Sneltoetsen in Excel voor Mac

Sneltoetsen in Excel voor Mac

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Symbool Hardop lezen met het label Inhoud voor schermlezer. Dit onderwerp gaat over het gebruik van een schermlezer met Office

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudset van het Toegankelijkheidscentrum van Office. Zie de startpagina van de Office-ondersteuning voor meer algemene hulp.

Veel gebruikers vinden het gebruik van een extern toetsen bord met toetscombinaties voor Excel voor Mac om efficiënter te werken. Voor gebruikers met een mobiliteit of een visuele handicap kunnen sneltoetsen eenvoudiger zijn dan het touchscreen gebruiken en een essentieel alternatief voor het gebruik van een muis. In dit artikel worden de toetscombinaties voor Excel voor Mac vindt.

Veel van de sneltoetsen die gebruikmaken van de CTRL-toets op een Windows-toetsen bord, werken ook met de Control-toets in Excel voor Mac. Dit is echter niet alles.

Notities: 

 • De toetscombinaties in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

 • De instellingen in sommige versies van het Mac-besturings systeem (OS) en sommige hulpprogramma toepassingen kunnen conflicten veroorzaken met sneltoetsen en functie toetsen in Office voor Mac. Zie Mac Help voor uw versie van het Mac-besturings systeem of Zie de programma toepassing voor informatie over het wijzigen van de toetstoewijzing van een sneltoets. Zie ook problemen met snelkoppelingen verderop in dit onderwerp.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel vindt u de meestgebruikte sneltoetsen in Excel voor Mac.

Als u dit wilt doen

Druk op

Plakken

COMMAND + V
of
CONTROL + V

Kopiëren

COMMAND + C
of
CONTROL + C

Wissen

Delete

Opslaan

COMMAND + S
of
CONTROL + S

Ongedaan maken

COMMAND + Z
of
CONTROL + Z

Opnieuw

COMMAND + Y
of
CONTROL + Y
of
COMMAND + SHIFT+ Z

Knippen

COMMAND + X
of
CONTROL + X

Vet

COMMAND + B
of
CONTROL + B

Afdrukken

COMMAND + P
of
CONTROL + P

Visual Basic Editor openen

OPTION + F11

Omlaag doorvoeren

COMMAND + D
of
CONTROL + D

Rechts doorvoeren

COMMAND + R
of
CONTROL + R

Cellen invoegen

CONTROL + SHIFT + =

Cellen verwijderen

COMMAND + AFBREEKSTREEPJE
of
CONTROL + AFBREEKSTREEPJE

Alle geopende werkmappen berekenen

COMMAND + =
of
F9

Venster sluiten

COMMAND + W
of
CONTROL + W

Excel afsluiten

COMMAND + Q

Het dialoogvenster Ga naar weergeven

CONTROL + G
of
F5

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven

COMMAND + 1
of
CONTROL + 1

Het dialoogvenster Vervangen weergeven

CONTROL + H
of
COMMAND + SHIFT + H

Plakken speciaal

COMMAND + CONTROL + V
of
CONTROL + OPTION + V
of
COMMAND + OPTION + V

Onderstrepen

COMMAND + U

Cursief

COMMAND + I
of
CONTROL + I

Nieuwe lege werkmap

COMMAND + N
of
CONTROL + N

Nieuwe werkmap op basis van sjabloon

COMMAND + SHIFT + P

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven

COMMAND + SHIFT + S
of
F12

Het Help-venster weergeven.

