Streepjescodes voor postadressen aan etiketten of enveloppen in Publisher toevoegen

De USPS (United States Postal Service) heeft een systeem ontwikkeld met de naam DPBC (Delivery Point Barcode) waarmee bedrijven in staat worden gesteld de sortering van post naar meer dan honderd miljoen unieke bezorgpunten in de Verenigde Staten te automatiseren. Als u aan elke envelop of elk etiket in uw mailing een streepjescode voor een postadres toevoegt, komt u door deze automatisering mogelijk voor een gereduceerd tarief in aanmerking.

Address label with barcode

In dit artikel

Vereisten voor streepjescodes voor postadressen

Streepjescodes voor postadressen toevoegen aan een lijst met geadresseerden

Een envelop- of etiketpublicatie openen of maken

Streepjescodes met een samenvoegbewerking toevoegen aan de publicatie

Een voorbeeld van de enveloppen of etiketten weergeven en ze afdrukken

Vereisten voor streepjescodes voor postadressen

U kunt streepjescodes voor postadressen pas aan etiketten en enveloppen toevoegen nadat u een bijbehorend lettertype op uw computer hebt geïnstalleerd. Lettertypen voor dergelijke streepjescodes zijn bij diverse bedrijven verkrijgbaar. Als u een bedrijf wilt zoeken dat lettertypen voor streepjescodes verkoopt, gaat u naar Office Marketplace op Microsoft Office Online en zoekt u 'barcode font' of 'bar code font'. U kunt deze zoekbewerking ook in een willekeurige zoekmachine uitvoeren.

Het lettertype voor streepjescodes wordt geleverd met bijbehorende documentatie. Lees deze documentatie zorgvuldig. Uit de documentatie moet u gedetailleerd kunnen opmaken welke tekens en getallen u moet typen om een geldige streepjescode te maken. Verder moet de tekengrootte worden vermeld die u moet gebruiken om aan de USPS-criteria te voldoen. Ook moet onder meer de manier worden beschreven waarop u de lange balken aan het begin en einde van een streepjescode maakt.

De USPS-richtlijnen voor streepjescodes voor postadressen worden bepaald door het type mailing (brieven, ontvangstbevestigingen, periodieken, enzovoort). Zorg ervoor dat u de richtlijnen controleert die van toepassing zijn op de manier waarop u de streepjescodes gebruikt. Als u tarieven voor bulkmailings wilt kunnen hanteren, moet u bepaalde procedures bij het verwerken en verzenden in acht nemen. Bovenden wordt de manier waarop USPS de streepjescodes voor postadressen berekent, van tijd tot tijd gewijzigd. Neem daarom altijd contact op met het plaatselijke postkantoor en controleer de meest recente informatie over streepjescodes van USPS (United States Postal Service).

Naar boven

Streepjescodes voor postadressen toevoegen aan een lijst met geadresseerden

Streepjescodes voegt u op dezelfde manier als namen en adressen aan etiketten en enveloppen toe. U bereidt een gegevensbron voor en u gebruikt een samenvoegbewerking.

De gegevensbron wordt gevormd door een lijst met geadresseerden in Microsoft Office Publisher, een databasetabel in Microsoft Office Access, een werkblad in Microsoft Office Excel, een lijst met contactpersonen in Microsoft Office Outlook of een ander gestructureerd bestand waarin u de namen en adressen hebt opgeslagen die u op etiketten of enveloppen wilt samenvoegen.

In de gegevensbron maakt u een kolom voor de streepjescodes. Elke rij in deze kolom moet een combinatie van tekens en getallen bevatten waarmee in een lettertype voor streepjescodes voor postadressen de twee balken rond de streepjescode, de viercijferige postcode, de code van het afleverpunt en het correctieteken worden afgedrukt.

Excel worksheet containing Barcode column

1. Elke kolom in een gegevensbron staat voor een bepaalde categorie met gegevens. U kunt de specifieke gegevens uit de rijen van een kolom toevoegen aan de afgedrukte etiketten en enveloppen door een tijdelijke aanduiding voor een kolom (ofwel een gegevensveld) in de eerste etiket- of enveloppublicatie in te voegen.

