Grafieken

Sparklines gebruiken om gegevenstrends weer te geven

Sparklines gebruiken om gegevenstrends weer te geven

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Nieuw in Excel 2010is een sparkline een kleine grafiek in een cel van een werkblad met een visuele weergave van gegevens. Gebruik sparklines geven trends weer in een reeks waarden, zoals seizoensgebonden toeneemt of afneemt, conjunctuurcycli, of om maximum- en minimumbereik waarden te benadrukken. Plaats een sparkline in de buurt van de gegevens voor de meeste invloed.

"Sparklines kunnen we visuele weergaven van gegevens maken met één klik. Eenvoudiger om te leren gegevens en het analyseren van trends op de plaats van onze CFO helpt."
Mat Stuckey, IT directeur van Levick strategische communicatie

In dit artikel

Wat zijn sparklines?

Waarom sparklines gebruiken?

Een sparkline maken

Sparklines aanpassen

Wat zijn sparklines?

In tegenstelling tot grafieken in een werkblad Excel , sparklines zijn niet objecten, een sparkline wordt daadwerkelijk een kleine grafiek op de achtergrond van een cel. De volgende afbeelding ziet een kolomsparkline in cel F2 en een lijnsparkline in F3. Beide van deze sparklines hun gegevens ophalen uit de cellen A2 tot en met E2 en een grafiek in een cel met de prestaties van een aandelengrafiek weer te geven. De grafieken de waarden weergeven per kwartaal, markeer de hoogste waarde (31-3-08) en de laagste waarde (12/31/08), de gegevenspunten weergeven en de neerwaartse trend weergeven voor het jaar.

Sparkline in Excel-voorbeeld

Een sparkline in cel F6 toont de prestaties over 5 jaar voor hetzelfde aandeel, maar geeft een winst-/verlies-staafdiagram weer waarin alleen wordt aangegeven of in dat jaar een stijging plaatsvond (zoals in de jaren 2004 tot en met 2007) of een daling (2008). Deze sparkline gebruikt waarden uit de cellen A6 tot en met E6.

Aangezien een sparkline een kleine grafiek is die is ingebed in een cel, kunt u tekst in een cel invoeren en een sparkline gebruiken als achtergrond, zoals in de volgende afbeelding wordt getoond.

Voorbeeld van een sparkline in cel samen met tekst
Afbeelding 1: In deze sparkline, de markering voor hoge waarde is groene en de markering lage waarden is oranje. Alle andere markeringen worden weergegeven in zwart-wit.

U kunt een kleurenschema toepassen op uw sparklines door een ingebouwde opmaak te kiezen in de stijlgalerie (tabblad Ontwerp, dat beschikbaar wordt wanneer u een cel selecteert die een sparkline bevat). U kunt de opdrachten Sparklinekleur of Markeringskleur gebruiken om een kleur te kiezen voor de hoogste, laagste, eerste en laatste waarden (bijvoorbeeld groen voor hoog en oranje voor laag).

Naar boven

Waarom zou ik sparklines gebruiken?

Gegevens in een rij of kolom presenteren is handig, maar u het is moeilijk om in één oogopslag patronen te zien. De context voor deze getallen kunt u geven door sparklines in te voegen naast de gegevens. Een sparkline neemt slechts weinig ruimte in beslag en kan een trend die is gebaseerd op de aangrenzende cellen weergeven in een duidelijke en compacte grafische weergave. Het verdient aanbeveling de sparklinecel direct naast de onderliggende gegevens te plaatsen, hoewel dit niet strikt noodzakelijk is.

U kunt snel zien wat de relatie is tussen een sparkline en de onderliggende gegevens ervan, en wanneer de gegevens veranderen kunt u die verandering direct zien in de sparkline. U kunt behalve een enkele sparkline voor een rij of kolom met gegevens ook meerdere sparklines tegelijk maken door meerdere cellen te selecteren die corresponderen met onderliggende gegevens, zoals in de volgende afbeelding wordt getoond.

U kunt ook sparklines maken voor rijen gegevens die u later toevoegt door de vulgreep te gebruiken van een aangrenzende cel die een sparkline bevat.

Een groep sparklines en hun gegevens

1. Het gegevensbereik gebruikt door een groep sparklines

2. Een groep sparklines

Een voordeel van het gebruik van sparklines is dat ze, in tegenstelling tot grafieken, worden afgedrukt wanneer u een werkblad afdrukt dat ze bevat.

Naar boven

Een sparkline maken

 1. Selecteer een lege cel of een groep van lege cellen waarin u wilt invoegen van een of meer sparklines.

 2. Klik op het tabblad Invoegen in de groep Sparklines op het type sparkline die u wilt maken: lijn, kolomof Winst/verlies.

  De groep Sparklines op het tabblad Invoegen

 3. Typ in het vak Gegevens het bereik van de cellen die de gegevens bevatten waarop u de sparklines wilt baseren.

  Opmerking    U kunt klikken op Knopvlak tijdelijk in het dialoogvenster samenvouwen, selecteer het bereik van cellen die u wilt dat in het werkblad en klik vervolgens op Knopvlak als u wilt herstellen van het dialoogvenster naar de normale grootte.

Wanneer u een of meer sparklines hebt geselecteerd, worden de Hulpmiddelen voor sparklines weergegeven op het tabblad Ontwerp. Op het tabblad Ontwerp kunt u kiezen uit een of meer van de verschillende opdrachten in de volgende groepen: Sparkline, Type, Weergeven/verbergen, Stijl en Groep. Gebruik deze opdrachten om een nieuwe sparkline te maken, het type ervan te wijzigen, gegevenspunten op een lijnsparkline weer te geven of te verbergen of de verticale as in een sparklinegroep op te maken. Deze opties worden beschreven in het volgende gedeelte.

