Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Spelling en grammatica controleren in een andere taal

Als u aan een document werkt en tekst moet toevoegen die is geschreven in een andere taal dan de taal die u normaal gesproken gebruikt, kunt u de spelling en grammatica van die tekst laten controleren door Office. 

Instructies voor het gebruiken van taalprogramma’s of het in- of uitschakelen van de spelling- of grammaticacontrole vindt u hier: Spelling en grammatica controleren in Office 2010 en nieuwere versies

Opmerking: Als uw documenten talen bevatten die niet op Latijnse letters zijn gebaseerd, zoals Arabisch of Chinees, kunt u de toetsenbordindeling omschakelen met de Taalbalk. Wanneer u de toetsenbordindeling wijzigt, wijzigt Office voor u de taal voor spelling en grammatica. Zie De taal van de toetsenbordindeling inschakelen of wijzigen voor meer informatie.

Office kan de spelling en grammatica alleen goed controleren als kan worden vastgesteld wat de taal van de tekst is.

 1. Plaats de cursor in het document waar u tekst in een andere taal wilt gaan typen. Of selecteer de tekst als u de tekst al hebt getypt. Houd er rekening mee dat als u de cursor niet in of tussen de tekst plaatst die u wilt controleren, stap 2 mogelijk niet beschikbaar is.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Taal op Taal en klik op Controletaal instellen .

  Controletaal instellen

 3. Blader naar de taal die u wilt gebruiken en selecteer deze.

 4. Klik op OK om het dialoogvenster Taal te sluiten.

Als u de taal wilt wijzigen tijdens de spellingcontrole van een database of werkmap, wijzigt u de taal voor de woordenlijst tijdens de spellingcontrole:

 1. Klik op het tabblad Controleren in Excel of het tabblad Start in Access op Spelling.

 2. Kies in het deelvenster of dialoogvenster Spelling de gewenste taal in de lijst Taal voor woordenlijst.

  Tip: Als de spellingcontrole geen fouten vindt, wordt er geen dialoogvenster Spelling weergegeven. Als dat gebeurt wanneer u de taal van de woordenlijst probeert te veranderen, kunt u een woord opzettelijk verkeerd spellen om te forceren dat het dialoogvenster wordt weergegeven.

Als de gewenste taal niet beschikbaar is, hebt u mogelijk een Office-taalpakket nodig. Zie Language Accessory Pack voor Office 2016 voor meer informatie.

Als u de standaardbewerkingstaal wilt wijzigen om de spelling te controleren, raadpleegt u De taal van Microsoft Office voor menu’s en taalprogramma’s wijzigen.

In InfoPath Designer is Controletaal instellen van toepassing op de huidige formulierweergave. Formulieren met meerdere weergaven kunnen een verschillende controletaal voor elke weergave hebben. In InfoPath Editor is Controletaal instellen van toepassing op het gehele formulier. De controletaal is van toepassing op de gehele weergave. Alle tekst in de weergave is gemarkeerd als dezelfde taal.

Als u de taal van een formulier wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op het tabblad Start op de pijl onder Spelling en klik vervolgens op Controletaal instellen.

 2. Klik op de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 3. Begin te typen of controleer de spelling.

Zie ook

Notities: 

Als u de taal wilt instellen in Access, kunt u gewoon typen in de taal die u wilt gebruiken.

Als u de taal voor een bepaald tekstgedeelte wilt wijzigen, selecteert u de tekst, controleert u de spelling en wijzigt u de taal voor de woordenlijst in het dialoogvenster Spelling.

De taal voor de woordenlijst voor de hele database wijzigen:

 1. Open de Access-database waarvoor u de woordenlijsttaal wilt wijzigen.

 2. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik op Opties voor Access.

  Knop Opties voor Access

 3. Klik op Controle.

 4. Klik in de lijst Taal voor woordenlijst op de taal die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 5. Als u de spelling wilt controleren, selecteert u de records of velden die u wilt controleren en klikt u vervolgens op Spelling knopafbeelding op het tabblad Start.

  Opmerking: De spelling in de database wordt gecontroleerd op basis van de geselecteerde woordenlijsttaal. Als u de spelling in een meertalige database wilt controleren, moet u de woordenlijsttaal wijzigen en de spelling voor elke taal in de database afzonderlijk controleren.

Als u de taal wilt instellen in Excel, kunt u gewoon typen in de taal die u wilt gebruiken.

Als u de taal voor een bepaald tekstgedeelte wilt wijzigen, selecteert u de tekst, controleert u de spelling en wijzigt u de taal voor de woordenlijst in het dialoogvenster Spelling.

