Sneltoetsen voor Microsoft Visio 2010

De sneltoetsen die in dit Help-onderwerp worden beschreven, hebben betrekking op de US-toetsenbordindeling. Toetsen in andere indelingen komen niet altijd exact overeen met de toetsen op een US-toetsenbord.

U kunt dit onderwerp afdrukken door op Tab te drukken om Alles weergeven te selecteren, op Enter te drukken en op Ctrl+P te drukken.

Online-Help

Sneltoetsen voor het gebruik van het Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot de volledige inhoud van Office Help. In het Help-venster worden Help-onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Als u dit wilt doen

Druk op:

Het Help-venster openen.

F1

Het Help-venster sluiten.

ALT+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

Teruggaan naar de introductiepagina van Microsoft Visio 2010

ALT+HOME

Het volgende item in het Help-venster selecteren

Tab

Het vorige item in het Help-venster selecteren

SHIFT+TAB

De bewerking voor het geselecteerde item uitvoeren

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, inclusief Alles weergeven of Alles verbergen, aan het begin van een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

SHIFT+TAB

De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren

Enter

Naar het vorige Help-onderwerp gaan (knop Vorige)

Alt+pijl-links

Naar het volgende Help-onderwerp gaan (knop Volgende)

Alt+Pijl-rechts

Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Page Up of Page Down

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Het Help-venster moet wel het actieve venster zijn (klik in het Help-venster).

SHIFT+F10

De laatste actie stoppen (de knop Stoppen).

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Schakelen tussen gebieden in het Help-venster; bijvoorbeeld schakelen tussen de werkbalk, de adresbalk en de lijst Zoeken

Ctrl + Alt + F6

Het volgende of het vorige onderwerp selecteren in de structuurweergave van een inhoudsopgave

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Het geselecteerde onderwerp uitvouwen of samenvouwen in de structuurweergave van een inhoudsopgave

Pijl-links of pijl-rechts

Basisbewerkingen in Microsoft Office

Vensters weergeven en gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar het volgende venster gaan

ALT+TAB

Naar het vorige venster gaan

Alt+Shift+Tab

Het actieve venster sluiten

ALT+F4

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster (rechtsom) Mogelijk moet u meerdere malen op F6 drukken.

Opmerking: Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op Alt om de focus naar het lint te verplaatsen.

Ctrl + Alt + F6

Een geselecteerd venster maximaliseren

Ctrl+F10

Het formaat van het programmavenster van Visio herstellen nadat u dit hebt gemaximaliseerd

CTRL+F5

Een schermafbeelding naar het Klembord kopiëren

PRINT SCREEN

Een afbeelding van het geselecteerde venster naar het Klembord kopiëren.

Alt+PrtScn

Voor een venster met een pictogram in de titelbalk (bijvoorbeeld een shapevenster) het snelmenu van dat venster weergeven

Alt+spatiebalk

Het dialoogvenster Pagina openen

Shift+F4

Het dialoogvenster Pagina's opnieuw schikken openen

Ctrl+Alt+P

De focus tussen tekeningen verplaatsen

Ctrl+Tab of Ctrl+F6

De focus tussen geopende tekeningen in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Shift+Tab of Ctrl+Shift+F6

De focus tussen de pagina's in een tekening verplaatsen, inclusief eventuele aantekeningenoverlays

Ctrl+Page Down

De focus tussen de pagina's in een tekening in omgekeerde volgorde verplaatsen

Ctrl+Page Up

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Lettertype of lettergrootte wijzigen

Dit wilt u doen

Druk op:

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

CTRL+SHIFT+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

CTRL+SHIFT+<

In tekst of cellen bewegen

Als u dit wilt doen

Druk op:

De invoegpositie één teken naar links verplaatsen.

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

PIJL-RECHTS

De invoegpositie één regel omhoog verplaatsen.

PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één regel omlaag verplaatsen.

PIJL-OMLAAG

De invoegpositie één woord naar links verplaatsen.

