Sneltoetsen in OneNote Online

Sneltoetsen in OneNote Online

Gebruik sneltoetsen om efficiënter te werken – zelfs zonder een muis. In dit artikel worden de sneltoetsen weergegeven voor OneNote Online.

Tips: 

  • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Opdrachten waarbij u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken en die u tegelijk moet loslaten, zijn aangegeven met een plusteken (+). Opdrachten waarbij u meerdere toetsen achtereenvolgens moet indrukken, zijn aangegeven met een komma (,).

  • Als sneltoets voor opdrachten kunt u op Ctrl+' (apostrof) drukken, waarmee u bij Uitleg terechtkomt. Daarna typt u de gewenste opdracht (alleen beschikbaar in de bewerkingsweergave). Gebruik de pijl-omhoog en de pijl-omlaag om een opdracht te selecteren en druk op Enter.

In dit onderwerp

Toetsenbordopdrachten in de leesweergave

Toetsenbordopdrachten in de bewerkingsweergave

Leesweergave

Navigeren in het lint en deelvensters

Dit wilt u doen

Druk op

Van notitiebloknavigatie overschakelen op browservelden

Shift+F6

Schakelen tussen lintopdrachten

Tab

De geselecteerde lintopdracht uitvoeren

Enter

Een pagina omhoog of omlaag schuiven

PgUp, or PgDn

Naar boven

Navigatiedeelvenster

Dit wilt u doen

Druk op

Naar de volgende pagina in het notitieblok gaan (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Naar de vorige pagina in het notitieblok gaan (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Naar de eerste pagina in een sectie gaan

Alt+PgUp

Naar de laatste pagina in een sectie gaan

Alt+PgDn

Een sectie uitvouwen

Enter bij geselecteerde sectie

Naar boven

Bewerkingsweergave

Navigeren in het lint en deelvensters

Dit wilt u doen

Druk op

Van huidige pagina naar het lint gaan en vervolgens van de ene naar de andere opdracht gaan.

Ctrl+F6 om naar de paginalijst te gaan. Met Tab op verschillende pagina's richten. Druk op Enter om een pagina te selecteren.

Een ander tabblad op het lint activeren

Ctrl+F6, vervolgens met Tab op verschillende linttabbladen richten, Enter.

Schakelen tussen lintopdrachten

Tab

De geselecteerde lintopdracht uitvoeren

Enter

Naar boven

Navigatiedeelvenster

Dit wilt u doen

Druk op

Naar de volgende pagina in het notitieblok gaan (Internet Explorer)

Ctrl+PgDn

Naar de vorige pagina in het notitieblok gaan (Internet Explorer)

Ctrl+PgUp

Naar de eerste pagina in een sectie gaan

Alt+PgUp

Naar de laatste pagina in een sectie gaan

Alt+PgDn

Nieuwe sectie

Ctrl+F6, vervolgens met Tab naar een sectie gaan, Shift+F10, Pijl-omlaag naar opdracht Nieuwe sectie, Enter

Huidige pagina omhoog of omlaag verplaatsen

Alt+Shift+Pijl-omhoog, Alt+Shift+Pijl-omlaag

Pagina verwijderen

Met Tab naar pagina gaan, Shift+F10, Pijl-omlaag naar opdracht Verwijderen, Enter

Sectie verwijderen

Met Tab naar sectie gaan, Shift+F10, Pijl-omlaag naar opdracht Verwijderen, Enter

Naar boven

Invoegpositie verplaatsen

Dit wilt u doen

Druk op

Van titelgebied naar pagina

Tab, or Enter

Eén teken naar rechts

Pijl-rechts

Eén teken naar links

Pijl-links

Eén woord naar rechts

Ctrl+Pijl-rechts

Eén woord naar links

Ctrl+Pijl-links

Eén regel omhoog.

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag.

