Standaardsitesjablonen

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een nieuwe Office SharePoint Server 2007 -site maakt, kunt u starten door een van de verschillende soorten sitesjablonen te selecteren. De sitesjablonen in Office SharePoint Server 2007 bevatten pagina's, lijsten, bibliotheken en andere elementen of functies ondersteuning specifieke inhoud publiceren, beheer van webinhoud, recordbeheer of bedrijfsinformatie nodig heeft voor uw organisatie mogelijk.

De beschikbare sitesjablonen in Office SharePoint Server 2007 zijn gegroepeerd in de volgende categorieën: samenwerking, vergaderingen, Enterprise en publiceren. Zie voor meer informatie over welke functies de sjablonen in elk van deze categorieën bieden, in de volgende secties.

In dit artikel

Samenwerking

Vergaderingen

Enterprise

Publiceren

Samenwerking

Met de sitesjablonen in de groep Samenwerking kunnen teams binnen een organisatie werken aan projecten, samenwerken aan documenten of informatie delen.

Team site

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken waar teams informatie kunnen maken, ordenen en delen. De sjabloon bevat een documentbibliotheek, een aankondigingenlijst, een kalender, een contactpersonenlijst en een koppelingenlijst.

Voorbeeld gebruiken     Deze universele sjabloon kunt allerlei behoeften voldoen. Deze kunt vrij statische informatie voor één afdeling of korte gegevens uit een speciaal project die zich uitstrekt over verschillende afdelingen opslaan. Bijvoorbeeld kunt afdeling marketing opslaan en beheren van de plannings -documenten, problemen en taken bijhouden, en delen koppelingen en contactpersonen.

Lege site

Selecteer deze sitesjabloon als u wilt maken van een site met een lege introductiepagina die u van plan bent om aan te passen. U kunt Microsoft Office SharePoint Designer 2007 gebruiken om toe te voegen lijsten of andere functies. Deze sjabloon bevat de Siteafbeelding van een webonderdeel en hulpmiddelen voor het invoegen van andere webonderdelen.

Voorbeeld gebruiken     Een lege site kunt u wanneer u van plan bent om een aangepaste site te maken en u niet wilt dat een van de bestaande sjablonen, webonderdelen, lijsten of bibliotheken als uitgangspunt gebruiken.

Documentwerkruimte

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken waar u de ontwikkeling van een of meer gerelateerde documenten kunt coördineren met andere mensen. De sitesjabloon biedt hulpmiddelen voor het delen en bijwerken van bestanden en voor het informeren van mensen over de status van die bestanden. Verder bevat deze sjabloon een documentbibliotheek, een aankondigingenlijst, een takenlijst, een ledenlijst en een koppelingenlijst.

Voorbeeld van gebruik    Op een site voor documentwerkruimte kunt u met andere mensen aan een document of een groep documenten werken. Een site voor documentwerkruimte kan ook worden gebruikt voor het publiceren van aankondigingen, het toewijzen van taken, het delen van relevante koppelingen en het ontvangen van waarschuwingen over wijzigingen in de site-inhoud.

Wikisite

Selecteer deze sjabloon wanneer u een site wilt maken waar gebruikers snel en eenvoudig webpagina's kunnen toevoegen, bewerken en koppelen. De sjabloon biedt pagina's die gebruikers snel kunnen bewerken om informatie op te slaan en via trefwoorden te koppelen. Bij het bewerken van de pagina's wordt een geschiedenis vastgelegd, zodat u de inhoud zonodig kunt herstellen. Een wikisite bevat wikipagina's, een koppelingenlijst en een wikipaginabibliotheek.

Voorbeeld van gebruik     Een wikisite kan worden gebruikt als communitysite waar uw organisatie kan brainstormen en ideeën kan delen voor een nieuw project. Op een wikisite kunnen eenvoudig pagina's worden gemaakt en opgemaakt, zodat mensen gemakkelijk kunnen samenwerken om informatie vast te leggen.

