SQL-subquery's

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een subquery is een SELECT-instructie die is genest binnen een instructie SELECT, SELECT...INTO, INSERT...INTO, DELETE of UPDATE of binnen een andere subquery.

Syntaxis

U kunt drie syntaxisvormen gebruiken om een subquery te maken:

vergelijking [ANY | ALL | SOME] (sqlinstructie)

expressie [NOT] IN (sqlinstructie)

[NOT] EXISTS (sqlinstructie)

Een subquery heeft de volgende argumenten:

Argument

Beschrijving

vergelijking

Een expressie en een vergelijkingsoperator waarmee de expressie met de resultaten van de subquery wordt vergeleken.

expressie

Een expressie waarvoor de resultaten van de subquery worden doorzocht.

sqlinstructie

Een SELECT-instructie met dezelfde indeling en regels als alle andere SELECT-instructies. De instructie moet tussen aanhalingstekens staan.


Aanvullende informatie

U kunt een subquery gebruiken in plaats van een expressie in de veldlijst van een SELECT-instructie of in een WHERE- of HAVING-component. In een subquery gebruikt u een SELECT-instructie om een of meer waarden op te geven in de componentexpressie WHERE of HAVING die moeten worden geëvalueerd.

Gebruik het predikaat ANY of SOME (die synoniem zijn) om met de hoofdquery records op te halen uit de resultaten van de subquery. In het volgende voorbeeld worden alle producten geretourneerd waarvan de prijs per eenheid hoger is dan van alle andere producten die zijn verkocht met een korting van 25 procent of meer:

SELECT * FROM Products WHERE UnitPrice > ANY (SELECT UnitPrice FROM OrderDetails WHERE Discount >= .25);

Gebruik het predikaat ALL om alleen die records in de hoofdquery op te halen die voldoen aan de vergelijking met alle records die in de subquery zijn opgehaald. Als u in het vorige voorbeeld ANY zou vervangen door ALL, zou de query alleen die producten retourneren waarvan de prijs per eenheid hoger is dan de prijs van alle producten die met een korting van 25 procent of meer zijn verkocht. Dit levert dus beperktere resultaten op.

Gebruik het predikaat IN om alleen die records in de hoofdquery op te halen waarvoor een record in de subquery een gelijke waarde bevat. In het volgende voorbeeld worden alle producten met een korting van 25 procent of meer als resultaat gegeven:

SELECT * FROM Products WHERE ProductID IN (SELECT ProductID FROM OrderDetails WHERE Discount >= .25);

Omgekeerd kunt u ook NOT IN gebruiken om alleen die records in de hoofdquery op te halen waarvoor geen enkele record in de subquery een gelijke waarde bevat.

Gebruik het predicaat EXISTS (met het optionele gereserveerde woord NOT) in waar/onwaar-vergelijkingen om te bepalen of er records worden geretourneerd door de subquery.

U kunt ook tabelnaamaliassen gebruiken in een subquery om te verwijzen naar tabellen die in een FROM-component buiten de subquery worden vermeld. In het volgende voorbeeld worden de namen van werknemers geretourneerd van wie het salaris gelijk is aan of hoger is dan het gemiddelde salaris van alle werknemers met dezelfde functie. De tabel Werknemers heeft het alias 'T1':

SELECT LastName, FirstName, Title, Salary FROM Employees AS T1 WHERE Salary >= (SELECT Avg(Salary) FROM Employees WHERE T1.Title = Employees.Title) Order by Title;

In het vorige voorbeeld is het gereserveerd woord AS optioneel.

Sommige subquery's zijn toegestaan in kruistabelquery's, met name als predicaten (in de WHERE-component). Subquery's als uitvoer (die in de SELECT-lijst) zijn niet toegestaan in kruistabelquery's.Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×