Stopgezette functies in SharePoint Designer 2010

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Hierna volgt een lijst met functies van SharePoint Designer 2007 die niet meer beschikbaar zijn in SharePoint Designer 2010.

In dit artikel

Werken met externe sites en inhoud migratie

Werken met eerdere versies van SharePoint

Microsoft Script Editor (MSE)

Inzenderinstellingen

Eenmalige aanmelding

Indelingstabellen optimaliseren

Thema 's

Weergaven: Rapporten, navigatie en Hyperlinks

Navigatieweergave

Hyperlinks weergeven

Rapporten weergeven

Databasefuncties

FTP

Pagina's aan te passen

Dynamische websjablonen

Web pakketbestanden

Werken met externe sites en migratie van inhoud

SharePoint Designer 2010 is bedoeld voor gebruikers om aan te werken, niet op ontwerpen en publiceren, SharePoint Foundation 2010 en SharePoint Server 2010-websites. Dit is een verschuiving in de focus van de voorafgaande taak van SharePoint Designer, Microsoft FrontPage, die is ontworpen als een hulpprogramma voor maken en beheren van server-agnostic-websites.

De belangrijkste wijzigingen in SharePoint Designer 2010 hebben betrekking op deze wijziging in doel. Eerdere functies voor publiceren en verbinden met externe websites en beheer van de overdracht van websites en webinhoud zijn verwijderd uit SharePoint Designer 2010.

  • U kunt in SharePoint Designer 2010 geen website importeren van een andere server of bestandslocatie.

  • U kunt geen website op basis van schijven maken, bewerken of publiceren en niet met externe websites werken in SharePoint Designer 2010. Elementen in de gebruikersinterface van SharePoint Designer die ondersteuning boden voor het werken met websites op basis van schijven, zoals de voorbeeldoptie Microsoft ASP.NET Development Server gebruiken, zijn verwijderd.

  • U kunt in SharePoint Designer 2010 geen serverbeheertaken uitvoeren, zoals back-up en terugzetten, inhoud migreren of andere beheertaken die betrekking hebben op de gehele website. Deze bewerkingen moeten worden uitgevoerd in Centraal beheer.

Werken met eerdere versies van SharePoint

SharePoint Designer 2010 is bedoeld om te gebruiken in combinatie met SharePoint Foundation 2010 en SharePoint Server 2010. U kunt het programma niet gebruiken met eerdere versies van SharePoint.

Als u een website van Windows SharePoint Services 2007 of Microsoft Office SharePoint Server 2007 wilt openen, moet u SharePoint Designer 2007 installeren. Houd er rekening mee dat u hiervoor een 32-bits versie van Microsoft Office 2010 nodig hebt.

Microsoft Script Editor (MSE)

In Office SharePoint Designer 2007 en eerdere versies van Microsoft FrontPage kunt u met Microsoft Script Editor (MSE) tekst toevoegen, HTML-codes bewerken en Microsoft VBScript-code (Visual Basic Scripting Edition) van een pagina voor gegevenstoegang bewerken. U kunt ook Script Editor gebruiken om de pagina weer te geven zoals deze eruitziet in een webbrowser. Microsoft SharePoint Designer 2010 wordt geleverd zonder Microsoft Script Editor.

Inzenderinstellingen

De functie Inzenderinstellingen is verwijderd uit Microsoft SharePoint Designer 2010.

In Office SharePoint Designer 2007 werden inzenderinstellingen gebruikt om de modus Inzender te configureren en in te schakelen. De modus Inzender was een modus met beperkte toegang. Gebruikers die een site openden om deze te bewerken in Office SharePoint Designer 2007, hadden toegang tot verschillende opdrachten of functies, afhankelijk van de inzendergroep waartoe zij behoorden en van de bewerkingsbeperkingen die voor die inzendergroep waren ingesteld.

In SharePoint Designer 2010 gebruikt u de nieuwe pagina Instellingen voor SharePoint Designer om toegang tot bepaalde functies in SharePoint Designer te beperken.

Eenmalige aanmelding

De verificatiemethode voor eenmalige aanmelding is verwijderd uit SharePoint 2010 en vervangen door de Secure Store-service. De Secure Store-service is een claim-compatibele autorisatieservice die een beveiligde database omvat voor de opslag van referenties die zijn gekoppeld aan toepassings-id's. Deze toepassings-id's kunnen worden gebruikt om toegang tot externe gegevensbronnen te autoriseren.

Indelingstabellen

In Office FrontPage 2003 en Office SharePoint Designer 2007 kon u webpaginaindelingen maken met indelingstabellen en cellen.

Krachtige indelingsfuncties in de vorm van trapsgewijze opmaakmodellen (CSS) hebben de functie van indelingstabellen overgenomen in Microsoft SharePoint Designer 2010. De functies die betrekking hebben op het maken en wijzigen van indelingstabellen zijn verwijderd uit de gebruikersinterface van SharePoint 2010 Designer.

Als u een webpagina met een bestaande indelingstabel opent in SharePoint Designer 2010, werkt de indelingstabel naar behoren. U kunt echter met SharePoint Designer 2010 geen nieuwe indelingstabel invoegen.

Thema's

Thema's in SharePoint 2010 zijn opnieuw vormgegeven om het proces voor het genereren van thema's te vereenvoudigen. Thema's die zijn gemaakt in Windows SharePoint Services 3.0, zijn niet compatibel met SharePoint Foundation 2010. Als u Windows SharePoint Services 3.0 bijwerkt naar SharePoint Foundation 2010, kunt u met Visuele upgrade sites blijven gebruiken in de vorige gebruikersinterface. U kunt echter beter met de nieuwe gebruikersinterface in SharePoint Foundation 2010 thema's maken en toepassen op uw sites.

