Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsenbord met sneltoetsen voor Skype voor Bedrijven helpt ze efficiënter te werken. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap kan werken met sneltoetsen makkelijker zijn dan het touchscreen en zijn deze een belangrijk alternatief voor het gebruik van een muis.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Met een plusteken (+) in een snelkoppeling houdt u meerdere toetsen tegelijkertijd ingedrukt.

  • Een komma (,) in een snelkoppeling houdt in dat u op meerdere toetsen in de gewenste volgorde drukt.

In dit artikel worden de sneltoetsen in Skype voor Bedrijven voor Windows beschreven.

Notities: 

  • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op CTRL + F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In de volgende tabel ziet u veelgebruikte toetscombinaties in Skype voor Bedrijven in Windows.

Handeling

Druk op

Een contactpersoon zoeken in het hoofdvenster.

F6

Meer opties weergeven, bijvoorbeeld om een gesprek te starten, een chat te starten en meer wanneer u een contactpersoon selecteert.

Enter

Het contextgevoelige menu openen wanneer een contactpersoon is geselecteerd.

Shift+F10

Een inkomende oproep of chat accepteren.

Windows-logotoets+Shift+O

Een inkomende oproep of chat weigeren.

Toets met het Windows-logo+Esc

Uw microfoon dempen of het dempen opheffen in een gesprek.

Windows-logo+F4

De camera in-of uitschakelen wanneer de videoverbinding al tot stand is gebracht in een gesprek.

Windows-logo+F5

Het delen van uw bureaublad beëindigen.

Alt+T

Een contactpersoon voor een bestaand gesprek uitnodigen (in het gespreksvenster).

Alt+V

Een gesprek beëindigen (in het gespreksvenster).

Alt+Q

Naar boven

Navigeren in Skype voor bedrijven

Gebruik de volgende sneltoetsen ongeacht waar de focus is.

Handeling

Druk op

Een inkomende uitnodiging accepteren.

Windows-logotoets+Shift+O

Een uitnodiging weigeren.

Toets met het Windows-logo+Esc

De focus verplaatsen naar het zoekvak contact zoeken.

Ctrl+Shift+spatiebalk

Het hoofdvenster openen en de focus verplaatsen naar het vak zoeken.

Ctrl+Alt+Shift+3

Uw microfoon dempen of het dempen opheffen in een gesprek.

Windows-logo+F4

De camera in-of uitschakelen wanneer de videoverbinding al tot stand is gebracht in een gesprek.

Windows-logo+F5

Deel uw scherm niet meer in een gesprek.

Ctrl+Shift+S

Neem de controle terug tijdens het delen van uw scherm in een gesprek.

Ctrl+Alt+spatiebalk

Naar boven

Werken in het hoofdvenster van Skype voor bedrijven

Gebruik deze sneltoetsen wanneer het hoofdvenster van Skype voor Bedrijven op de voorgrond wordt weergegeven.

Gewenste actie

Druk op

Naar het tabblad met contactpersonen gaan.

Ctrl+1

Naar het tabblad met permanente chats gaan.

Ctrl+2

Naar het tabblad met gesprekken gaan.

Ctrl+3

Naar het tabblad telefoon gaan.

Ctrl+4

Naar het tabblad vergaderingen gaan.

Ctrl+5

Als gemachtigde: een oproep doorverbinden naar het zakelijke nummer van iemand anders. (Niet beschikbaar met alle Office 365-abonnementen.)

Ctrl+1 of Ctrl+Shift+1

Het systeemmenu openen. Met de Alt-toets opent u de menubalk.

Alt+Spatiebalk

Het menu bestand openen.

Alt+F

Een vergadering met Nu vergaderen starten.

Alt+M

Het menu extra openen.

Alt+T

Het menu Help openen.

Alt+H

Snel navigeren tussen de hoofdsecties van het venster.

F6

Naar boven

Werken met de lijst met contactpersonen

Gebruik deze sneltoetsen terwijl de lijst Contacten wordt weergegeven.

Handeling

Druk op

De geselecteerde aangepaste groep of contactpersoon verwijderen.

Delete

De geselecteerde groep omhoog verplaatsen.

Alt+Pijl-omhoog

De geselecteerde groep omlaag verplaatsen.

Alt+toets pijl-omlaag

In het menu Snelkoppelingen opent u het geselecteerde kaartje van de contactpersoon of groep contactpersonen.

