Office
Aanmelden

Sneltoetsen voor InfoPath

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

In dit Help-onderwerp worden de sneltoetsen vermeld voor het invullen van Microsoft Office InfoPath-formulieren.

Als u een toetsenbordindeling gebruikt die verschilt van de taalversie van het programma, bijvoorbeeld een Duitse toetsenbordindeling met een Amerikaans-Engelse versie van het programma, is het mogelijk dat sommige van de onderstaande sneltoetsen anders functioneren.

Bij sneltoetsen waarbij u twee toetsen tegelijk moet indrukken worden de toetsen gescheiden door het plusteken (+). Bij sneltoetsen waarbij u één toets eerst indrukt, gevolgd door een andere toets, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

Tip: Als u in dit onderwerp wilt zoeken naar een bepaalde sneltoets, drukt u op TAB om Alles weergeven te selecteren, drukt u op ENTER en vervolgens op CTRL+F. Als u dit onderwerp wilt afdrukken, drukt u op TAB om Alles weergeven te selecteren, drukt u op ENTER en vervolgens op CTRL+P.

Formulieren invullen

Navigeren tussen velden

Als u dit wilt doen

Druk op:

Naar het volgende veld gaan in de tabvolgorde van het formulier.

TAB

Naar het vorige veld gaan in de tabvolgorde van het formulier.

SHIFT+TAB

Een nieuwe herhalende tabelrij of sectie invoegen.

CTRL+ENTER

Tekst invoeren in velden

Als u dit wilt doen

Druk op:

Een woord of woordgroep in een veld zoeken.

CTRL+F

Een woord of woordgroep in een veld vervangen.

Ctrl+H

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen

Ctrl+X

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

Tekst of een item plakken

Ctrl+V

De geselecteerde datumkiezer weergeven.

ALT+PIJL-OMLAAG

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links verplaatsen.

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts verplaatsen.

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

CTRL+PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts verplaatsen.

CTRL+PIJL-RECHTS

Het teken links verwijderen.

BACKSPACE

Eén teken naar rechts verwijderen.

DELETE

Eén woord naar links verwijderen.

CTRL+BACKSPACE

Het woord rechts verwijderen.

CTRL+DELETE

Het Euroteken invoegen.

Ctrl+Alt+E

Een regeleinde invoegen.

Shift+Enter

Tekst selecteren in de velden

Als u dit wilt doen

Druk op:

Eén teken naar links selecteren of deze selectie opheffen.

Shift+Pijl-links

Eén teken naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-rechts

Eén woord naar links selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+Pijl-links

Eén woord naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

CTRL+SHIFT+PIJL-RECHTS

Tekst selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het begin van de regel.

SHIFT+HOME

Tekst selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het eind van de regel.

SHIFT+END

De tekst vanaf de invoegpositie tot aan het begin van het item selecteren in velden met meerdere regels.

CTRL+SHIFT+HOME

De tekst vanaf de invoegpositie tot aan het eind van het item selecteren in velden met meerdere regels.

CTRL+SHIFT+END

Tekst opmaken in velden

U kunt tekst alleen in RTF-velden die ondersteuning bieden voor opmaak en afbeeldingen naast tekst opmaken.

Tip: Als u wilt snel vaststellen of een veld rich text-veld is, plaats de invoegpositie in het veld. Als de knoppen op de werkbalk Opmaak wordt weergegeven in plaats van actieve grijs weergegeven, is het veld rich text-veld.

Als u dit wilt doen

Druk op:

Alle opmaak uit de geselecteerde tekst verwijderen.

CTRL+SPATIEBALK

Een hyperlink invoegen.

CTRL+K

De opmaak Vet toepassen op de geselecteerde tekst of deze opmaak verwijderen.

Ctrl+B

Cursieve opmaak toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+I

De geselecteerde tekst onderstrepen of de onderstreping verwijderen.

CTRL+U

De geselecteerde tekst doorhalen of de doorhaling verwijderen.

