Stopgezette en gewijzigde functionaliteit in Access 2010

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel worden de functies die zijn gewijzigd in Microsoft Access 2010 van de functies die beschikbaar in Access 2007 waren. De volgende tabel bevat enkele redeneren voor de functiewijzigingen, wordt uitgelegd hoe de wijziging mogelijk van invloed zijn uw Access-database, en klik vervolgens geeft u alternatieven waar andere opties zijn beschikbaar.

Stopgezette of gewijzigde functie

Wat is gewijzigd

Alternatieven

Toevoegen met het veld taak deelvenster functie wordt vervangen door de galerie gegevenstype.

In plaats van de opties van het veld toevoegen in het lint in de gegevensbladweergave, wordt u gebruikmaken van de galerie gegevenstypen wilt selecteren van verschillende vooraf gedefinieerde gegevenstypen en opslaan en opnieuw gebruiken uw eigen zijn. De galerie gegevenstype kunt betere delen van gegevenstypen en functionaliteit. Opties voor het toevoegen veld taak is toegestaan slechts één Veldsjablonen gegevenstype kunnen meerdere Veldsjablonen mogelijk te maken. Eventuele wijzigingen aan de lijst met velden wordt genegeerd en macro oproepen naar het taakvenster van het veld toevoegen, mislukt.

AutoOpmaakgroep wordt vervangen door de groep thema's van de opties.

De groep AutoOpmaak is niet meer beschikbaar in het lint voor de weergave van de formulierindeling en de weergave rapportindeling. AutoOpmaak wordt vervangen door thema's.

Thema's bevatten betere opmaak opties voor formulieren of rapporten omdat ze aanpasbaar, extensible zijn en kan worden gedownload of gedeeld met anderen via Office Online of e-mailbericht. Ze kunnen ook worden gepubliceerd naar de server. AutoOpmaak kan alleen worden gebruikt met Access. Thema's worden gebruikt met andere Office-toepassingen.

U kunt de opdracht AutoOpmaak toevoegen aan een aangepast lint.

Kalenderbesturingselement (mscal.ocx) wordt niet meer ondersteund

Als u een formulier met het kalenderbesturingselement opent, het besturingselement niet in Access 2010 weergegeven wordt en krijgt u een foutbericht wordt weergegeven die aangeeft dat uw Access-database een ontbrekende of onjuiste verwijzing bevat naar het besturingselement.

U lost dit probleem op door het kalenderbesturingselement uit uw toepassing te verwijderen.

De datumkiezer-functie kunt u een besturingselement voor een agenda toevoegen.

Data Access-pagina (DAP's) worden niet beschikbaar.

Niet is mogelijk om te ontwerpen en Data Access-pagina's uitvoeren. Hoewel de DAP's zichtbaar in het navigatiedeelvenster zijn wanneer u probeert om deze te openen, ziet u een foutbericht dat aangeeft dat toegang tot de bewerking voor Data Access-pagina's niet ondersteunt.

DAP's blijft worden opgeslagen in de databases en u eerdere versies van Access kunt u ze kunt gebruiken. U kunt ook SharePoint aan host Access op het Web.

Exporteren, importeren en koppelen naar gegevens in Lotus 1-2-3-bestanden worden niet beschikbaar.

Lotus lijsten, zijn zichtbaar in Access 2010, maar is niet mogelijk om hiermee te werken.

Krijgt u een "ISAM wordt geïnstalleerd is niet gevonden" foutbericht wordt weergegeven.

Gebruik een eerdere versie van Access kunt exporteren, importeren of koppelen van gegevens uit Lotus 1-2-3-bestanden.

Exporteren, importeren en koppelen naar gegevens in Paradox 3, 4, 5, 6, 7 worden niet beschikbaar.

Ziet u de lijsten Paradox, maar is niet mogelijk om te werken met hen sinds het weergeven van gegevens, exporteren en opties voor importeren niet meer beschikbaar.

Krijgt u een "ISAM wordt geïnstalleerd is niet gevonden" foutbericht wordt weergegeven.

Een vorige versie van Access gebruiken om te exporteren, importeren of een koppeling van gegevens uit Paradox 3, 4, 5, 6, 7-bestanden.

Rood 2 ISAM of Jet 2 wordt niet ondersteund.

Exporteren, importeren en koppelen naar gegevens in Access 1.0 en 2.0 (rood 2 of Jet 2) worden niet beschikbaar in Access 2010.

Krijgt u een "ISAM wordt geïnstalleerd is niet gevonden" foutbericht wordt weergegeven.

U moet Access 2007 om te kunnen exporteren, importeren of een koppeling van gegevens uit Access 1.0 en 2.0 (rood 2 of Jet 2)-bestanden.

Replicatie Conflict Viewer is niet beschikbaar.

De herhaling Conflict Viewer gesteld wanneer gebruikers visueel weergeven synchronisatieconflicten en inschakelen van resolutie.

U kunt uw aangepaste conflict resolutie functies schrijven en markeren op de eigenschap ReplicationConflictFunction in de database-replicaset.

Zie het artikel over het gebruik van de eigenschap ReplicationConflictFunctionvoor meer informatie over het maken van een aangepaste procedure om oplossen.

De indeling momentopname wordt niet ondersteund.

De vorm van een momentopname (.snp) is een portable indeling die kan worden gebruikt voor toegang tot rapporten weergeven op computers waarop geen toegang hebt geïnstalleerd. Gebruikers van Access 2010 kunnen niet hun rapporten exporteren naar de momentopname-indeling.

U kunt uw rapporten in de XPS- of PDF-indelingen exporteren of u kunt exporteren naar een ander Office-programma zoals Word of Excel.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×