Alt+Enter

De geselecteerde groep samenvouwen of uitvouwen.

Spatiebalk

De geselecteerde contactpersoon uit de lijst met contactpersonen verwijderen (alleen leden die niet in een distributiegroep zijn opgenomen).

Shift+Delete

Naar boven

Werken in de weergave visitekaartje

Gebruik deze sneltoetsen terwijl een visitekaartje wordt weergegeven. Druk op Alt+Enter om een visitekaartje te openen.

Handeling

Druk op

Het visitekaartje sluiten.

Esc

Door de tabbladen onder aan het visitekaartje gaan.

Ctrl+Tab

In de omgekeerde volgorde door de tabbladen onderaan het visitekaartje gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar boven

Het gespreksvenster gebruiken

Gebruik deze sneltoetsen terwijl het gespreksvenster wordt weergegeven.

Gewenste actie

Druk op

De startpagina van de Help openen vanuit het menu Help .

F1

De schermvullende weergave sluiten. Het gespreksvenster sluiten alleen als er geen sprake is van audio, video of delen.

Esc

Alle uitnodigingen accepteren. Dit kunnen uitnodigingen voor audio, video, gesprekken of delen zijn.

Alt+C

Het venster Gesprek sluiten.

Alt+F4

Alle uitnodigingen negeren. Dit kunnen uitnodigingen voor audio, video, gesprekken of delen zijn.

Alt+l

Opnieuw deelnemen aan het geluid in een vergadering.

Alt+R

Het dialoogvenster Opslaan als openen voor een bestand dat in het gespreks venster is verzonden.

Alt+S

Een contactpersoon voor een bestaand gesprek uitnodigen.

Alt+V

Sla de inhoud van de chatgeschiedenis op. Werkt voor gesprekken tussen twee personen wanneer u Outlook gebruikt.

Ctrl+S

Het gebied voor chatberichten weergeven of verbergen.

Ctrl+W

Een bestand verzenden of, in de context van een vergadering, een bijlage bijvoegen.

Ctrl+F

Maak OneNote om notities te maken over de gespreks sessie.

Ctrl+N

De lijst met deelnemers weergeven of verbergen.

Ctrl+R

Naar links navigeren naar het vorige schermelement in het gespreks venster als u het gedeelde scherm van een andere gebruiker tijdens een vergadering wilt beheren.

Ctrl + Shift + Alt + pijl-links

Naar rechts navigeren naar het volgende schermelement in het gespreks venster als u het gedeelde scherm van een andere gebruiker tijdens een vergadering wilt beheren.

Ctrl + Shift + Alt + pijl-rechts

Videoverbinding starten of beëindigen.

Ctrl+Shift+Enter

Een audiogesprek in de wachtrij plaatsen of voortzetten.

Ctrl+Shift+H

Een gesprek als hoge urgentie markeren voor gesprekken tussen twee personen. Niet beschikbaar voor vergaderingen.

Ctrl+Shift+I

Het gebied voor het delen van gegevens weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+Y

Overschakelen naar de compacte weergave.

Ctrl+Shift+P

Audio toevoegen of beëindigen.

Ctrl+Enter

alleenLync 2013 en Skype voor Bedrijven 2015: wanneer u op een modus knop klikt, wordt het bijbehorende bijschrift geopend.

Toets pijl-omhoog

Alleen in Lync 2013 en Skype voor Bedrijven 2015: Als een modusknop de focus heeft, wordt er een standaardactie uitgevoerd. Bij audio wordt de microfoon gedempt of het dempen ervan opgeheven. De camera wordt gestart of gestopt voor videoverbindingen.

Spatiebalk

Een geopend bijschrift of een ballon met de toetsenbordfocus sluiten of verbergen.

Esc

Wanneer u uw scherm deelt, stelt u de focus van het toetsenbord op de werkbalk in om scherm delen te bepalen. Druk in Skype voor Bedrijven 2016 op ESC om de focus terug te verplaatsen naar het gespreksvenster.

Ctrl+Shift+spatiebalk

Alleen in Skype voor Bedrijven 2016: snel navigeren tussen de hoofdsecties van het venster.

F6

Naar boven

Gesprekken beheren (gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen voor gespreksbeheer tijdens een peer-to-peer-gesprek. Deze sneltoetsen werken niet tijdens een Vergader gesprek.

