Sneltoetsen in PowerPoint voor Mac

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor PowerPoint op Mac. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor PowerPoint op Mac.

Notities: 

  • Beschrijvingen van sneltoetsen gelden voor de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere toetsenbordindelingen komen de toetsen mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord. Sneltoetsen voor laptopcomputers kunnen mogelijk ook verschillen.

  • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

  • De instellingen in sommige versies van het Macintosh-besturingssysteem en sommige hulpprogramma's kunnen een conflict veroorzaken met bewerkingen via sneltoetsen en functietoetsen in Office. Raadpleeg de Mac Help voor uw versie van het Macintosh-besturingssysteem of de documentatie bij het desbetreffende hulpprogramma voor meer informatie over het wijzigen van toetstoewijzingen.

  • Als u hier geen toetscombinatie ziet die aan uw wensen voldoet, kunt u een aangepaste toetscombinatie maken.

In dit onderwerp

Tekst en objecten bewerken

Bewerking

Druk op

Eén teken naar links verwijderen

DELETE

Eén teken naar rechts verwijderen

FUNCTIE + DELETE

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object knippen

OPDRACHT +X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde object kopiëren

OPDRACHT +C

De geknipte of gekopieerde tekst of het geknipte of gekopieerde object plakken

OPDRACHT +V

Plakken speciaal

OPDRACHT + CONTROL + V

De tekengrootte vergroten

OPDRACHT + SHIFT + >

De tekengrootte verkleinen

OPDRACHT + SHIFT + <

Opmaak Vet toepassen

OPDRACHT + B

Tekst onderstrepen

OPDRACHT + U

Tekst cursief maken

OPDRACHT + I

Een alinea centreren

OPDRACHT + E

Een alinea uitvullen

OPDRACHT + J

Een alinea links uitlijnen

OPDRACHT + L

Een alinea rechts uitlijnen

OPDRACHT + R

De laatste bewerking herhalen

OPDRACHT +Y

De laatste bewerking ongedaan maken

OPDRACHT + Z

Het dialoogvenster Tekst opmaken openen, Opties voor lettertype

OPDRACHT + T

Open het dialoogvenster Tekst opmaken, Alineaopties

OPDRACHT + OPTION + M

Naar boven

In tekst navigeren

Verplaatsing

Druk op

Naar het begin van het woord of één woord naar links

OPTION + PIJL-LINKS

Eén woord naar rechts

OPTION + PIJL-RECHTS

Naar het einde van de regel

OPDRACHT + PIJL-RECHTS

Naar het begin van de regel

OPDRACHT +pijl-links

Naar het begin van de alinea of één alinea omhoog

OPTION + PIJL-OMHOOG

Eén alinea omlaag

OPTION + PIJL-OMLAAG

Naar het begin of einde van alle tekst in het object dat u bewerkt

OPDRACHT + PIJL-OMHOOG/OMLAAG

Naar boven

Werken met objecten

Bewerking

Druk op

Het volgende object selecteren

TAB

Het vorige object selecteren

SHIFT + TAB

Alle objecten en alle tekst selecteren

OPDRACHT + A

Het geselecteerde object in de richting van de pijl verplaatsen

Pijltoetsen of OPDRACHT + pijltoets

De geselecteerde objecten groeperen

OPDRACHT + OPTION + G

De groepering van de geselecteerde objecten opheffen

OPDRACHT + OPTION + SHIFT + G

De geselecteerde objecten opnieuw groeperen

OPDRACHT + OPTION + J

Het geselecteerde object rechtsom draaien

OPTION + PIJL-RECHTS

Het geselecteerde object linksom draaien

OPTION + PIJL-LINKS

Het geselecteerde object opmaken

OPDRACHT + SHIFT + 1

De geselecteerde objecten dupliceren

OPDRACHT + D

Ctrl + slepen

Het formaat van de geselecteerde objecten wijzigen

SHIFT + pijltoetsen

Naar boven

Presentaties

Bewerking

Druk op

Een nieuwe presentatie maken

OPDRACHT + N

Een nieuwe presentatie maken met een sjabloon uit de galerie met PowerPoint-presentaties

OPDRACHT + SHIFT + P

Een nieuwe dia invoegen

OPDRACHT + SHIFT + N

Uitzoomen

OPDRACHT + MINTEKEN

Inzoomen

OPDRACHT + PLUSTEKEN

Een kopie maken van de geselecteerde dia

OPDRACHT + SHIFT + D

Een presentatie openen

OPDRACHT + O

Een presentatie sluiten

OPDRACHT + W

Een presentatie afdrukken

OPDRACHT + P

Een presentatie opslaan

OPDRACHT + S

Een presentatie opslaan met een andere naam of bestandsindeling of op een andere locatie.

OPDRACHT + SHIFT + S

PowerPoint afsluiten

OPDRACHT + Q

Zoeken naar tekst en opmaak

OPDRACHT +F

Een hyperlink toevoegen aan geselecteerde tekst, een afbeelding of een object

OPDRACHT +K

Een opdracht annuleren, bijvoorbeeld Opslaan als

ESC

Een bewerking ongedaan maken

OPDRACHT + Z

Een bewerking opnieuw uitvoeren of herhalen

OPDRACHT + Y

Meerdere geopende presentaties doorlopen.