2. De tekens en getallen in deze cel bepalen de streepjescode voor het postadres dat zich in de bewuste rij bevindt. In dit voorbeeld staan de ronde haken voor de lange balken rond de streepjescode. Raadpleeg de documentatie bij het lettertype voor streepjescodes voor postadressen om te zien welke tekens u moet gebruiken.

3. De gegevens in een rij komen overeen met de gegevens die op een etiket of envelop worden afgedrukt.

Streepjescodes toevoegen aan een gegevensbron

Als u nog geen adressenlijst hebt die u als gegevensbron kunt gebruiken, moet u een adressenlijst maken. Zie Tips voor adressenlijsten voor informatie over de manier waarop u adressenlijsten maakt.

Als u al een adressenlijst hebt, moet u aan elke record het nummer van de streepjescode toevoegen. U kunt deze nummers in een kolom van de gegevensbron typen die u voor samenvoegbewerkingen wilt gebruiken.

Als u een gegevensbron in Publisher hebt gemaakt, kunt u deze met de volgende procedure bijwerken. Als u een gegevensbron in Access, Excel, Outlook of een ander programma hebt gemaakt, werkt u de gegevensbron bij voorkeur bij in het programma waarin u de bron hebt gemaakt. Het is ook mogelijk een gegevensbron te bewerken die in een van deze programma's is gemaakt nadat u tijdens een samenvoegbewerking in Publisher verbinding met de lijst met geadresseerden hebt gemaakt.

De gegevensbron bijwerken

 1. Ga in Publisher naar het menu Extra, wijs Mailings en catalogussen aan en klik vervolgens op Adreslijst bewerken.

 2. Selecteer in het dialoogvenster Adreslijst openen de gegevensbron en klik op Openen.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron bewerken op Kolommen aanpassen.

 4. Klik in het dialoogvenster Adreslijst aanpassen op Toevoegen.

 5. Typ in het dialoogvenster Veld toevoegen een veldnaam of kolomkop, zoals Streepjescode en klik tweemaal op OK.

 6. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron bewerken op de eerste cel in de nieuwe kolom waarin u gegevens wilt invoeren.

 7. Typ een streepjescode en druk op PIJL-OMLAAG om naar de volgende rij te gaan.

 8. Herhaal deze bewerking tot u alle gewenste streepjescodes in de bron hebt opgenomen.

 9. Klik op OK om het bestand op te slaan en te sluiten.

  Opmerking : Zelfs als u de gegevensbron hebt voorzien van een kolom voor streepjescodes, hebt u een afzonderlijke kolom voor postcodes nodig als u wilt dat postcodes in het adres op de afgedrukte etiketten of enveloppen worden weergegeven.

Naar boven

Een envelop- of etiketpublicatie openen of maken

Nadat u de gegevensbron hebt gedefinieerd, kunt u de envelop- of etiketpublicatie openen. Als u al een publicatie voor mailings hebt gebruikt, kunt u die publicatie openen. Als u geen bestaand materiaal hebt, opent u een publicatie die geschikt is voor het formaat van de enveloppen of etiketten waarop u namen, adressen en streepjesodes wilt afdrukken. Als u etiketten afdrukt, moet u het productnummer onthouden, zoals 5160 of L7163, dat gekoppeld is aan het etikettenpakket dat u hebt gekocht. U hebt dit nummer nodig om de juiste publicatie te openen.

Een bestaande publicatie openen

 1. Start Publisher.

 2. Klik op Openen in het menu Bestand.

 3. Zoek in het dialoogvenster Publicatie openen de gewenste envelop- of etiketpublicatie en klik op Openen.

Een nieuwe enveloppublicatie maken

 1. Start Publisher.

 2. Ga in de lijst Typen publicaties op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u met een gewone lege envelop wilt beginnen, klikt u op Lege paginaformaten en klikt u vervolgens op Enveloppen.

  • Als u met een vooraf ontworpen envelop wilt beginnen, klikt u onder de lijst Typen publicaties op Enveloppen en past u de publicatie aan door de gewenste wijzigingen aan te brengen.

