een functiestroomdiagram is, bevat de nieuwe subprocespagina zwembanen en fasen die overeenkomen met de overzichtspagina.

Koppelen aan een bestaand subproces

  1. Selecteer de shape die u aan het subproces wilt koppelen.

  2. Klik op het tabblad Proces in de groep Subproces op Koppelen naar bestaande.

    Er wordt een menu geopend met daarin de pagina's van het diagram, en de optie om naar een ander document te koppelen.

  3. Klik op de pagina waaraan u wilt koppelen, of klik op Bladeren naar ander document om de shape aan een ander document te koppelen.

Snelle taken

Taak

Actie

Een hyperlink verwijderen.

Klik met de rechtermuisknop op de shape en klik vervolgens op Hyperlinks bewerken. Klik vervolgens in het dialoogvenster Hyperlinks op Verwijderen om de momenteel in de lijst geselecteerde hyperlink te verwijderen.

Koppelen naar een specifieke pagina in een ander diagram.

Klik met de rechtermuisknop op de shape en klik vervolgens op Hyperlinks bewerken. Als u geen bestaande hyperlink hebt, klikt u op Nieuw om een nieuwe hyperlink te maken en op Bladeren naast het vakje Adres om het diagram te selecteren waarnaar u wilt koppelen. Klik op Bladeren naast het vakje Subadres om de pagina op te geven waarnaar u wilt koppelen.

Koppelen vanuit het subproces naar het diagram met het procesoverzicht.

Selecteer de shape waaraan u de koppeling wilt toevoegen, of voeg een nieuwe shape aan de pagina toe. Klik op het tabblad Invoegen op Hyperlink. Geef het doelprocesdiagram op in de vakken Adres en Subadres.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×