Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10

Sneltoetsen in OneNote voor Windows 10

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor OneNote voor Windows 10. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor OneNote voor Windows 10.

Notities: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Opdrachten waarbij u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken en die u tegelijk moet loslaten, zijn aangegeven met een plusteken (+). Opdrachten waarbij u meerdere toetsen achtereenvolgens moet indrukken, zijn aangegeven met een komma (,).

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte sneltoetsen in OneNote voor Windows 10 beschreven.

Dit wilt u doen

Druk op

De focus naar de huidige sectie verplaatsen

Ctrl+Shift+G

Het snelmenu openen

Shift+F10

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie

Ctrl+N

Een notitieblok openen

Ctrl+O

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen

Ctrl+G. Druk vervolgens op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren, en ten slotte op Enter

Een nieuwe sectie maken

Ctrl+T

Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau

Ctrl+Alt+N

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina

Ctrl+Alt+Shift+N

Volledige paginaweergave in- of uitschakelen

F11

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen

Ctrl+Alt+G

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren

Ctrl+Alt+M

De huidige pagina selecteren

Ctrl+Shift+A

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren

Ctrl+Shift+T

Een zoekvak openen om in alle geopende notitieblokken te zoeken

Ctrl+E

Navigeren in OneNote voor Windows 10 met alleen het toetsenbord

De volgende tabel bevat de sneltoetsen die u kunt gebruiken om te navigeren in OneNote voor Windows 10.

Als u dit wilt doen

Druk op

Schakelen tussen de tabbalk, het navigatiedeelvenster en het paginacanvas

F6

Naar het lint op een tabblad gaan

toets pijl-omlaag

Schakelen tussen de opties op een lint

Pijl-links of pijl-rechts

De geselecteerde optie uitvoeren

Enter

Schakelen tussen tabbladen

Pijl-links of pijl-rechts

Schakelen tussen de items op de hoofdmenubalk

Tab of Shift+Tab

Het lint openen

Alt

Het tabblad Start openen

Alt+H

Het tabblad Invoegen openen

Alt+N

Het tabblad Tekenen openen

Alt+D

Het tabblad Beeld openen

Alt+W

De schermlezer Verteller activeren en gebruiken

Als u Verteller wilt activeren, drukt u in Windows op de Windows-logotoets+Enter. U hoort: 'Instellingenvenster Verteller'.

Zie Toetsenbordopdrachten en aanraakbewegingen voor Verteller voor meer informatie over sneltoetsen en opdrachten in Verteller.

Druk in Verteller op Caps Lock+Esc.

Notities maken en opmaken

Notities typen en bewerken

Als u dit wilt doen

Drukt u op

Een nieuw OneNote-venster openen

Ctrl+M

De laatste bewerking ongedaan maken

Ctrl+Z

De laatste bewerking herhalen

Ctrl+Y

Alle items op de huidige pagina selecteren Als u de selectie wilt uitbreiden, houdt u Ctrl+A ingedrukt

Ctrl+A

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het klembord plakken

Ctrl+X

De geselecteerde tekst of het geselecteerde item naar het klembord kopiëren

Ctrl+C

De inhoud van het klembord plakken

Ctrl+V

Naar het begin van de regel gaan

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Ctrl+pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Ctrl+pijl-rechts

Eén teken naar links verwijderen

Backspace

Eén teken naar rechts verwijderen

Delete

Eén woord naar links verwijderen

Ctrl+Backspace

Het woord rechts van de cursor verwijderen

Ctrl+Delete

Een regeleinde invoegen zonder een nieuwe alinea te beginnen

Shift+Enter

Het snelmenu openen voor het object met de focus

Shift+F10 of de menutoets

De actie uitvoeren die op de informatiebalk wordt gesuggereerd, als deze boven aan de pagina wordt weergegeven.

Ctrl+Shift+W

De auteursnaam en de laatste gewijzigde tijdstempel invoegen

Ctrl+Shift+M

Notities opmaken

Als u dit wilt doen

Druk op

De geselecteerde tekst markeren

Ctrl+Shift+H of Ctrl+Alt+H

Een hyperlink invoegen

Ctrl+K

De opmaak van de geselecteerde tekst kopiëren (Opmaak kopiëren/plakken)

Ctrl+Shift+C

De opmaak van de geselecteerde tekst plakken (Opmaak kopiëren/plakken)

Ctrl+Shift+V

Een hyperlink openen als de cursor zich op de koppelingstekst bevindt Druk op de pijltoetsen om de cursor naar de koppelingstekst te verplaatsen

Enter

De opmaak Vet toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+B

De opmaak Cursief toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+I

De opmaak Onderstrepen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+U

De opmaak Doorhalen toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+afbreekstreepje (-)

De opmaak Superscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+Shift+=

De opmaak Subscript toepassen op of verwijderen van de geselecteerde tekst

Ctrl+=

Een lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea

Ctrl+punt (.)

