Sneltoetsen voor het navigeren in Mail in Outlook

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor Outlook in Windows. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor Outlook in Windows.

In dit onderwerp vindt u de sneltoetsen waarmee u in de E-mailweergave in Outlook navigeert. Zie Sneltoetsen voor het navigeren in de agenda in Outlook voor de sneltoetsen in de agendaweergave.

OutlookOutlook is ingedeeld in weergaven: E-mail, Agenda, Contactpersonen, Taken, Notities en Logboek. Elke weergave bevat een lint met opdrachten boven aan de pagina, een deelvenster Navigatie, een balk Zoeken en een gebied met deelvensters (de E-mailweergave, bijvoorbeeld, heeft een berichtenlijst en een leesvenster).

Afzonderlijke items bevatten mogelijk een Infobalk, een banner die boven aan een geopend of geselecteerd Outlook-item wordt weergegeven, onder het lint in een geopend item, en onder het onderwerp en de afzender in de weergave Leesvenster. Deze banner biedt informatie over het item (zoals 'U reageert niet op het laatste bericht in dit gesprek. Klik hier om dat bericht te openen.").

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

In dit onderwerp

Snelle stappen voor navigatie

Handeling

Druk op

Een bericht maken (vanuit elke Outlook-weergave).

Ctrl+Shift+M

Een nieuw bericht maken (in de weergave E-mail), een nieuwe afspraak maken (in de weergave Agenda), of een nieuwe taak maken (in de weergave Taak)

Ctrl+N

Controleren op nieuwe berichten

Ctrl+M of F9

Overschakelen naar Postvak IN.

Ctrl+Shift+I

Overschakelen naar Postvak UIT.

Ctrl+Shift+O

Naar een andere map gaan.

Ctrl+Y

Item naar een map verplaatsen

Ctrl+Shift+V

Naar het vak Zoeken gaan

F3 of Ctrl+E

Een groep in de lijst met e-mailberichten samen- of uitvouwen.

Uitvouwen: de toets Pijl-rechts; samenvouwen: de toets Pijl-links

Het tabblad Bestand openen, waar u accountinstellingen en opties kunt wijzigen

Alt+F

Ga naar Uitleg

Alt+Q

De Takenbalk weergeven (kort weergeven)

Alt+V, B, en druk daarna op C voor de agenda; op P voor personen; op T voor taken; op O voor Uit

Navigeren tussen de weergave E-mail, Agenda en andere weergaven

Handeling

Druk op

Overschakelen naar de weergave E-mail

Ctrl+1

Overschakelen naar de weergave Agenda

Ctrl+2

Overschakelen naar de weergave Contactpersonen

Ctrl+3

Overschakelen naar de weergave Taken

Ctrl+4

Overschakelen naar de weergave Notities

Ctrl+5

Het deelvenster Navigatie met de mappenlijst openen

Ctrl+6

Het deelvenster Snelkoppelingen openen

Ctrl+7

Overschakelen naar de weergave Logboek

Ctrl+8

Terug naar de vorige weergave

Alt+pijl-links

Verder naar de volgende weergave

Alt+pijl-rechts

Het Adresboek openen

Ctrl+Shift+B

Navigeren in het hoofdvenster van de weergave E-mail

Handeling

Druk op

Schakelen tussen het lint, de zoekbalk, het navigatiedeelvenster, de berichtenlijst, het leesvenster en de takenbalk

F6 of Ctrl+Shift+Tab

Navigeren tussen de kleinere deelvensters in het navigatiedeelvenster, het leesvenster en de secties van de takenbalk

Tab-toets

Navigeren in het navigatiedeelvenster

Handeling

Druk op

Overschakelen naar de berichtenlijst vanuit het navigatiedeelvenster

Spatiebalk of Enter

Terugkeren naar het navigatiedeelvenster vanuit de berichtenlijst

Shift+Tab

Navigeren binnen het navigatiedeelvenster

De toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag

Een geselecteerde groep uit- of samenvouwen

Uitvouwen: de toets Pijl-rechts; samenvouwen: de toets Pijl-links

Een geselecteerd item in het navigatiedeelvenster openen

Spatiebalk of Enter

Een nieuwe map maken

Shift+F10, N

De naam van een geselecteerde map in de lijst wijzigen

F2

Een geselecteerde map in de lijst verwijderen (let op: standaardmappen, zoals Postvak IN, Postvak UIT, Concepten en Verzonden kunnen niet worden verwijderd.)

