Spelling en grammatica controleren in Office 2010 en nieuwere versies

Spelling en grammatica controleren in Office 2010 en nieuwere versies

U kunt in alle Office-programma's de spelling en grammatica van uw bestanden controleren. U kunt tegelijk controleren op spelling en grammatica door de spelling- en grammaticacontrole uit te voeren. U kunt er ook voor kiezen om de spelling en grammatica automatisch te controleren en correcties aan te brengen terwijl u werkt. Uiteraard kunt u de automatische spelling- en grammaticacontrole ook uitschakelen.

Notities : Dit artikel is van toepassing op Office 2010 en nieuwere versies.

 1. Open de spelling- en grammaticacontrole:

  • In de meeste Office-programma's klikt u op het tabblad Controleren en daarna op Spelling in de groep Controle.

  • In Access klikt u op het tabblad Start en daarna op Spelling in de groep Records.

  • In InfoPath klikt u op het tabblad Start en daarna op Spelling in de groep Bewerken.

  • In OneNote klikt u op het tabblad Controleren en daarna op Spelling in de groep Spelling.

 2. Er wordt een dialoogvenster of taakvenster weergegeven met het eerste verkeerd gespelde woord dat tijdens de spellingcontrole is gevonden. Opties en knoppen zullen enigszins variëren, afhankelijk van de vraag of u het taakvenster of dialoogvenster gebruikt.

  Dialoogvenster Spelling Deelvenster Spelling

 3. Corrigeer elke fout op een van de volgende manieren:

  • Als u een van de voorgestelde woorden wilt gebruiken, selecteert u het woord en klikt u op Wijzigen.

  • Als u het woord zelf wilt wijzigen, bewerkt u het woord rechtstreeks in het document of in het vak Niet in woordenlijst.

  • Als u het woord aan de standaardwoordenlijst wilt toevoegen, zodat Office het voortaan niet meer als verkeerd gespeld markeert, klikt u op Toevoegen of Toevoegen aan woordenlijst.

   Opmerking : Als de optie Toevoegen of Toevoegen aan woordenlijst niet beschikbaar is, moet u ervoor zorgen dat u een standaard aangepaste woordenlijst hebt geselecteerd in het dialoogvenster Aangepaste woordenlijsten. Zie De aangepaste woordenlijst wijzigen waaraan woorden worden toegevoegd door de spellingcontrole voor informatie over het selecteren van een standaard aangepaste woordenlijst.

  • Als u het woord wilt negeren en naar het volgende gemarkeerde woord wilt gaan, klikt u op Negeren of Eenmaal negeren.

  • Als u alle vermeldingen van het gemarkeerde woord wilt negeren en naar het volgende gemarkeerde woord wilt gaan, klikt u op Alles negeren.

In de meeste Office-programma’s wordt automatisch op mogelijke spel- en grammaticafouten gecontroleerd terwijl u typt. U hoeft dus niets te doen om fouten weer te geven terwijl u werkt. Als u echter liever wilt wachten met de controle van spelling en grammatica tot u klaar bent, kunt u de automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen.

Notities : 

 • Automatische spelling- en grammaticacontrole is niet beschikbaar in Access, Excel of Project.

 • De automatische grammaticacontrole is alleen beschikbaar in Outlook, Word, PowerPoint 2013 en PowerPoint 2016.

In Office worden mogelijke spelfouten gemarkeerd met een rode golvende lijn:

Spelfout gemarkeerd met een rode golvende lijn

Mogelijke grammaticale fouten worden gemarkeerd met een blauwe golvende lijn:

Mogelijke grammaticale fout aangegeven met blauwe golvende lijn

Als spelling- of grammaticafouten niet automatisch worden gemarkeerd, is de automatische controle mogelijk uitgeschakeld. U kunt de automatische spelling- en grammaticacontrole dan inschakelen.

Als u een spel- of grammaticafout ziet, klikt u met de rechtermuisknop op het woord of zinsdeel, of drukt u er lang op, en kiest u een van de voorgestelde oplossingen.

Als u niet wilt dat tijdens het werken in Word potentiële fouten worden gemarkeerd met golvende lijnen, kunt u de automatische spelling- en grammaticacontrole uitschakelen:

 1. Geef de opties voor spelling en grammatica weer:

  • In OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio en Word: klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties en Controle.

  • In InfoPath: klik op het tabblad Start, op de pijl naast of onder Spelling en klik daarna op Spellingopties.

  • In Outlook: Klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties, E-mail en Spelling en AutoCorrectie.

 2. Schakel het selectievakje Spelling controleren tijdens typen in of uit. In sommige programma's kunt u ook het selectievakje Grammaticafouten markeren tijdens het typen in- of uitschakelen.

  Het selectievakje Spelling controleren tijdens typen

  Opmerking : In Word kunt u de spellingcontrole in- of uitschakelen voor het document waar u aan werkt of voor alle nieuwe documenten. Selecteer een optie in de lijst Uitzonderingen voor en schakel de selectievakjes Spelfouten alleen in dit document niet aangeven en Grammaticafouten alleen in dit document verbergen in of uit.

Als de grammatica helemaal niet hoeft te worden gecontroleerd (niet tijdens de spellingcontrole maar ook niet terwijl u typt), kunt u deze functie uitschakelen:

 1. Geef de opties voor spelling en grammatica weer:

  • In OneNote, PowerPoint, Publisher, Visio en Word: klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties en Controle.

  • In InfoPath: klik op het tabblad Start, op de pijl naast of onder Spelling en klik daarna op Spellingopties.

  • In Outlook: Klik in het menu Bestand achtereenvolgens op Opties, E-mail en Spelling en AutoCorrectie.

 2. Schakel de selectievakjes Grammaticafouten markeren tijdens het typen en Grammatica tegelijk met spelling controleren uit.

  Selectievakjes voor grammaticacontrole

  Opmerking : U zult niet in elk Office-programma beide opties tot uw beschikking hebben. Schakel simpelweg alle selectievakjes voor grammaticacontrole uit als u niet langer wilt dat in Word op grammatica wordt gecontroleerd.

In Word, Outlook, PowerPoint 2013 en PowerPoint 2016 kunt u als volgt een nieuwe controle afdwingen van de spelling en grammatica die u eerder hebt overgeslagen:

 1. Open het document of het item dat u wilt controleren.

 2. Klik in het menu Bestand op Opties en daarna:

  • In Word: klik op Controle en klik daarna in de groep Tijdens spelling- en grammaticacontrole in Word op Opnieuw controleren.

  • In PowerPoint: klik op Controle en klik daarna onder Tijdens spelling- en grammaticacontrole in PowerPoint op Opnieuw controleren.

  • In Outlook: Klik op E-mail en daarna op Spelling en AutoCorrectie. Klik daarna onder Tijdens spelling- en grammaticacontrole in Outlook op E-mail opnieuw controleren (zelfs als u een agenda-item wilt controleren).

 3. Klik op Ja wanneer een waarschuwing verschijnt dat de spelling- en grammaticacontrole opnieuw zal worden ingesteld.

 4. Klik op OK in het dialoogvenster om terug te gaan naar het document en voer daarna de spelling- en grammaticacontrole opnieuw uit.

Zie ook

Als de spelling- en grammaticacontrole niet werkt zoals verwacht of als u de resultaten wilt aanpassen, raadpleegt u de volgende verwante artikelen:

Als u feedback of suggesties hebt voor de functies voor spelling en grammatica, plaatst u hier uw bericht.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×