Sneltoetsen voor Microsoft Office Project Web Access

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De sneltoetsen in dit Help-onderwerp hebben betrekking op de Amerikaanse toetsenbordindeling. De toetsen in andere indelingen komen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

Er zijn sneltoetsen waarbij u twee of meer toetsen tegelijk moet indrukken. In de Help van Microsoft Office Project 2007 worden deze toetsen gescheiden door een plusteken (+) weergegeven. Er zijn ook sneltoetsen waarbij u één toets moet indrukken onmiddellijk gevolgd door een andere toets. Deze toetsen worden gescheiden door een komma (,) weergegeven.

Opmerking: Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op TAB om Alles weergeven te selecteren, drukt u op ENTER en drukt u vervolgens op CTRL+P.

Online-Help

Gebruik het Help-venster

Het Help-venster biedt toegang tot de volledige inhoud van Office Help. In het Help-venster worden Help-onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

In het Help-venster

Actie

Drukt u op

Het Help-venster openen

F1

Het Help-venster sluiten

ALT+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

ALT+TAB

Teruggaan naar de startpagina van programmanaam

Alt+Home

Het volgende item in het Help-venster selecteren.

Tab

Het vorige item in het Help-venster selecteren.

Shift+Tab

De actie voor het geselecteerde item uitvoeren.

Enter

In de sectie Bladeren in programmanaam Help van het Help-venster het volgende of vorige item selecteren

Tab of Shift+Tab

In de sectie Bladeren in programmanaam Help van het Help-venster het geselecteerde item respectievelijk uit- of samenvouwen

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, dan wel Alles weergeven of Alles verbergen bovenaan in het onderwerp selecteren.

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

De actie uitvoeren de selectie: Alles weergeven, Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink

Enter

Terugkeren naar het vorige Help-onderwerp (knop Vorige)

ALT+PIJL-LINKS of BACKSPACE

Verder gaan naar het volgende Help-onderwerp (knop Volgende)

ALT+PIJL-RECHTS

Binnen het huidige Help-onderwerp met kleine hoeveelheden respectievelijk omhoog of omlaag bladeren.

PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het momenteel weergegeven Help-onderwerp.

Page Up of Page Down

Aangeven of het Help-venster verbonden aan (naast elkaar) of apart van (niet naast elkaar) het actieve programma wordt weergegeven.

Alt+U

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Het Help-venster moet wel het actieve venster zijn (klik in het Help-venster).

Shift+F10

De laatste actie afbreken (knop Stoppen)

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Opmerking: Als de cursor zich niet in het huidige Help-onderwerp bevindt, drukt u op F6 en vervolgens op CTRL+P.

Ctrl+P

De verbindingsstatus wijzigen

F6 en vervolgens klikken op PIJL-OMLAAG

Tekst typen in het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken

F6 en vervolgens klikken op PIJL-OMLAAG

Schakelen tussen verschillende gebieden in het Help-venster, bijvoorbeeld tussen de werkbalk, het vak Typ de woorden waarnaar u wilt zoeken en de lijst Zoeken.

F6

Respectievelijk het volgende of het vorige item selecteren in een inhoudsopgave in boomstructuurweergave.

PIJL-OMLAAG of PIJL-OMHOOG

In een inhoudsopgave in structuurweergave het geselecteerde item respectievelijk uitvouwen of samenvouwen.

PIJL-LINKS of PIJL-RECHTS

Microsoft Office Project Web Access

Navigeren in Project Web Access

Actie

Drukt u op

De selectie verplaatsen tussen de koppelingen op de bovenste koppelingsbalk.

ALT+J

De selectie verplaatsen van webonderdeel naar webonderdeel op pagina's die meerdere webonderdelen gebruiken.

ALT+W

Vervolgkeuzelijsten uitvouwen.

ALT+PIJL-OMLAAG

Menu-items openen met het toetsenbord

Actie

Drukt u op

Het menu Nieuw openen.

ALT+N

Het menu Acties openen.

ALT+C

Het menu Ga naar openen.

ALT+G

De opdracht voor weergeven selecteren.

ALT+W

De opdracht Instellingen selecteren.