Blog

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken waar gebruikers snel informatie kunnen publiceren en waar andere mensen commentaar op die informatie kunnen geven. Blogs (ook wel weblogs genoemd) zijn online logboeken waar u uw ideeën snel kunt delen in een informele, chronologische indeling. Een blogsite bevat een berichtenlijst voor het opslaan van blogberichten, een bloglijst voor koppelingen naar andere blogs, een categorieënlijst, een opmerkingenlijst, een koppelingenlijst voor koppelingen naar gerelateerde bronnen, een fotobibliotheek en hulpmiddelen voor het beheer van uw berichten en andere bronnen.

Voorbeeld van gebruik     Een blogsite kan door leidinggevenden worden gebruikt voor het delen van ideeën en denkbeelden in een aantrekkelijke logboekindeling, terwijl medewerkers vragen kunnen stellen of opmerkingen kunnen toevoegen.

Naar boven

Vergaderingen

Met de sitesjablonen in de groep Vergaderingen kunnen teams binnen een organisatie verschillende soorten vergaderingen beheren. De sjablonen in deze groep ondersteunen alles, van algemene vergaderingen tot besluitvormingsvergaderingen of zelfs informele gebeurtenissen.

Basisvergaderwerkruimte

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken waar u met de rest van uw team uw vergadering kunt plannen, organiseren en bijhouden. De sjabloon bevat een doelstellingenlijst, een deelnemerslijst, een agenda en een documentbibliotheek.

Voorbeeld van gebruik     Een basisvergaderwerkruimte is een goede keuze voor de meeste algemene typen vergaderingen, zoals een wekelijkse statusvergadering.

Lege vergaderwerkruimte

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site voor een lege vergaderwerkruimte wilt maken die u aan uw eigen eisen kunt aanpassen. De sjabloon bevat een pagina waaraan u inhoud kunt toevoegen en die u kunt aanpassen.

Voorbeeld van gebruik     Met deze site kunt u een aangepaste site voor een vergaderwerkruimte maken wanneer u geen van de bestaande sjablonen, webonderdelen, lijsten of bibliotheken als startpunt wilt gebruiken.

Vergaderwerkruimte voor besluitvorming

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken die ideaal is voor het controleren van documenten en het vastleggen van eventuele besluiten die tijdens de vergadering zijn genomen. De sjabloon bevat een doelstellingenlijst, een deelnemerslijst, een agenda, een documentbibliotheek, een takenlijst en een besluitenlijst.

Voorbeeld van gebruik     Deze site biedt hulpmiddelen waarmee teams besluiten kunnen nemen en vastleggen en actie-items kunnen vastleggen. Dit is een goede sjabloon als u wilt dat de aandacht van het team op het resultaat van de vergadering gericht blijft.

Vergaderwerkruimte voor informele bijeenkomst

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken voor het plannen en coördineren van informele gelegenheden. De sjabloon bevat een deelnemerslijst, routebeschrijvingen, een afbeelding/logboek, een lijst met benodigdheden en een afbeeldingsbibliotheek voor foto's.

Voorbeeld van gebruik     Met deze site kunt u informele gelegenheden beheren, zoals een sponsorevenement of een teamfeest.

Vergaderwerkruimte met meerdere pagina's

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken voor het plannen, organiseren en vastleggen van de resultaten van een ingewikkelde vergadering of een reeks vergaderingen. De sjabloon bevat een doelstellingenlijst, een deelnemerslijst, een agenda en twee pagina's die kunnen worden aangepast (u kunt maximaal 10 pagina's per vergadering toevoegen).

Voorbeeld van gebruik     Deze site is bedoeld voor het beheer van ingewikkelde vergaderingen waarvoor uitgebreid ondersteunend materiaal vereist is dat u wilt opslaan op afzonderlijke pagina's, bijvoorbeeld pagina's voor het beheer van projecten of voor het bijhouden van actie-items.

Naar boven

Onderneming

Met de sitesjablonen in de groep Onderneming kunt u op ondernemingsniveau ondersteuning bieden aan behoeften op het gebied van documentbeheer, recordbeheer en informatiebeheer.

