StDev en StDevP, functies

Lees hoe u schattingen opvraagt van de standaarddeviatie voor een populatie of een steekproef uit een populatie die wordt voorgesteld als een reeks waarden in een bepaald veld in een query.

Syntaxis

StDev ( expr )

StDevP ( expr )

De tijdelijke aanduiding expr vervangt u door een reeksexpressie die het veld aangeeft met de numerieke gegevens die u wilt evalueren of een expressie die een berekening uitvoert met de gegevens in dat veld. Operanden in expr kunnen de naam van een tabelveld, een constante of functie bevatten (dit kan een ingebouwde of door de gebruiker gedefinieerde functie zijn, maar geen andere statistische SQL-functie).

Opmerkingen

Gebruik StDevP om een populatie te evalueren en StDev om een steekproef van een populatie te evalueren.

Als de onderliggende query minder dan twee records bevat (of geen records, voor de functie StDevP), leveren deze functies een Null-waarde op (waarmee wordt aangegeven dat de standaarddeviatie niet kan worden berekend).

U kunt de functies StDev en StDevP gebruiken in een query-expressie. U kunt deze expressie ook gebruiken in de eigenschap SQL van een QueryDef-object of bij het maken van een Recordset-object op basis van een SQL-query.Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×