Sneltoetsen voor InfoPath 2013

In dit Help-onderwerp wordt beschreven welke sneltoetsen u kunt gebruiken voor algemene taken in Microsoft InfoPath 2013. Deze sneltoetsen hebben betrekking op de toetsenbordindeling voor de Verenigde Staten. Toetsen op toetsenborden met een andere indeling kunnen hiervan afwijken.

Toetsenbordsneltoetsen waarbij op twee of meer toetsen tegelijk moet worden gedrukt, worden gescheiden door een plusteken (+). Sneltoetsen waarbij u eerst op een toets drukt, en meteen daarna op een andere toets, worden gescheiden door een komma (,).

In dit artikel

Een InfoPath-formulier invullen

Formulieren invullen in InfoPath

Tekst opmaken in een besturingselement voor tekst met opmaak

Een InfoPath-formulier invullen in een webbrowser

Een formulier ontwerpen in InfoPath Designer

Tekst opmaken in een formuliersjabloon

Werken met indelingstabellen

Correcties aanbrengen en wijzigingen opslaan

Afdrukvoorbeeld van de formuliersjabloon

Hulp vragen

Werken met dialoogvensters

Opties in dialoogvensters openen en selecteren

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een InfoPath-formulier invullen

Naar boven

Formulieren invullen in InfoPath

Gewenste actie

Toets

Navigeren naar het volgende besturingselement in de tabvolgorde

Tab

Navigeren naar het vorige besturingselement in de tabvolgorde

Shift+Tab

Navigeren naar het bovenliggende besturingselement

Alt+Pijl-omhoog

Navigeren naar het onderliggende besturingselement

Alt+Pijl-omlaag

Besturingselement Datumkiezer: de agenda weergeven

Pijl-omlaag

Navigeren naar het volgende veld met een fout

Ctrl+Shift+O

Details opvragen voor het huidige veld als dit een fout bevat

Ctrl+Shift+I

Het widgetmenu weergeven voor een besturingselement dat dit ondersteunt

Alt+Shift+F10

Herhalende tabel/sectie: een rij of sectie toevoegen vanuit het besturingselement

Ctrl+Enter

Naar boven

Tekst opmaken in een besturingselement voor tekst met opmaak

Gewenste actie

Toets

Alle opmaak verwijderen

Ctrl+spatiebalk

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Alt+Shift+K

De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+Shift+gelijkteken

De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+gelijkteken

De stijl Standaard toepassen op de geselecteerde tekst

Ctrl+Shift+N

De stijl Titel toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+1

De stijl Kop 1 toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+2

De stijl Kop 2 toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+3

De labelstijl toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+4

De kolomlabelstijl toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+5

De beschrijvingsstijl toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+6

De opmaak voor een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea

Ctrl+Shift+L

Een alinea links laten inspringen

Ctrl+M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

Ctrl+Shift+M

De geselecteerde alinea uitvullen

Ctrl+J

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

De geselecteerde alinea centreren

Ctrl+E

De geselecteerde alinea links uitlijnen

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

Ctrl+Shift+komma

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen

Ctrl+Shift+punt

De tekengrootte voor de geselecteerde tekst met 1 punt vergroten

Ctrl+[

De tekengrootte voor de geselecteerde tekst met 1 punt verkleinen

Ctrl+]

Het taakvenster Lettertype openen

Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+P, Ctrl+D

De tekstrichting van een alinea wijzigen in rechts naar links

Ctrl+Shift-rechts

De tekstrichting van een alinea wijzigen in links naar rechts

Ctrl+Shift-links

Naar boven

Een InfoPath-formulier invullen in een webbrowser

Gewenste actie

Toets

Een sectie toevoegen aan een herhalend sectiebesturingselement

Ctrl+Enter

Een sectie verwijderen uit een herhalend sectiebesturingselement

Ctrl+Del

Een rij toevoegen aan een herhalend tabelbesturingselement

Ctrl+Enter

Een rij verwijderen uit een herhalend tabelbesturingselement

Ctrl+Del

Navigeren door velden met fouten in de huidige formulierweergave

Ctrl+Shift+O

Foutinformatie opvragen voor een veld met een fout

Ctrl+Shift+I

De focus verplaatsen naar tabbladen van het lint Web

Ctrl+[

Een tabblad op het lint Web selecteren

Enter

De focus verplaatsen naar de laatst gebruikte knop op het lint Web

Ctrl+]

Focus terughalen van het lint Web naar de pagina

Esc

Volgende opdracht voor tekst met opmaak (de focus verplaatsen naar werkbalk Tekst met opmaak vanuit tekstvak met opmaak)