De opmaakt Lijst met opsommingstekens toepassen op of verwijderen van de geselecteerde alinea

Ctrl+slash

De stijl Kop 1 toepassen op de huidige notitie

Ctrl+Alt+1

De stijl Kop 2 toepassen op de huidige notitie

Ctrl+Alt+2

De stijl Kop 3 toepassen op de huidige notitie

Ctrl+Alt+3

De stijl Kop 4 toepassen op de huidige notitie

Ctrl+Alt+4

De stijl Kop 5 toepassen op de huidige notitie

Ctrl+Alt+5

De stijl Kop 6 toepassen op de huidige notitie

Ctrl+Alt+6

De stijl Normaal toepassen op de huidige notitie, alle opmaak wordt gewist

Ctrl+Shift+N

Alinea-inspringing vergroten

Alt+Shift+pijl-rechts of Tab (aan het begin van een regel)

Alinea-inspringing verkleinen

Alt+Shift+pijl-links of Shift+Tab (aan het begin van een regel)

De geselecteerde alinea rechts uitlijnen

Ctrl+R

De geselecteerde alinea links uitlijnen

Ctrl+L

De tekengrootte van de geselecteerde tekst vergroten

Ctrl+Shift+>

De tekengrootte van de geselecteerde tekst verkleinen

Ctrl+Shift+<

Regellijnen op de huidige pagina weergeven of verbergen

Ctrl+Shift+R

Items toevoegen aan een pagina

Als u dit wilt doen

Druk op

Een schermopname kopiëren naar het klembord (hiervoor is de Windows 10 Creators Update vereist)

Windows-logotoets+Shift+S

De huidige datum invoegen

Alt+Shift+D

De huidige datum en tijd invoegen

Alt+Shift+F

De huidige tijd invoegen

Alt+Shift+T

Een regeleinde invoegen

Shift+Enter

Een wiskundige vergelijking beginnen of de geselecteerde tekst naar een wiskundige vergelijking converteren

Alt+=

Een tabel maken door een tweede kolom toe te voegen aan een tekst die al is getypt

Tab

Een extra kolom toevoegen aan een tabel met één rij

Tab

Een nieuwe rij maken vanuit de laatste cel in een tabel

Enter

Een rij maken onder de huidige rij in een tabel

Ctrl+Enter

Een extra alinea maken binnen dezelfde cel in een tabel

Alt+Enter

Een kolom maken aan de rechterkant van de huidige kolom in een tabel

Ctrl+Alt+R

Een rij maken boven de huidige rij in een tabel (wanneer de cursor zich aan het begin van een rij, behalve de eerste rij, bevindt)

Enter

De huidige lege rij in een tabel verwijderen (wanneer de cursor zich aan het begin van de rij bevindt)

Delete (tweemaal drukken)

Notities en objecten selecteren

Als u dit wilt doen

Toetsen

Alle items op de huidige pagina selecteren Als u de selectie wilt uitbreiden, houdt u Ctrl+A ingedrukt

Ctrl+A

Selecteren vanaf de huidige cursorpositie tot het einde van de regel

Shift+End

De hele regel selecteren (wanneer de cursor zich aan het begin van de regel bevindt)

Shift+Pijl-omlaag

Naar de titel van de pagina springen en deze titel selecteren

Ctrl+Shift+T

Het geselecteerde overzicht of de geselecteerde pagina annuleren

Esc

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar boven verplaatsen

Alt+Shift+pijl-omhoog

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar beneden verplaatsen

Alt+Shift+pijl-omlaag

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar rechts verplaatsen (de inspringing vergroten)

Alt+Shift+Pijl-rechts

De huidige alinea of meerdere geselecteerde alinea's naar links verplaatsen (de inspringing verkleinen)

Alt+Shift+Pijl-links

De huidige alinea en alle bijbehorende subalinea's selecteren

Ctrl+Shift+afbreekstreepje (-)

