SpreadsheetImporterenExporteren, macroactie

Gebruik de macroactie SpreadsheetImporterenExporteren om gegevens uit te wisselen tussen de huidige Access-database (.mdb of .accdb) en een spreadsheetbestand. U kunt ook de gegevens in een Excel-spreadsheet koppelen aan de huidige Access-database. Een gekoppelde spreadsheet betekent dat u de spreadsheetgegevens kunt bekijken met Access, terwijl de gegevens volledig toegankelijk blijven vanuit Excel. U kunt ook een koppeling toevoegen naar gegevens in een werkblad van Lotus 1-2-3, maar deze gegevens kunnen ook in Access alleen worden gelezen.

Opmerking: Vanaf Access 2010 heeft de macroactie WerkbladOverbrengen de naam SpreadsheetImporterenExporteren.

Opmerking: Deze actie is niet toegestaan als de database niet wordt vertrouwd.

Instelling

De macroactie SpreadsheetImporterenExporteren heeft de volgende argumenten.

Actieargument

Beschrijving

Overdrachttype

Het gewenste type overdracht. Selecteer Importeren, Exporteren of Koppelen in de lijst Overdrachttype in het gedeelte Actieargumenten van het macro-ontwerpvenster. De standaardwaarde is Importeren.

Opmerking: Het type overdracht Koppelen wordt niet ondersteund voor Access-projecten (.adp).

Werkbladtype

Het type spreadsheet waaruit u wilt importeren, waarnaar u wilt exporteren of waarmee u wilt koppelen. U kunt kiezen uit een groot aantal verschillende typen spreadsheets in de lijst. De standaardwaarde is Excel-werkmap.

Opmerking: U kunt gegevens importeren uit Lotus WK4-bestanden, maar u kunt geen Access-gegevens exporteren naar deze spreadsheetindeling. Daarnaast kunt u een koppeling (alleen-lezen) tot stand brengen met deze bestanden. In Access wordt deze actie inmiddels niet meer ondersteund voor het importeren, exporteren of koppelen van gegevens uit Lotus WKS-bestanden of bestanden van Excel versie 2.0. Als u toch gegevens wilt importeren of koppelen van een spreadsheet met de indeling van Excel versie 2.0 of Lotus WKS, moet u de spreadsheetgegevens eerst omzetten in een latere versie van Excel of Lotus 1-2-3 voordat u de gegevens gaat importeren of koppelen in Access.

Tabelnaam

De naam van de Access-tabel waarin u spreadsheetgegevens wilt importeren, waaruit u spreadsheetgegevens wilt exporteren of waaraan u spreadsheetgegevens wilt koppelen. U kunt ook de naam van de Access-selectiequery typen waaruit u gegevens wilt exporteren. Dit is een verplicht argument.

Als u Importeren selecteert voor het argument Overdrachttype, worden de spreadsheetgegevens toegevoegd aan deze tabel als de tabel al bestaat. Anders wordt er in Access een nieuwe tabel gemaakt met de spreadsheetgegevens.

Als u de macroactie SpreadsheetImporterenExporteren gebruikt in Access, kunt u geen SQL-instructie gebruiken om de gegevens op te geven die u wilt exporteren. In plaats van een SQL-instructie moet u eerst een query maken en vervolgens de naam van de query opgeven in het argument Tabelnaam.

Bestandsnaam

De naam van het spreadsheetbestand dat u wilt importeren, exporteren of koppelen. Geef het volledige pad op. Dit is een verplicht argument.

Er wordt een nieuw spreadsheetbestand gemaakt wanneer u gegevens uit Access exporteert. Als de bestandsnaam hetzelfde is als de naam van een bestaande spreadsheet, vervangt Access de bestaande spreadsheet, tenzij u exporteert naar een werkmap van Excel versie 5.0 of hoger. In dat geval kopieert Access de geëxporteerde gegevens naar het eerstvolgende beschikbare nieuwe werkblad in de werkmap.

Als u gegevens importeert of koppelt uit een spreadsheet van Excel versie 5.0 of hoger, kunt u een bepaald werkblad opgeven met behulp van het argument Bereik.

Bevat veldnamen

Hiermee geeft u op of de eerste rij van de spreadsheet de namen van de velden bevat. Als u Ja selecteert, gebruikt Access de namen in deze rij als veldnamen in de Access-tabel wanneer u de spreadsheetgegevens importeert of koppelt. Als u Nee selecteert, wordt de eerste rij verwerkt als een gewone rij gegevens. De standaardwaarde is Nee.

Als u een Access-tabel of selectiequery naar een spreadsheet exporteert, worden de veldnamen ingevoegd in de eerste rij van de spreadsheet, ongeacht wat u selecteert in dit argument.

Bereik

Het bereik van cellen dat u wilt importeren of koppelen. Laat dit argument leeg als u de hele spreadsheet wilt importeren of koppelen. U kunt de naam van een bereik typen in de spreadsheet of het bereik van cellen opgeven dat u wilt importeren of koppelen. Gebruik hiervoor de syntaxis A1:E25 (de syntaxis A1..E25 werkt niet in Access 97 of hoger). Als u gegevens importeert of koppelt uit een spreadsheet van Excel versie 5.0 of hoger, kunt u vóór het bereik de naam van het werkblad en een uitroepteken typen, bijvoorbeeld Budget!A1:C7.

Opmerking: Als u exporteert naar een spreadsheet, moet u dit argument leeg laten. Als u een bereik invoert, mislukt de exportbewerking.

Opmerkingen

U kunt de gegevens in Access-selectiequery's exporteren naar spreadsheets. Hierbij wordt de resultaatset van de query geëxporteerd en deze wordt behandeld zoals een tabel.

Spreadsheetgegevens die u toevoegt aan een bestaande Access-tabel, moeten compatibel zijn met de structuur van de tabel.

  • Elk veld in de spreadsheet moet van hetzelfde gegevenstype zijn als het overeenkomstige veld in de tabel.

  • De velden moeten in dezelfde volgorde staan, tenzij u het argument Bevat veldnamen instelt op Ja. In dat geval moeten de veldnamen in de spreadsheet exact overeenkomen met de veldnamen in de tabel.

Deze macroactie is vergelijkbaar met klikken op Excel in de groep Importeren of Exporteren op het tabblad Externe gegevens. U kunt deze opdrachten gebruiken om een gegevensbron te selecteren, zoals Access of een type database, een spreadsheet of een tekstbestand. Als u een spreadsheet selecteert, wordt er een reeks dialoogvensters weergegeven, of er wordt een wizard van Access uitgevoerd waarmee u de naam van de spreadsheet en andere opties kunt selecteren. De argumenten van de macroactie SpreadsheetImporterenExporteren komen overeen met de opties in deze dialoogvensters of in de wizard.

Opmerking: Als u een query of filter toepast op een gekoppelde spreadsheet, is de query of het filter hoofdlettergevoelig.

Als u een koppeling toevoegt naar een Excel-spreadsheet die is geopend in de bewerkingsmodus, wacht Access totdat deze modus niet meer actief is voordat de koppeling wordt voltooid. Er treedt geen time-out op.

Als u de macroactie SpreadsheetImporterenExporteren wilt uitvoeren in een VBA-module (Visual Basic for Applications), gebruikt u de methode TransferSpreadsheet van het object DoCmd.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×