Ctrl+1

Volgende opdracht voor tekst met opmaak (de focus verplaatsen naar werkbalk Tekst met opmaak vanuit tekstvak met opmaak)

Ctrl+'

Knippen naar het Klembord van Windows

Ctrl+X

Kopiëren naar het Klembord van Windows

Ctrl+C

Plakken vanaf het Klembord van Windows

Ctrl+V

Opmaak wissen

Ctrl+spatiebalk

Laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

Laatste bewerking herhalen

Ctrl+Y

Een nieuw venster openen om een tabel in te voegen

Ctrl+Alt+T

Cellen splitsen

Ctrl+Alt+S

Cellen samenvoegen

Ctrl+Alt+M

Een nieuw venster openen om een hyperlink in te voegen

Ctrl+K

Een nieuw venster openen om een afbeelding in te voegen

Ctrl+Shift+G

Lettertype selecteren

Ctrl+Shift+F

Tekengrootte wijzigen

Ctrl+Shift+P

Tekst vet maken

Ctrl+B

Tekst cursief maken

Ctrl+I

Tekst onderstrepen

Ctrl+U

Tekst links uitlijnen

Ctrl+L

Tekst rechts uitlijnen

Ctrl+R

Tekst centreren

Ctrl+E

Genummerde lijst invoegen

Ctrl+Shift+E

Lijst met opsommingstekens invoegen

Ctrl+Shift+L

Inspringing verkleinen

Ctrl+Shift+M

Inspringing vergroten

Ctrl+M

Tekstkleur wijzigen

Ctrl+Shift+C

Tekst markeren

Ctrl+Shift+W

Tekstrichting wijzigen in links naar rechts

Ctrl+Shift+groter-dan-teken (>)

Tekstrichting wijzigen in rechts naar links

Ctrl+Shift+kleiner-dan-teken (<)

Naar boven

Een formulier ontwerpen met de ontwerpfunctie van InfoPath

Gewenste actie

Toets

Een nieuwe formuliersjabloon ontwerpen

Ctrl+Shift+D

Het dialoogvenster Openen in ontwerpmodus openen

Ctrl+O of Ctrl+F12

Het taakvenster Ontwerptaken weergeven

Alt+N

Opmerking:  Als het dialoogvenster Aan de slag is geopend, drukt u op Tab totdat u Een formuliersjabloon ontwerpen kunt selecteren. Druk vervolgens op Enter.

Een voorbeeld weergeven van de huidige formuliersjabloon

Ctrl+Shift+B

Een woord of woordgroep zoeken

Ctrl+F

Een woord of woordgroep vervangen

Ctrl+H

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item knippen

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item kopiëren

Ctrl+C

Tekst of een item plakken

Ctrl+V

De huidige formuliersjabloon afdrukken

Ctrl+P

De eigenschappen van het geselecteerde besturingselement weergeven

Alt+Enter

Het vorige besturingselement selecteren

Ctrl+< (kleiner dan-teken) of Shift+Tab

Het volgende besturingselement selecteren

Ctrl+> (groter dan-teken) of Tab

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

Items selecteren tot het begin van de alinea

Ctrl+Shift+pijl-omhoog

Items selecteren tot het einde van de alinea

Ctrl+Shift+pijl-omlaag

De tekst, de graphic of het veld tot één regel hoger of lager selecteren

Shift+Pijl-omhoog of Shift+Pijl-omlaag

Een regeleinde invoegen

Shift+Enter

Het euroteken invoegen

Ctrl+Alt+E

Naar boven

Tekst opmaken in een formuliersjabloon

Gewenste actie

Toets

Alle opmaak verwijderen

Ctrl+spatiebalk

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst.

Ctrl+U

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Alt+Shift+K

De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+Shift+gelijkteken

De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+gelijkteken

De stijl Standaard toepassen op de geselecteerde tekst

Ctrl+Shift+N

De stijl Titel toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+1

De stijl Kop 1 toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+2

De stijl Kop 2 toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+3

De labelstijl toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+4

De kolomlabelstijl toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+5

De beschrijvingsstijl toepassen op de geselecteerde tekst

Alt+Ctrl+6

De opmaak voor een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea

Ctrl+Shift+L

Een alinea links laten inspringen

Ctrl+M

Een alinea-inspringing aan de linkerkant verwijderen

Ctrl+Shift+M

De geselecteerde alinea uitvullen

Ctrl+J

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

De geselecteerde alinea centreren

Ctrl+E

De geselecteerde alinea links uitlijnen

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

Ctrl+Shift+komma

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen

Ctrl+Shift+punt

De tekengrootte voor de geselecteerde tekst met 1 punt vergroten

Ctrl+[

De tekengrootte voor de geselecteerde tekst met 1 punt verkleinen

Ctrl+]