F1
of
COMMAND + /

Alles selecteren

COMMAND + A
of
COMMAND + SHIFT + SPATIEBALK

Een filter toevoegen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + F
of
CONTROL + SHIFT + L

De tabbladen op het lint minimaliseren of maximaliseren

COMMAND + OPTION + R

Het dialoogvenster Openen weergeven

COMMAND + O
of
CONTROL + O

Spelling controleren

F7

De synoniemenlijst openen

SHIFT + F7

De opbouwfunctie voor formules weergeven

SHIFT + F3

Het dialoogvenster Naam bepalen openen

COMMAND + F3

Het dialoogvenster Namen maken openen

COMMAND + SHIFT + F3

Een nieuw blad invoegen *

SHIFT + F11

Afdrukken

COMMAND + P
of
CONTROL + P

Stationery store graphic

COMMAND + P
of
CONTROL + P

Aan de slag

Op de meeste toetsenborden zijn standaard speciale functies toegewezen aan functietoetsen. Als u de functietoets ergens anders voor wilt gebruiken, drukt u op Fn + de functietoets. Zie de sectie Toetsencombinaties voor functietoetsen voor informatie over het inschakelen en gebruiken van functietoetsen zonder op Fn te drukken.

Conflicten met toetscombinaties

Sommige Windows-toetscombinaties conflicteren met de overeenkomstige standaardtoetscombinaties op de Mac. In dit onderwerp zijn dergelijke toetscombinaties met een sterretje gemarkeerd. Als u deze combinaties wilt gebruiken, dient u mogelijk de toetsenbordinstellingen op de Mac te wijzigen om de sneltoets Bureaublad weergeven een andere functie te geven.

Systeemvoorkeuren voor toetscombinaties met de muis wijzigen

 1. Druk in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Druk op Toetsenbord.

 3. Druk in een tabblad op Toetscombinaties.

 4. Klik op Mission Control.

 5. Schakel het selectievakje uit voor de toetscombinatie die u wilt gebruiken.

Werken in vensters en dialoogvensters

Dit wilt u doen

Druk op

Het lint uitvouwen of minimaliseren

COMMAND + OPTION + R

Overschakelen naar weergave op het volledige scherm

COMMAND + CONTROL + F

Naar het volgende programma overschakelen

COMMAND + TAB

Naar het vorige programma overschakelen

COMMAND + SHIFT + TAB

Het actieve werkmapvenster sluiten

COMMAND + W

De afbeelding van het scherm kopiëren en opslaan in
een schermafbeeldingsbestand op uw bureaublad

COMMAND + SHIFT + 3

Het actieve venster minimaliseren

CONTROL + F9

Het actieve venster maximaliseren of herstellen

CONTROL + F10
of
COMMAND + F10

Excel verbergen

COMMAND + H

Naar het volgende vak of besturingselement of de volgende optie of opdracht gaan

TAB

Naar het vorige vak of besturingselement of de vorige optie of opdracht in een dialoogvenster gaan

SHIFT + TAB

Een dialoogvenster sluiten of een actie annuleren

Esc

De actie uitvoeren die aan de standaardopdrachtknop is toegewezen (de knop met de dikke rand eromheen, vaak de knop OK)

RETURN

De opdracht annuleren en het dialoogvenster sluiten

ESC

Navigeren en schuiven in een blad of werkmap

Dit wilt u doen

Druk op

Eén cel omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan

Pijltoetsen

Naar de rand van het huidige gegevensgebied gaan

COMMAND + PIJLTOETS

Naar het begin van de rij gaan

HOME
Op een MacBook drukt u op FN + PIJL-LINKS

Naar het begin van het blad gaan

CONTROL + HOME
Op een MacBook drukt u op CONTROL + FN + PIJL-LINKS

Naar de laatste in gebruik zijnde cel van het werkblad gaan

CONTROL + END
Op een MacBook drukt u op CONTROL + FN + PIJL-RECHTS

Eén scherm omlaag

PAGE DOWN
op een MacBook drukt u op FN + PIJL-OMLAAG

Eén scherm omhoog gaan

PAGE UP
op een MacBook drukt u op FN + PIJL-OMHOOG

Eén scherm naar rechts gaan

OPTION + PAGE DOWN
Op een MacBook drukt u op FN + OPTION + PIJL-OMLAAG

Eén scherm naar links gaan

OPTION + PAGE UP
Op een MacBook drukt u op FN + OPTION + PIJL-OMHOOG

Naar het volgende blad in de werkmap gaan

CONTROL + PAGE DOWN
of
OPTION + RIGHT ARROW

Naar het vorige blad in de werkmap gaan

CONTROL + PAGE DOWN
of
OPTION + PIJL-LINKS

Schuiven om de actieve cel weer te geven

CONTROL + DELETE

Het dialoogvenster Ga naar weergeven

CONTROL + G

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

CONTROL + F
of
SHIFT + F5

Een zoekopdracht openen (in een cel of als een cel is geselecteerd)