Pijl-omlaag

Eén alinea naar boven

Ctrl+Pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Ctrl+Pijl-omlaag

Begin van regel

Home

Einde van regel

End

Begin van pagina (exclusief titelgebied)

Ctrl+Home

Einde van pagina

Ctrl+End

Titelgebied

PgUp, of Ctrl+A, Ctrl+A, Tab totdat de titel is geselecteerd

Naar boven

Inhoud selecteren: selectie uitbreiden

Dit wilt u doen

Druk op

Eén teken naar rechts

Shift+Pijl-rechts

Eén teken naar links

Shift+Pijl-links

Eén woord naar rechts

Shift+Ctrl+Pijl-rechts

Eén woord naar links

Shift+Ctrl+Pijl-links

Eén regel omhoog.

Shift+Pijl-omhoog

Eén regel omlaag.

Shift+Pijl-omlaag

Eén alinea naar boven

Shift+Ctrl+Pijl-omhoog

Eén alinea naar beneden

Shift+Ctrl+pijl-omlaag

Naar het begin van de alinea

Shift+Home

Naar het einde van de alinea

Shift+End

Naar begin van overzicht

Shift+Ctrl+Home

Naar einde van overzicht

Shift+Ctrl+End

Hele alinea, dan overzicht, dan pagina

Ctrl+A for each level of expansion

Naar boven

Inhoud bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Hyperlink invoeren

Ctrl+K

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Naar het volgende onjuist gespelde woord gaan

Alt+F7

Nieuw overzicht

Ctrl+Shift+F

Naar ander overzicht gaan

Ctrl+A, Ctrl+A, Tab

Wijzigingen opslaan

Opmerking: Wanneer u, zolang OneNote Online actief is, wijzigingen aanbrengt, worden de notities automatisch opgeslagen. Handmatig opslaan van de notities is niet nodig.

Ctrl+S

Naar boven

Tabellen

Dit wilt u doen

Druk op

Vanuit de laatste cel van de tabel een nieuwe cel maken

Tab

Rij onder invoegen

Ctrl+Enter

Opmerking: Wanneer een cel, kolom of rij is geselecteerd, is uitlijning van toepassing op de inhoud van de geselecteerde cellen. Wanneer een tabel is geselecteerd, is uitlijning van toepassing op de tabel maar niet op de inhoud van de cellen.

Naar boven

Tekst opmaken

Actie

Druk op

Vet

Ctrl+B

Cursief

Ctrl+I

Onderstrepen

Ctrl+U

Lijst met opsommingstekens

Ctrl+Period

Genummerde lijst

Ctrl+Slash, or Ctrl+Shift+O

Links uitlijnen

Ctrl+L

Rechts uitlijnen

Ctrl+R

Gecentreerd uitlijnen

Ctrl+E

Inspringing vergroten

Alt+Shift+Pijl-rechts

Inspringing verkleinen

Alt+Shift+Pijl-links

Naar boven

Notities markeren

Dit wilt u doen

Druk op

Takenlijst

Ctrl+1

Belangrijk

Ctrl+2

Vraag

Ctrl+3

Bewaren voor later

Ctrl+4

Definitie

Ctrl+5

Markeren

Ctrl+6

Contactpersoon

Ctrl+7

Adres

Ctrl+8

Telefoonnummer

Ctrl+9

Naar boven

Equivalenten voor Windows- en Mac-toetsenbord

Toets

Wijzigingstoets

Windows

Mac

Backspace

Alt

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

End

Alt

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht

Enter

Alt

In Internet Explorer pagina-eigenschappen weergeven

Tab

Ctrl-Alt

Schakelen tussen taken

Home

Alt

Naar de startpagina gaan

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van het document of overzicht

Links

Alt

Teruggaan in Internet Explorer

Eén woord tegelijkertijd naar links gaan

PageDn

Alt

Naar de volgende pagina gaan

Naar de volgende pagina gaan

PageUp

Alt

Naar de vorige pagina gaan

Naar de vorige pagina gaan

Rechts

Alt

Voorwaarts gaan in Internet Explorer

Eén woord tegelijkertijd naar rechts gaan

Tab

Alt

Schakelen tussen toepassingen

De focus verplaatsen tussen browser- en paginaonderdelen (toegankelijkheidslus)