Het taakvenster Lettertype openen

Ctrl+Shift+F, Ctrl+Shift+P, Ctrl+D

De tekstrichting van een alinea wijzigen in rechts naar links

Ctrl+Shift-rechts

De tekstrichting van een alinea wijzigen in links naar rechts

Ctrl+Shift-links

Naar boven

Werken met indelingstabellen

Gewenste actie

Toets

De breedte van de kolom links van de rand wijzigen zonder de breedte van de andere kolommen te wijzigen

Shift ingedrukt houden terwijl u de rand van de kolom sleept

De hoogte van de rij boven of onder de rand wijzigen zonder dat de hoogte van de andere rijen wordt gewijzigd

Shift ingedrukt houden terwijl u de rand van de rij sleept

Opmerking: Bij rijen die op de minimumhoogte zijn ingesteld, wijzigt u met deze sneltoets de hoogte van de rij boven de rand. De minimumhoogte van een rij hangt af van verschillende factoren, onder meer van de vraag of de rij tekst of besturingselementen bevat.

Het formaat van alle geselecteerde rijen of kolommen wijzigen, zodat ze dezelfde hoogte of breedte hebben

Alt ingedrukt houden terwijl u de rand van de rij of kolom sleept

Naar de volgende of de vorige cel in een tabel gaan

Tab of Shift+Tab

Met Tab wordt een nieuwe rij aan een tabel toegevoegd als u hierop drukt terwijl de aanwijzer zich in de laatste cel van de laatste rij bevindt.

Een tabelcel selecteren of de selectie ongedaan maken

F2

Naar boven

Correcties aanbrengen en wijzigingen opslaan

Gewenste actie

Toets

Het volgende foutief gespelde woord of de volgende grammaticale fout zoeken

Alt+F7

Opmerking: Hiervoor moet het selectievakje Spelling controleren tijdens typen zijn ingeschakeld (druk op Alt+T en klik vervolgens op OK).

De huidige formuliersjabloon opslaan of publiceren

Alt+Shift+F2

Opmerking: Met deze sneltoets opent u een dialoogvenster waarin u kunt kiezen of u de formuliersjabloon wilt opslaan of publiceren. Als u dit dialoogvenster niet meer wilt weergeven, drukt u op Alt+Shift+F2. Het dialoogvenster Opslaan als wordt dan weergegeven.

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste bewerking opnieuw uitvoeren

Ctrl+Y

De huidige formuliersjabloon opslaan

Ctrl+S

Het dialoogvenster Opslaan als openen voor de huidige formuliersjabloon

Shift+F12 of Alt+Shift+F2

Naar boven

Afdrukvoorbeeld van de formuliersjabloon

Gewenste actie

Toets

Het dialoogvenster Afdrukvoorbeeld weergeven

Alt+F, V

Naar de volgende pagina gaan

Alt+pijl-rechts

Naar de vorige pagina gaan

Alt+pijl-links

Inzoomen voor een vergrote weergave van de formuliersjabloon

Alt+gelijkteken

Uitzoomen om meer van de formuliersjabloon te zien, in verkleinde vorm

Alt+afbreekstreepje

Naar boven

Help opvragen

Het Help-venster biedt toegang tot de Help-inhoud van Microsoft Office. In het Help-venster worden onderwerpen en andere Help-inhoud weergegeven.

Gewenste actie

Toets

Het Help-venster openen

F1

Opmerking: Als het huidige Help-onderwerp niet in het actieve venster wordt weergegeven, drukt u eerst op F6 en vervolgens op Ctrl+P.

Het Help-venster sluiten

Alt+F4

Schakelen tussen het Help-venster en het actieve programma

Alt+Tab

Het volgende item selecteren

Tab

Het vorige item selecteren

Shift+Tab

De standaardactie voor het geselecteerde item uitvoeren

Enter

In de sectie Bladeren in de Help voor programmanaam het volgende of vorige item selecteren

Tab of Shift+Tab

In het gedeelte Bladeren in de Help voor programmanaam het geselecteerde item uit- of samenvouwen

Enter

De volgende verborgen tekst of hyperlink selecteren, zoals Alles weergeven of Alles verbergen, aan het begin van een onderwerp

Tab

De vorige verborgen tekst of hyperlink selecteren

Shift+Tab

De bewerking voor de knop Alles weergeven, de knop Alles verbergen, verborgen tekst of hyperlink uitvoeren

Enter

Naar het vorige Help-onderwerp teruggaan (de knop Vorige).