   Onder Aanpassen kunt u het kleuren- en lettertypeschema en de set met bedrijfsgegevens opgeven die u op het ontwerp wilt toepassen.

 3. Klik op Maken.

Een nieuwe etiketpublicatie maken

In veel gevallen kunt u publicaties geschikt maken voor gebruik op de etiketproducten van een bepaalde fabrikant. U kunt bijvoorbeeld etiketten met een van de ontwerpen uit Publisher ontwerpen en de publicatie vervolgens afdrukken op etiketpapier van een bepaalde fabrikant, zoals Avery, NCR of Printec.

 1. Start Publisher.

 2. Ga naar de lijst Typen publicaties, klik op Lege paginaformaten en klik vervolgens op Adresetiketten, Media-etiketten of Andere etiketten.

  Onder Aanpassen kunt u het kleuren- en lettertypeschema en de set met bedrijfsgegevens opgeven die u op het ontwerp wilt toepassen.

 3. Zoek de naam van de fabrikant van uw etiketten en vouw de lijst uit.

 4. Blader door de etiketpublicaties, klik op het productnummer of de grootte die overeenkomt met die van uw etiketpakket en klik vervolgens op Maken.

  Tip : Als u geen publicatienummer ziet dat exact overeenkomt met dat op uw pakket, bekijkt u het pakket en de gegevens die u met de etiketten hebt ontvangen. Het is mogelijk dat er andere productnummers worden vermeld die in Publisher beschikbaar zijn en vergelijkbaar zijn met het formaat en de indeling van de etiketten uit het pakket dat u hebt gekocht. Als u bijvoorbeeld op Avery 8163 wilt afdrukken, kunt u in Publisher Avery 8463, 8663, 15163 of 18163 selecteren.

Naar boven

Streepjescodes met een samenvoegbewerking toevoegen aan de publicatie

Nadat u de etiket- of enveloppublicatie hebt geopend, kunt u een verbinding tussen de publicatie en een gegevensbron maken. Een gegevensbron is een bestand met de namen, adressen en streepjescodes die u wilt toevoegen. Nadat u de verbinding tot stand hebt gebracht, kunt u tijdelijke aanduidingen (samenvoegvelden) aan de nieuwe publicatie toevoegen om de positie aan te geven waarop het adres en de streepjescode op de afgedrukte etiketten of enveloppen worden geplaatst.

Opmerking : Als u afbeeldingen met de publicatiepagina's wilt samenvoegen om zo bijvoorbeeld een bedrijfslogo toe te voegen, moet de gegevensbron de bestandsnaam of het pad van de gewenste afbeeldingsbestanden bevatten. Het is niet de bedoeling dat u feitelijke afbeeldingen in de gegevensbron opneemt.

Verbinding maken met de gegevensbron

 1. Ga naar het menu Extra, wijs Mailings en catalogussen aan en klik vervolgens op Afdruk samenvoegen.

 2. Ga naar het taakvenster Afdruk samenvoegen en klik onder Adressenlijst maken op Een bestaande lijst gebruiken. Klik vervolgens op Volgende: adressenlijst of verbinding met een adressenlijst maken.

 3. Klik in het dialoogvenster Gegevensbron selecteren op de gegevensbron met de streepjescodes.

  Standaard worden in Microsoft Publisher gegevensbronnen opgeslagen in de map Mijn gegevensbronnen. U moet mogelijk bladeren naar de locatie van de gegevensbron.

 4. Klik op Openen.

  Afhankelijk van het geselecteerde type gegevensbron kunnen andere dialoogvensters worden weergegeven waarin u specifieke informatie moet opgeven. Als de gegevensbron bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-werkmap is met gegevens op meerdere werkbladen, moet u het werkblad met de gewenste gegevens selecteren en vervolgens op OK klikken.

 5. In het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen kunt u de gegevens in het gegevensbestand sorteren of er beperkingen voor instellen. U wilt bijvoorbeeld een mailing verzenden naar alleen de klanten in een bepaalde plaats. Als u de gegevens niet wilt sorteren en geen beperkingen wilt instellen, klikt u op OK. Als u de gegevens wel wilt sorteren of beperkingen wilt instellen, klikt u pas op OK nadat u een of meer van de volgende handelingen hebt uitgevoerd.

