Stopgezette en gewijzigde functionaliteit in Access 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden de functies vermeld die zijn gewijzigd in Microsoft Access 2010 ten opzichte van de functies die beschikbaar waren in Access 2007. In de volgende tabel worden ook enkele redenen genoemd voor de wijzigingen in de functies, wordt uitgelegd welke gevolgen de wijzigingen hebben voor uw Access-database en vindt u alternatieven waar andere opties beschikbaar zijn.

Stopgezette of gewijzigde functie

Wijziging

Alternatieven

Het taakvenster Veld toevoegen in vervangen door de galerie Gegevenstype.

In plaats van de opties voor het toevoegen van velden op het lint in de gegevensbladweergave, gebruikt u nu de galerie Gegevenstypen om diverse vooraf gedefinieerde gegevenstypen te selecteren en eigen velden op te slaan en her te gebruiken. Dankzij de galerie Gegevenstype kunnen gegevenstypen en functionaliteit beter worden gedeeld. Met de opties in het taakvenster Veld toevoegen konden alleen sjablonen voor één veld worden gebruikt, terwijl met de galerie Gegevenstype meerdere veldsjablonen kunnen worden vastgelegd. Eventuele wijzigingen in de veldenlijst worden genegeerd en aanroepen van het taakvenster Veld toevoegen in macro's resulteren in een fout.

AutoOpmaakgroep wordt vervangen door de groep thema's van de opties.

De groep AutoOpmaak is niet meer beschikbaar op het lint voor de weergaven Formulierindeling en Rapportindeling. AutoOpmaak is vervangen door Thema's.

Thema's bieden betere opmaakopties voor formulieren en rapporten omdat deze kunnen worden aangepast, uitgebreid en gedownload of gedeeld met anderen via Office Online of e-mail. Bovendien kunnen ze worden gepubliceerd naar de server. AutoOpmaak kon alleen voor Access worden gebruikt, terwijl thema's ook bruikbaar zijn in andere Office-toepassingen.

U kunt de opdracht AutoOpmaak toevoegen aan een aangepast lint.

Kalenderbesturingselement (mscal.ocx) wordt niet meer ondersteund

Als u een formulier opent met het kalenderbesturingselement, wordt dat besturingselement niet weergegeven in Access 2010 en ziet u een foutbericht dat de Access-database een ontbrekende of verbroken verwijzing naar het besturingselement bevat.

U lost dit probleem op door het kalenderbesturingselement uit de toepassing te verwijderen.

U kunt een datumkiezer toevoegen om een kalenderbesturingselement toe te voegen.

Data Access-pagina's (DAP's) zijn niet beschikbaar.

U kunt geen Data Access-pagina's ontwerpen en uitvoeren. De DAP's zijn weliswaar zichtbaar in het navigatiedeelvenster, maar als u deze probeert te openen, ziet u een foutbericht dat de bewerking niet wordt ondersteund voor Data Access-pagina's in Access.

DAP's blijven opgeslagen in de databases en u kunt deze gebruiken met eerdere versies van Access. U kunt ook SharePoint gebruiken om Access te hosten op internet.

Gegevens van Lotus 1-2-3-bestanden kunnen niet worden geëxporteerd of geïmporteerd en er kunnen geen koppelingen naar worden gemaakt.

U kunt Lotus-lijsten wel zien in Access 2010, maar u kunt er niet mee werken.

U ziet het foutbericht dat het installeerbare ISAM-bestand niet is gevonden.

Gebruik een eerdere versie van Access als u gegevens uit Lotus 1-2-3-bestanden wilt exporteren of importeren of er een koppeling naar wilt maken.

Gegevens van Paradox 3,4,5,6 en 7 kunnen niet worden geëxporteerd of geïmporteerd en er kunnen geen koppelingen naar worden gemaakt.

U kunt de Paradox-lijsten wel zien, maar er niet mee werken omdat de opties voor het bekijken, exporteren en importeren van de gegevens niet beschikbaar zijn.

U ziet het foutbericht dat het installeerbare ISAM-bestand niet is gevonden.

Gebruik een eerdere versie van Access als u gegevens uit bestanden van Paradox 3, 4, 5, 6 of 7 wilt exporteren of importeren of er een koppeling naar wilt maken.

Red 2 ISAM en Jet 2 worden niet ondersteund.

Gegevens van Access 1.0 en 2.0 (Red 2 of Jet 2) kunnen niet worden geëxporteerd of geïmporteerd en er kunnen geen koppelingen naar worden gemaakt in Access 2010.

U ziet het foutbericht dat het installeerbare ISAM-bestand niet is gevonden.

U hebt Access 2007 nodig als u gegevens van Access 1.0 en 2.0 (Red 2 of Jet 2) wilt exporteren, importeren of er een koppeling naar wilt maken.

De Replicatieconflictweergave is niet beschikbaar.

Met de Replicatieconflictweergave konden gebruikers synchronisatieconflicten bekijken en oplossen.

U kunt eigen functies schrijven voor het oplossen van conflicten en deze markeren met de eigenschap ReplicationConflictFunction in de databasereplicaset.

Zie het artikel over het gebruik van de eigenschap ReplicationConflictFunctionvoor meer informatie over het maken van een aangepaste procedure om oplossen.

De indeling Momentopname wordt niet ondersteund.

De indeling Momentopname (.snp) is een overdraagbare indeling waarmee Access-rapporten kunnen worden weergegeven op computers waarop Access niet is geïnstalleerd. Gebruikers van Access 2010 kunnen rapporten niet exporteren in de indeling Momentopname.

U kunt rapporten exporteren in de indeling XPS of PDF of exporteren naar andere Office-programma's zoals Word of Excel.

Aanvullende informatie

U vindt meer informatie over nieuwe functies en voorzieningen en andere wijzigingen in Access 2010 via de koppelingen in het gedeelte Zie ook.

naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×