Alt+Pijl-links of Backspace

Naar het volgende Help-onderwerp gaan (de knop Volgende).

Alt+pijl-rechts

Kleine afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Pijl-omhoog, pijl-omlaag

Grotere afstanden omhoog of omlaag gaan binnen het weergegeven Help-onderwerp

Page Up, Page Down

Een menu met opdrachten voor het Help-venster weergeven. Hiervoor moet het Help-venster actief zijn (druk op F1).

Shift+F10

De laatste actie stoppen (de knop Stoppen).

Esc

Het venster vernieuwen (knop Vernieuwen)

F5

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Ctrl+P

De verbindingsstatus wijzigen

F6, Pijl-omlaag

Schakelen tussen gebieden in het Help-venster, bijvoorbeeld schakelen tussen de werkbalk, het zoekvak en de status van de Help-verbinding

F6

In de inhoudsopgave het volgende of vorige item selecteren

Pijl-omhoog of pijl-omlaag

In de inhoudsopgave het geselecteerde item respectievelijk uit- of samenvouwen

Pijl-links of pijl-rechts

De volgende hyperlink selecteren of Alles weergeven of Alles verbergen boven aan een onderwerp selecteren

Tab

De vorige hyperlink selecteren

Shift+Tab

De actie uitvoeren voor de geselecteerde hyperlink, Alles weergeven of Alles verbergen

Enter

Het huidige Help-onderwerp afdrukken

Ctrl+P

Naar boven

Werken met dialoogvensters

Opties in dialoogvensters openen en selecteren

Gewenste actie

Toets

Het dialoogvenster Openen in ontwerpmodus openen

Ctrl+O of Ctrl+F12

Vanuit een geopend dialoogvenster teruggaan naar de formuliersjabloon (bij dialoogvensters die deze optie ondersteunen)

Alt+F6

Naar de volgende optie gaan

Tab

Naar de vorige optie gaan

Shift+Tab

Naar het volgende tabblad gaan

Ctrl+Tab

Naar het vorige tabblad gaan

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende categorie gaan

Tab

Opmerking: Gebruik na het selecteren van de categorie de pijltoetsen om naar de gewenste categorienaam te gaan.

Naar de vorige categorie gaan

Shift+Tab

Opmerking: Gebruik na het selecteren van de categorie de pijltoetsen om naar de gewenste categorie te gaan.

Naar andere opties gaan in een lijst of groep met opties

Pijltoetsen

De actie uitvoeren die is toegewezen aan de geselecteerde knop of een selectievakje in- of uitschakelen

Spatiebalk

De lijst openen als deze is gesloten en naar een specifieke optie in de lijst gaan

Eerste letter van een optie in een vervolgkeuzelijst

Een optie selecteren of een selectievakje in- of uitschakelen

Alt+de onderstreepte letter in een optie

De geselecteerde vervolgkeuzelijst openen

Pijl-omlaag

De geselecteerde vervolgkeuzelijst sluiten of een opdracht annuleren en vervolgens het dialoogvenster sluiten

Esc

De geselecteerde opdracht uitvoeren

Enter

Naar de vorige map gaan

Alt+1

De map openen die één niveau hoger ligt dan de geselecteerde map

Alt+2

De geselecteerde map of het geselecteerde bestand verwijderen

Alt+3

Een submap in de geopende map maken

Alt+4

Schakelen tussen de weergave Miniaturen, Tegels, Pictogrammen, Lijst, Details, Eigenschappen en Voorbeeld

Alt+5

Een snelmenu voor de geselecteerde map of het geselecteerde bestand weergeven

Shift+F10

De lijst Zoeken in of Opslaan in openen (deze wordt in Windows Vista de Adresbalk genoemd)

F4

De map en het bestand bijwerken in het dialoogvenster Openen, Openen in ontwerpmodus of Opslaan als

F5

Naar boven

Invoervakken in dialoogvensters gebruiken

Een invoervak is een veld waarin u een item kunt typen of plakken, bijvoorbeeld uw gebruikersnaam of het pad naar een map.

Gewenste actie

Toets

Naar het begin van de invoer gaan

Home

Naar het einde van de invoer gaan

End

Eén teken naar links gaan

PIJL-LINKS

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+pijl-rechts

Eén teken naar links selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-links

Eén teken naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Shift+Pijl-rechts

Eén woord naar links selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-links

Eén woord naar rechts selecteren of deze selectie opheffen

Ctrl+Shift+pijl-rechts

Selecteren vanaf de cursor tot aan het begin van de invoer

Shift+Home

Selecteren vanaf de cursor tot aan het einde van de invoer

Shift+End

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×