Shift+F10, D

Overschakelen naar een map door de eerste letter van de mapnaam te typen. Als u bijvoorbeeld naar de map Concepten wilt gaan, typt u c. Als meerdere mappen met dezelfde letter beginnen, herhaalt u de letter tot u de gewenste map hebt bereikt.

a, b, c...

Navigeren in de berichtenlijst

Handeling

Druk op

Omlaag en omhoog navigeren tussen berichten

De toetsen Pijl-omlaag en Pijl-omhoog

Groepen (bijvoorbeeld: Vorige week) uit- of samenvouwen

Uitvouwen: de toets Pijl-rechts; samenvouwen: de toets Pijl-links

Meerdere aangrenzende berichten selecteren

Shift+Pijl-omhoog of Shift+Pijl-omlaag

Meerdere niet-aangrenzende berichten selecteren

Ctrl+Pijl-omhoog of Ctrl+Pijl-omlaag en druk daarna op de spatiebalk voor elk bericht dat u wilt selecteren

Bericht naar map verplaatsen

Ctrl+Shift+V

Opvolgen of Snel vlag toevoegen aan bericht toevoegen

Shift+F10, U en daarna T (in Narrator, Invoegen)

Aangepaste vlag aan bericht toevoegen

Ctrl+Shift+G

Een bericht markeren als ongewenst of niet-ongewenst

Druk op Shift+F10, J en de toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag en druk op Enter

Als gelezen markeren

Ctrl+Q

Als ongelezen markeren

Ctrl+U

Markeren om te downloaden

ALT+S, M en daarna T (markeren om te downloaden) of C (markeren om kopie te downloaden)

Markering opheffen om te downloaden

ALT+S, U en daarna U (markering opheffen om te downloaden) of K (markering opheffen om een kopie te downloaden)

Het bericht wordt verwijderd.

Alt+H+D

Bericht negeren

Alt+H+X

Bericht beantwoorden

Alt+H, R+P

Bericht beantwoorden met Allen beantwoorden

Alt+H, R+A

Bericht doorsturen

Alt+H, F+W

Bericht openen

Enter

Menu met geblokkeerde inhoud weergeven

Ctrl+Shift+W

Geblokkeerde foto’s of afbeeldingen downloaden

Ctrl+Shift+W, P

E-maileigenschappen weergeven

Alt+Enter

Plaatsen in map

Ctrl+Shift+S

Item naar map kopiëren

Ctrl+Shift+Y

Bericht afdrukken

Ctrl+P

Instellen hoe vaak Outlook op nieuwe berichten controleert

Ctrl+Alt+S

Opties voor ongewenste e-mail instellen

Alt+H, J en daarna O

Navigeren in het leesvenster

Handeling

Druk op

Naar het vorige bericht gaan

Alt+pijl-omhoog of Ctrl+komma of Alt+Page Up

Omlaag bladeren door de tekst

Spatiebalk

Omhoog bladeren door de tekst

Shift+spatiebalk

Naar het volgende veld gaan

Tab-toets

Naar het vorige veld gaan

Shift+Tab

Naar de volgende of vorige koppeling gaan

De Tab-toets en Shift+Tab

Overschakelen naar de knop Beantwoorden

Ctrl+Tab

De Infobalk selecteren in een e-mailbericht en, indien beschikbaar, het menu met opdrachten weergeven. (Let op: De Infobalk wordt alleen weergegeven in berichten waarvoor extra informatie nodig is, zoals 'Deze vergadering is strijdig met een andere vergadering in uw agenda.' Als de Infobalk beschikbaar is, wordt deze in het bericht weergegeven onder het onderwerp en de afzender.)

Ctrl+Shift+W

Het Infobalk-menu sluiten

Esc

Zie ook

Een schermlezer gebruikt te verkennen en te navigeren van Outlook Mail

Een schermlezer gebruiken voor basistaken met e-mail in de webversie van Outlook

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×