Sneltoetsen in Excel Online

Sneltoetsen in Excel Online

Veel gebruikers vinden dat ze efficiënter kunnen werken met een extern toetsenbord met sneltoetsen voor Excel Online in Windows. Voor gebruikers met een motorische of visuele handicap werken de sneltoetsen mogelijk makkelijker dan het touchscreen en zijn ze een belangrijk alternatief voor de muis. Dit artikel bevat een overzicht van de beschikbare sneltoetsen voor Excel Online in Windows.

Notities: 

 • De sneltoetsen in dit onderwerp verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. Bij andere indelingen komen de toetsen mogelijk niet exact overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

 • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

In dit artikel

Snelle tips voor het gebruik van sneltoetsen in Excel Online

 • Excel Online wordt uitgevoerd in uw webbrowser, waardoor de sneltoetsen verschillen van de sneltoetsen in de bureaubladversie van Excel. Zo gebruikt u Ctrl + F6 in plaats van F6 om naar de gebieden in de app te gaan.

  U kunt veelgebruikte browsersneltoetsen zoals F1 en Ctrl+ gebruiken

 • U kunt een opdracht snel vinden door op Alt+Win+Q te drukken om naar Uitleg te gaan. In Uitleg typt u een woord of de naam van de gewenste opdracht (alleen beschikbaar in de bewerkingsweergave). Uitleg zoekt naar gerelateerde opties en geeft een lijst weer. Gebruik de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om een opdracht te selecteren en druk op Enter.

 • Als u naar een bepaalde cel in een werkmap wilt gaan, gebruikt u de opdracht Ga naar: druk op Ctrl+G, typ de celverwijzing (zoals B14) en druk vervolgens op Enter.

 • Zie Algemene taken in Excel Online als u een schermlezer gebruikt.

Veelgebruikte sneltoetsen

Dit zijn de meestgebruikte toetscombinaties voor Excel Online.

Handeling

Druk op

Naar een specifieke cel gaan

Ctrl+G

Omlaag

Page Down of pijl-omlaag

Omhoog verplaatsen

Page Up of pijl-omhoog

Afdrukken

Ctrl+P

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Knippen

Ctrl+X

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Werkmap sluiten

Ctrl+W

Zoeken

Ctrl+F

Vet

Ctrl+B

Contextmenu openen

 • Windows-toetsenbord: Windows-menutoets+F10 De Windows-menutoets bevindt zicht tussen de Alt-toets en Ctrl-toets links op het toetsenbord

 • Ander toetsenbord: Shift+F10

Uitleg

Alt+Q

Zoeken

Ctrl+F of Shift+F3

Zoeken voorwaarts herhalen

Shift+F4

Zoeken achterwaarts herhalen

Ctrl+Shift+F4

Grafiek invoegen

Alt+F1

Toegangstoetsen: Sneltoetsen voor het gebruik van het lint

Excel Online biedt nu toegangstoetsen, sneltoetsen om te navigeren op het lint. Als u toegangstoetsen in Excel voor desktopcomputers hebt gebruikt om tijd te besparen, zullen de toegangstoetsen in Excel Online u vertrouwd voorkomen.

In Excel 2016 voor Windows beginnen de toegangstoetsen met de Alt-toets. In Excel Online beginnen alle toegangstoetsen met Alt+Win, waarna een letter voor het linttablad wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld naar het tabblad Controleren wilt gaan, drukt u op Alt+Win+C.

Lint in Excel Online met daarin het tabblad Start en de toetstips op alle tabbladen
 • Als u naar het lint wilt gaan, drukt op Alt+Win of op Ctrl+F6 totdat u op het tabblad Start bent

 • Druk op de Tab-toets om tussen tabbladen op het lint te schakelen.

 • Druk op Ctrl+F1 als u het lint wilt verbergen zodat u meer ruimte hebt om te werken. Druk nogmaals op Ctrl+F1 om het lint weer te tonen.

Gebruik een van de volgende toegangstoetsen als u direct naar een tabblad op het lint wilt gaan:

Gewenste actie

Druk op

Het vak Uitleg op het lint openen en een zoekterm typen.