Handeling

Druk op

Een gesprek of chat beëindigen.

Alt+Q

De contact kiezer openen tijdens een peer-to-peer-gesprek. (Niet beschikbaar in bepaalde Office 365-abonnementen.)

Ctrl+Shift+T

Een gesprek in de wacht zetten.

Ctrl+Shift+H

Het toetsenblok weergeven.

Ctrl+Shift+D

Naar boven

Video beheren (gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen wanneer u met video in het gespreksvenster werkt.

Gewenste actie

Druk op

Het gespreksvenster in volledig scherm weergeven.

F5

De videomodus voor volledig scherm afsluiten.

F5 (in Skype voor Bedrijven 2016) of Esc

De video galerieweergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+O

Uw video voor iedereen in de vergadering vergrendelen.

Ctrl+Shift+L

Naar boven

Chat berichten (gespreksvenster)

Gebruik deze sneltoetsen als u met iemand aan het chatten bent.

Handeling

Druk op

Helpopenen.

F1

Het chatgesprek opslaan in een bestand.

F12

Het chatgesprek opslaan in de Gespreksgeschiedenis.

Ctrl+S

Alle inhoud in het gesprek selecteren.

Ctrl+A

De geselecteerde tekst knippen.

Ctrl+X

De gekopieerde tekst plakken.

Shift+Insert of Ctrl+V

De geselecteerde tekst kopiëren.

Ctrl+C

De geselecteerde tekst vet maken.

Ctrl+B

De geselecteerde tekst cursief maken.

Ctrl+l

De geselecteerde tekst onderstrepen.

Ctrl+U

De vorige actie herhalen

Ctrl+Y

De vorige actie ongedaan maken.

Ctrl+Z

Wijzig de kleur van de tekst die u hebt getypt.

Ctrl+Shift+F

Een bestand openen dat via Skype is ontvangen.

Alt+P

Een bestand weigeren dat is verzonden via Skype.

Alt+D

Plaats de focus in het invoergebied van de chat.

Ctrl+Shift+M

Een nieuwe regel beginnen in een chatbericht dat u nog niet hebt verzonden.

Shift+Enter

Naar boven

Het gesprek of de vergadering gebruiken

Handeling

Druk op

Het gespreks venster weergeven in de modus volledig scherm.

F5

De modus voor volledig scherm afsluiten.

Esc

Delen stoppen.

Alt+T

Presenteerbare inhoud beheren.

Ctrl+Shift+E

Het gebied voor het delen van gegevens weergeven of verbergen.

Ctrl+Shift+Y

Een actieve L1-waarschuwing weergeven in de modus voor volledig scherm.

Ctrl+Shift+A

Overschakelen naar de weergave luidspreker.

Ctrl+Shift+J

Overschakelen naar de Galerieweergave.

Ctrl+Shift+I

Naar links navigeren naar het vorige schermelement in het gespreks venster als u het gedeelde scherm van een andere gebruiker tijdens een vergadering hebt overgenomen.

Ctrl + Shift + Alt + pijl-rechts

Naar rechts navigeren naar het volgende schermelement in het gespreks venster als u het gedeelde scherm van een andere gebruiker tijdens een vergadering hebt overgenomen.

Ctrl + Shift + Alt + pijl-links

Naar boven

De gespreks omgeving gebruiken

Handeling

Druk op

De geselecteerde items verwijderen.

Delete

Naar de bovenkant van de lijst gaan.

Home

Naar het einde van de lijst gaan.

End

Eén pagina omhoog gaan (ongeveer 24 regels)

Page Up

Eén pagina omlaag gaan (ongeveer 24 regels)

Page Down

Naar het vorige contact gaan om een gesprek te starten.

Toets pijl-omhoog

Naar het volgende contact gaan om een gesprek te starten.

Toets pijl-omlaag

Naar boven

Werken met gesprekken op tabbladen

Handeling

Druk op

Open het systeemmenu van het venster met tabbladen.

Alt+spatiebalk

De focus verplaatsen naar een tabblad in een gespreksweergave op tabbladen.

Ctrl+Shift+T

Naar het volgende tabblad gaan (continu alle tabbladen doorlopen).

Ctrl+Tab

Naar een tabblad met een specifiek nummer gaan en de focus verplaatsen naar dat gesprek.

