Spelling en grammatica controleren in Office

Alle Microsoft Office-programma's kunnen de spelling controleren en de meeste kunnen de grammatica controleren. 

Opmerking: Dit artikel is van toepassing op Office 2010 en nieuwere versies voor Windows. Zie Spelling en grammatica controleren in Office voor Mac voor Office voor Mac.

Als de spelling- of grammaticacontrole niet werkt zoals verwacht, raadpleegt u De spelling- en grammaticacontrole werkt niet zoals verwacht. Zie Spelling en grammatica in een andere taal controleren als u de spelling of de grammatica wilt controleren in een andere taal dan de standaardtaal.

Gebruikt u Word 2016 (of nieuwer)? Dan kunt u waarschijnlijk veel profijt halen uit de krachtige, nieuwe Editor-functie. Zie Editor - uw schrijfhulp voor meer informatie

De spelling- en grammaticacontrole handmatig uitvoeren

Als u de spelling en grammatica in uw bestand wilt controleren, hoeft u alleen op F7 te drukken of volgt u deze stappen:

 1. In de meeste Office-programma's klikt u op het tabblad Controleren op het lint. In Access of InfoPath kunt u deze stap overslaan. In Project gaat u naar het tabblad Project.

 2. Klik op Spelling of Spelling en grammatica.

  Knop Spelling- en grammaticacontrole op het lint Controleren

 3. Als er spelfouten worden gevonden, wordt een dialoogvenster weergegeven met de eerste spelfout die bij de spellingcontrole is gevonden.

 4. Als u het verkeerd gespelde woord hebt afgehandeld (genegeerd, toegevoegd aan het woordenboek van het programma of verbeterd), wordt doorgegaan naar de volgende spelfout.

Klik op een kop hieronder voor meer informatie

De meeste Office-programma's controleren automatisch op mogelijke spel- en grammaticafouten terwijl u typt, zodat u niets hoeft te doen om fouten weer te geven fouten terwijl u werkt. 

Notities: 

 • Automatische spelling- en grammaticacontrole is niet beschikbaar in Access, Excel of Project. U kunt een spellingcontrole handmatig starten door op F7 te drukken.

 • Automatische grammaticacontrole is alleen beschikbaar in Outlook, Word en PowerPoint 2013 (of hoger).

In Office worden mogelijke spelfouten gemarkeerd met een rode golvende lijn:

Spelfout gemarkeerd met een rode golvende lijn

Mogelijke grammaticale fouten worden gemarkeerd met een blauwe golvende lijn:

Mogelijke grammaticale fout aangegeven met blauwe golvende lijn

Als spelling- of grammaticafouten niet automatisch worden gemarkeerd, is de automatische controle mogelijk uitgeschakeld. U kunt de automatische spelling- en grammaticacontrole dan inschakelen.

Als u een spel- of grammaticafout ziet waarbij u hulp nodig hebt, klikt u met de rechtermuisknop op het onderstreepte woord of zinsdeel en kiest u een van de opties om de fout te corrigeren.

Als Office woorden als verkeerd gespeld markeert, maar u deze woorden bewust zo hebt gespeld, selecteert u Toevoegen aan woordenlijst om ervoor te zorgen dat de woorden niet meer als fout worden gemarkeerd door Office. Zie voor meer informatie dit artikel: Woorden toevoegen of bewerken in een woordenlijst voor spellingcontrole.

Als u niet wilt dat tijdens het werken in Office potentiële fouten worden gemarkeerd met golvende lijnen, kunt u de automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen:

 1. Geef de opties voor spelling en grammatica weer:

  • In OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio en Word: klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties en Controle.

  • In InfoPath: klik op het tabblad Start, op de pijl naast of onder Spelling en klik daarna op Spellingopties.

  • In Outlook: Klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties, E-mail en Spelling en AutoCorrectie.

 2. Schakel het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit. In programma's met automatische grammaticacontrole kunt u ook het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens het typen in- of uitschakelen.

  Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen

  Opmerking: In Word kunt u de spellingcontrole in- of uitschakelen voor het document waar u aan werkt of voor alle nieuwe documenten. Selecteer een optie in de lijst Uitzonderingen voor en schakel de selectievakjes Spelfouten alleen in dit document niet aangeven en Grammaticafouten alleen in dit document verbergen in of uit.

Als Office de grammatica helemaal niet hoeft te controleren (niet tijdens de spellingcontrole maar ook niet terwijl u typt), kunt u deze functie uitschakelen:

 1. Geef de opties voor spelling en grammatica weer:

  • In OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio en Word: klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties en Controle.

  • In InfoPath: klik op het tabblad Start, op de pijl naast of onder Spelling en klik daarna op Spellingopties.

  • In Outlook: Klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties, E-mail en Spelling en AutoCorrectie.

 2. Schakel de selectievakjes Grammaticafouten markeren tijdens het typen en Grammatica tegelijk met spelling controleren uit.

  Selectievakjes voor grammaticacontrole

  Opmerking: U zult niet in elk Office-programma beide opties tot uw beschikking hebben.

In Word, Outlook en PowerPoint 2013 (of hoger) kunt u als volgt een nieuwe controle afdwingen van de spelling en grammatica die u eerder hebt overgeslagen:

 1. Open het document of het item dat u wilt controleren.

 2. Klik in het menu Bestand op Opties > Controle > op Opnieuw controleren. In Outlook gaat u naar Bestand > Opties > E-mail > Spelling en AutoCorrectie.

 3. Klik op Ja wanneer een waarschuwing verschijnt dat de spelling- en grammaticacontrole opnieuw zal worden ingesteld.

 4. Klik op OK in het dialoogvenster om terug te gaan naar het document en voer daarna de spelling- en grammaticacontrole opnieuw uit.

We zijn erg geïnteresseerd!

Dit artikel is voor het laatst bijgewerkt door Ben op 21 mei 2019. Als u dit artikel nuttig vindt, maar vooral als dit niet het geval is, gebruikt u de besturingselementen voor feedback hieronder om ons opbouwende kritiek te geven over hoe we dit kunnen verbeteren.

Zie ook

De leesbaarheid van een document testen

De spelling- en grammaticacontrole werkt niet zoals verwacht

Opties voor grammatica en schrijfstijl in Office 2013 en eerder selecteren

Woorden toevoegen aan de woordenlijst voor de spellingcontrole

Woorden in een andere taal worden niet goed gecontroleerd bij de spelling- of grammaticacontrole

De AutoCorrectie-opties kiezen voor hoofdlettergebruik, spelling en symbolen

De spelling controleren voordat u een bericht verzendt in Outlook

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×