De geselecteerde notitie of het geselecteerde object verwijderen

Delete

Naar het begin van de regel gaan

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina

Alt+Pijl-links

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina

Alt+Pijl-rechts

Geselecteerde audio-opname afspelen

Ctrl+Alt+P

Geselecteerde audio-opname stoppen

Ctrl+Alt+S

Een nieuwe audio-opname starten

Ctrl+Alt+A

De huidige audio-opname 10 seconden terugspoelen

Ctrl+Alt+Y

De huidige audio-opname 5 minuten terugspoelen

Ctrl+Alt+T

De huidige audio-opname 10 seconden vooruitspoelen

Ctrl+Alt+U

De huidige audio-opname 5 minuten vooruitspoelen

Ctrl+Alt+I

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

De tag Takenlijst toepassen, markeren of wissen

Ctrl+1

De tag Belangrijk toepassen of wissen.

Ctrl+2

De tag Vraag toepassen of wissen.

Ctrl+3

De tag Bewaren voor later toepassen of wissen.

Ctrl+4

De tag Definitie toepassen of wissen.

Ctrl+5

De tag Markeren toepassen of wissen.

Ctrl+6

De tag Contactpersoon toepassen of wissen.

Ctrl+7

De tag Adres toepassen of wissen.

Ctrl+8

De tag Telefoonnummer toepassen of wissen

Ctrl+9

Alle notitietags van de geselecteerde notities verwijderen

Ctrl+0

Contouren gebruiken

Als u dit wilt doen

Druk op

Tot en met niveau 1 weergeven

Alt+Shift+1

Uitvouwen tot niveau 2

Alt+Shift+2

Uitvouwen tot niveau 3

Alt+Shift+3

Uitvouwen tot niveau 4

Alt+Shift+4

Uitvouwen tot niveau 5

Alt+Shift+5

Uitvouwen tot niveau 6

Alt+Shift+6

Uitvouwen tot niveau 7

Alt+Shift+7

Uitvouwen tot niveau 8

Alt+Shift+8

Uitvouwen tot niveau 9

Alt+Shift+9

Alle niveaus uitvouwen

Alt+Shift+0

Inspringing met één niveau vergroten

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen

Shift+Tab

Een samengevouwen overzicht uitvouwen

Alt+Shift+plusteken (+)

Een uitgevouwen overzicht samenvouwen.

Alt+Shift+minteken

Taalinstellingen opgeven

Opmerking: Als u de schrijfrichting voor de notities wilt wijzigen, moet u eerst de ondersteuning voor talen die van rechts naar links worden geschreven, inschakelen met het hulpmiddel Taalvoorkeuren voor Microsoft Office.

Als u dit wilt doen

Druk op

Schrijfrichting instellen op van links naar rechts

Ctrl+Shift-links

Schrijfrichting instellen op van rechts naar links

Ctrl+Shift-rechts

Inspringing met één niveau vergroten in tekst die van rechts naar links loopt

Tab

Inspringing met één niveau verkleinen in tekst die van rechts naar links loopt

Shift+Tab

Uw notitieblok organiseren en beheren

Werken met pagina's en losse notities

Als u dit wilt doen

Druk op

Volledige paginaweergave in- of uitschakelen

F11

Een nieuw OneNote-venster openen

Ctrl+M

De tabbladen van een paginagroep uit- of samenvouwen

Ctrl+Shift+*

De weergave van de toegankelijkheidscontrole toegankelijkheid in-of uitschakelen

Ctrl+Shift+F

De huidige pagina afdrukken

Ctrl+P

Een nieuwe pagina toevoegen aan het einde van de geselecteerde sectie

Ctrl+N

De tabbalk voor paginatabbladen vergroten

Ctrl+Shift+[

De tabbalk voor paginatabbladen verkleinen

Ctrl+Shift+]

Een nieuwe pagina maken onder het huidige paginatabblad op hetzelfde niveau

Ctrl+Alt+N

Een nieuwe subpagina maken onder de huidige pagina

Ctrl+Alt+Shift+N

Alle items selecteren Als u de selectie wilt uitbreiden, houdt u Ctrl+A ingedrukt

Ctrl+A

De huidige pagina selecteren

Ctrl+Alt+G

Het geselecteerde paginatabblad omhoog verplaatsen

Alt+Shift+pijl-omhoog

Het geselecteerde paginatabblad omlaag verplaatsen

Alt+Shift+pijl-omlaag

De cursor naar de paginatitel verplaatsen

Ctrl+Shift+T

Op de huidige pagina omhoog schuiven

Page Up

Op de huidige pagina omlaag schuiven

Page Down

Naar het begin van de huidige pagina schuiven

Ctrl+Home

Naar het einde van de huidige pagina schuiven

Ctrl+End

Naar de volgende alinea gaan

Ctrl+pijl-omlaag

Naar de vorige alinea gaan.