CTRL + het tabblad nummer (1-9)

Het geselecteerde gesprek in het venster met tabbladen koppelen of loskoppelen.

Ctrl+O

Een tabblad sluiten.

Esc

Naar boven

Permanente chat

Het venster permanente chat gebruikt dezelfde sneltoetsen als het gespreksvenster en chat. Deze functie is niet beschikbaar voor Office 365-abonnementen.)

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Skype voor bedrijven

Basistaken met een schermlezer in Skype voor Bedrijven

In dit artikel worden de sneltoetsen in Skype voor Bedrijven voor Mac beschreven.

Notities: 

  • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op Command + F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Sneltoetsen in Skype voor Bedrijven voor Mac

Met de volgende sneltoetsen kunt u taken in Skype voor Bedrijven voor Mac efficiënter uitvoeren.

Gewenste actie

Druk op

Meld u aan of af bij Skype voor Bedrijven.

OPDRACHT + G

Een vergadering met Nu vergaderen starten.

OPDRACHT + N

Een gesprek starten.

Shift + OPDRACHT + R

Sluit Skype voor Bedrijven af.

OPDRACHT + Q

Het actieve venster minimaliseren

OPDRACHT + M

Het actieve venster herstellen.

OPDRACHT + 1

Het actieve venster sluiten

OPDRACHT + W

Deelnemen aan een onlinevergadering via een URL.

Toets pijl-omhoog + OPDRACHT + O

Open het menu Emoji en Symbol.

Shift + OPDRACHT + spatiebalk

De modus voor volledig scherm verlaten wanneer u het bureaublad deelt.

Esc

Open het dialoogvenster app-voorkeuren.

OPDRACHT + komma (,)

Het menu Spelling en grammatica weergeven.

OPDRACHT + dubbele punt (;)

Meld een probleem.

Option + OPDRACHT + B

Een gesprek ophangen.

Toets pijl-omhoog + OPDRACHT + E

Een gesprek in de wacht zetten.

Toets pijl-omhoog + OPDRACHT + H

Demp uw microfoon.

Toets pijl-omhoog + OPDRACHT + M

Start de videoverbinding.

Toets pijl-omhoog + OPDRACHT + V

Deel uw scherm.

Toets pijl-omhoog + OPDRACHT + S

Een gesprek doorverbinden.

ALT + OPDRACHT + T

Iedereen in de lobby toelaten.

Toets + pijl-omhoog + OPDRACHT + A

Het publiek dempen.

Shift + OPDRACHT + M

Verberg uzelf.

OPDRACHT + H

Verberg anderen.

Option + OPDRACHT + H

Het toetsenblok weergeven.

OPDRACHT + 2

Naar boven

Sneltoetsen in Lync voor Mac 2011

Met behulp van de volgende sneltoetsen kunt u taken inLync efficiënt uitvoeren.

Handeling

Druk op

Meld u aan of af bij Lync.

OPDRACHT + G

Aanmelden annuleren.

OPDRACHT + punt (.)

Sluit Lync af.

OPDRACHT + Q

De lijst met contactpersonen weergeven.

OPDRACHT + L

Het actieve venster sluiten (contactenlijst of berichtvenster)

OPDRACHT + W

Een chatbericht opslaan.

OPDRACHT + S

Controleer de spelling.

OPDRACHT + Shift + dubbele punt (:)

Actie ongedaan maken.

OPDRACHT + Z

De geselecteerde tekst knippen.

OPDRACHT + X

De geselecteerde tekst kopiëren.

OPDRACHT + C

De geselecteerde tekst plakken.

OPDRACHT + V

Selecteer alles in het berichtvenster.

OPDRACHT + A

De Gespreksgeschiedenisopenen.

OPDRACHT + O

Een e-mailbericht verzenden naar de geselecteerde contactpersoon.

OPDRACHT + E

Een gespreksvenster openen wanneer een contactpersoon is geselecteerd.

Return of SPATIEBALK

Een gesprek beëindigen.

OPDRACHT + Shift + Return

De video in volledig scherm afsluiten.

Esc

Een video onderbreken in de modus voor volledig scherm.

Spatiebalk

Vergaderen via een oproep.

OPDRACHT + N

Deelnemen aan een onlinevergadering via een URL.

Toets + pijl-omhoog + OPDRACHT + N

De modus voor volledig scherm verlaten wanneer u het bureaublad deelt.