  • Als u de gegevens uit een bepaalde rij niet op een etiket of envelop wilt weergeven, schakelt u het selectievakje aan het begin van die rij uit.

  • Als u de rijen wilt sorteren op basis van de oplopende of aflopende gegevensvolgorde in een bepaalde kolom, klikt u op de kolomkop.

  • Als u op basis van bepaalde criteria een beperking wilt instellen voor de lijst met rijen, klikt u op de pijl naast een kolomkop.

   Opmerking : Als u een Outlook-lijst met contactpersonen als gegevensbron gebruikt en in een van de gebruikersvelden streepjescodes hebt opgeslagen (bijvoorbeeld in Gebruikersveld 1), moet u in het dialoogvenster Geadresseerden voor Afdruk samenvoegen bijzonder ver naar rechts bladeren voordat u dat veld kunt zien. Als u de positie van een veld in het dialoogvenster wilt wijzigen, sleept u de kolomkop van het veld naar links of rechts.

 6. Klik op OK om terug te keren naar het taakvenster Afdruk samenvoegen.

Tijdelijke aanduidingen toevoegen en opmaken

Tijdelijke aanduidingen, ofwel gegevensvelden, komen overeen met de kolomkoppen uit de gegevensbron. Als u een gegevensveld voor een streepjescode in een etiket- of enveloppublicatie opneemt, geeft u daarmee de plaats aan waarop u gegevens uit de kolom met streepjescodes in de afgedrukte exemplaren wilt weergeven. U kunt de velden opmaken, zodat de gegevens op de afgedrukte etiketten of enveloppen er precies zo uitzien als u wilt. U moet het veld met de streepjescode opmaken om de gegevens in dat veld van een lettertype voor streepjescodes voor postadressen te voorzien.

Tijdelijke aanduidingen op enveloppen toevoegen en opmaken

 1. Als u een set met bedrijfsgegevens hebt gemaakt, wordt dit in de vorm van het retouradres ingevoegd. U moet het retouradres zelf toevoegen als u geen set met bedrijfsgegevens hebt en niet afdrukt op enveloppen waarop uw retouradres al is afgedrukt of als u de enveloppublicatie op basis van een leeg paginaformaat hebt gemaakt.

  • Als er voorbeeldtekst voor het retouradres wordt weergegeven, klikt u erop en typt u uw retouradres.

  • Als er geen tekstvak voor een retouradres is, klikt u op de werkbalk Objecten op de knop Tekstvak Knopafbeelding . Sleep op de envelop in diagonale richting om een tekstvak voor het retouradres te maken en typ vervolgens uw retouradres.

 2. Voeg vervolgens velden voor het adres en de streepjescode toe.

  • Als er voorbeeldtekst voor het postadres op de envelop wordt weergegeven, gaat u naar de volgende stap.

  • Als er geen tekstvak voor het postadres is, klikt u op de werkbalk Objecten op de knop Tekstvak Knopafbeelding . Sleep op de envelop in diagonale richting om een tekstvak voor het postadres te maken.

 3. Klik op de werkbalk Objecten nogmaals op de knop Tekstvak Knopafbeelding . Sleep op de envelop boven het tekstvak voor het postadres in diagonale richting om een ander tekstvak voor de streepjescode te maken. Sleep het tekstvak op basis van de USPS-richtlijnen voor plaatsing van streepjescodes. Zo moet de streepjescode zich meestal minstens 0,1 cm van de bovenzijde van het tekstvak voor het postadres, de onderzijde van het tekstvak voor de streepjescode en de rand van de envelop bevinden. Het tekstvak moet waarschijnlijk zo'n 7,6 cm lang zijn om de volledige streepjescode duidelijk te kunnen afdrukken.

  Opmerking : Raadpleeg de USPS-richtlijnen voor de plaatsing van andere elementen op de envelop.

 4. Klik in het tekstvak voor het postadres.

 5. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer items op Adresblok.

