Specificaties voor Access 2016

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

In dit artikel vindt u informatie over de limieten van Microsoft Access-databasebestanden en -objecten. Wanneer een database de volgende limieten overschrijdt, duidt dat in de meeste gevallen mogelijk op een ontwerpprobleem. Aan de hand van de informatie in dit artikel en een zorgvuldig onderzoek van uw databaseontwerp vindt u mogelijk wat moet worden bijgesteld voor een geslaagde implementatie. Wanneer u bijvoorbeeld gegevens rechtstreeks vanuit Microsoft Excel in Access importeert zonder normalisatie, kan dit leiden tot de aanmaak van extra velden (kolommen). Meer informatie over het ontwerpen van databases of normalisatie vindt u in de bronnen van de sectie Aanvullende informatie.

In dit artikel

Databasespecificaties

Aanvullende informatie

Databasespecificaties

De volgende lijst met tabellen is van toepassing op Access 2016-databases:

Algemeen

Kenmerk

Maximum

Totale bestandsgrootte van een Access 2016-database (.accdb), inclusief alle databaseobjecten en gegevens

2 GB, minus de benodigde ruimte voor systeemobjecten.

Opmerking: U kunt deze beperking omzeilen door een koppeling te maken naar tabellen in andere Access-databases. U kunt een koppeling maken naar tabellen in meerdere databasebestanden, die elk tot 2 GB groot kunnen zijn.

Tip:  Zie Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen voor meer informatie over het verkleinen van de database.

Aantal objecten in een database

32.768

Aantal modules (met inbegrip van formulieren en rapporten waarvan de eigenschap BevatModule is ingesteld op Waar)

1.000

Aantal tekens in de naam van een object

64

Aantal tekens in een wachtwoord

14

Aantal tekens in een gebruikers- of groepsnaam

20

Aantal gelijktijdige gebruikers

255

Naar boven

Tabel

Kenmerk

Maximum

Aantal tekens in een tabelnaam

64

Aantal tekens in een veldnaam

64

Aantal velden in een tabel

255

Aantal geopende tabellen

2048, met inbegrip van gekoppelde tabellen en de tabellen die in Access intern worden geopend

Tabelgrootte

2 GB minus de benodigde ruimte voor de systeemobjecten

Aantal tekens in een tekstveld

255

Aantal tekens in een veld van het type Lange tekst

65535 bij het invoeren van gegevens via de gebruikersinterface;
1 GB aan tekenopslag bij het invoeren van gegevens via programmacode

Grootte van een OLE-objectveld

1 gigabyte

Aantal indexen in een tabel

32 inclusief indexen die intern worden gemaakt voor het behoud van tabelrelaties, enkelvoudige indexen en samengestelde indexen.

Aantal velden in een index of primaire sleutel

10

Aantal tekens in een validatiebericht

255

Aantal tekens in een validatieregel inclusief leestekens en operatoren

2.048

Aantal tekens in de beschrijving van een veld of tabel

255

Aantal tekens in een record (met uitzondering van velden van het type Lange tekst en OLE-object) wanneer de eigenschap UnicodeCompression van de velden is ingesteld op Ja

4.000

Aantal tekens in de eigenschapsinstelling van een veld

255

Naar boven

Query

Kenmerk

Maximum

Aantal afgedwongen relaties

32 per tabel, minus het aantal indexen in de tabel voor velden of combinaties van velden die niet betrokken zijn bij relaties*

Aantal tabellen in een query

32*

Aantal joins in een query

16*

Aantal velden in een recordset

255

Grootte van een recordset

1 gigabyte

Sorteerlimiet

255 tekens in één veld of meerdere velden

Aantal niveaus van geneste query's

50*

Aantal tekens in een cel in het ontwerpraster van een query

1.024

Aantal tekens voor een parameter in een parameterquery

255

Aantal AND-operatoren in een WHERE- of HAVING-component

99*

Aantal tekens in een SQL-instructie

Ongeveer 64.000*

*De maximumwaarden kunnen kleiner zijn als de query opzoekvelden met meerdere waarden bevat.

Naar boven

Formulier en rapport

Kenmerk

Maximum

Aantal tekens in een label

2.048

Aantal tekens in een tekstvak

65.535

Breedte van het formulier of rapport

57,79 cm (22,75 inch)

Hoogte van de sectie

57,79 cm (22,75 inch)

Hoogte van alle secties plus sectiekoppen (in de ontwerpweergave)

508 cm (200 inch)

Aantal niveaus van geneste formulieren of rapporten

7

Aantal velden of expressies die u kunt sorteren of groeperen in een rapport

10

Aantal kop- en voetteksten in een rapport

1 rapportkoptekst/-voettekst;
1 paginakoptekst/-voettekst;
10 groepskopteksten/-voetteksten

Aantal afgedrukte pagina's in een rapport

65.536

Aantal besturingselementen en secties die u gedurende de levenscyclus van het formulier of rapport kunt toevoegen

754

Aantal tekens in een SQL-instructie die fungeert als de eigenschap Recordbron of Rijbron van een formulier, rapport of besturingselement.

32.750

Naar boven

Macro

Kenmerk

Maximum

Aantal acties in een macro

999

Aantal tekens in een voorwaarde

255

Aantal tekens in een opmerking

255

Aantal tekens in een actieargument

255

Naar boven

Aanvullende informatie

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×