SORT, functie

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Met de functie sorteren wordt de inhoud van een bereik of matrix gesorteerd.

In dit voor beeld sorteren we op regio, verkoper en product afzonderlijk met = SORT (A2: A17), die is gekopieerd over de cellen F2: H2.

SORTEREN op regio, verkoper en product afzonderlijk met = SORT (A2: A17) gekopieerd over

Opmerking: 24 september 2018: de functie sorteren is een van de bèta functies en momenteel alleen beschikbaar voor een gedeelte van Office- buitenstas . We zullen deze functies gedurende de volgende maanden nog meer maanden optimaliseren. Als ze klaar zijn, worden ze uitgebracht voor alle Office-inkanters en Office 365-abonnees.

Met sorteren wordt een gesorteerde matrix van de elementen in een matrix geretourneerd. De geretourneerde matrix is dezelfde vorm als het opgegeven matrix argument.

= SORTEREN (matrix, [sort_index], [sort_order]; [by_col])

Argument

Beschrijving

matrix

Vereist

Het bereik of de matrix die u wilt sorteren

[sort_index]

Optioneel

EEN getal dat de rij of kolom aangeeft waarop u wilt sorteren

[sort_order]

Optioneel

EEN getal dat de gewenste sorteer volgorde aangeeft; 1 voor oplopende volg orde (standaard),-1 voor aflopende volg orde

[by_col]

Optioneel

EEN logische waarde die de gewenste sorteer richting aangeeft; OnWAAR om te sorteren op rij (standaard), waar om te sorteren op kolom

Notities: 

  • Als sort_index niet wordt opgegeven, wordt row1/Kol1 geacht. Als de order niet wordt opgegeven, wordt de oplopende volg orde verondersteld. Standaard wordt in Excel gesorteerd op rij en wordt alleen gesorteerd op kolom waarbij by_col waar is. Als by_col is ingesteld op FALSE of ontbreekt, wordt de sortering per rij gebruikt.

  • De functie sorteren is beschikbaar voor het sorteren van gegevens in een matrix. Als u gegevens wilt sorteren in het raster, is het beter om de functie SORTBYte gebruiken, omdat deze flexibeler is. In SORTBY wordt de kolom toevoegingen/verwijderingen geëerbiedigd omdat deze verwijst naar een bereik, waarbij SORT verwijst naar een kolom index nummer.

  • Een matrix kan worden beschouwd als een rij met waarden, een kolom met waarden of een combi natie van rijen en kolommen met waarden. In het bovenstaande voor beeld is de bron matrix voor onze sorteer formule bereik A5: D20.

  • De functie sorteren retourneert een matrix, die overloopt als het uiteindelijke resultaat van een formule is. Dit betekent dat in Excel dynamisch het juiste bereik van de grootte wordt gemaakt wanneer u op Enter drukt. Als uw ondersteunende gegevens in een Excel-tabelstaan, wordt de grootte van de matrix automatisch aangepast als u gegevens toevoegt aan of verwijdert uit uw matrix bereik als u gestructureerde verwijzingengebruikt. Voor meer informatie raadpleegt u dit artikel over het gedrag van gemorste matrices.

  • Excel biedt beperkte ondersteuning voor dynamische matrices tussen werkmappen. Dit scenario wordt alleen ondersteund als beide werkmappen zijn geopend. Als u de bronwerkmap sluit, wordt voor gekoppelde dynamische matrixformules een #REF!-fout weergegeven wanneer ze worden vernieuwd.

Voorbeelden

Opmerking: De voor beelden die hier worden weer gegeven, zijn beschikbaar in deze download bare werkmap: sorteren, functie voor beelden.

Sorteer een bereik van waarden in aflopende volg orde.

Sorteer een bereik van waarden in aflopende volg orde.

Gebruik sorteren en filteren om een bereik in oplopende volg orde te sorteren en te beperken tot waarden in 5.000.

Gebruik sorteren en filteren om een bereik in oplopende volg orde te sorteren en te beperken tot waarden in 5.000.

Meer hulp nodig?

U kunt altijd uw vraag stellen aan een expert in de Excel Tech Community, ondersteuning vragen in de Answer-community of een nieuwe functie of verbetering voorstellen in Excel User Voice.

Zie ook

FILTER, functie

RANDARRAY, functie

Volg orde, functie

Eén functie

SORT, functie

SORTBY, functie

UNIQUE, functie

#SPILL! fouten in Excel

Dynamische arrays en gemorsd array gedrag

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×