Documentcentrum

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u één site wilt maken waar u alle documenten in uw onderneming centraal kunt beheren. Een site voor een documentcentrum is geoptimaliseerd voor het maken en gebruiken van grote hoeveelheden documenten. Tot de functies van deze sjabloon behoren:

  • Documentbibliotheek.

  • Het webonderdeel met relevante documenten dat een persoonlijke weergave van documenten genereert die zijn uitgecheckt door, gemaakt door, of het laatst gewijzigd door de huidige gebruiker. U kunt het webonderdeel configureren om meerdere criteria te gebruiken.

  • Het webonderdeel Eerstvolgende taken dat een persoonlijke weergave van documentgerelateerde taken genereert die zijn toegewezen aan de huidige gebruiker.

  • Navigatie in mapstructuurweergave om het opzoeken van en navigeren door inhoud te vergemakkelijken.

  • De aanbevolen documentbeheerfuncties zijn standaard ingeschakeld (bijvoorbeeld primaire en secundaire versies, verplicht uitchecken en ondersteuning voor meerdere inhoudstypen).

Voorbeeld van gebruik     Met een documentcentrum kunt u een grootschalige ontwikkelomgeving maken waarin gebruikers 50.000 of meer documenten actief kunnen bewerken in 500 of meer mappen. Het bijhouden van versies is ingeschakeld en meestal zijn er tien of meer vorige versies van elk document aanwezig. Documenten worden veelvuldig in- en uitgecheckt en de levenscyclus van documenten wordt bepaald met behulp van workflows. Er kunnen twintig of meer inhoudstypen op de site in gebruik zijn.

Recordcentrum

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken voor het implementeren van recordbeheer in uw organisatie. Het recordcentrum is bedoeld om dienst te doen als centrale opslagplaats waarin een organisatie alle records kan opslaan en beheren. Het centrum biedt ondersteuning voor het totale recordbeheer, vanaf de verzameling van records tot het beheer van records en de verwijdering van records. Een site voor een recordcentrum wordt doorgaans door de bedrijfsprofessionals op het gebied van recordbeheer en het IT-personeel (Information Technology) ontworpen en geconfigureerd ter ondersteuning van het bestandenplan van de organisatie. In deze sjabloon:

  • Veilige bewaarplaatsen die de integriteit van de opgeslagen records beschermen.

  • Afdwinging van beleidsregels voor informatiebeheer.

  • De lijst Wachtruimte waaraan records kunnen worden toegevoegd die worden gebruikt in een rechtszaak of onderzoek. Hiermee worden de records onttrokken aan de beleidsregels ten aanzien van de verlooptijd of vernietiging.

  • De lijst Routering van records waarmee naar het recordcentrum ingestuurde records automatisch naar de juiste locatie worden gerouteerd.

  • De bibliotheek Niet-geclassificeerde records voor de opslag van naar het recordcentrum ingestuurde records die niet overeenkomen met een recordroutering.

Voorbeeld van gebruik     Met behulp van een site met een recordcentrum kunt u de strategie voor het recordbeheer en het bestandenplan van uw organisatie implementeren. Deze site ondersteunt uw bedrijf bij de naleving van wettelijke voorschriften of overheidsvoorschriften die betrekking hebben op het bewaren en afhandelen van bepaalde soorten documenten. Inhoud kan via een webservice (met behulp van het SOAP-protocol) of via e-mail (met behulp van het SMTP-protocol) worden ingestuurd naar het recordcentrum.

Site met persoonlijke instellingen

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken voor het overbrengen van persoonlijke weergaven, gegevens en navigatie-instellingen naar Mijn site. Deze sjabloon bevat specifieke webonderdelen voor persoonlijke instellingen en de navigatie is geoptimaliseerd voor sites van het type Mijn site.

Voorbeeld van gebruik     Met een site met persoonlijke instellingen kunt u inhoud die is gepersonaliseerd voor of gericht op individuele gebruikers beschikbaar maken op hun Mijn site.

