Sneltoetsen in OneDrive voor Bedrijven op internet

Sneltoetsen in OneDrive voor Bedrijven op internet

Veel gebruikers vinden dat ze in OneDrive voor Bedrijven efficiënter kunnen werken met sneltoetsen. Voor gebruikers met een motorische of visuele beperking werken sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor OneDrive voor Bedrijven op het web.

Notities: 

  • De sneltoetsen in dit artikel verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

  • Opdrachten waarbij u op meerdere toetsen tegelijk moet drukken en die u tegelijk moet loslaten, zijn aangegeven met een plusteken (+). Opdrachten waarbij u meerdere toetsen achtereenvolgens moet indrukken, zijn aangegeven met een komma (,).

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In de volgende tabel vindt u een beschrijving van de meestgebruikte sneltoetsen in de webversie van OneDrive voor Bedrijven.

Opmerking: Als Office Web Apps Server niet is geïnstalleerd, wordt er een mappictogram weergegeven in plaats van het menu Nieuw.

Handeling

Druk op

Sneltoetsen weergeven

?

Alles selecteren

Ctrl+A

Alles wissen of naar de vorige map gaan

Esc

Het aangrenzende item selecteren

Pijl-omlaag, Pijl-omhoog, Pijl-rechts of Pijl-links

Een bestand selecteren en de selectie opheffen

Spatiebalk

Een geselecteerd item openen

O. Druk op de toets pijl-omlaag en vervolgens op ENTER om openen in Word voor het web te selecteren of te openen in Word.

Een document openen vanaf een internetsite

Ctrl+O. Het dialoogvenster Openen wordt weergegeven met de focus op de keuzelijst met invoervak Bewerken openen . Typ of selecteer een URL, druk op de Tab-toets om naar de knop OK te gaan en druk vervolgens op Enter.

Een item uploaden

U. Het dialoogvenster Bestand selecteren voor uploaden wordt geopend en de cursor bevindt zich in de keuzelijst met invoervak Bestandsnaam. Typ de naam van het bestand en druk op Alt+O.

Een geselecteerd item downloaden

Shift+F10. Wanneer u 'Downloaden' hoort, drukt u op Enter. (Druk in Verteller op de toets Pijl-omlaag tot u 'Downloaden' hoort en druk vervolgens op Enter.) Wanneer u de naam van het bestand hoort dat u wilt opslaan en de naam van het bestand, gaat u met de tab-toets naar de knop Opslaan en drukt u op ENTER. Het bestand wordt opgeslagen in de map Downloads.

Een geselecteerd item verwijderen

Delete

Een geselecteerde map of geselecteerd bestand delen

S

De naam van een geselecteerd bestand wijzigen

F2

Vernieuwen

F5

Het menu Nieuw openen

N en vervolgens een pijltoets. Druk op Enter om een optie te selecteren zoals Map, Word-document, Excel-werkmap, PowerPoint-presentatie, OneNote-notitieblok of Excel-enquête.

Nieuwe map maken

Shift+F, spatiebalk en typ vervolgens de naam van de map.

Het detailvenster weergeven of verbergen

I

Schakelen tussen de lijst- en rasterweergave

V

Navigeren in OneDrive voor bedrijven op internet met alleen het toetsenbord

U kunt navigeren in OneDrive voor Bedrijven op internet met alleen het toetsenbord. De pagina bevat de volgende gebieden: de OneDrive voor Bedrijven-koptekst (met toegang tot het startprogramma voor apps, het meldingsvenster, het menu Instellingen, het menu Help en het menu Account), het zoekvak en de opdrachtbalk, het navigatiedeelvenster en de lijst Bestanden. De webversie van OneDrive voor Bedrijven wordt geopend met de focus op het startprogramma voor apps.

Gewenste actie

Druk op

Schakelen tussen de browserbalk en OneDrive voor Bedrijven.

F6 of Ctrl+F6

Schakelen tussen OneDrive voor Bedrijven-gebieden: de OneDrive voor Bedrijven-balk, het vak Zoeken, de Opdracht-tabbladen, het Navigatiedeelvenster en de lijst Bestanden.

Tab-toets of Shift+Tab

Verplaatsen naar de Opdracht-tabbladen en daarin navigeren. (Welke Opdracht-tabbladen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de focus. Dit kunnen de volgende tabbladen zijn: Nieuw, Uploaden, Synchroniseren, Delen, Koppeling ophalen, Verwijderen, Kopiëren naar, Verplaatsen naar, Naam wijzigen, Versiegeschiedenis en Sorteren.)

Druk op de Tab-toets om naar de knop Nieuw te navigeren. Als u wilt schakelen tussen tabbladen, drukt u op de toets Pijl-rechts of Pijl-links.

Open het submenu Openen.

Druk op de Tab-toets om naar de knop Openen te navigeren. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste selectie hoort en druk vervolgens op Enter.

Open het submenu Sorteren.

Druk op de Tab-toets om naar de knop Sorteren te navigeren. Druk op de toets Pijl-omlaag totdat u de gewenste selectie hoort en druk vervolgens op Enter.

Doorloop de lijst in het Navigatiedeelvenster.

Toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Doorloop de lijst Bestanden.

Toets Pijl-omhoog of Pijl-omlaag

Selecteer een bestand of wis een bestandsselectie in de lijst Bestanden.

Spatiebalk

Lees in de lijst Bestanden informatie over een geselecteerd bestand (bijvoorbeeld de naam, de datum waarop het bestand is gewijzigd, de persoon die het bestand heeft gewijzigd en informatie over het delen van het bestand).

Toets Pijl-rechts of Pijl-links

Open in de lijst Bestanden het contextmenu met beschikbare opdrachten voor een geselecteerd item (bijvoorbeeld Downloaden, Koppeling ophalen, Verwijderen, Verplaatsen naar, Kopiëren naar, Versiegeschiedenis en andere opdrachten).

Als u wilt navigeren naar het beletselteken (…), drukt u op de toets Pijl-rechts totdat u 'Contextmenu voor geselecteerd item openen' hoort. Druk vervolgens op Enter.

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×