ALT+SHIFT+K

De geselecteerde tekst in superscript zetten of deze opmaak verwijderen.

Ctrl+Shift+=

Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

CTRL+=

Opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren.

CTRL+SHIFT+C

De gekopieerde opmaak op de geselecteerde tekst toepassen.

CTRL+SHIFT+V

De stijl Normaal toepassen op de geselecteerde tekst of dit verwijderen.

CTRL+SHIFT+N

De stijl Kop 1 toepassen op de geselecteerde tekst of dit verwijderen.

ALT+CTRL+1

De stijl Kop 2 toepassen op de geselecteerde tekst of dit verwijderen.

ALT+CTRL+2

De stijl Kop 3 toepassen op de geselecteerde tekst of dit verwijderen.

ALT+CTRL+3

Opmaak voor lijsten met opsommingstekens toepassen op de geselecteerde alinea of deze verwijderen.

Ctrl+Shift+L

Een alinea links laten inspringen

CTRL+M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

CTRL+SHIFT+M

De geselecteerde alinea uitvullen

Ctrl+J

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

De geselecteerde alinea centreren

Ctrl+E

De geselecteerde alinea links uitlijnen

Ctrl+L

Een lettertype toepassen op de geselecteerde tekst.

CTRL+SHIFT+F

Een tekengrootte toepassen op de geselecteerde tekst.

CTRL+SHIFT+P

De tekengrootte met 2 punten verhogen voor de geselecteerde tekst.

CTRL+SHIFT+,

De tekengrootte met 2 punten verlagen voor de geselecteerde tekst.

CTRL+SHIFT+.

De tekengrootte met 1 punt verhogen voor de geselecteerde tekst.

CTRL+VIERKANT HAAKJE SLUITEN ( ] )

De tekengrootte met 1 punt verlagen voor de geselecteerde tekst.

CTRL+VIERKANT HAAKJE OPENEN ( [ )

Het taakvenster Lettertype openen.

CTRL+D

Werken met tekst van rechts naar links

Deze sneltoetsen werken alleen als op uw computer talen zijn geïnstalleerd die van rechts naar links worden geschreven.

Als u dit wilt doen

Druk op:

De alinearichting in 'van rechts naar links' wijzigen.

CTRL+SHIFT-RECHTS

De alinearichting in 'van links naar rechts' wijzigen.

CTRL+SHIFT-LINKS

Met tabellen werken

De volgende sneltoetsen zijn alleen in RTF-velden ingeschakeld.

Tip: Als u wilt snel vaststellen of een veld rich text-veld is, plaats de invoegpositie in het veld. Als de knoppen op de werkbalk Opmaak wordt weergegeven in plaats van actieve grijs weergegeven, is het veld rich text-veld.

Als u dit wilt doen

Druk op:

De breedte van de kolom aan de linkerkant wijzigen zonder de breedte van de andere kolommen te wijzigen.

Houd SHIFT ingedrukt terwijl u de aanwijzer sleept

Naar de volgende of vorige aangrenzende cel gaan.

Pijltoetsen (herhaaldelijk indrukken als de cellen tekst bevatten)

Het formaat van alle geselecteerde rijen of kolommen wijzigen, zodanig dat ze dezelfde hoogte of breedte hebben.

Houd ALT ingedrukt terwijl u de aanwijzer sleept

De inhoud van een tabelcel selecteren.

F2

Correcties aanbrengen en wijzigingen opslaan

Als u dit wilt doen

Druk op:

De laatste bewerking ongedaan maken.

CTRL+Z

De laatste actie opnieuw uitvoeren.

CTRL+Y

De volgende gegevensvalidatiefout weergeven.

CTRL+SHIFT+E

Details weergeven over de geselecteerde gegevensvalidatiefout.

CTRL+SHIFT+S

Spelling controleren.

F7

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven.

SHIFT+F12

Het formulier opslaan.

CTRL+S

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×