 6. Kies in het dialoogvenster Adresblok invoegen de opmaak voor de naam van de geadresseerden en klik op Velden vergelijken.

 7. Controleer in het dialoogvenster Velden vergelijken of er voor elk adresonderdeel links dat u in een adres gebruikt een kolom bestaat in de gegevensbron rechts. Klik vervolgens tweemaal op OK.

  In de enveloppublicatie wordt het veld Adresblok weergegeven.

 8. Klik in het tekstvak voor de streepjescode. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder De publicatie voorbereiden in het gegevensveld voor de streepjescode in de lijst om het veld Streepjescode aan de enveloppublicatie toe te voegen.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Opmerking : Als u streepjescodes samenvoegt op basis van een Outlook-bestand met contactpersonen, heet het veld met de streepjescodes waarschijnlijk Gebruikersveld 1, Gebruikersveld 2, Gebruikersveld 3 of Gebruikersveld 4.

 9. Selecteer het veld Streepjescode of Gebruikersveld dat u hebt toegevoegd. Vergeet niet om ook de dubbele punthaken (« ») rond het veld te selecteren.

 10. Klik op Lettertype in het menu Opmaak.

 11. Kies in het dialoogvenster Lettertype onder Lettertype het lettertype voor de streepjescode voor postadressen. Selecteer onder Grootte de tekengrootte die volgens de documentatie bij het lettertype aan de eisen van USPS voldoet.

 12. Klik op OK.

  Het is mogelijk dat de grootte en het uiterlijk van het veld Streepjescode of Gebruikersveld worden gewijzigd.

  Opmerking : U kunt ook het lettertype, de grootte, de kleur en andere aspecten van de tekst voor het postadres wijzigen. Selecteer daartoe het veld Adresblok, inclusief de dubbele punthaken (« ») rond het veld, en pas de gewenste opmaak toe.

Tijdelijke aanduidingen op etiketten toevoegen en opmaken

 1. U voegt velden voor adressen en streepjescodes toe door op een van de volgende manieren te werk te gaan:

  • Als er voorbeeldtekst op het etiket wordt weergegeven, klikt u daarop. Plaats de aanwijzer op de ronde cirkel boven aan het tekstvak. Sleep naar beneden om het tekstvak met ongeveer 50 of 60 procent te verkleinen. Klik buiten het tekstvak om de selectie ervan op te heffen.

  • Als er geen voorbeeldtekst op het etiket wordt weergegeven, klikt u op de werkbalk Objecten op de knop Tekstvak Knopafbeelding . Sleep op het etiket in diagonale richting om een tekstvak voor het postadres te maken dat de helft tot tweederde van de etikethoogte en bijna de gehele etiketlengte beslaat. Houd bij de lengte aan weerszijden zo'n 0,63 cm vrij. Zorg bovendien voor ongeveer 0,317 cm ruimte aan de onderzijde van het etiket.

 2. Klik op Tekstvak Knopafbeelding op de werkbalk Objecten.

 3. Sleep diagonaal om een tekstvak voor de streepjescode te maken in het lege bovenste gedeelte van het etiket. Geef dit nieuwe tekstvak dezelfde lengte als het andere tekstvak op het etiket en houd een ruimte van minstens 0,1 cm aan tussen de bovenzijde van het tekstvak en de bovenzijde van het etiket en tussen de onderzijde van het tekstvak voor de streepjescode en het tekstvak daaronder.

 4. Klik in het tekstvak voor het postadres op het etiket. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Meer items op Adresblok.

 5. Kies in het dialoogvenster Adresblok invoegen de opmaak voor de naam van de geadresseerden en klik op Velden vergelijken.

 6. Controleer in het dialoogvenster Velden vergelijken of er voor elk adresonderdeel links dat u in een adres gebruikt een kolom bestaat in het gegevensbestand rechts. Klik vervolgens tweemaal op OK.

  In de etiketpublicatie wordt het veld Adresblok weergegeven.

 7. Klik in het tekstvak voor de streepjescode. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder De publicatie voorbereiden in het gegevensveld voor de streepjescode in de lijst om het veld Streepjescode aan de etiketpublicatie toe te voegen.