Esc

Naar boven

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Skype voor bedrijven

Basistaken met een schermlezer in Skype voor Bedrijven

In dit artikel worden de sneltoetsen in Skype voor Bedrijven voor Android beschreven.

Notities: 

  • Als u snel een snelkoppeling in dit artikel wilt vinden, kunt u de zoekfunctie gebruiken. Druk op CTRL + F en typ uw zoektermen.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In de volgende tabel ziet u veelgebruikte toetscombinaties in Skype voor Bedrijven voor Android.

Handeling

Druk op

Navigeren tussen gebieden of afzonderlijke besturingselementen op een scherm, in een lijst of op een visitekaartje.

Tab-toets (vooruit) of SHIFT + TAB (achteruit)

Navigeren tussen de items in een menu of in een zijvenster.

Toets pijl-omhoog of pijl-omlaag

Van het ene item naar het andere gaan, bijvoorbeeld van contactpersonen.

Pijltoetsen

Selecteer een item.

Enter

Een menu of modus afsluiten

ESC of BACKSPACE

Naar boven

Navigeren in de hoofdweergave

Handeling

Druk op

Open het venster vergaderingen of contactpersonen vanuit de hoofdweergave.

Tab-toets of een pijltoets totdat de focus zich op de knop lijst met vergaderingen weergeven bevindt en vervolgens ENTER

Open het scherm contactpersonen vanuit de hoofdweergave.

TAB totdat de focus is verplaatst naar de knop vergaderlijst weergeven met de toets pijl-rechts totdat de focus zich op de knop contactpersonen en contactpersonenbeheer scherm bevindt, en voer vervolgens

Open een recent gesprek in de hoofdweergave.

Toets pijl-omlaag of pijl-omhoog totdat de focus is verplaatst naar de naam van de contactpersoon en het gesprek onder de sectie recente gesprekken en voer vervolgens

Naar boven

Werken met contacten

Gewenste actie

Druk op

Zoek een persoon in de bedrijfsadres lijst in de hoofdweergave.

Tab-toets of een pijltoets totdat de focus is verplaatst naar de lijst in het bedrijf en vervolgens op ENTER.

Druk op de tab-toets totdat het vak personen zoeken is geselecteerd en typ de naam van de contactpersoon.

Pijl-omlaag totdat de focus is verplaatst naar de contactpersoon en vervolgens ENTER

Een visitekaartje openen vanuit de weergave contactpersonen .

Tab-toets of een pijltoets totdat de focus is verplaatst naar de contactpersoon en vervolgens ENTER

Naar boven

Een gesprek of chatsessie beheren

Handeling

Druk op

Een video-of audiogesprek voeren of een chatsessie starten vanuit een visitekaartje.

TAB totdat de focus is verplaatst naar de knop video gesprek, Audio gesprekof Chat en druk vervolgens op ENTER

Een audiogesprek in de wacht zetten.

Druk op de tab-toets totdat de focus op de knop meer opties en vervolgens op ENTER.

Druk op de tab-toets totdat de focus is verplaatst naar de knop in -en vervolgens op ENTER.

Een audiogesprek hervatten dat in de wacht staat.

TAB totdat de focus is verplaatst naar de knop hervatten en vervolgens ENTER

U start of stopt een video tijdens een gesprek of vergadering.

Ctrl+Shift+Enter

Een audio-of videogesprek beëindigen.

Druk op de tabtoets totdat de focus op de knop gesprek beëindigen staat en voer vervolgens

Naar boven

Scherm sluiten en Skype voor bedrijven verlaten

Handeling

Druk op

Een visitekaartje of ander scherm sluiten en teruggaan naar het vorige scherm.

ESC of BACKSPACE

Ga van Skype voor Bedrijven naar het beginscherm van Android.

Esc

Meld u af bijSkype voor Bedrijven voor Android van de hoofdweergave.

Tab-toets of SHIFT + TAB totdat de focus is verplaatst naar de menuknop profielinstellingen weergeven en vervolgens op ENTER.

TAB totdat de focus is verplaatst naar de optie Afmelden en vervolgens ENTER

Naar boven

Zie ook

Een schermlezer gebruiken om te ontdekken en te navigeren in Skype voor bedrijven

Basistaken met een schermlezer in Skype voor Bedrijven

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×