Sitemap

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken waar de belangrijke sites van uw organisatie in lijsten en categorieën zijn ingedeeld. Deze sjabloon bevat verschillende weergaven voor gecategoriseerde sites, sites op het hoogste niveau en een sitemap.

Voorbeeld van gebruik     Met een sitemap biedt u bezoekers van de site een centrale plaats waar zij alle sites in uw siteverzameling kunnen weergeven of opzoeken.

Rapportcentrum

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken voor het maken, beheren en presenteren van webpagina's, dashboards en KPI's (Key Performance Indicators) die informatie verstrekken over maatstaven, doelstellingen en bedrijfsinformatie. Een site voor een rapportcentrum bevat een centrale locatie voor bedrijfsinformatie. Deze sjabloon bevat speciale documentbibliotheken voor het opslaan van rapporten, lijsten en verbindingen naar externe gegevensbronnen. De sjabloon biedt tevens toegang tot paginasjablonen en webonderdelen waarmee u pagina's en lijsten kunt maken die bedrijfsinformatie bevatten. In het rapportcentrum kunnen gebruikers met behulp van categorieën zoeken naar items, een kalender voor geplande rapporten weergeven, en een abonnement nemen op rapporten die voor hen relevant zijn.

Voorbeeld van gebruik     Met een rapportcentrum kunt u een dynamische, interactieve BI-portal (bedrijfsinformatie) maken waar bedrijfsinformatie uit verschillende bronnen wordt samengesteld en weergegeven met behulp van geïntegreerde BI-mogelijkheden, zoals dashboards, webonderdelen, KPI's en verbindingstechnologieën voor zakelijke gegevens. Deze site biedt gebruikers één plaats waar de nieuwste rapporten, werkbladen of KPI's kunnen worden gevonden.

Zoekcentrum met tabbladen

Selecteer deze sjabloon als u een site wilt maken met zoekfunctionaliteit. De welkomstpagina bevat een eenvoudig zoekvak op het midden van de pagina. De site heeft twee tabbladen: een voor algemene zoekopdrachten en een voor zoekopdrachten naar informatie over personen. U kunt tabbladen toevoegen en aanpassen om zoekopdrachten te richten op andere zoekbereiken of resultaattypen.

Voorbeeld van gebruik     Met een zoekcentrum kunt u items retourneren die alleen op uw site voorkomen, zodat u geen resultaten krijgt die niet van toepassing zijn op uw zoekopdracht. Met behulp van tabbladen kunt u ook verschillende informatieverzamelingen afzonderlijk doorzoeken.

Zoekcentrum

Selecteer deze sitesjabloon als u een site wilt maken met zoekfunctionaliteit. De welkomstpagina bevat een eenvoudig zoekvak op het midden van de pagina. De site bevat pagina's voor zoekresultaten en geavanceerde zoekopdrachten.

Voorbeeld van gebruik     Met een zoekcentrum kunt u items retourneren die alleen op uw site voorkomen, zodat u geen resultaten krijgt die niet van toepassing zijn op uw zoekopdracht.

Host van Mijn site

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site wilt maken die wordt gebruikt voor het hosten van Mijn sites.

Opmerking: Deze sitesjabloon is alleen beschikbaar als u een siteverzameling maakt in Centraal beheer.

Naar boven

Publiceren

De sitesjablonen in de groep Publiceren bieden organisaties de mogelijkheid zakelijke intranetportals, zakelijke internetwebsites en portalsites voor afdelingen te ontwerpen, implementeren en beheren. Met de portalonderdelen kan tevens gemakkelijk contact worden gelegd met mensen in de organisatie die beschikken over de juiste vaardigheden, kennis en projectervaring. Bij alle sitesjablonen in de groep Publiceren zijn de publicatiefuncties ingeschakeld, inclusief de werkbalk voor het bewerken van pagina's, de inhoudseditor en de functie voor uitchecken.

Publicerende site

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een lege website wilt maken en snel webpagina's wilt publiceren. Deze sjabloon omvat document- en afbeeldingsbibliotheken voor de opslag van materiaal voor webpublicatie. Inzenders kunnen werken aan conceptversies van de pagina's en deze publiceren om ze voor lezers zichtbaar te maken.