De taal voor de woordenlijst voor de hele werkmap wijzigen:

 1. Klik op de Microsoft Office-knop afbeelding office-knop en klik vervolgens op Opties voor Excel.

  Knop Opties voor Excel

 2. Klik op Controle.

 3. Selecteer in de lijst Taal voor woordenlijst de taal die u wilt gebruiken en klik vervolgens op OK.

 4. Als u de spelling van het werkblad wilt controleren, klikt u op het tabblad Controleren in de groep Controle op Spelling knopafbeelding .

  Tip: Als u de spelling in een meertalige werkmap wilt controleren, moet u de woordenlijsttaal wijzigen en de spelling voor elke taal in de werkmap of cel afzonderlijk controleren.

Als u de taal wilt instellen in InfoPath, kunt u gewoon typen in de taal die u wilt gebruiken.

Als u de taal voor een bepaald tekstgedeelte wilt wijzigen, selecteert u de tekst, controleert u de spelling en wijzigt u de taal voor de woordenlijst in het dialoogvenster Spelling.

De taal voor de woordenlijst wijzigen voor een hele sjabloon of een heel formulier van InfoPath:

 1. Klik in het menu Extra op Taal instellen Knopafbeelding .

 2. Klik in het dialoogvenster Taal op de taal die u wilt gebruiken.

 3. Begin te typen in de nieuwe taal.

 4. Als u wilt teruggaan naar de oorspronkelijke taal of wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-2. In stap 2 kiest u de nieuwe taal die u wilt gebruiken.

 5. Als u de spelling van een formulier wilt controleren, klikt u op het tabblad Controleren in de groep Controle op Spelling knopafbeelding .

Als u de taal wilt instellen in OneNote, kunt u gewoon typen in de taal die u wilt gebruiken.

Als u de taal voor bepaalde tekst wilt wijzigen, selecteert u de tekst, controleert u de spelling en wijzigt u de taal voor de woordenlijst in het taakvenster Spelling controleren.

De taal van de woordenlijst instellen voor een notitie:

 1. Selecteer de notitie waarvoor u de taal wilt instellen of plaats de cursor op de positie waarop u een nieuwe notitie wilt maken.

 2. Klik in het menu Extra op Taal instellen Knopafbeelding .

 3. Selecteer in het taakvenster Taal instellen de taal die u wilt gebruiken.

 4. Als u wilt teruggaan naar de oorspronkelijke taal of wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u de stap 1-3. In stap 3 kiest u de nieuwe taal die u wilt gebruiken.

 5. Als u de spelling wilt controleren, wijst u in het menu Extra de optie Spelling aan en klikt u vervolgens op Spelling knopafbeelding .

Als u de taal wilt instellen in Outlook, kunt u gewoon typen in de taal die u wilt gebruiken.

Als u de taal voor bepaalde tekst wilt wijzigen, selecteert u de tekst, controleert u de spelling en wijzigt u de taal voor de woordenlijst in het dialoogvenster Spelling en grammatica.

De taal voor de woordenlijst voor een heel bericht wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Bericht in de groep Controle op de pijl onder Spelling en klik vervolgens op Taal instellen Knopafbeelding .

 2. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

  Als het pictogram Spelling en grammatica knopafbeelding naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de spellingcontrole, de grammaticacontrole en de synoniemenlijst, zijn geïnstalleerd voor deze taal. Als het pictogram Spelling en grammatica knopafbeelding niet naast de taal wordt weergegeven, kunt u wel tekst typen en wijzigen, maar kunt u niet de spelling of grammatica controleren voor deze taal en ook niet de synoniemenlijst raadplegen.

 3. Als u wilt teruggaan naar de oorspronkelijke taal of wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. Selecteer in stap 3 de nieuwe taal die u wilt gebruiken.

 4. Als u de spelling van een bericht wilt controleren, klikt u op Spelling knopafbeelding op het tabblad Bericht.

  Tip: Als na deze stappen geen spelfouten worden gevonden tijdens de spellingcontrole, schakelt u het selectievakje Taal automatisch bepalen in het dialoogvenster Taal uit (in stap 2).

Als u de taal wilt instellen in PowerPoint, kunt u gewoon typen in de taal die u wilt gebruiken.

Als u de taal voor bepaalde tekst wilt wijzigen, selecteert u de tekst, controleert u de spelling en wijzigt u de taal voor de woordenlijst in het dialoogvenster Spelling en grammatica.

De taal voor de woordenlijst voor een hele dia wijzigen:

 1. Klik op het tabblad Controleren in de groep Controle op Taal Knopafbeelding .

 2. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

  Als het pictogram Spelling en grammatica knopafbeelding naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de spellingcontrole, de grammaticacontrole en de synoniemenlijst, zijn geïnstalleerd voor deze taal. Als het pictogram Spelling en grammatica knopafbeelding niet naast de taal wordt weergegeven, kunt u wel tekst typen en wijzigen, maar kunt u niet de spelling of grammatica controleren voor deze taal en ook niet de synoniemenlijst raadplegen.