Weergaven Rapporten, Navigatie en Hyperlinks

De weergaven Rapporten, Navigatie en Hyperlinks zijn gewijzigd in SharePoint Designer 2010.

Weergave Navigatie

De weergave Navigatie en het taakvenster Navigatie zijn vervangen door het deelvenster Navigatie links in het venster, waarin wordt weergegeven uit welke onderdelen uw site bestaat, zoals lijsten, bibliotheken, inhoudstypen en gegevenbronnen. Als u een van de onderdelen wilt bewerken, zoals een lijst Aankondigingen, opent u Lijsten en bibliotheken. Vervolgens wordt een galeriepagina met alle lijsten en bibliotheken geopend. Met de navigatiebalk kunt u ook weergeven waar u zich in de sitehiërarchie bevindt, naar voren of achteren navigeren of recente pagina's bekijken.

Weergave Hyperlinks

De weergave Hyperlinks wordt verwijderd uit SharePoint Designer 2010. U kunt de functies voor foutcontrole in SharePoint Designer 2010 gebruiken om verbroken koppelingen, niet-gebruikte pagina's, cascading style bladen gebruik en het gebruik van de basispagina te controleren. De opdracht Hyperlinks herberekenen is ook verwijderd.

Weergave Rapporten

In SharePoint Designer 2010 is de manier waarop u rapporten opent veranderd en is een aantal rapporten verwijderd.

Databasefuncties

SharePoint Designer 2010 biedt een nieuwe reeks hulpprogramma's waarmee u verbinding kunt maken met externe gegevens, externe inhoudstypen kunt maken en publiceren in de catalogus met zakelijke gegevens op de server, en zowel een externe lijst als alle formulieren die deze externe lijst nodig heeft genereren.

Vanwege de wijzigingen in gegevensbeheer worden de volgende databasefuncties van Microsoft FrontPage en Office SharePoint Designer 2007 niet ondersteund in SharePoint Designer 2010:

  • Wizard Database-interface

  • Tabblad Database van het dialoogvenster Site-instellingen

  • Wizard Databaseresultaten

Opmerking: Wanneer u een pagina met webonderdelen weergeeft of als u ontwerpweergave in SharePoint Designer 2010 gebruiken om een bestaande database resultatenpagina te openen, wordt de Database resultaten WebBot weergegeven als een HTML-opmerking.

Het Zoeken naar een taakvenster Gegevensbron is verwijderd.

FTP

FrontPage bevatte een ingebouwde FTP-client voor de verbinding met servers zonder Microsoft FrontPage-serverextensies. Met de ingebouwde FTP-client konden gebruikers sites via FTP openen en een volledige website publiceren of afzonderlijke bestanden op de externe webserver beheren. Omdat SharePoint Designer 2010 is ontworpen voor het werken met SharePoint-sites en op deze serers al de benodigde onderliggende code was geïnstalleerd, is geen FTP-client nodig. Deze is dan ook verwijderd.

Pagina's aanpassen

Voor het aanpassen van pagina's (ook wel 'unghosting' genoemd) zijn nu hogere machtigingen vereist dan in de vorige versie: standaard mogen alleen beheerders van siteverzamelingen pagina's, basispagina's en pagina-indelingen aanpassen of de weergave Alle bestanden gebruiken. Dit betekent dat de meeste mensen in het navigatiedeelvenster de knooppunten Basispagina's, Pagina-indelingen en Alle bestanden niet te zien krijgen. In plaats daarvan bouwen mensen oplossingen door pagina's met webonderdelen te maken en deze op te slaan in de bibliotheek Sitepagina's. U kunt op die manier moeiteloos een consistente huisstijl en indeling handhaven voor uw webtoepassing of siteverzameling.

Dynamische websjablonen

De functionaliteit in dynamische websjablonen is in SharePoint Designer 2010 vervangen door basispagina's.

Webpakketbestanden

Webpakketbestanden worden niet geïmporteerd in SharePoint Designer 2010.

Een webpakket kan webpagina's, sjablonen, Web, thema's, afbeeldingen, opmaakmodellen en andere elementen bevatten. Webpakketten zijn CAB-bestanden (met fwp bestandsnaamextensies) die u kunt importeren of exporteren van een website.

Er zijn twee andere manieren waarop u pakketfunctionaliteit kunt benutten terwijl u werkt met een SharePoint-website:

  • U kunt een aangepaste sitesjabloon gebruiken. Deze worden opgeslagen als STP-bestand in de SharePoint-database.

  • U kunt het SharePoint Foundation 2010-oplossingsframework gebruiken.

Een oplossing is een bruikbare, herbruikbare pakket met een reeks functies, sitedefinities en stroombaan die van toepassing zijn op sites en die u afzonderlijk kunt inschakelen of uitschakelen. U kunt oplossingen Inpakken en implementeren van aangepaste functies, sitedefinities, sjablonen, webonderdelen en stroombaan.

Met het SharePoint Foundation 2010-oplossingsframework kunt u alle onderdelen voor het uitbreiden van SharePoint Foundation 2010 samenbundelen in een oplossingsbestand. Een oplossingsbestand is een cabinetbestand maar heeft de extensie .WSP. U kunt het oplossingsbestand gebruiken om de inhoud van een webonderdeelpakket te implementeren. Dit omvat assembly's, klassebronnen, DWP-bestanden en andere pakketonderdelen.

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×