Standaard SharePoint-groepen in SharePoint Server

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Wanneer u een site maakt, worden in SharePoint automatisch groepen voor de site gemaakt en worden machtigingsniveaus aan deze groepen toegekend. Deze groepen staan bekend als de standaard SharePoint-groepen. Omdat deze groepen beschikken over de meest algemene toegangsniveaus die gebruikers nodig hebben, zijn de standaardgroepen en de bijbehorende machtigingsniveaus een goed startpunt wanneer u gebruikers wilt toevoegen aan een SharePoint-site. Zie Machtigingsniveaus begrijpen voor meer informatie over machtigingsniveaus.

Als beheerder kunt u uw eigen aangepaste groepen toevoegen die meer tegemoetkomen aan de behoeften van uw organisatie. Bepalen hoe u SharePoint-groepen ontwerpt en vult, is een belangrijke beslissing die van invloed is op de beveiliging van de site en de inhoud.

In dit artikel

Standaardgroepen in SharePoint

Rollen van SharePoint-groepen

Speciale SharePoint-groepen

Beheerders van siteverzamelingen

Standaard SharePoint-groepen

Met SharePoint-groepen kunt u de toegang van groepen gebruikers beheren in plaats van afzonderlijke gebruikers. SharePoint-groepen bestaan gewoonlijk uit een groot aantal individuele gebruikers, maar een groep kan ook één of meerdere Windows-beveiligingsgroepen bevatten. U kunt bijvoorbeeld de Windows-beveiligingsgroep voor uw team toevoegen aan een SharePoint-groep, om zo tegelijk toegang te verlenen aan het volledige team. Wanneer u gebruikers of Windows-beveiligingsgroepen aan een SharePoint-groep toevoegt, wordt aan de toegevoegde gebruikers hetzelfde machtigingsniveau toegekend.

Als u meer informatie over het werken met de Windows-beveiligings- en distributiegroepen groepen die uitmaken van Active Directory Domain Services wilt deel, raadpleegt u beveiligingsgroepen kiezen (SharePoint Server 2010).

In SharePoint worden automatisch machtigingsniveaus toegekend aan elke standaard SharePoint-groep. Deze machtigingsniveaus zijn van toepassing op alle leden van die groep. Zie Machtigingsniveaus begrijpen voor meer informatie over de specifieke machtigingen van machtigingsniveaus.

U kunt standaard SharePoint-groepen aanpassen door het gewenste machtigingsniveaus toe te wijzen. U kunt ook een SharePoint-groep maken en er de gewenste machtigingsniveaus aan toewijzen.

In de volgende tabel worden de standaard SharePoint-groepen en de toegewezen machtigingsniveaus weergegeven.

SharePoint-groepen

Standaardmachtigingsniveau

Goedkeurders

Goedkeuren

Leden van <sitenaam>

Bijdragen of Bewerken, afhankelijk van de sitesjabloon

Eigenaren van <sitenaam>

Volledig beheer

Bezoekers van <sitenaam>

Lezen

Ontwerpers

Ontwerpen, Beperkte toegang

Hiërarchiebeheerders

Hiërarchie beheren

Beperkte lezers

Beperkt lezen

Lezers van stijlresources

Beperkte toegang

Kijkers

Alleen weergeven

Gebruikers voor snelle distributie

Bijdragen

Als u zich op een openbare website bevindt, ziet u Leden van <sitenaam> in de lijst met SharePoint-groepen. Als bijvoorbeeld Contoso Retail de naam van de website is, ziet u Leden van Contoso Retail. Dit is ook het geval als u zich in een subsite bevindt met unieke machtigingen. Naarmate de site groeit, ziet u mogelijk meerdere groepen genaamd Leden, Bezoekers of Eigenaren van <sitenaam> wanneer u de sitemachtigingen bekijkt vanaf de hoofdsite van de siteverzameling. Elke groep bevat de naam van de site. Zo kunnen bijvoorbeeld Leden van Contoso Retail en Leden van Contoso Charities beide voorkomen.

In de volgende situaties wordt de sitenaam aan de groepsnaam toegevoegd:

  • Wanneer u de overname van machtigingen onderbreekt op subsites die eerder over overgenomen machtigingen beschikten

  • Wanneer u nieuwe groepen maakt voor een specifieke site

  • Wanneer u nieuwe sites maakt

In al deze gevallen geeft de naam van de site in de SharePoint-groep aan tot welke site deze groep behoort, dus Leden van Contoso Charities hoort bij de site Contoso Charities.

Tip:  U kunt op elk moment de namen wijzigen die automatisch door SharePoint worden toegewezen aan deze groepen.

Rollen van SharePoint-groepen

In de volgende tabel wordt aangegeven hoe standaard SharePoint-groepen kunnen worden gebruikt.

Groepsnaam

Machtigingsniveau

Gebruik deze groep voor personen die:

Goedkeurders

Goedkeuren

Documenten, pagina's en lijstitems kunnen goedkeuren.

Eigenaren

Volledig beheer

Machtigingen, instellingen en uiterlijk van de site moeten beheren.

Leden

Bijdragen of Bewerken

Site-inhoud moeten bewerken.

Bezoekers

Lezen

Site-inhoud moeten kunnen zien, maar niet hoeven te bewerken.

Ontwerpers

Ontwerpen

De site moeten kunnen weergeven, toevoegen, bijwerken, verwijderen, goedkeuren en aanpassen.

Hiërarchiebeheerders

Hiërarchie beheren

Sites moeten kunnen maken en pagina's, lijstitems en documenten moeten kunnen maken.

Beperkte lezers

Beperkt lezen

Pagina's en documenten moeten kunnen weergeven, maar geen versies of machtigingen.

Lezers van stijlresources

Beperkt lezen

Alleen beperkte toegang hebben tot de stijlbibliotheek en galerie met basispagina's.

Kijkers

Alleen weergeven

Inhoud mogen zien, maar deze niet mogen bewerken of downloaden.

Gebruikers voor snelle distributie

Bijdragen

Taken voor snelle distributie moeten kunnen plannen.

Opmerking: De groep Lezers van stijlresources bevat een Windows-beveiligingsgroep genaamd NT Authority/Geverifieerde gebruikers. Dit betekent dat alle geverifieerde gebruikers de SharePoint-basispagina's en stijlen van de pagina's van de site kunnen weergeven.

Naar boven

Speciale SharePoint-groepen

Speciale SharePoint-groepen bieden ondersteuning voor beheertaken op hoog niveau, zoals het toewijzen van machtigingsniveaus aan een groep.

Belangrijk: Zorg ervoor dat er altijd een groep gebruikers is met Volledig beheer over de siteverzameling om de functionaliteit van de site te garanderen. Zorg er bovendien voor dat deze gebruikers worden weergegeven in de lijst met beheerders van siteverzamelingen.

Naar boven

Beheerders van de siteverzameling

Beheerders van de siteverzameling vormen geen SharePoint-groep. Omdat ze echter beschikken over Volledig beheer op alle sites in een siteverzameling, worden ze hier toch genoemd.

Een SharePoint-site kan primaire en secundaire beheerders van de siteverzameling bevatten. Als u een beheerder van de siteverzameling bent, kunt u ook extra beheerders van de siteverzameling toewijzen. Deze gebruikers zijn de hoofdcontactpersoon voor de volledige siteverzameling. Beheerders van de siteverzameling kunnen alle sites in de siteverzameling volledig beheren, alle inhoud van de sites controleren en beheerwaarschuwingen ontvangen, bijvoorbeeld ter controle of de site nog wel wordt gebruikt.

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×