Specificaties voor Access 2010

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit artikel bevat informatie over de limieten van Microsoft Access-databasebestanden en objecten. In de meeste gevallen wanneer een database groter is dan de volgende limieten mogelijk een aanduiding van een probleem ontwerpen. Gebruik de informatie in dit artikel en een zorgvuldig onderzoek van het databaseontwerp van uw kunt u mogelijk vinden wat u moet worden verholpen voor geslaagde implementatie. Bijvoorbeeld kan importeren van gegevens rechtstreeks uit Microsoft Excel in Access zonder normaliseren resulteren in het maken van extra velden (kolommen). Als u weten over ontwerpen-databases of normaliseren wilt, bekijk de resources in de sectie aanvullende informatie .

In dit artikel

Databasespecificaties

Projectspecificaties

Aanvullende informatie

Databasespecificaties

De volgende lijst met tabellen is van toepassing op Microsoft Access 2010 en Access 2007-databases:

Algemeen

Kenmerk

Maximum

Totale grootte voor een Access 2010-database (.accdb), inclusief alle databaseobjecten en gegevens

2 GB, minus de benodigde ruimte voor systeemobjecten.

Opmerking: U kunt deze beperking omzeilen door een koppeling te maken naar tabellen in andere Access-databases. U kunt een koppeling maken naar tabellen in meerdere databasebestanden, die elk tot 2 GB groot kunnen zijn.

Tip:  Zie Problemen met databasebestanden voorkomen en oplossen met Comprimeren en herstellen voor meer informatie over het verkleinen van de database.

Aantal objecten in een database

32.768

Aantal modules (inclusief formulieren en rapporten waarvan de eigenschap HasModule is ingesteld op True )

1.000

Aantal tekens in een objectnaam

64

Aantal tekens in een wachtwoord

14

Aantal tekens in een gebruikersnaam of groepsnaam

20

Aantal gelijktijdige gebruikers

255

Naar boven

Tabel

Kenmerk

Maximum

Aantal tekens in een tabelnaam

64

Aantal tekens in een veldnaam

64

Aantal velden in een een tabel

255

Aantal geopende tabellen

2048, met inbegrip van gekoppelde tabellen en de tabellen die in Access intern worden geopend

Tabelgrootte

2 GB minus de benodigde ruimte voor de systeemobjecten

Aantal tekens in een tekstveld

255

Aantal tekens in een memoveld

65535 bij het invoeren van gegevens via de gebruikersinterface;
1 GB aan tekenopslag bij het invoeren van gegevens via programmacode

Grootte van een OLE-objectveld

1 gigabyte

Aantal indexen in een tabel

32 inclusief indexen die intern worden gemaakt voor het behoud van tabelrelaties, enkelvoudige indexen en samengestelde indexen.

Aantal velden in een index of primaire sleutel

10

Aantal tekens in een validatiebericht

255

Aantal tekens in een validatieregel inclusief leestekens en operatoren

2.048

Aantal tekens in de beschrijving van een veld of tabel

255

Aantal tekens in een record (met uitzondering van memovelden en OLE-objectvelden) wanneer de eigenschap Unicode-compressie is ingesteld op Ja

4.000

Aantel tekens in een instelling van een veldeigenschap

255

Naar boven

Query

Kenmerk

Maximum

Aantal afgedwongen relaties

32 per tabel minus het aantal indexen in de tabel voor velden of combinaties van velden die niet betrokken zijn bij relaties*

Aantal tabellen in een query

32*

Aantal joins in een query

16*

Aantal velden in een recordset

255

Grootte van een recordset

1 gigabyte

Sorteerlimiet

255 tekens in een of meer velden

Aantal niveaus van geneste query's

50*

Aantal tekens in een cel in het ontwerpraster van een query

1.024

Aantal tekens voor een parameter in een parameterquery

255

Aantal AND-operators in een WHERE- of HAVING-component

99*

Aantal tekens in een SQL-instructie

Circa 64.000

*De maximumwaarden kunnen kleiner zijn als de query opzoekvelden met meerdere waarden bevat.

Naar boven

Formulier en rapport

Kenmerk

Maximum

Aantal tekens in een label

2.048

Aantal tekens in een tekstvak

65.535

Formulier- of rapportbreedte

57,79 cm (22,75 inch)

Hoogte van de sectie

57,79 cm (22,75 inch)

Hoogte van alle secties plus sectiekoppen (in de ontwerpweergave)

508 cm (200 inch)

Aantal niveaus van geneste formulieren of rapporten

7

Aantal velden of expressies waarop u kunt sorteren of groeperen in een rapport

10

Aantal kop- en voetteksten in een rapport

1 koptekst/voettekst rapport;
1 koptekst/voettekst pagina;
10 kopteksten/voetteksten groep

Aantal afgedrukte pagina's in een rapport

65.536

Aantal besturingselementen en secties dat u kunt toevoegen gedurende de levensduur van een formulier of rapport.

754

Aantal tekens in een SQL-instructie die fungeert als de eigenschap Recordbron of Rijbron van een formulier, rapport of besturingselement (zowel .ACCDB als .ADP).

32.750

Naar boven

Macro

Kenmerk

Maximum

Aantal acties in een macro

999

Aantal tekens in een voorwaarde

255

Aantal tekens in een beschrijving

255

Aantal tekens in een actieargument

255

Naar boven

Projectspecificaties

De volgende lijst met tabellen is van toepassing op Access 2010 en Access 2007-projecten:

Algemeen

Kenmerk

Maximum

Aantal objecten in een Access-project (.ADP)

32.768

Aantal modules (inclusief formulieren en rapporten waarvan de eigenschap HasModule is ingesteld op True )

1.000

Aantal tekens in een objectnaam

64

Aantal kolommen in een tabel

250 (Microsoft SQL Server 6.5)

1024 (Microsoft SQL Server 7.0, 2000 en 2005)

Naar boven

Formulier en rapport

Kenmerk

Maximum

Aantal tekens in een label

2.048

Aantal tekens in een tekstvak

65.535

Formulier- of rapportbreedte

55,88 cm (55,87 cm)

Sectiehoogte

55,88 cm (55,87 cm)

Hoogte van alle secties plus sectiekoppen (in de ontwerpweergave)

508 cm (200 inch)

Aantal niveaus van geneste formulieren of rapporten

7

Aantal velden of expressies waarop u kunt sorteren of groeperen in een rapport

10

Aantal kop- en voetteksten in een rapport

1 koptekst/voettekst rapport;
1 koptekst/voettekst pagina;
10 kopteksten/voetteksten groep

Aantal afgedrukte pagina's in een rapport

65.536

Aantal besturingselementen en secties dat u kunt toevoegen gedurende de levensduur van een formulier of rapport.

754

Aantal tekens in een SQL-instructie die fungeert als de eigenschap Recordbron of Rijbron van een formulier, rapport of besturingselement (zowel .ACCDB als .ADP).

32.750

Naar boven

Macro

Kenmerk

Maximum

Aantal acties in een macro

999

Aantal tekens in een voorwaarde

255

Aantal tekens in een beschrijving

255

Aantal tekens in een actieargument

255

Naar boven

Aanvullende informatie

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×