COMMAND + F

Tussen ontgrendelde cellen op een beveiligd blad schakelen

TAB

Gegevens op een blad invoeren

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde cel bewerken

F2

De invoer in een cel voltooien en vooruitgaan in de selectie

RETURN

Een nieuwe regel beginnen in dezelfde cel

CONTROL + OPTION + RETURN

Het geselecteerde cellenbereik vullen met de tekst die u typt

COMMAND + Return
of
CONTROL + RETURN

De invoer in een cel voltooien en omhooggaan in de selectie

SHIFT + RETURN

De invoer in een cel voltooien en naar rechts gaan in de selectie

TAB

De invoer in een cel voltooien en naar links gaan in de selectie

SHIFT + TAB

De invoer in een cel annuleren

ESC

Het teken links van het invoegpunt verwijderen of de selectie verwijderen

DELETE

Het teken rechts van het invoegpunt verwijderen of de selectie verwijderen
Opmerking: Op sommige kleinere toetsenborden is deze toets niet aanwezig

Verwijderen
Op een MacBook drukt u op FN + DELETE

De tekst tot aan het einde van de regel verwijderen
Opmerking: Op sommige kleinere toetsenborden is deze toets niet aanwezig

CONTROL + Verwijderen
Op een MacBook drukt u op CONTROL + FN + DELETE

Eén teken omhoog, omlaag, naar links of naar rechts gaan

Pijltoetsen

Naar het begin van de regel gaan

HOME
Op een MacBook drukt u op FN + PIJL-LINKS

Een opmerking invoegen

SHIFT + F2

Een celopmerking openen en bewerken

SHIFT + F2

Omlaag doorvoeren

CONTROL + D
of
COMMAND + D

Naar rechts doorvoeren

CONTROL + R
of
COMMAND + R

Een naam definiëren

CONTROL + L

Werken in cellen of de formulebalk

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde cel bewerken

F2

De actieve cel bewerken en vervolgens wissen of het vorige teken in de actieve cel verwijderen tijdens het bewerken van de celinhoud

DELETE

De invoer in een cel voltooien

RETURN

Een formule invoeren als matrixformule

COMMAND + SHIFT + RETURN
of
CONTROL + SHIFT + RETURN

Invoer in de cel of formulebalk annuleren

ESC

De Opbouwfunctie voor formules weergeven nadat u een geldige functienaam in een formule hebt getypt

CONTROL + A

Een hyperlink invoegen

COMMAND + K
of
CONTROL + K

De actieve cel bewerken en het invoegpunt aan het einde van de regel plaatsen

CONTROL + U

De opbouwfunctie voor formules openen

SHIFT + F3

Het actieve blad berekenen

SHIFT + F9

Een contextmenu weergeven

SHIFT + F10

Een formule beginnen

=

Schakelen tussen de formuleverwijzingstypen absoluut, relatief en gemengd

COMMAND + T
of
F4

De AutoSom-formule invoegen

COMMAND + SHIFT + T

De datum invoeren

CONTROL + PUNTKOMMA (;)

De tijd invoeren

COMMAND + PUNTKOMMA (;)

De waarde van de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk

CONTROL + SHIFT + DUBBEL AANHALINGSTEKEN (")

Schakelen tussen de weergave van celwaarden en de weergave van celformules

CONTROL + ACCENT GRAVE (`)

Een formule uit de cel boven de actieve cel kopiëren naar de cel of formulebalk

CONTROL + APOSTROF (')