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+PIJL-RECHTS

De invoegpositie naar het einde van een regel verplaatsen.

End

De invoegpositie naar het begin van een regel verplaatsen.

Home

De invoegpositie één alinea omhoog verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMHOOG

De invoegpositie één alinea omlaag verplaatsen.

Ctrl+PIJL-OMLAAG

De invoegpositie naar het einde van een tekstvak verplaatsen.

Ctrl+End

De invoegpositie naar het begin van een tekstvak verplaatsen.

CTRL+HOME

Taakvensters openen en gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar een taakvenster gaan vanuit een ander deelvenster in het programmavenster. (U moet mogelijk meer dan één keer op F6 drukken.)

Opmerking: Als door het drukken op F6 het gewenste taakvenster niet wordt weergegeven, drukt u op Alt om de focus naar het lint te verplaatsen en vervolgens op F6 om naar het taakvenster te gaan.

Ctrl + Alt + F6

De volgende of vorige optie in het taakvenster selecteren wanneer een taakvenster actief is

Tab of Shift+Tab

Naar een andere optie in een geselecteerd submenu gaan; naar een andere optie in een groepsvak van een dialoogvenster gaan

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Het geselecteerde menu openen of de aan de geselecteerde knop toegewezen actie uitvoeren.

Spatiebalk of Enter

Een snelmenu openen

SHIFT+F10

De eerste of de laatste opdracht in het menu of submenu selecteren als een menu of submenu zichtbaar is

Home of End

Taakvensters laten zweven of verankeren

 1. Druk meerdere keren op F6 om het gewenste taakvenster te selecteren

 2. Druk op Alt+spatiebalk om het menu voor dit taakvenster te openen.

 3. Klik op pijl-omlaag om de opdracht Venster zwevend maken te selecteren en druk vervolgens op Enter.

Werken met dialoogvensters

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar de volgende optie of optiegroep.

TAB

Naar de vorige optie of optiegroep.

SHIFT+TAB

Naar het volgende tabblad in een dialoogvenster gaan

CTRL+TAB

Naar het vorige tabblad in een dialoogvenster gaan

CTRL+SHIFT+TAB

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of in een groepsvak gaan

Pijltoetsen

De bewerking uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop; het geselecteerde selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De lijst openen als deze is gesloten en naar de betreffende optie in de lijst gaan

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren; een selectievakje in- of uitschakelen

Alt+de onderstreepte letter in een optie

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+pijl-omlaag

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten

Esc

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

Enter

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een leeg vak waarin u gegevens typt of plakt, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad van een map.

Actie

Druk op:

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links of rechts gaan

Pijl-links of pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts gaan

CTRL+PIJL-RECHTS

Een teken naar links selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-LINKS

Een teken naar rechts selecteren of deselecteren.

SHIFT+PIJL-RECHTS

Een woord naar links selecteren of deselecteren.

CTRL+SHIFT+PIJL-LINKS

Een woord naar rechts selecteren of deselecteren.

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de invoer

SHIFT+HOME

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de invoer

SHIFT+END

De dialoogvensters Openen en Opslaan als gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar de volgende optie of optiegroep.

TAB

Naar de vorige optie of optiegroep.

SHIFT+TAB

Naar de vorige of volgende optie in een geopende vervolgkeuzelijst of groep met opties.

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die aan de geselecteerde knop is toegewezen

Enter, spatiebalk

Naar de lijst Opslaan als gaan in het dialoogvenster Opslaan als

Alt+T

Naar het vak Bestandsnaam gaan

Alt+N

Naar de lijst Bestandstype gaan in het dialoogvenster Openen

Alt+T

Een geselecteerd bestand openen in het dialoogvenster Openen

Alt+O

Het huidige bestand opslaan in het dialoogvenster Opslaan

Alt+S

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Alt+pijl-omlaag

Een geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten; een opdracht annuleren en een dialoogvenster sluiten

