Sorteeropties instellen in een lijstweergave in SharePoint Workspace 2010

Als u sorteeropties wilt instellen in een lijstweergave, gaat u als volgt te werk:

 1. Start de ontwerpfunctie.

 2. Klik op de lijstweergave waarin u de sorteeropties wilt instellen.

 3. Klik op het tabblad Sorteren en groeperen.

 4. Klik op het kolomveld waarvan u de gegevens wilt sorteren.

 5. Stel de sorteeropties als volgt in:

  • Als u alle lijstitems in oplopende of aflopende volgorde wilt weergeven, schakelt u de optie Deze waarden sorteren in en selecteert u vervolgens de gewenste sorteervolgorde.

  • Als u een secundaire sorteervolgorde wilt instellen, schakelt u de optie Vervolgens sorteren op in, klikt u in de vervolgkeuzelijst op een veld en selecteert u de gewenste sorteervolgorde.

  • Als u wilt dat alle items worden weergegeven in een 'platte' weergave zonder hiĆ«rarchie, schakelt u de optie Alle items, inclusief reacties, weergeven in een normale weergave zonder hiĆ«rarchie in.

   Deze manier van weergeven is handig in die gevallen waarin u gewoon alle items in oplopende of aflopende volgorde wilt weergeven en u de relaties tussen onderliggende en bovenliggende items wilt negeren.

  • Als u items met dezelfde waarde wilt groeperen, schakelt u de optie Items met dezelfde waarde groeperen in een uitvouwbare sectie in.

   Bovendien kunt u de items binnen elke groep sorteren volgens een secundaire sorteervolgorde.

   In het volgende voorbeeld worden gegevens primair gesorteerd in oplopende volgorde op het veld met groepen levensmiddelen en secundair gesorteerd in aflopende volgorde op het veld Itemtype. Bovendien is voor het veld met groepen levensmiddelen opgegeven dat items met dezelfde waarde moeten worden gegroepeerd in een uitvouwbare sectie. Ten slotte is ingesteld dat een plusteken wordt weergegeven in de kolom met groepen levensmiddelen: op het tabblad Kolommen is de optie Plusteken weergeven in deze kolom wanneer de rij kan worden uitgevouwen ingeschakeld.

   Een gegroepeerde sortering met een secundaire sorteerkolom

   Als u items groepeert op een Datum/tijd-veld, klikt u in het menu Datums groeperen op op de gewenste tijdwaarde.

 6. Als u wilt dat de weergave wordt geopend met de op dat moment geselecteerde sorteeropties, schakelt u de optie Deze de standaardsorteervolgorde maken wanneer de weergave voor het eerst wordt geopend in.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×