 3. Als u wilt teruggaan naar de oorspronkelijke taal of wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-2. Selecteer in stap 2 de nieuwe taal die u wilt gebruiken.

 4. Als u de spelling van een dia wilt controleren, klikt u op Spelling knopafbeelding op het tabblad Controleren.

  Opmerking: In PowerPoint moet u de spellingcontrole op elke dia gebruiken.

Als u de taal wilt instellen in Publisher, kunt u gewoon typen in de taal die u wilt gebruiken.

Als u de taal voor een bepaald tekstgedeelte wilt wijzigen, selecteert u de tekst, controleert u de spelling en wijzigt u de taal voor de woordenlijst in het dialoogvenster Spelling.

De taal voor de woordenlijst voor een hele publicatie wijzigen:

 1. Klik in het menu Extra op Taal en klik vervolgens op Taal instellen.

 2. Selecteer de gewenste taal in het dialoogvenster Taal.

 3. Als u wilt teruggaan naar de oorspronkelijke taal of wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. In stap 3 kiest u de nieuwe taal die u wilt gebruiken.

 4. Als u de spelling wilt controleren, wijst u in het menu Extra de optie Spelling aan en klikt u vervolgens op Spelling knopafbeelding .

  Tip: Als u de spelling wilt controleren van alle pagina's van een publicatie met meerdere pagina's, moet het selectievakje Alle artikelen controleren zijn ingeschakeld in het dialoogvenster Spelling controleren.

Als u de taal wilt instellen in Visio, kunt u gewoon typen in de taal die u wilt gebruiken.

De taal voor de woordenlijst voor specifieke tekst in Visio wijzigen:

 1. Selecteer een bestaande sectie met tekst. U kunt ook nieuwe tekst typen in de taal die u wilt gebruiken en de tekst vervolgens selecteren.

 2. Klik in het menu Opmaak op Tekst en klik vervolgens op het tabblad Lettertype.

 3. Klik in de lijst Taal op de taal die u wilt gebruiken.

 1. Plaats de cursor in het document op de positie waarop u tekst in een andere taal wilt typen. Als u de taal wilt wijzigen die aan een bestaande sectie met tekst is gekoppeld, selecteert u de tekst.

 2. Klik op het tabblad Controleren in de groep Controle op Taal Knopafbeelding .

 3. Selecteer in het dialoogvenster Taal de taal die u wilt gebruiken.

  Als het pictogram Spelling en grammatica knopafbeelding naast de taal wordt weergegeven, betekent dit dat de taalprogramma's, zoals de spellingcontrole, de grammaticacontrole en de synoniemenlijst, zijn geïnstalleerd voor deze taal. Als het pictogram Spelling en grammatica knopafbeelding niet naast de taal wordt weergegeven, kunt u wel tekst typen en wijzigen, maar kunt u niet de spelling of grammatica controleren voor deze taal en ook niet de synoniemenlijst raadplegen.

 4. Als u wilt teruggaan naar de oorspronkelijke taal of wilt overschakelen op een andere taal, herhaalt u stap 1-3. In stap 3 selecteert u de nieuwe taal die u wilt gebruiken.

  Tip: Als na deze stappen geen spelfouten worden gevonden tijdens de spellingcontrole, schakelt u het selectievakje Taal automatisch bepalen in het dialoogvenster Taal uit (in stap 3).

Zie ook

De controletaal instellen wanneer een nieuw document wordt gemaakt

 1. Klik in het nieuwe document op de plaats waar u de tekst in een andere taal wilt gaan schrijven.

 2. Klik op het tabblad Controleren op Spelling en Controletaal instellen.

  Klik op het tabblad Controle op Spelling > Controletaal instellen

 3. Blader door de lijst om de gewenste taal te selecteren en klik op OK.

  Afbeelding van de lijst Controletaal instellen in Word Web App.

 4. Begin te typen in de taal die u hebt geselecteerd.

 5. Als u naar de oorspronkelijke taal wilt teruggaan, herhaalt u stap 3 en 4.

De controletaal instellen wanneer een bestaand document wordt bewerkt

 1. Open het bestaande document waarvoor u de taal wilt wijzigen.

 2. Klik op Document bewerken en klik vervolgens op Word Online.

  Bewerken in Word Online

 3. Selecteer de tekst en klik er met de rechtermuisknop. Klik vervolgens op Controletaal instellen.

  Klik met de rechtermuisknop op Controletaal instellen.

 4. Blader door de lijst om de gewenste taal te selecteren en klik op OK.

  Afbeelding van de lijst Controletaal instellen in Word Web App.

 5. Begin te typen in de taal die u hebt geselecteerd.

 6. Als u naar de oorspronkelijke taal wilt teruggaan, herhaalt u stap 3 en 4.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×