Esc

De bestandenlijst bijwerken

F5

Een snelmenu weergeven voor een geselecteerd item, zoals een map of bestand

SHIFT+F10

Tekst

Tekst bewerken

Dit wilt u doen

Druk op:

Naar het volgende of vorige teken in een tekstregel gaan

Pijl-rechts of pijl-links

Naar de volgende of vorige tekstregel gaan

Pijl-omlaag of pijl-omhoog

Naar het volgende of vorige woord in een tekstregel gaan

Ctrl+pijl-rechts of Ctrl+pijl-links

Naar de volgende of vorige alinea gaan

Ctrl+pijl-omlaag of Ctrl+pijl-omhoog

Alle tekst in een tekstblok selecteren

Ctrl+A

Het volgende of vorige teken selecteren

Shift+pijl-rechts of Shift+pijl-links

Het volgende of vorige woord selecteren

Ctrl+Shift+pijl-rechts of Ctrl+Shift+pijl-links

De volgende of vorige regel selecteren

Shift+pijl-omlaag of Shift+pijl-omhoog

De volgende of vorige alinea selecteren

Ctrl+Shift+pijl-omlaag of Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Het vorige woord verwijderen

CTRL+BACKSPACE

De geselecteerde tekst vervangen door de veldhoogte. Als er geen tekst is geselecteerd, wordt alle tekst door de veldhoogte voor de geselecteerde shape vervangen.

Ctrl+Shift+H

Tekst opmaken

Dit wilt u doen

Druk op:

Vet ( Bijschrift 4 ) in- of uitschakelen

Ctrl+B

Cursief ( Bijschrift 4 ) in- of uitschakelen

Ctrl+I

Onderstrepen ( Bijschrift 4 ) in- of uitschakelen

Ctrl+U

Dubbel onderstrepen in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+D

Hoofdletters in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+A

Klein kapitaal in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+K

Subscript ( Bijschrift 4 ) in- of uitschakelen

Ctrl+=

Superscript ( Bijschrift 4 ) in- of uitschakelen

Ctrl+Shift+=

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

CTRL+SHIFT+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen.

CTRL+SHIFT+<

Tekst uitlijnen

Dit wilt u doen

Druk op:

Tekst links uitlijnen

Ctrl+Shift+L

Tekst horizontaal centreren

CTRL+SHIFT+C

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+Shift+R

Tekst horizontaal uitvullen

Ctrl+Shift+J

Tekst boven verticaal uitlijnen

Ctrl+Shift+T

Tekst verticaal centreren

Ctrl+Shift+M

Tekst onder verticaal uitlijnen

CTRL+SHIFT+V

In- en uitzoomen, navigeren

Navigeren op het lint

 1. Druk op ALT.

  De toetstips worden weergegeven bij elke functie die beschikbaar is in de huidige weergave.

  Het lint in Visio 2010 met toetstips

 2. Druk op de letter die in de toetstip wordt weergegeven bij de gewenste functie.

 3. Afhankelijk van de letter waarop u drukt, kan het zijn dat er extra toetstips verschijnen. Als bijvoorbeeld het tabblad Start actief is en u drukt op I, wordt het tabblad Invoegen weergegeven, samen met de toetstips voor de groepen op dit tabblad.

 4. Ga door met het drukken op letters totdat u op de letter van de gewenste opdracht of het gewenste besturingselement drukt. In sommige gevallen moet u eerst op de letter drukken van de groep waartoe de opdracht behoort. Als bijvoorbeeld het tabblad Start actief is en u op ALT+H, F, S drukt, krijgt de keuzelijst Tekengrootte in de groep Lettertype de focus.

  Opmerking: Druk op Alt als u de gewenste bewerking wilt annuleren en de toetstips wilt verbergen.

In-/uitzoomen

Dit wilt u doen

Druk op:

Inzoomen

Alt+F6

Uitzoomen

Alt+Shift+F6

Aanpassen aan venster

Ctrl+Shift+W

Navigeren in volledige schermweergave

Gebruik deze sneltoetsen om tussen Visio en een ander programma of pagina te schakelen als u in de volledige schermweergave bent.