  List of data fields in Mail Merge task pane

  Opmerking : Als u streepjescodes samenvoegt op basis van een Outlook-bestand met contactpersonen, heet het veld met de streepjescodes waarschijnlijk Gebruikersveld 1, Gebruikersveld 2, Gebruikersveld 3 of Gebruikersveld 4.

 8. Selecteer het veld Streepjescode of Gebruikersveld dat u hebt toegevoegd. Vergeet niet om ook de dubbele punthaken (« ») rond het veld te selecteren.

 9. Klik op Lettertype in het menu Opmaak.

 10. Kies in het dialoogvenster Lettertype onder Lettertype het lettertype voor de streepjescode voor postadressen. Selecteer onder Grootte de tekengrootte die volgens de documentatie bij het lettertype aan de eisen van USPS voldoet. Klik op OK.

  Het is mogelijk dat de grootte en het uiterlijk van het veld Streepjescode of Gebruikersveld worden gewijzigd.

  Opmerking : U kunt ook het lettertype, de grootte, de kleur en andere aspecten van de tekst voor het postadres wijzigen. Selecteer daartoe het veld Adresblok, inclusief de dubbele punthaken (« ») rond het veld, en pas de gewenste opmaak toe.

Naar boven

Een voorbeeld van de enveloppen of etiketten weergeven en ze afdrukken

Vervolgens voegt u informatie uit het gegevensbestand samen in de publicatie om zo een nieuw etiket of een nieuwe envelop te maken voor elke rij met gegevens die u wilt samenvoegen. Als u een voorbeeld van de publicaties weergeeft, kunt u eventuele problemen vaststellen en deze verhelpen voordat u de publicaties afdrukt.

Een voorbeeld van de adressen en streepjescodes weergeven

 1. Als u achtereenvolgens voorbeelden van de vermeldingen wilt weergeven, klikt u op de navigatieknoppen knop Vooruit knop Terug om te zien hoe de gegevens in de samengevoegde publicatie worden weergegeven.

  Voorbeeld van een samengevoegde publicatie:

  Preview of label with barcode

 2. Als u problemen vaststelt, verhelpt u deze voordat u de publicatie afdrukt. U constateert mogelijk een of meer van de volgende problemen:

 3. Als de voorbeelden geen problemen bevatten, klikt u onder aan het taakvenster op Volgende: samengevoegde publicaties maken.

Er ontbreekt een gedeelte van de streepjescode

Mogelijk is het tekstvak voor de streepjescode te klein voor de volledige streepjescode. Klik op de rand rond het tekstvak en sleep een van de witte handgrepen tot het tekstvak groot genoeg is.

De adressen worden niet correct weergegeven

Soms worden adressen niet juist weergegeven. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op de koppeling Adresblok. Verplaats de aanwijzer naar de linkerbovenhoek van het tekstvak met het adresblok. Klik in het vervolgmenu Samenvoegveld Merge Field options en klik vervolgens op Adresblok wijzigen. Klik in het dialoogvenster Adresblok wijzigen op Velden vergelijken. Controleer in het dialoogvenster Velden vergelijken of er voor elk adresonderdeel links dat u in een adres gebruikt een kolom bestaat in de gegevensbron rechts. Klik vervolgens tweemaal op OK.

De tekstopmaak ziet er onjuist uit

Mogelijk wilt u het lettertype, de tekengrootte of de kleur in het adresblok wijzigen. Selecteer het veld Adresblok, inclusief de dubbele punthaken (« ») rond het veld. Klik in het menu Opmaak op Lettertype om het dialoogvenster Lettertype te openen en de gewenste wijzigingen aan te brengen.

De samengevoegde publicatie afdrukken

U kunt de publicatie vervolgens afdrukken. Als u adressen en streepjescodes op enveloppen afdrukt, worden de publicaties op afzonderlijke vellen afgedrukt. Als u adressen en streepjescodes op etiketten afdrukt, kunt u een reeks adressen en de bijbehorende streepjescodes op een vel met etiketten afdrukken. Het is echter ook mogelijk meerdere exemplaren van één adres en de bijbehorende streepjescode op alle etiketten op een vel af te drukken.