Alt+Win, Q

Het tabblad Bestand openen en de weergave Backstage gebruiken.

Alt+Win, F

Het tabblad Start openen en tekst en cijfers opmaken, of andere hulpmiddelen gebruiken zoals Zoeken.

Alt+Win, H

Het tabblad Invoegen openen en een functie, tabel, grafiek, hyperlink of opmerking invoegen.

Alt+Win, N

Het tabblad Gegevens openen en verbindingen vernieuwen of hulpmiddelen voor gegevens gebruiken.

Alt+Win, A

Het tabblad Controleren openen en de toegankelijkheidscontrole gebruiken of werken met opmerkingen.

Alt+Win, R

Het tabblad Beeld openen om een weergave te kiezen, rijen of kolommen in het werkblad te blokkeren of rasterlijnen en koppen weer te geven

Alt+Win, W

Met de sneltoetsen in deze tabel kunt u tijd besparen wanneer u met linttabbladen en lintmenu 's werkt

Gewenste actie

Druk op

Het actieve tabblad van het lint selecteren en de toegangstoetsen activeren.

Alt+Win. Gebruik een toegangstoets of de Tab-toets om naar een ander tabblad te gaan.

De focus verplaatsen naar opdrachten op het lint.

Enter, vervolgens Tab of Shift+Tab

Een geselecteerde knop activeren.

Spatiebalk of Enter

De lijst voor een geselecteerde opdracht openen

Spatiebalk of Enter

Het menu voor een geselecteerde knop openen.

ALT+Pijl-omlaag

Naar de volgende opdracht gaan als een menu of submenu is geopend.

Esc

Sneltoetsen voor Excel Online-opdrachten in de bewerkingsweergave

De opdrachten voor bewerken werken niet wanneer een werkblad in Excel Online wordt geopend in de leesweergave. U kunt naar de bewerkingsweergave overschakelen door op Ctrl+F6 te drukken zodat de cursor buiten het werkblad wordt geplaatst en daarna op de Tab-toets te drukken totdat u bij de lijst Werkmap bewerken bent. Druk op de spatiebalk en vervolgens op de toets Pijl-omlaag en selecteer daarna Bewerken in Excel Online.

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een rij boven de huidige rij invoegen

Alt+Win+H, I, R

Een kolom aan de linkerkant van de huidige kolom invoegen

Alt+Win+H, I, C

Knippen

Ctrl+X

Kopiëren

Ctrl+C

Plakken

Ctrl+V

Ongedaan maken

Ctrl+Z

Opnieuw

Ctrl+Y

Een nieuwe regel in dezelfde cel beginnen

Alt+Enter

Hyperlink invoeren

Ctrl+K

Tabel invoeren

Ctrl+L

Functie invoegen

Shift+F3

Grotere tekengrootte

Ctrl+Shift+>

Kleinere tekengrootte

Ctrl+Shift+<

Dit wilt u doen

Druk op

Celinvoer voltooien en de cel eronder selecteren

Enter

Celinvoer voltooien en de cel erboven selecteren

Shift+Enter

Celinvoer voltooien en de volgende cel in de rij selecteren

Tab

Celinvoer voltooien en de vorige cel in de rij selecteren

Shift+Tab

Celinvoer annuleren

Esc

Dit wilt u doen

Druk op

Geselecteerde cel bewerken

F2

Geselecteerde cel wissen

Delete

Geselecteerde cel wissen en beginnen met bewerken

Backspace

Naar het begin van de celregel gaan

Home

Naar het einde van de celregel gaan

End

Selecteren naar rechts per teken

Shift+Pijl-omhoog

Selecteren tot het begin van celgegevens

Shift+Home

Selecteren tot het einde van celgegevens

Shift+End

Selecteren naar links per teken

Shift+Pijl-omlaag

De selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Ctrl+Shift+pijl-rechts of Ctrl+Shift+pijl-links