Ctrl+pijl-omhoog

Naar de volgende notitiecontainer gaan

Alt+Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan

Home

Naar het einde van de regel gaan

End

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Teruggaan naar de laatst bezochte pagina

Alt+Pijl-links

Vooruitgaan naar de volgende bezochte pagina

Alt+Pijl-rechts

Inzoomen

Ctrl+Alt+plusteken (+ op het numerieke toetsenblok) of Ctrl+Alt+Shift+plusteken

Uitzoomen

Ctrl+Alt+minteken (– op het numerieke toetsenblok) of Ctrl+Alt+Shift+afbreekstreepje (-)

Wijzigingen opslaan en notitieblok synchroniseren

Opmerking: Wanneer u, zolang OneNote actief is, wijzigingen aanbrengt, worden de notities automatisch opgeslagen. Handmatig opslaan van de notities is niet nodig.

Ctrl+S

Werken met notitieblokken en secties

Als u dit wilt doen

Druk op

OneNote openen

Druk op de Windows-logotoets en typ OneNote. Druk op de pijl-omlaag om 'OneNote, Microsoft Store-app' te selecteren en druk op Enter.

Een notitieblok openen

Ctrl+O

Een nieuwe sectie maken

Ctrl+T

Naar de volgende sectie gaan.

Ctrl+Tab

Naar de vorige sectie gaan.

Ctrl+Shift+Tab

Naar de volgende pagina in de sectie gaan

Ctrl+Page Down

Naar de vorige pagina in de sectie gaan

Ctrl+Page Up

Naar de eerste pagina in de sectie gaan

Alt+Home

Naar de laatste pagina in de sectie gaan

Alt+End

De huidige pagina verplaatsen of kopiëren

Ctrl+Alt+M

De focus naar het huidige paginatabblad verplaatsen

Ctrl+Alt+G

De focus naar het huidige sectietabblad verplaatsen

Ctrl+Shift+G

Naar een ander notitieblok op de navigatiebalk overschakelen

Ctrl+G. Druk vervolgens op de pijl-omlaag of pijl-omhoog om een ander notitieblok te selecteren, en ten slotte op Enter

Het snelmenu van de huidige sectie openen

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Notities zoeken

Als u dit wilt doen

Druk op

Een zoekvak openen om in alle geopende notitieblokken te zoeken

Ctrl+E of Ctrl+F

Bij zoeken in alle notitieblokken een voorbeeld van het volgende resultaat weergeven

toets pijl-omlaag

Bij zoeken in alle notitieblokken naar het geselecteerde resultaat gaan

Enter

Het zoekbereik wijzigen

Ctrl+E, Tab, Tab, pijl-omlaag

Zoeken beëindigen en terugkeren naar de pagina

Esc

Notities delen

Notities delen met andere personen

Als u dit wilt doen

Druk op

Het deelvenster Delen openen

Ctrl+Shift+E

Een koppeling voor delen voor de huidige pagina maken

Ctrl+Shift+E, Tab, Tab, Enter

Het huidige notitieblok delen

Ctrl+Shift+E, Tab, pijl-omlaag, pijl-omlaag

Een kopie van de pagina via een andere app verzenden

Ctrl+Shift+E, Enter

Notities delen met andere programma's

Als u dit wilt doen

Druk op

Een kopie van de huidige pagina via een andere app verzenden

Ctrl+Shift+E, Enter

Het huidige notitieblok synchroniseren

Ctrl+S of Shift+F9

Alle notitieblokken synchroniseren

F9

De huidige pagina markeren als Lezen of Ongelezen

Ctrl+Q

Notities beveiligen

Secties met een wachtwoord beveiligen

Als u dit wilt doen

Druk op

Alle secties vergrendelen die zijn beveiligd met een wachtwoord

Ctrl+Alt+L

Naar boven

Zie ook

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Basistaken met een schermlezer in OneNote

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×