De lijst AutoAanvullen weergeven

CONTROL + OPTION + PIJL-OMLAAG

Een naam definiëren

CONTROL + L

Het deelvenster Smart opzoeken openen

CONTROL + OPTION + COMMAND + L

Gegevens opmaken en bewerken

Dit wilt u doen

Druk op

De geselecteerde cel bewerken

F2

Opslaan als werkblad met ingeschakelde macro's

COMMAND + T
of
CONTROL + T

Een regeleinde invoegen in een cel

COMMAND + OPTION + RETURN
of
CONTROL + OPTION + RETURN

Speciale tekens zoals symbolen, met inbegrip van emoji, invoegen

CONTROL + COMMAND + SPATIEBALK

Grotere tekengrootte

COMMAND + SHIFT + >

Kleinere tekengrootte

COMMAND + SHIFT + <

Centreren

COMMAND + E

Links uitlijnen

COMMAND + L

Het dialoogvenster Celstijl wijzigen weergeven

COMMAND + SHIFT + L

Het dialoogvenster Celeigenschappen weergeven

COMMAND + 1

De getalnotatie Algemeen toepassen

CONTROL + SHIFT + ~

De valutanotatie met twee decimalen toepassen (negatieve getallen worden rood en tussen haakjes weergegeven)

CONTROL + SHIFT + $

De percentagenotatie zonder decimalen toepassen

CONTROL + SHIFT + %

De exponentiële getalnotatie met twee decimalen toepassen

CONTROL + SHIFT + ^

De datumnotatie met de dag, de maand en het jaar toepassen

CONTROL + SHIFT + #

De tijdnotatie met uur- en minuutaanduiding toepassen

CONTROL + SHIFT + @

De getalnotatie met twee decimalen, het scheidingsteken voor duizendtallen en het minteken (-) voor negatieve waarden toepassen

CONTROL + SHIFT + !

Het kader op de geselecteerde cellen toepassen

COMMAND + OPTION + NUL

Een kader rechts van de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-RECHTS

Een kader links van de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-LINKS

Een kader boven de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-OMHOOG

Een kader onder de selectie toevoegen

COMMAND + OPTION + PIJL-OMLAAG

Kaders verwijderen

COMMAND + OPTION + AFBREEKSTREEPJE

De opmaak Vet toepassen of verwijderen

COMMAND + B

De opmaak Cursief toepassen of verwijderen

COMMAND + I

Onderstrepen toepassen of verwijderen

COMMAND + U

Doorhalen toepassen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + X

Een kolom verbergen

COMMAND + )
of
CONTROL + )

Een kolom weergeven

COMMAND + SHIFT + )
of
CONTROL + SHIFT + )

Een rij verbergen

COMMAND + (
of
CONTROL + (

Een rij zichtbaar maken

COMMAND + SHIFT + (
of
CONTROL + SHIFT + (

De actieve cel bewerken

CONTROL + U

Invoer in de cel of de formulebalk annuleren

ESC

De actieve cel bewerken en vervolgens wissen of het vorige teken in de actieve cel verwijderen tijdens het bewerken van de celinhoud

DELETE

Tekst in de actieve cel plakken

COMMAND + V

De invoer in een cel voltooien

RETURN

De invoer van de huidige cel doorvoeren in geselecteerde cellen

COMMAND + RETURN
of
CONTROL + RETURN

Een formule invoeren als matrixformule

COMMAND + SHIFT + RETURN
of
CONTROL + SHIFT + RETURN

De Opbouwfunctie voor formules weergeven nadat u een geldige functienaam in een formule hebt getypt

CONTROL + A

Cellen, kolommen of rijen selecteren

Dit wilt u doen

Druk op

De selectie met één cel uitbreiden

SHIFT + PIJLTOETS

De selectie uitbreiden tot de laatste cel met inhoud
in dezelfde kolom of rij als de actieve cel

COMMAND + Shift + pijl toets

De selectie uitbreiden tot aan het begin van de rij

SHIFT + HOME
Op een MacBook drukt u op SHIFT + FN + PIJL-LINKS

De selectie uitbreiden tot aan het begin van het blad

CONTROL + SHIFT + HOME
Op een MacBook drukt u op CONTROL + SHIFT + FN + PIJL-LINKS

De selectie uitbreiden tot de laatste gebruikte cel
in het blad (rechtsonder)