Omlaag

Alt-Shift

De huidige pagina één positie omlaag verplaatsen in het navigatiedeelvenster

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de alinea

End

Alt-Shift

Verplaatsen naar de laatste pagina in de sectie

Verplaatsen naar de laatste pagina in de sectie

Enter

Alt-Shift

In Internet Explorer naar een volledig scherm schakelen

Tab

Ctrl-Alt-Shift

Schakelen tussen taken

Home

Alt-Shift

Verplaatsen naar de eerste pagina in de sectie

Verplaatsen naar de eerste pagina in de sectie

Links

Alt-Shift

Eén inspringniveau verwijderen

Links selecteren, één woord tegelijkertijd

Rechts

Alt-Shift

Inspringen

Links selecteren, één woord tegelijkertijd

Tab

Alt-Shift

Schakelen tussen toepassingen

De focus verplaatsen tussen browser- en paginaonderdelen (toegankelijkheidslus)

Omhoog

Alt-Shift

De huidige pagina één positie omlaag verplaatsen in het navigatiedeelvenster

Selecteren vanaf de invoegpositie tot aan het einde van de alinea

Backspace

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Delete

Eén woord tegelijkertijd verwijderen

Omlaag

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één alinea tegelijkertijd

End

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht

Home

Naar het begin van het document of overzicht gaan (in Safari naar de startpagina van de browser gaan)

Links

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel (in Firefox naar de vorige pagina gaan)

Rechts

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel (in Firefox voorwaarts gaan)

Tab

Schakelen tussen taken (zoals met Alt-Tab in Windows)

Omhoog

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één alinea tegelijkertijd

Esc

⌘-Alt

Taakbeheer open (apps gedwongen afsluiten)

Home

⌘-Alt

In Safari naar de startpagina van de browser gaan

Links

⌘-Alt

In Chrome schakelen tussen browsertabbladen

Delete

⌘-Shift

In Firefox de browsercache wissen

Omlaag

⌘-Shift

Omlaag selecteren, één alinea tegelijkertijd

End

⌘-Shift

Selecteren tot het einde van het document of de pagina

Home

⌘-Shift

Selecteren tot het begin van het document of de pagina (in Safari naar de startpagina van de browser gaan)

Links

⌘-Shift

Selecteren tot het begin van de regel

Rechts

⌘-Shift

Selecteren tot het einde van de regel

Tab

⌘-Shift

Schakelen tussen taken (zoals met Alt-Tab in Windows)

Omhoog

⌘-Shift

Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd

Esc

Ctrl-Shift

Taakbeheer openen

Rechts

Ctrl-Shift

Rechts selecteren, één woord tegelijkertijd

Omlaag

Ctrl

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één alinea tegelijkertijd

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel

Links

Ctrl-Shift

Links selecteren, één woord tegelijkertijd

Esc

Ctrl

Het menu Start of het startscherm openen

Delete

Ctrl-Alt

Het menu Vergrendelingsscherm openen

Links

Ctrl

De invoegpositie naar links verplaatsen, één woord tegelijkertijd

Een widgetdashboard weergeven

PageDn

Ctrl

In Firefox en Chrome schakelen tussen geopende tabbladen

PageUp

Ctrl

In Firefox en Chrome schakelen tussen geopende tabbladen

End

Ctrl

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van het document of overzicht

Tab

Ctrl

Schakelen tussen geopende tabbladen

Schakelen tussen geopende tabbladen

Omhoog

Ctrl

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één alinea tegelijkertijd

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel

Backspace

Ctrl-Alt

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Home

Ctrl

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van het document of overzicht