Adressen en streepjescodes op enveloppen afdrukken

Als u uw envelop hebt gemaakt en het gewenste paginaformaat hebt geselecteerd, bent u klaar om uw envelop af te drukken.

 1. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen op Afdrukken en klik vervolgens op het tabblad Publicatie- en papierinstellingen.

 2. Controleer het voorbeeldvenster. Als u niet zeker weet hoe u de envelop in de printer moet plaatsen, klikt u op Weergeven hoe papier moet worden ingevoerd en vervolgens op Open het dialoogvenster Envelopinstellingen.

 3. In het dialoogvenster Envelopinstellingen toont de afbeelding met de vette blauwe rand de aanbevolen optie voor uw printer.
  Illustratie envelopinstellingen

  Opmerking : Het aantal laden en opties hangt af van het merk, type en model van de printer die u gebruikt.

 4. Klik op OK en klik vervolgens op Afdrukken.

 5. Klik in het menu Bestand op Opslaan om de publicatie op te slaan.

  Opmerking : U slaat hierbij dus niet de set enveloppen op die u hebt afgedrukt. U slaat de publicatie op met de koppeling naar de gegevensbron en de bijbehorende velden voor tijdelijke aanduidingen. Als u de publicatie opslaat, kunt u op elk gewenst moment een andere set enveloppen maken. In de publicatie wordt de koppeling tussen de publicatie en de gekozen gegevensbron gehandhaafd, zodat u direct een voorbeeld van het resultaat kunt weergeven.

Adressen en streepjescodes op etiketten afdrukken

 1. Klik in het menu Bestand op Printerinstelling.

 2. Ga in het dialoogvenster Printerinstelling op een van de volgende manieren te werk:

  • Als u de etiketten zodanig wilt instellen dat op elk etiket op een vel een ander adres en de bijbehorende streepjescode worden afgedrukt, klikt u onder Afdrukopties op Meerdere pagina's per vel en klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de etiketten zodanig wilt instellen dat op alle etiketten op een vel meerdere exemplaren van één adres en de bijbehorende streepjescode worden afgedrukt, klikt u onder Afdrukopties op Meerdere exemplaren per vel en klikt u vervolgens op OK.

 3. Bekijk een voorbeeld van het resultaat om te controleren of de etiketgegevens op de juiste positie op het vel met etiketten worden geplaatst. Klik daartoe in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Samengevoegde publicaties maken op Afdrukvoorbeeld. Breng desgewenst wijzigingen aan om de adressen en streepjescodes op de juiste positie op de etiketten te plaatsen.

  Hoe?

  1. Klik op Sluiten om het venster met het afdrukvoorbeeld te sluiten.

  2. Klik in het menu Bestand op Pagina-instelling.

  3. Klik in het dialoogvenster Pagina-instelling op Geavanceerd. Breng in het dialoogvenster Aangepast paginaformaat de benodigde wijzigingen voor marges en tussenruimten aan en klik vervolgens tweemaal op OK.

  4. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Samengevoegde publicaties maken op Afdrukvoorbeeld om het resultaat van de wijzigingen te controleren.

 4. Klik op Sluiten om het venster met het afdrukvoorbeeld te sluiten.

 5. Klik in het taakvenster Afdruk samenvoegen onder Samengevoegde publicaties maken op Afdrukken. Kies de gewenste afdrukopties en klik op OK.

 6. Klik in het menu Bestand op Opslaan om de publicatie op te slaan.

  Opmerking : U slaat hierbij dus niet de set enveloppen op die u hebt afgedrukt. U slaat de publicatie op met de koppeling naar de gegevensbron en de bijbehorende velden voor tijdelijke aanduidingen. Als u de publicatie opslaat, kunt u op elk gewenst moment een andere set enveloppen maken. In de publicatie wordt de koppeling tussen de publicatie en de gekozen gegevensbron gehandhaafd, zodat u direct een voorbeeld van het resultaat kunt weergeven.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×