Sneltoetsen voor SharePoint Workspace

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op Tab om Alles weergeven boven aan dit onderwerp te selecteren, drukt u op Enter en vervolgens op Ctrl+P.

Algemene sneltoetsen

De volgende sneltoetsen gelden voor items in de meeste hulpmiddelen.

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het geselecteerde item kopiëren als koppeling

Ctrl+L

Het geselecteerde item naar het Klembord kopiëren

Ctrl+C

Het geselecteerde item knippen

Ctrl+X

Plakken vanaf het Klembord

Ctrl+V

De laatste actie ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y

Naar het volgende item gaan

F8

Naar het vorige item gaan

Shift+F8

Naar het volgende ongelezen item gaan

F4

Naar het vorige ongelezen item gaan

Shift+F4

Het geselecteerde item markeren als gelezen (markering Ongelezen verwijderen)

Ctrl+F4

Alle items markeren als gelezen (alle markeringen Ongelezen verwijderen)

Ctrl+Shift+F4

2010-hulpmiddel documenten, 2007-hulpmiddel bestanden van 2007-hulpmiddel bestanden van SharePoint

Actie

Drukt u op

Een bestaand document toevoegen aan de werkruimte

Ctrl+M

Een document verwijderen

Ctrl+D

2010-hulpmiddel discussie

Sneltoetsen voor 2010-hulpmiddelen Discussie zijn precies hetzelfde als voor het 2010-hulpmiddel Lijsten die hierna worden beschreven.

Hulpmiddelen voor lijsten van 2010

Actie

Drukt u op

Het geselecteerde item verwijderen

Ctrl+D

Gegevens importeren uit andere bronnen

Ctrl+I

Gegevens exporteren naar een archiefbestand met lijstgegevens

Ctrl+E

In een lijstweergave zoeken naar het volgende of vorige item dat de opgegeven tekst bevat. In een geopend lijstitem zoeken naar de opgegeven tekst

Ctrl+F

In een geopend lijstitem zoeken naar de opgegeven tekst en deze vervangen door de opgegeven tekst

Ctrl+H

De ontwerpfunctie openen om formulieren en weergaven voor deze lijst te wijzigen

Ctrl+Shift+S

Hulpmiddel agenda van 2010

Sneltoetsen in een agendaweergave

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een nieuwe vergadering maken

Enter (waarbij geen vergadering is geselecteerd) of Ctrl+N

Een geselecteerde vergadering openen

Enter

Wijzigingen in een vergadering opslaan zonder te sluiten

Ctrl+S

De maandweergave activeren

Ctrl+1

De weekweergave activeren

Ctrl+2

De dagweergave activeren

Ctrl+3

De werkweekweergave activeren

Ctrl+4

De werkmaandweergave activeren

Ctrl+5

Alle vergaderingen weergeven in een lijst

Ctrl+6

Alle actieve vergaderingen weergeven in een lijst

Ctrl+7

Naar een specifieke datum gaan

Ctrl+D

Naar vandaag gaan

Ctrl+T

Sneltoetsen in een geopende agendavergadering

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Het profiel van de vergadering weergeven

Ctrl+1

De vergaderagenda weergeven

Ctrl+2

De vergadernotities weergeven

Ctrl+3

Het overzicht van de vergadering weergeven

Ctrl+4

Deze vergadering verwijderen

Ctrl+D

Hulpmiddel notitieblok

Actie

Drukt u op

Een nieuwe notitie maken

Ctrl+N

Een bewerkte notitie opslaan

Ctrl+S

Een bewerkte notitie opslaan en sluiten

Ctrl+W

Wijzigingen in een notitie annuleren

Esc

Een notitie verwijderen

Ctrl+Del

De geselecteerde notitie bewerken

Ctrl+E

Naar de volgende notitie gaan

F8

Naar de vorige notitie gaan

Shift+F8

Hulpmiddel afbeeldingen

Actie

Drukt u op

Een of meer afbeeldingen toevoegen aan de lijst

Ctrl+O

Een afbeeldingsbestand op de computer opslaan

Ctrl+E

Hulpmiddel schetsboek

Actie

Drukt u op

Tekst die is getypt in het hulpmiddel Typen opslaan in de schets

Ctrl+S

Hulpmiddel Selectie

S

Hulpmiddel Potlood

P

Hulpmiddel Lijn

L

Hulpmiddel Rechthoek

R

Hulpmiddel Afgeronde rechthoek

O

Hulpmiddel Ovaal

E

Hulpmiddel Veelhoek

G

Hulpmiddel Tekst

T

2007-hulpmiddel agenda

Actie

Drukt u op

Een nieuwe afspraak maken

Ctrl+N

Details weergeven voor een geselecteerde afspraak

Enter

Naar een specifieke datum gaan

Ctrl+D

Naar de volgende/vorige dag, week of maand gaan, afhankelijk van de Agendaweergave

PgDn/PgUp

Naar de volgende/vorige afspraak gaan

F8/Shift+F8

Naar de volgende/vorige ongelezen afspraak gaan

F4/Shift+F4

Naar de huidige datum gaan volgens de systeemklok van uw computer

Ctrl+T

Berichten

Actie

Drukt u op

Een nieuw bericht maken

Ctrl+G

Een bericht verzenden naar alle leden van een werkruimte

Ctrl+Shift+G

Berichtgeschiedenis te bladeren

Actie

Drukt u op

Een nieuw bericht maken

Ctrl+N

Een geselecteerd bericht openen

Ctrl+O

Een geselecteerd bericht beantwoorden

Ctrl+R

Een geselecteerd bericht doorsturen

Ctrl+W

Een geselecteerd bericht verwijderen

Ctrl+D

Berichten zoeken

Ctrl+F

Een geselecteerd bericht afdrukken

Ctrl+P

Geschiedenis bijvoegen in antwoorden inschakelen/uitschakelen

Ctrl+H

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×