Stap 5: praktijkvoorbeelden

Alle rijen in een tabel verwijderen die een bepaalde tekenreeks in de eerste kolom bevatten

(Door Word MVP Bill Coan)

Sub DeleteRows() 

Dim TargetText As String
Dim oRow As Row
If Selection.Information(wdWithInTable) = False Then Exit Sub
 
TargetText = InputBox$("Enter target text:", "Delete Rows")
 
For Each oRow In Selection.Tables(1).Rows
 
If oRow.Cells(1).Range.Text = TargetText & vbCr & Chr(7) Then oRow.Delete

Next oRow
End Sub

Alle lege rijen in een tabel verwijderen

(Door Word MVP's Dave Rado en Ibby)

Public Sub DeleteEmptyRows()
Dim oTable As Table, oRow As Range, oCell As Cell, Counter As Long, _
NumRows As Long, TextInRow As Boolean

' Specify which table you want to work on.
Set oTable = Selection.Tables(1)

' Set a range variable to the first row's range
Set oRow = oTable.Rows(1).Range
NumRows = oTable.Rows.Count
Application.ScreenUpdating = False

For Counter = 1 To NumRows
StatusBar = "Row " & Counter
TextInRow = False

For Each oCell In oRow.Rows(1).Cells
If Len(oCell.Range.Text) > 2 Then
'end of cell marker is actually 2 characters
TextInRow = True
Exit For
End If
Next oCell

If TextInRow Then
Set oRow = oRow.Next(wdRow)
Else
oRow.Rows(1).Delete
End If

Next Counter

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Lege tekstvakken in een presentatie verwijderen

Sub RemoveEmptyTextBoxes()
Dim SlideObj As Slide
Dim ShapeObj As Shape
Dim ShapeIndex As Integer
For Each SlideObj In ActivePresentation.Slides
For ShapeIndex = SlideObj.Shapes.Count To 1 Step -1
Set ShapeObj = SlideObj.Shapes(ShapeIndex)
If ShapeObj.Type = msoTextBox Then
If Trim(ShapeObj.TextFrame.TextRange.Text) = "" Then
ShapeObj.Delete
End If
End If
Next ShapeIndex
Next SlideObj
End Sub

 Stap 1: beginnen met de macrorecorder

Stap 2: de code lezen en begrijpen

Stap 3: de basisprincipes van het programmeren leren

Stap 4: de macro met anderen delen

Stap 5: praktijkvoorbeelden

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×