Stap 3: grondbeginselen van programmeren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U hebt geleerd hoe u een macro opneemt en hoe u VBA-procedures maakt. U gaat nu kennismaken met een aantal andere grondbeginselen van het programmeren, zodat u over een goede basiskennis beschikt om met VBA aan de slag te gaan.

Basisconcepten van VBA: objecten, methoden en eigenschappen

Het eerste wat u moet weten, is dat VBA een in feite een objectgeoriënteerde taal is. De taal is opgebouwd uit de volgende vier concepten:

Concept

Beschrijving

Voorbeeld

Object

Een 'ding'

Werkblad

Methode

Een actie, of iets wat een 'ding' kan doen

Een 'ding' toevoegen

Eigenschap

Een beschrijving, of kenmerkende eigenschap van een 'ding'

Naam

Verzameling

Een groep 'dingen'

Werkbladen

Deze vier concepten samen vormen wat programmeurs een objectgeoriënteerd programmeermodel noemen. Dit is een manier om een taak uit te voeren door het 'ding' (object/verzameling) te beschrijven waarop u een bepaalde actie (methode) wilt uitvoeren, waarbij u het 'ding' eventueel nog nauwkeuriger kunt definiëren door bepaalde eigenschappen van het 'ding' te noemen.

We kijken nog even naar de code uit Stap 2:

Sub DeleteRow()
'
' DeleteRow Macro
'
'
    Selection.Rows.Delete
 
End Sub

Op de regel Selection.Rows.Delete, is Selection het object, of het 'ding', waarnaar u verwijst in de code. U hebt dat 'ding' in meer detail beschreven door te zeggen dat u de actie wilt uitvoeren op de eigenschap Rows. Vervolgens hebt u de methode voor het verwijderen van de rij toegepast met de syntaxis Delete.

In eerste instantie lijkt het soms alsof deze concepten iets verwarrend lijken, maar probeer dan iets te doen wat u wilt doen en geef aan wat u wilt doen, wat de kenmerken zijn van deze "ding" en welke actie u wilt uitvoeren. op die ' ding '. Met een beetje oefen en Perseverance kunt u een aantal krachtige VBA-macro's maken.

Meer informatie over objecten, methoden en eigenschappen

Meer informatie over collecties

Basisinstructies voor besturingsstroom

We behandelen hier nog twee belangrijke concepten die u moet kennen om zinvolle VBA-macro’s te kunnen maken.

If This Then That: De instructie If… Then is een programmeertechniek waarmee u bepaalt wat voor type actie er wordt uitgevoerd, op basis van een of meer criteria die u opgeeft. Stel dat u alle tekst die is gemarkeerd als een Kop 1 wilt weergeven met het lettertype Helvetica, een tekengrootte van 16 punten en de stijl Vet, en alle tekst met de Kop 2 als Helvetica 12 en cursief. De instructie If… Then is dan de oplossing waarmee u kunt controleren of tekst is gemarkeerd als Kop 1 of Kop 2, om vervolgens de juiste opmaak toe te passen.

Meer informatie over het als dit, dan dat concept

 For Each-lus: Een For Each-lus is handig wanneer u een verzameling (een serie 'dingen') wilt doorlopen en vervolgens een actie wilt uitvoeren. De actie kan ook bestaan uit het toepassen van het If This Then That-concept, zodat u de actie op een nog hoger detailniveau kunt aansturen. Stel dat u een tabel hebt en dat u in alle rijen van de tabel naar bepaalde woorden wilt zoeken. Als het woord 'geel' ergens in de tabel staat, moet die cel geel worden ingekleurd en als ergens het woord 'rood' wordt gevonden, moet de cel rood worden ingekleurd. U kunt een dergelijke bewerking uitvoeren door een For Each-lus te combineren met de instructie If… Then.

Meer geavanceerde informatie over VBA 

U bent nu bekend met de grondbeginselen van VBA. Bekijk de volgende koppelingen voor meer geavanceerde informatie over VBA voor elke Office-app.

Wat wordt er niet ondersteund met VBA in Office voor Mac?

VBA in Office voor Mac biedt geen ondersteuning voor:

  • ActiveX op de Mac.

  • VBA wordt niet ondersteund door Outlook voor Mac

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×