Dit wilt u doen

Druk op

Vet

Ctrl+B

Cursief

Ctrl+I

Onderstrepen

Ctrl+U

Opmaak plakken

Shift+Ctrl+V

Dit wilt u doen

Druk op

Eén cel omhoog

Pijl-omhoog of Shift+Enter

Eén cel omlaag

Pijl-omlaag of Enter

Eén cel naar rechts

Pijl-rechts of Tab

Naar het begin van de rij gaan

Home

Naar cel A1 gaan

Ctrl+Home

Naar de laatste cel van een geselecteerd celbereik gaan

Ctrl+End

Eén scherm omlaag gaan (28 rijen)

Page Down

Eén scherm omhoog gaan (28 rijen)

Page Up

Naar de rand van het huidige gegevensgebied gaan

Ctrl+pijl-rechts of Ctrl+pijl-links

Navigeren tussen het lint en de werkmapinhoud

Ctrl+F6

Naar een ander tabblad op het lint gaan

Tab.

Druk op Enter om naar het lint voor dat tabblad te gaan.

Nieuw werkblad invoegen

Shift+F11

Naar het volgende werkblad gaan

Alt+Ctrl+Page Down

Naar het vorige werkblad gaan

Alt+Ctrl+Page Up

Dit wilt u doen

Druk op

Menu openen/Inzoomen

Alt+Pijl-omlaag

Uitzoomen

Alt+Pijl-omhoog

Hyperlink volgen

Ctrl+Enter

Deelvenster voor opmerkingen tijdens het bewerken openen

Shift+F2

Dit wilt u doen

Drukt u op

Een celbereik selecteren

Shift+pijltoetsen

Een hele kolom selecteren

Ctrl+Spatiebalk

Een hele rij selecteren

Shift+spatiebalk

De selectie uitbreiden tot de laatste niet-lege cel in dezelfde kolom of rij als de actieve cel. Als de volgende cel leeg is, wordt de selectie uitgebreid tot de volgende niet-lege cel.

Ctrl+Shift+pijl-rechts of Ctrl+Shift+pijl-links

Dit wilt u doen

Druk op

Van boven naar beneden (of voorwaarts door de selectie)

Enter

Van beneden naar boven (of achterwaarts door de selectie)

Shift+Enter

Voorwaarts door een rij (of omlaag door één geselecteerde kolom)

Tab

Achterwaarts door een rij (of omhoog door één geselecteerde kolom)

Shift+Tab

Dit wilt u doen

Druk op

Werkmap berekenen (vernieuwen)

F9

Volledig berekenen

Ctrl+Shift+Alt+F9

Externe gegevens vernieuwen

Alt+F5

Alle externe gegevens vernieuwen

Ctrl+Alt+F5

AutoSom

Alt+gelijkteken (=)

Menu met toegankelijkheidssneltoetsen van Excel Online (Alt+Shift+A)

Krijg eenvoudig toegang tot veelgebruikte functies met behulp van de volgende toetscombinaties:

Als u dit wilt doen

Druk op

Schakelen tussen oriëntatiegebieden

Ctrl+F6 of Ctrl+Shift+F6

Navigeren binnen de oriëntatiegebieden

Tab of Shift+Tab

Naar het vak Uitleg gaan om een opdracht uit te voeren

Alt+Q

Sneltoetsen weergeven of verbergen

Alt+Windows

Geselecteerde cel bewerken

F2

Naar een specifieke cel gaan

Ctrl+G

Naar een ander werkblad in de werkmap gaan

Ctrl+Alt+Page Up of Ctrl+Alt+Page Down

Snelmenu openen

Shift+F10

Rijkop lezen

Ctrl+Alt+Shift+T

Rij lezen tot de actieve cel

Ctrl+Alt+Shift+Home

Rij lezen vanaf de actieve cel

Ctrl+Alt+Shift+End

Kolomkop lezen

Ctrl+Alt+Shift+H

Kolom lezen tot de actieve cel

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Kolom lezen vanaf de actieve cel

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Optie voor het verplaatsen van dialoogvensters

Ctrl+Alt+Spatiebalk

Zie ook

Ontdek hoe u in Excel kunt navigeren met toegankelijkheidsfuncties

Basistaken met een schermlezer in Excel

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×