STDEV, functie

Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef. De standaarddeviatie geeft aan in hoeverre waarden afwijken van het gemiddelde.

Belangrijk: Deze functie is vervangen door een of meer nieuwe functies die nauwkeuriger zijn en een duidelijkere naam hebben. Deze functie is op dit moment nog beschikbaar ten behoeve van compatibiliteit met eerdere versies, maar u wordt aangeraden om vanaf nu de nieuwe functies te gebruiken, omdat deze functie mogelijk in een toekomstige versie van Excel wordt verwijderd.

Zie STDEV.S, functie voor meer informatie over de nieuwe functie.

Syntaxis

STDEV(getal1;[getal2];...)

De syntaxis van de functie STDEV heeft de volgende argumenten:

 • getal1     Vereist. Het eerste getalargument dat betrekking heeft op een steekproef uit een populatie.

 • getal2, ...     Optioneel. Getalargumenten 2 tot 255 die betrekking hebben op een steekproef uit een populatie. U kunt ook één matrix of een verwijzing naar een matrix opgeven in plaats van argumenten gescheiden door een puntkomma.

Opmerkingen

 • STDEV gaat ervan uit dat de argumenten een steekproef van de populatie vormen. Als uw gegevens de volledige populatie omvatten, moet u de standaarddeviatie berekenen met STDEVP.

 • De standaarddeviatie wordt berekend volgens de 'n-1'-methode.

 • Argumenten zijn getallen of namen, matrices, of verwijzingen die getallen bevatten.

 • Logische waarden en getallen in de vorm van tekst die u rechtstreeks in de lijst met argumenten typt, worden in de berekening opgenomen.

 • Als een matrix of verwijzing als argument is opgegeven, worden alleen de getallen in die matrix of verwijzing gebruikt. Lege cellen, logische waarden, tekst of foutwaarden in de matrix of de verwijzing, worden genegeerd.

 • Foutwaarden of tekst die niet in een getal kan worden omgezet, geven een fout als resultaat.

 • Gebruik de functie STDEVA als u logische waarden en getallen in de vorm van tekst wilt gebruiken in de berekening.

 • De vergelijking voor STDEV luidt als volgt:

  Formule

  waarbij x het steekproefgemiddelde GEMIDDELDE(getal1,getal2,…) en n de grootte van de steekproef is.

Voorbeeld

Kopieer de voorbeeldgegevens uit de volgende tabel en plak deze in cel A1 van een nieuw Excel-werkblad. Om resultaten van formules weer te geven, selecteert u deze, drukt u op F2 en drukt u vervolgens op Enter. Indien nodig kunt u de kolombreedten aanpassen als u alle gegevens wilt zien.

Gegevens

Breukvastheid

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Formule

Beschrijving (resultaat)

Resultaat

=STDEV(A3:A12)

Standaarddeviatie van de breukvastheid (27,46392)

27,46392

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×