OPDRACHT + ~

Een recent bestand openen

OPDRACHT + SHIFT + O

Naar boven

Van weergave wisselen

Bewerking

Druk op

Overschakelen naar de normale weergave

OPDRACHT + 1

Overschakelen naar de diasorteerderweergave

OPDRACHT + 2

Overschakelen naar de notitiepaginaweergave

OPDRACHT + 3

Overschakelen naar de overzichtsweergave

OPDRACHT +4

Overschakelen naar de diavoorstelling

OPDRACHT + SHIFT + RETURN

Overschakelen naar volledig scherm (menu’s verbergen)

OPDRACHT + CONTROL + F

Overschakelen naar de weergave voor presentator

OPTION + RETURN

Hulplijnen weergeven of verbergen

OPDRACHT + OPTION + CONTROL + G

Overschakelen naar de hand-outmodelweergave

OPDRACHT + OPTION + 2 of SHIFT + klik op Diasorteerderweergave  Knop Diasorteerderweergave

Overschakelen naar de diamodelweergave

OPDRACHT + OPTION + 1 of SHIFT + klik op Normale weergave Knop Normale weergave

Overschakelen naar de notitiemodelweergave

OPDRACHT + OPTION + 3

Naar boven

Tekst selecteren

Gewenste selectie

Toetsen

Eén teken naar rechts

SHIFT + PIJL-RECHTS

Eén teken naar links

SHIFT + PIJL-LINKS

Vanaf het invoegpunt naar hetzelfde punt in de regel erboven

SHIFT + PIJL-OMHOOG

Vanaf het invoegpunt naar hetzelfde punt in de regel eronder

SHIFT + PIJL-OMLAAG

Alle tekst tot aan het begin van de regel

OPDRACHT + SHIFT + PIJL-LINKS

Alle tekst tot aan het einde van de regel

OPDRACHT + SHIFT + PIJL-RECHTS

Vanaf het invoegpunt tot het einde van de alinea

SHIFT + OPTION + PIJL-OMLAAG

Vanaf het invoegpunt tot het begin van de alinea

SHIFT+OPTION+PIJL-OMHOOG

Naar boven

Diavoorstellingen

Wanneer u een diavoorstelling schermvullend afspeelt, kunt u de volgende sneltoetsen gebruiken, al dan niet samen met de weergave voor presentator.

Tip: U kunt tijdens een diavoorstelling op / drukken voor een lijst met sneltoetsen.

Bewerking

Druk op

De volgende animatie starten of naar de volgende dia gaan

N , PAGE DOWN , PIJL-RECHTS , PIJL-OMLAAG of de SPATIEBALK (of een muisklik)

Terug naar de vorige animatie of terug naar de vorige dia

P , PAGE UP , PIJL-LINKS , PIJL-OMHOOG of DELETE

Naar dianummer

De cijfertoets(en) voor het betreffende dianummer, gevolgd door RETURN

Een zwart scherm weergeven of teruggaan naar de diavoorstelling vanuit een zwart scherm

B

PUNT

SHIFT+B

Een wit scherm weergeven of teruggaan naar de diavoorstelling vanuit een wit scherm

W

KOMMA

SHIFT+W

De diavoorstelling afspelen vanaf de eerste dia

OPDRACHT + SHIFT+ RETURN

De diavoorstelling afspelen vanaf de huidige dia

OPDRACHT + RETURN

Een diavoorstelling beëindigen

ESC , OPDRACHT + PUNT of AFBREEKSTREEPJE

Schermaantekeningen wissen

E

SHIFT+E

Naar de volgende verborgen dia gaan als de volgende dia verborgen is

H

De muisaanwijzer verbergen

OPDRACHT + I

De verborgen muisaanwijzer automatisch weergeven als de muis wordt aangeraakt

OPDRACHT + U

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pen veranderen

OPDRACHT + P

De verborgen aanwijzer weer zichtbaar maken en/of de aanwijzer in een pijl veranderen

OPDRACHT + A

De aanwijzer verbergen bij verplaatsen muis

CONTROL + H

Het contextmenu weergeven

Houd CONTROL ingedrukt en klik met de muisknop

Vermelding in synoniemenlijst voor een geselecteerd woord weergeven

OPDRACHT + OPTION + CONTROL + R

Vermelding in Smart Lookup weergeven voor een geselecteerd woord of geselecteerde woordgroep

OPDRACHT + OPTION + CONTROL + L

Overschakelen naar de weergave voor presentator

OPTION + RETURN

Naar boven

Werken in tabellen

Bewerking

Druk op

Naar de volgende cel gaan

TAB

Naar de vorige cel gaan

SHIFT + TAB

Naar de volgende regel of rij gaan

PIJL-OMLAAG

Naar de vorige regel of rij gaan

PIJL-OMHOOG

Een nieuwe alinea in een cel starten

ENTER

Onder aan de tabel een nieuwe rij toevoegen

TAB aan het einde van de laatste rij

Naar boven

Vensters en dialoogvensters

Bewerking

Druk op

Het actieve venster sluiten

OPDRACHT + W

De bewerking uitvoeren die aan een standaardknop in een dialoogvenster is toegewezen

ENTER

Een opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

ESC

Het huidige venster verbergen

OPDRACHT + H

Het huidige venster minimaliseren

OPDRACHT + M

Naar boven

Tekening

Bewerking

Druk op

Tekenmodus in- of uitschakelen

OPDRACHT + CONTROL + Z

Naar boven

Zie ook

Ontdek hoe u door PowerPoint kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Basistaken voor het maken van een presentatie in PowerPoint met een schermlezer

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×