CONTROL + SHIFT + END
Op een MacBook drukt u op CONTROL + SHIFT + FN + PIJL-RECHTS

De hele kolom selecteren

CONTROL + SPATIEBALK

De hele rij selecteren

SHIFT + SPATIEBALK

Het hele blad selecteren

COMMAND + A

Alleen zichtbare cellen selecteren

COMMAND + SHIFT + * (sterretje)

Alleen de actieve cel selecteren wanneer er meerdere cellen zijn geselecteerd

SHIFT + DELETE

De selectie uitbreiden met één scherm omlaag

SHIFT + PAGE DOWN
Op een MacBook drukt u op SHIFT + FN + PIJL-OMLAAG

De selectie uitbreiden met één scherm omhoog

SHIFT + PAGE UP
Op een MacBook drukt u op SHIFT + FN + PIJL-OMHOOG

Schakelen tussen het verbergen van objecten,
het weergeven van objecten en het weergeven van tijdelijke aanduidingen voor objecten

CONTROL + 6

De functie voor het uitbreiden van een selectie
(met de pijltoetsen) inschakelen

F8

Een ander celbereik aan de selectie toevoegen

SHIFT + F8

De huidige matrix (dat wil zeggen de matrix waartoe de
actieve cel behoort) selecteren

CONTROL + /

Cellen in een rij selecteren die niet overeenkomen met de waarde
in de actieve cel in die rij.
U moet de rij selecteren die met de actieve cel begint.

CONTROL + \

Alleen cellen selecteren waarnaar direct wordt verwezen door formules in de selectie

CONTROL + SHIFT + [

Alle cellen selecteren waarnaar direct of indirect wordt verwezen door formules in de selectie

CONTROL + SHIFT + {

Alleen cellen selecteren met formules die direct naar de actieve cel verwijzen

CONTROL + ]

Alle cellen selecteren met formules die direct of indirect naar de actieve cel verwijzen

CONTROL + SHIFT + }

Werken met een selectie

Dit wilt u doen

Druk op

Kopiëren

COMMAND + C
of
CONTROL + V

Plakken

COMMAND + V
of
CONTROL + V

Knippen

COMMAND + X
of
CONTROL + X

Wissen

Delete

De selectie wissen

CONTROL + AFBREEKSTREEPJE

De laatste bewerking ongedaan maken

COMMAND + Z

Een kolom verbergen

COMMAND + )
of
CONTROL + )

Een kolom weergeven

COMMAND + SHIFT + )
of
CONTROL + SHIFT + )

Een rij verbergen

COMMAND + (
of
CONTROL + (

Een rij zichtbaar maken

COMMAND + SHIFT + (
of
CONTROL + SHIFT + (

Van boven naar beneden gaan in de selectie (omlaag) *

RETURN

Van beneden naar boven gaan in de selectie (omhoog) *

SHIFT + RETURN

Van links naar rechts gaan in de selectie
of één cel omlaag gaan als er slechts één kolom is geselecteerd

Tab

Van rechts naar links gaan in de selectie
of één cel omhoog gaan als er slechts één kolom is geselecteerd

SHIFT + TAB

Rechtsom naar de volgende hoek van de selectie gaan

CONTROL + PUNT

Geselecteerde cellen groeperen

COMMAND + SHIFT + K

Groepering van geselecteerde cellen opheffen

COMMAND + Shift + J

* Deze toetscombinaties kunnen in een andere richting dan omlaag of omhoog gaan. Als u de richting van deze toetscombinaties met de muis wilt wijzigen, klikt u achtereenvolgens op het Excel-menu, op Voorkeuren en op Bewerken. Selecteer onder Selectie verplaatsen nadat u op Enter hebt gedrukt de gewenste richting.