Omlaag

Ctrl-Alt

In Internet Explorer omlaagschuiven langs de pagina

End

Ctrl-Alt

In Internet Explorer schuiven naar het einde van de pagina

Home

Ctrl-Alt

In Internet Explorer schuiven naar het begin van de pagina

PageDn

Ctrl-Alt

In Internet Explorer omlaagschuiven

PageUp

Ctrl-Alt

In Internet Explorer omhoogschuiven

Rechts

Ctrl

De invoegpositie naar links verplaatsen, één woord tegelijkertijd

Omhoog

Ctrl-Alt

In Internet Explorer omlaagschuiven langs de pagina

Backspace

Ctrl-Alt-Shift

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

End

Ctrl-Alt-Shift

In Internet Explorer schuiven naar het einde van de pagina

Home

Ctrl-Alt-Shift

In Internet Explorer schuiven naar het begin van de pagina

PageDn

Ctrl-Alt-Shift

In Internet Explorer omlaagschuiven

PageUp

Ctrl-Alt-Shift

In Internet Explorer omhoogschuiven

Esc

Alt

Venster minimaliseren

Omlaag

Ctrl-Shift

Omlaag selecteren, één alinea tegelijkertijd

Selecteren tot het einde van de regel

Esc

Alt-Shift

Venster minimaliseren

Home

Ctrl-Shift

Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd

Selecteren tot het begin van de regel

Invoegen

Geen

De overschrijfmodus starten

PageDn

Ctrl-Shift

Naar de volgende pagina gaan

PageUp

Ctrl-Shift

Naar de vorige pagina gaan

Tab

Ctrl-Shift

Schakelen tussen geopende tabbladen

Schakelen tussen geopende tabbladen

Omhoog

Ctrl-Shift

Omhoog selecteren, één alinea tegelijkertijd

Selecteren tot het begin van de regel

Backspace

Geen

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Delete

Geen

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Omlaag

Geen

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één regel tegelijkertijd

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één regel tegelijkertijd

End

Geen

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel

De invoegpositie verplaatsen naar het einde van de regel

Enter

Geen

Een nieuwe regel invoegen

Een nieuwe regel invoegen

Backspace

Ctrl

Eén woord tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Home

Geen

De invoegpositie verplaatsen naar het begin van de regel

In Safari en Chrome de invoegpositie verplaatsen naar het begin van de alinea

Links

Geen

De invoegpositie naar links verplaatsen, één letter tegelijkertijd

De invoegpositie naar links verplaatsen, één letter tegelijkertijd

PageDn

Geen

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één scherm tegelijkertijd

De invoegpositie omlaag verplaatsen, één scherm tegelijkertijd

PageUp

Geen

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één scherm tegelijkertijd

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één scherm tegelijkertijd

Rechts

Geen

De invoegpositie naar rechts verplaatsen, één letter tegelijkertijd

De invoegpositie naar rechts verplaatsen, één letter tegelijkertijd

Tab

Geen

Inspringen of naar de volgende tabelcel gaan

Inspringen, naar de volgende tabelcel gaan of een tabel invoegen

Omhoog

Geen

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één regel tegelijkertijd

De invoegpositie omhoog verplaatsen, één regel tegelijkertijd

Backspace

Shift

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Eén letter tegelijkertijd verwijderen met Backspace

Omlaag

Shift

Omlaag selecteren, één regel tegelijkertijd

Omlaag selecteren, één regel tegelijkertijd

End

Shift

Selecteren tot het einde van de regel

Selecteren tot het einde van de regel

Enter

Shift

Een zacht regeleinde invoegen

Een zacht regeleinde invoegen

Home

Shift

Selecteren tot het begin van de regel

Selecteren tot het begin van de regel

Links

Shift

Links selecteren, één letter tegelijkertijd

Links selecteren, één letter tegelijkertijd

Rechts

Shift

Rechts selecteren, één letter tegelijkertijd

Rechts selecteren, één letter tegelijkertijd

Tab

Shift

Eén inspringniveau verwijderen, naar de vorige tabelcel gaan

Eén inspringniveau verwijderen, naar de vorige tabelcel gaan

Omhoog

Shift

Omhoog selecteren, één regel tegelijkertijd

Omhoog selecteren, één regel tegelijkertijd

Naar boven

Meer sneltoetsen voor OneNote

Sneltoetsen in OneNote Online lijken veel op sneltoetsen in de OneNote-desktop-app. De sneltoetsen die in dit artikel worden beschreven, zijn bedoeld voor de meest voorkomende taken in OneNote Online. Een lijst met sneltoetsen in de OneNote-desktop-app vindt u in:

Zie ook

Ontdek hoe u door OneNote kunt navigeren met toegankelijke functies

Een schermlezer gebruiken om eenvoudige taken uit te voeren in OneNote

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×