Opmerking: Deze sitesjabloon is alleen beschikbaar als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld op deze site (en de bovenliggende site).

Voorbeeld van gebruik     U maakt een publicerende site als u een sectie met persberichten wilt toevoegen aan uw website, waarbij de vijf webpagina's met meest recente persberichten automatisch worden weergegeven op de welkomstpagina. U kunt de webpagina's met persberichten maken en bewerken met behulp van een browser. Gebruik de HTML-editor om uw inhoud op te maken en selecteer koppelingen en afbeeldingen voor uw pagina's uit bibliotheken. Gebruik het webonderdeel Inhoudsquery om bepaalde webpagina's met persberichten op de welkomstpagina te presenteren.

Publicerende site met workflow

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u een site met goedkeuringsworkflows wilt maken voor het publiceren van webpagina's volgens een schema. Deze sjabloon bevat document- en afbeeldingsbibliotheken voor de opslag van materiaal voor webpublicaties. Standaard kunnen alleen publicatiesubsites onder deze site worden gemaakt.

Opmerking: Deze sitesjabloon is alleen beschikbaar als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld op deze site (en de bovenliggende site).

Voorbeeld van gebruik     Een publicerende site biedt ondersteuning voor de workflow wanneer u een site wilt maken waar technische artikelen worden weergegeven die voorafgaand aan de publicatie moeten worden gecontroleerd door deskundigen.

Nieuwssite

Selecteer deze sitesjabloon wanneer u snel en eenvoudig een site wilt maken voor nieuwsartikelen en koppelingen naar nieuwsartikelen. Deze sjabloon bevat voorbeeldindelingen van nieuwspagina's en een archief voor de opslag van oudere nieuwsitems. Verder bevat deze sjabloon een gebruikersvriendelijke indeling voor zowel lezers als nieuwsleveranciers. Deze sitesjabloon bevat tevens twee webonderdelen voor een efficiënte nieuwslevering, namelijk RSS-viewer en Deze week in afbeeldingen.

Voorbeeld van gebruik     Met een nieuwssite kunt u één plaats maken voor een gemakkelijke levering van nieuws of informatie. Op een nieuwssite wordt de laatste informatie voor de gehele organisatie weergegeven.

Portal voor Samenwerking

Selecteer deze site als u een eerste sitehiërarchie wilt maken voor een intranetportal van een afdeling. De site bevat een introductiepagina, een nieuwssite, een sitemap en een zoekcentrum met tabbladen. Dit type site heeft meestal evenveel inzenders als lezers en wordt gebruikt om team sites te hosten.

Opmerking: Deze sitesjabloon is alleen beschikbaar als u een siteverzameling maakt in Centraal beheer.

Voorbeeld van gebruik     Met deze site kunt u een afdelingsportal maken waar medewerkers kunnen samenwerken aan documenten en webpagina's en deze kunnen publiceren.

Portal voor Publiceren

Selecteer deze sjabloon als u een eerste sitehiërarchie wilt maken voor een internetsite of een grote intranetportal. Deze site kan gemakkelijk van een onderscheidende bedrijfsidentiteit worden voorzien. De site bevat een introductiepagina, een voorbeeld van een subsite met persberichten, een zoekcentrum en een aanmeldingspagina. Dit type site heeft meestal veel meer lezers dan inzenders en wordt gebruikt voor het publiceren van webpagina's met goedkeuringsworkflows. Standaard kunnen alleen publicatiesubsites met een workflow worden gemaakt onder sites die zijn gemaakt op basis van deze sitesjabloon.

Opmerking: Deze sitesjabloon is alleen beschikbaar als u een siteverzameling maakt in Centraal beheer.

Voorbeeld van gebruik     Met deze site kunt u een beginsite maken om uw organisatie te presenteren op internet. U kunt ook een zakelijke intranetportal maken waar medewerkers informatie kunnen lezen en opzoeken.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×