Naar boven

Sparklines aanpassen

Nadat u sparklines hebt gemaakt, kunt u bepalen welke waardepunten worden weergegeven (zoals de hoogste, laagste, eerste, laatste of elke negatieve waarde), het type van de sparkline wijzigen (Lijn, Kolom of Winst/verlies) en stijlen toepassen vanuit een galerie, of afzonderlijke opmaakopties instellen, opties voor de verticale as instellen en bepalen hoe lege of nulwaarden worden weergegeven in de sparkline.

Bepalen welke waardepunten worden weer gegeven

U kunt afzonderlijke gegevensmarkeringen (waarden) in een lijnsparkline markeren door sommige of alle markeringen zichtbaar te maken.

Voorbeeld van een sparkline in cel samen met tekst

In deze sparkline is de hoogste waarde groen gemarkeerd en de laagste waarde oranje. Alle andere markeringen worden zwart weergegeven.

 • Schakel het selectievakje Markeringen in als u alle waarden wilt weergeven.

 • Schakel het selectievakje Negatieve punten in als u negatieve waarden wilt weergeven.

 • Schakel het selectievakje Eerste punt of Laatste punt in als u de eerste of laatste waarde wilt weergeven.

 • Schakel het selectievakje Hoogste punt of Laagste punt in als u de hoogste of laagste waarde wilt weergeven.

De stijl van wijzigen of opmaken van sparklines

Gebruik de Stijlgalerij op het tabblad Ontwerp, dat wordt weergegeven wanneer u een cel selecteert die een sparkline bevat.

 1. Selecteer een één sparkline of een sparklinegroep.

 2. Als u wilt een vooraf gedefinieerde stijl toepassen op het tabblad ontwerp in de groep stijl op een stijl of klik op de pijl in de rechterbenedenhoek van het vak om extra stijlen weer te.

  Stijlgalerie voor sparklines

 3. Als u specifieke opmaak op een sparkline wilt toepassen, klikt u op Sparklinekleur of op Markeringskleur.

Gegevensmarkeringen weergeven of verbergen

Op een sparkline die de stijl Lijn heeft, kunt u gegevensmarkeringen weergeven zodat u afzonderlijke waarden kunt markeren.

 1. Een sparkline selecteren

 2. Ga naar het tabblad Ontwerp en schakel in de groep Weergeven/verbergen een van de selectievakjes in als u afzonderlijke markeringen wilt weergeven (zoals hoogste, laagste, negatieve, eerste of laatste) of schakel het selectievakje Markeringen in als u alle markeringen wilt weergeven.

  Wanneer u een selectievakje uitschakelt, verbergt u de opgegeven markering of markeringen.

Asinstellingen weergeven en aanpassen

Klik in de groep Groep op As en selecteer Astype Datum om de vorm van de grafiek op te maken in een sparkline zodat onregelmatige tijdsperioden in de onderliggende gegevens worden weergegeven.

Astype Datum voor sparklines

Als u in een lijnsparkline het astype Datum toepast, kunt u de kromming van een geplotte lijn en de positie van de gegevenspunten ervan ten opzichte van elkaar wijzigen.

Als u in een kolomsparkline het astype Datum toepast, kunt u de breedte wijzigen en de afstand tussen de kolommen vergroten of verkleinen, zoals in de volgende afbeelding.

Kolomsparklines met een astype Algemeen en een astype Datum

In dit voorbeeld ziet u twee kolomsparklines die gebruikmaken van gegevens uit hetzelfde bereik. Voor de sparkline met het label Trend wordt gebruikgemaakt van het astype Algemeen en voor de sparkline met het label Trend (astype Datum) wordt gebruikgemaakt van het astype Datum. In elke sparkline worden de eerste twee gegevenspunten gescheiden door twee maanden, en het tweede en derde door zeven maanden. Door het astype Datum toe te passen, wordt de ruimte tussen de drie kolommen evenredig verdeeld om de onregelmatige perioden weer te geven.

U kunt de Opties voor as ook gebruiken om minimum- en maximumwaarden in te stellen voor de verticale as van een sparkline of sparklinegroep. Wanneer u deze waarden expliciet instelt, hebt u meer controle over de schaal zodat de relatie tussen waarden duidelijker wordt weergegeven

 1. Selecteer de sparkline of sparklinegroep en klik in de groep Groep op As.

 2. Klik onder Opties voor verticale as Minimum waarde of Verticale as maximale waarde-opties, klikt u op Aangepaste waarde.

 3. Stel de minimum- of maximumwaarden in waarvan u denkt dat deze de waarden in de sparklines het beste benadrukken.

U kunt de hoogte van de rij met de sparkline groter maken om het verschil in gegevenswaarden extra te benadrukken als sommige waarden extra klein en andere extra groot zijn.

U kunt ook de optie Gegevens van rechts naar links uitzetten gebruiken om de richting te wijzigen waarin de gegevens in een sparkline of sparklinegroep worden uitgezet.

Gegevens van rechts naar links uitzetten

Als de gegevens negatieve waarden bevatten, kunt u deze benadrukken door een horizontale as in uw sparkline weer te geven.

 1. Selecteer de sparkline of sparklinegroep en klik in de groep Groep op As.

 2. Klik onder Opties voor horizontale as op As weergeven.
  Voor sparklines die negatieve gegevens bevatten, wordt bij 0 een horizontale as weergegeven.

  Sparkline met een horizontale as

Lege cellen of nulwaarden verwerken

U kunt bepalen hoe de sparkline lege cellen in een bereik verwerkt (en dus hoe de sparkline wordt weergegeven) via het dialoogvenster Instellingen voor verborgen en lege cellen.

Dialoogvenster Instellingen voor verborgen en lege cellen

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×