Diagrammen gebruiken

Dit wilt u doen

Druk op

Een nieuw grafiekblad invoegen. *

F11

Grafiekobjectselectie doorlopen

Pijltoetsen

Draaitabelrapporten sorteren, filteren en gebruiken

Dit wilt u doen

Druk op

Het dialoogvenster Sorteren openen

COMMAND + SHIFT + R

Een filter toevoegen of verwijderen

COMMAND + SHIFT + F
of
CONTROL + SHIFT + L

De filterlijst of het snelmenu voor het draaitabelpaginaveld
voor de geselecteerde cel weergeven

OPTION + PIJL-OMLAAG

Overzichtsgegevens

Dit wilt u doen

Druk op

Overzichtssymbolen weergeven of verbergen

CONTROL + 8

Geselecteerde rijen verbergen

CONTROL + 9

Geselecteerde rijen zichtbaar maken

Control + Shift + haakje openen (()

Geselecteerde kolommen verbergen

CONTROL + NUL

Geselecteerde kolommen zichtbaar maken

Control + Shift + haakje sluiten ())

Functietoetsen gebruiken

in Excel voor Mac worden de functie toetsen gebruikt voor veelgebruikte opdrachten, zoals kopiëren en plakken. Als u snel toegang wilt tot deze sneltoetsen, kunt u uw Apple-systeem voorkeuren wijzigen, zodat u niet telkens hoeft te drukken op de toets FN wanneer u een sneltoets voor een functie toets gebruikt

Opmerking: Door de systeemvoorkeuren voor functietoetsen te wijzigen, wordt de werking van de functietoetsen voor de Mac (niet alleen voor Excel) gewijzigd. Als u deze instelling hebt gewijzigd, kunt u nog steeds de speciale functies uitvoeren die op een functietoets staan afgedrukt. Druk hiervoor op de FN-toets. Druk bijvoorbeeld op FN+F12 als u het volume wilt aanpassen.

Als een functietoets niet werkt zoals verwacht, drukt u op de toets FN naast de functietoets. Als u niet elke keer op de toets FN wilt drukken, kunt u uw Apple-systeemvoorkeuren wijzigen:

Voorkeuren voor functietoetsen met de muis wijzigen

 1. Druk in het Apple-menu op Systeemvoorkeuren.

 2. Selecteer Toetsenbord.

 3. Selecteer op het tabblad Toetsenbord het selectievakje voor De toetsen F1, F2, enzovoort als standaardfunctietoetsen gebruiken.

In de volgende tabel vindt u de functie toetscombinaties voor Excel voor Mac

Als u dit wilt doen

Druk op

Het Help-venster weergeven

F1

De geselecteerde cel bewerken

F2

Een celopmerking invoegen of bewerken

SHIFT + F2

Het dialoogvenster Opslaan openen

OPTION + F2

De opbouwfunctie voor formules openen

SHIFT +F3

Het dialoogvenster Naam bepalen openen

COMMAND +F3

Sluiten

COMMAND +F4

Het dialoogvenster Ga naar weergeven

F5

Het dialoogvenster Zoeken weergeven

Shift+F5

Naar het dialoogvenster Zoeken in blad gaan

CONTROL + F5

Spelling controleren

F7

De synoniemenlijst openen

SHIFT + F7
of
CONTROL + OPTION + COMMAND + R

De selectie uitbreiden

F8

Toevoegen aan de selectie

SHIFT + F8

Het dialoogvenster Macro weergeven

OPTION +F8

Alle geopende werkmappen berekenen

F9

Het actieve blad berekenen

SHIFT + F9

Het actieve venster minimaliseren

CONTROL + F9

Een contextmenu of "snelmenu" weergeven

SHIFT + F10

Het actieve venster maximaliseren of herstellen

CONTROL + F10
of
COMMAND + F10

Een nieuw grafiekblad invoegen*

F11

Een nieuw blad invoegen *

SHIFT + F11

Een Excel 4.0-macroblad invoegen

COMMAND + F11

Visual Basic Editor openen

OPTION + F11

Het dialoogvenster Opslaan als weergeven

F12

Het dialoogvenster Openen weergeven

COMMAND + F12

Tekening

Als u dit wilt doen

Druk op

Tekenmodus in- of uitschakelen

COMMAND + CONTROL + Z

Zie ook

Een scherm lezer gebruiken om Excel te verkennen en te navigeren

Basistaken met een schermlezer in Excel

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×