Actie

Druk op:

Naar volledige schermweergave gaan

F5

Volledige schermweergave afsluiten

Esc

De volgende pagina in de tekening openen

Page Down

Teruggaan naar de vorige pagina in de tekening

Page Up

Navigeren in een webpaginatekening

Dit wilt u doen

Druk op:

De focus verplaatsen tussen het linkerframe, de tekening en de shapes op de tekening die shapegegevens, hyperlinks en de adresbalk bevatten

Tab

De hyperlink voor de shape of de hyperlink op de actieve tekening activeren

Enter

Taken die specifiek zijn voor Visio

Tekst opmaken

Dit wilt u doen

Druk op:

Het tabblad Start openen op het lint

Alt+H

Het tabblad Lettertype in het dialoogvenster Tekst openen.

F11

Open het tabblad Alinea in het dialoogvenster Tekst.

Shift+F11

Open het tabblad Tabs in het dialoogvenster Tekst.

CTRL+F11

Het dialoogvenster Opvulling voor de geselecteerde shape openen.

F3

Het dialoogvenster Regel openen.

SHIFT+F3

De Magneet en lijm-functies gebruiken

Dit wilt u doen

Druk op:

Het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Magneet en lijm openen.

Alt+F9

Het selectievakje Magneet op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Magneet en lijm in- of uitschakelen. Met deze optie zet u shapes vast op items die zijn geselecteerd in de sectie Uitlijnen op van het dialoogvenster.

S

Het selectievakje Lijm op het tabblad Algemeen in het dialoogvenster Magneet en lijm in- of uitschakelen. Met deze optie lijmt u shapes op items die zijn geselecteerd in de sectie Lijmen op van het dialoogvenster (menu Extra, Magneet en lijm).

G

Shapes groeperen, draaien en spiegelen

Dit wilt u doen

Druk op:

De geselecteerde shapes groeperen

Ctrl+G of Ctrl+Shift+G

De groepering van shapes in de geselecteerde groep ongedaan maken

Ctrl+Shift+U

De geselecteerde shape op de voorgrond weergeven

CTRL+SHIFT+F

De geselecteerde shape naar de achtergrond verplaatsen

CTRL+SHIFT+B

De geselecteerde shape naar links draaien

Ctrl+L

De geselecteerde shape naar rechts draaien

Ctrl+R

De geselecteerde shape horizontaal spiegelen

CTRL+H

De geselecteerde shape verticaal spiegelen

CTRL+J

Het dialoogvenster Shapes uitlijnen openen voor de geselecteerde shape

F8

Tekenvensters weergeven

Dit wilt u doen

Druk op:

De geopende tekenvensters naast elkaar weergeven

Shift+F7

De geopende tekenvensters onder elkaar weergeven

Ctrl+Shift+F7

De vensters zodanig weergeven dat de titelbalken van alle vensters zichtbaar zijn

Alt+F7 of Ctrl+Alt+F7

Werkbalken die specifiek zijn voor Visio

Hulpmiddelen selecteren

Dit wilt u doen

Druk op:

Het hulpmiddel Opmaak kopiëren/plakken ( Knopvlak ) in- of uitschakelen

CTRL+SHIFT+P

Het hulpmiddel Aanwijzer ( Knop Aanwijzer ) selecteren

Ctrl+1

Het hulpmiddel Verbindingslijn ( Bijschrift 4 ) selecteren

Ctrl+3

Het hulpmiddel Verbindingspunt selecteren

Ctrl+Shift+1

Het hulpmiddel Tekst ( Knop Tekst ) selecteren

Ctrl+2

Het hulpmiddel Tekstvak ( Bijschrift 4 ) selecteren.