ALT+I

De opdracht voor filteren selecteren.

ALT+R

De opdracht voor groeperen selecteren.

ALT+P

De opdracht Zoeken selecteren.

ALT+Q

Het eerste item in een uitgevouwen gedeelte met tabbladen selecteren.

ALT+B

Navigeren in formulierpagina 's

Actie

Drukt u op

OK selecteren.

ALT+O of ENTER

Verzenden/Opslaan selecteren.

ALT+S

Annuleren/Sluiten selecteren.

ALT+C

Verwijderen selecteren.

ALT+X

Navigeren in het dialoogvenster importeren

Actie

Drukt u op

OK selecteren.

ALT+O of ENTER

Annuleren/Sluiten selecteren.

ALT+C

Toewijzing toevoegen.

ALT+M

De te importeren lijst ophalen.

ALT+G

Navigeren op specifieke pagina 's

Actie

Drukt u op

Op de pagina Resource bewerken in het gedeelte Beveiligingsgroepen het vak Beschikbare groepen selecteren.

ALT+B

Op de pagina Resource bewerken in het gedeelte Beveiligingscategorieën het vak Beschikbare categorieën selecteren.

ALT+G

Op de pagina Regels de geselecteerde regel uitvoeren.

CTRL+R

Op de pagina Statusrapporten het geselecteerde verzoek bewerken.

ALT+I

Op de pagina Statusrapporten het geselecteerde verzoek verwijderen.

ALT+L

Op de pagina Statusrapporten de antwoorden voor het geselecteerde verzoek weergeven.

ALT+W

Op de pagina Roosters beheertijd plannen.

ALT+P

Op de pagina Roosters een nieuw vervangend rooster maken.

ALT+S

Op de pagina Roosters de lijst met roosters vernieuwen.

ALT+R

Navigeren in een raster

Microsoft Office Project Web Access, de webclient van Microsoft Office Project Server 2007, gebruikt ActiveX- en HTML-rasterbesturingselementen voor het weergeven van verschillende soorten informatie.

Sommige pagina's in Office Project Web Access gebruiken een raster dat op een HTML-tabel is gebaseerd voor het weergeven en bewerken van informatie. Een raster dat op een HTML-tabel is gebaseerd wordt bijvoorbeeld gebruikt door de pagina Taken. In HTML-rasters kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende cel of rij gaan.

PIJL-RECHTS of TAB

Naar de vorige cel of rij gaan.

PIJL-LINKS of SHIFT+TAB

Omhoog gaan.

PIJL-OMHOOG

Omlaag gaan.

PIJL-OMLAAG of ENTER

Naar de URL in de geselecteerde cel navigeren.

ENTER

De focus uit de geselecteerde cel verwijderen.

ESC

Naar de laatste cel of rij gaan.

CTRL+END

Naar de eerste cel of rij gaan.

CTRL+HOME

De markering van de rij in- of uitschakelen.

CTRL+SPATIEBALK

Een groep uitvouwen of samenvouwen.

CTRL+SPATIEBALK

Een groep uitvouwen.

CTRL+PLUSTEKEN

Een groep samenvouwen.

CTRL+MINTEKEN

Een selectievakje in- of uitschakelen.

SPATIEBALK

Een vervolgkeuzecel openen.

ALT+PIJL-OMLAAG

Office Project Web Access gebruikt ook ActiveX-rasterbesturingselementen voor het weergeven en bewerken van informatie. Een ActiveX-raster wordt bijvoorbeeld gebruikt door de pagina Projecten. In ActiveX-rasters kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken:

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Naar de volgende cel of rij gaan.

PIJL-RECHTS

Naar de vorige cel of rij gaan.

PIJL-LINKS

Omhoog gaan.

PIJL-OMHOOG

Omlaag gaan.

PIJL-OMLAAG

Naar de laatste cel of rij gaan.

CTRL+END

Naar de eerste cel of rij gaan.

CTRL+HOME

Een groep uitvouwen of samenvouwen.

CTRL+SHIFT+PLUSTEKEN of CTRL+SHIFT+MINTEKEN

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×