SQL-query's op een databaseserver verwerken met een Pass Through-query

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

U kunt Microsoft Office Access 2007 gebruiken als hulpmiddel voor het maken en wijzigen van een database en het werken met de databasegegevens, maar u kunt Office Access 2007 ook benutten als een front-end (interface) voor een serverdatabasebeheersysteem, zoals Microsoft SQL Server. Bij gebruik van Office Access 2007 als front-endtoepassing maakt u gewoonlijk een koppeling met tabellen in het serverdatabasebeheersysteem, waarna u deze gekoppelde tabellen gebruikt alsof ze zich in de Access-database bevinden. De SQL-verwerking (Structured Query Language) wordt door Access op uw lokale computer uitgevoerd.

In bepaalde situaties wilt u de verwerking van SQL-query's mogelijk door de servercomputer laten uitvoeren. Misschien hebt u bijvoorbeeld een relatief trage desktopcomputer en een krachtige databaseserver. Het kost dan waarschijnlijk minder tijd om query's op de server te verwerken. Het kan ook dat u een opgeslagen procedure wilt uitvoeren die zich op de server bevindt, wat niet mogelijk is wanneer SQL door Access op uw lokale computer wordt verwerkt. Als u SQL op een databaseserver wilt verwerken, gebruikt u een Pass Through-query.

Wat wilt u doen?

Verbinding maken met een server-database beheren

Een Pass Through-query maken

Verbinding maken met een serverdatabasebeheersysteem

Als u verbinding wilt maken met een serverdatabasebeheersysteem, configureert u het serverdatabasebeheersysteem als een ODBC-gegevensbron.

Opmerking: U kunt een ODBC-gegevensbron alleen configureren als u lid bent van de groep Administrators op uw lokale computer.

Een ODBC-gegevensbron configureren in Windows Vista

 1. Klik op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in de categorieweergave op Systeem en onderhoud en klik vervolgens op Systeembeheer.

  • Klik in de klassieke weergave op Systeembeheer.

 2. Dubbelklik op Gegevensbronnen (ODBC).

  Het bevestigingsvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven.

 3. Klik op Doorgaan.

 4. Klik op de tab Systeem-DSN.

 5. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe gegevensbron voor een geïnstalleerd stuurprogramma wilt instellen, klikt u op Toevoegen.

  • Als u de definitie van een bestaande gegevensbron wilt wijzigen, klikt u op de naam van die gegevensbron en vervolgens op Configureren.

 6. Breng de nodige wijzigingen aan in de gegevens in de dialoogvensters.

  Klik op de knop Help voor meer informatie over de verschillende opties.

Een ODBC-gegevensbron configureren in Microsoft Windows XP

 1. Klik op de knop Start en vervolgens op Configuratiescherm en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik in de categorieweergave op Prestaties en onderhoud en vervolgens op Systeembeheer.

  • Klik in de klassieke weergave op Systeembeheer.

 2. Dubbelklik op Gegevensbronnen (ODBC).

  Het dialoogvenster ODBC-gegevensbronbeheer wordt weergegeven.

 3. Klik op de tab Systeem-DSN.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een nieuwe gegevensbron voor een geïnstalleerd stuurprogramma wilt instellen, klikt u op Toevoegen.

  • Als u de definitie van een bestaande gegevensbron wilt wijzigen, klikt u op de naam van die gegevensbron en vervolgens op Configureren.

 5. Breng de nodige wijzigingen aan in de gegevens in de dialoogvensters.

  Klik op de knop Help voor meer informatie over de verschillende opties.

Naar boven

Een Pass Through-query maken

 1. Klik op het tabblad Maken, in de groep Overige, op Queryontwerp.

 2. Sluit het dialoogvenster Tabel weergeven.

 3. Klik op het tabblad Ontwerpen in de groep Type query op Pass Through-query.

  Het queryontwerpraster wordt verborgen en het objecttabblad van de SQL-weergave wordt weergegeven.

 4. Als het eigenschappenvenster van de query niet wordt weergegeven, drukt u op F4 om dit te openen.

 5. Klik in het vak van de eigenschap Str voor ODBC-verbinding maken in het eigenschappenvenster en klik op maken Knop Opbouwfunctie .

  Het dialoogvenster Gegevensbron selecteren wordt geopend.

 6. Klik op het tabblad Computergegevensbron.

 7. Klik onder Naam van de gegevensbron, klik op de naam van de server die u in de vorige procedurehebt geconfigureerd en klik vervolgens op OK.

  Opmerking: Als u nog geen ODBC-gegevensbron hebt geconfigureerd, klikt u op Nieuw en voert u de stappen in de wizard Nieuwe gegevensbron maken uit.

 8. Als u wordt gevraagd u aan te melden, typt u uw gebruikersnaam en wachtwoord.

 9. Als u wordt gevraagd of u uw wachtwoord in de verbindingsreeks wilt opslaan, slaat u het wachtwoord niet op.

  Voor de veiligheid van het serverdatabasesysteem is het beter als u het wachtwoord niet opslaat.

 10. Typ uw query op het objecttabblad van de SQL-weergave.

  Opmerking: Vergeet niet de juiste SQL-syntaxis voor uw databasebeheersysteem te gebruiken. Deze syntaxis wijkt mogelijk af van de syntaxis van Access SQL.

 11. Klik na het typen van de query op Uitvoeren in de groep Resultaten van het tabblad Ontwerp.

  De query wordt naar de databaseserver verzonden voor verwerking.

  Notities: 

  • Sommige Pass Through-query's leveren geen gegevens als resultaat. Misschien wilt u bijvoorbeeld een opgeslagen procedure uitvoeren die geen gegevens naar Access retourneert, zoals een script dat databaserechten aan een groep of gebruiker toewijst. Als uw Pass Through-query niet dient om gegevens op te halen in Access, moet u de waarde van de eigenschap Geeft records (in het eigenschappenvenster voor de query) in Nee wijzigen.

  • Sommige Pass Through-query's retourneren berichten over serververwerking naar Access. Als u deze berichten in een tabel wilt verzamelen voor controle op een later tijdstip, wijzigt u de waarde van de eigenschap Logberichten (in het eigenschappenvenster voor de query) in Ja. De naam van de tabel waarin deze berichten worden opgeslagen, is de gebruikersnaam gevolgd door een afbreekstreepje (-) en een volgnummer (00, 01, 02, enzovoort).

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×