Ctrl+Shift+4

Tekenhulpmiddelen selecteren

Dit wilt u doen

Druk op:

Het hulpmiddel Rechthoek ( Bijschrift 4 ) selecteren

Ctrl+8

Het hulpmiddel Ellips ( Bijschrift 4 ) selecteren

Ctrl+9

Het hulpmiddel Lijn ( Bijschrift 4 ) selecteren

Ctrl+6

Het hulpmiddel Boog ( Bijschrift 4 ) selecteren

Ctrl+7

Het hulpmiddel Vrije vorm ( Bijschrift 4 ) selecteren

Ctrl+5

Het hulpmiddel Potlood ( Bijschrift 4 ) selecteren

Ctrl+4

Een afbeelding bijsnijden

Dit wilt u doen

Druk op:

Het hulpmiddel Bijsnijden ( Bijschrift 4 ) selecteren

Ctrl+Shift+2

Visio-shapes en -stencils

Naar een andere shape gaan op een tekenpagina

Dit wilt u doen

Druk op:

Naar een andere shape gaan op de tekenpagina. Een rechthoek met een gestippelde omtrek geeft aan dat de shape de focus heeft.

Opmerking: U kunt niet naar beschermde shapes die niet kunnen worden geselecteerd of naar shapes in een vergrendelde laag gaan.

Tab

In omgekeerde volgorde naar een andere shape gaan op de tekenpagina

SHIFT+TAB

Een shape selecteren die de focus heeft

Opmerking: Als u meerdere vormen wilt selecteren, drukt u op de TAB-toets om de focus te verplaatsen naar de eerste shape die u wilt selecteren en drukt u op ENTER. Houd SHIFT ingedrukt en druk op de TAB-toets om de focus te verplaatsen naar een andere shape. Wanneer de focus zich boven de gewenste vorm bevindt, drukt u op ENTER om de shape aan de selectie toe te voegen. Herhaal dit voor elke shape die u wilt selecteren.

Enter

De selectie of de focus van een shape opheffen

Esc

Tussen de modus voor tekstbewerking en de modus voor het selecteren van shapes schakelen bij een geselecteerde shape

F2

Een geselecteerde shape verschuiven

Pijltoetsen

Een geselecteerde shape met één pixel tegelijk verschuiven

Opmerking: ScrLk moet zijn uitgeschakeld.

Shift+pijltoetsen

Werken met modelshapes in een stencil

Dit wilt u doen

Druk op:

Naar een andere modelshape in een stencil gaan

Pijltoetsen

Naar de eerste modelshape in een rij van een stencil gaan

Home

Naar de laatste modelshape in een rij van een stencil gaan

End

Naar de eerste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Up

Naar de laatste modelshape in een kolom van een stencil gaan

Page Down

De geselecteerde modelshapes naar het Klembord kopiëren

Ctrl+C

De inhoud van het Klembord naar een nieuw stencil kopiëren

Opmerking: Het nieuwe stencil moet voor bewerking eerst worden geopend.

CTRL+V

Alle modelshapes in een stencil selecteren

Opmerking: Als u meerdere modelshapes wilt selecteren, drukt u op de pijltoetsen om de focus in te stellen voor de eerste gewenste modelshape. Druk op de pijltoetsen terwijl u Shift ingedrukt houdt om de focus naar een andere modelshape te verplaatsen. Als de gestippelde rechthoek voor de focus rond de gewenste modelshape wordt weergegeven, drukt u op Enter om deze modelshape aan de selectie toe te voegen. Herhaal deze handeling voor elke modelshape die u wilt selecteren.

Ctrl+A

De selectie van een modelshape met focus inschakelen of opheffen

Shift+Enter

De selectie van modelshapes in een stencil opheffen

Esc

De geselecteerde modelshapes in de tekening invoegen

CTRL+ENTER

Werken met stencils in de bewerkingsmodus

Dit wilt u doen

Druk op:

De geselecteerde modelshape verwijderen

Del

De geselecteerde modelshape van het aangepaste stencil knippen en op het Klembord plaatsen

CTRL+X

De naam van de geselecteerde modelshape wijzigen

F2

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×