Sneltoetsen in de webversie van Outlook

De sneltoetsen in dit artikel verwijzen naar de Amerikaanse toetsenbordindeling. De indeling van de toetsen op andere toetsenborden komt mogelijk niet precies overeen met de toetsen op een Amerikaans toetsenbord.

Veelgebruikte toetsenbordsneltoetsen

Hieronder vindt u een beschrijving van de meestgebruikte toetsenbordsneltoetsen voor Outlook.

Taak

Druk op…

Bijlage toevoegen

Alt, vervolgens H en dan tegelijkertijd AF

Vet

Ctrl+B

Bericht sluiten

Esc

Kopiëren

Ctrl+C

Nieuw e-mailbericht maken

Ctrl+N

Nieuw item maken

Ctrl+N

Bericht of item verwijderen

Delete

Bericht doorsturen

Ctrl+F

Mail doorsturen als bijlage

Ctrl+Alt+F

Ga naar Agenda

Ctrl+2

Bestand invoegen

 • Alt+N, vervolgens tegelijkertijd AF om bestand bij te voegen in nieuw bericht

 • Alt+N, vervolgens tegelijkertijd AM om Outlook-item in te voegen in nieuw bericht

 • Alt+N, vervolgens tegelijkertijd AA om Visitekaartje in te voegen in nieuw bericht

 • Alt+N, vervolgens tegelijkertijd AA om Agenda in te voegen in nieuw bericht

Verplaatsen naar map

Ctrl+Shift+B

Openen

Enter

E-mailbericht lezen

Enter

Alle e-mailberichten beantwoorden

Ctrl+Shift+R

E-mailbericht beantwoorden

Ctrl+R

Zoeken

Ctrl+E

E-mailbericht verzenden

Alt+S

Verzenden/ontvangen

F9

Toegang tot E-mail, Agenda, Personen en Taken

U hebt toegang tot verschillende functies vanOutlook met gebruik van standaardopdrachten en -knoppen op navigatiebalken, of u kunt een groot aantal toetsenbordsneltoetsen gebruiken. We hebben de toetsenbordsneltoetsen voor uw gemak op gebied opgedeeld.

Diverse toetsenbordsneltoetsen

U kunt een toetsencombinatie gebruiken om te navigeren naar de items boven in het Outlook Web App-venster.

 • Gebruik de pijl-rechts en pijl-links om te schakelen tussen E-mail, Agenda, Personen en Taken.

 • Gebruik de Tab-toets om te schakelen tussen Opties, Zoeken en Help.

 • Gebruik Enter om naar een gebied te gaan dat u hebt gemarkeerd door het te selecteren.

Druk op Esc om een geopend formulier of dialoogvenster te sluiten. Als u dit doet, wordt de informatie die u aan het formulier of dialoogvenster toevoegt echter mogelijk niet opgeslagen.

Toetsenbordsneltoetsen voor algemene bewegingen

Of u nu aan het werk bent in een e-mailmap of bezig bent met uw lijst van e-mailberichten, er zijn algemene toetsenbordsneltoetsen waarmee u door de inhoud kunt gaan.

Sneltoets

Actie

Pijl-omlaag

Omlaag gaan in een lijst of omlaag schuiven in een venster.

Ctrl+Shift+B

Verplaatsen naar map.

Tab

Naar het volgende gebied of item gaan.

Shift+Tab

Naar het vorige gebied of item gaan.

Pijl-omhoog

Omhoog gaan in een lijst of omhoog schuiven in een venster.

Toetsenbordsneltoetsen voor algemene actie

Nu u de toetsen voor basisbewegingen onder de knie hebt, vindt u hier toetsenbordsneltoetsen die u kunnen helpen bij het uitvoeren van enkele basisbewerkingen.

Sneltoets

Actie

Esc

Sluit het item.

Ctrl+N of N

Een nieuw item maken van hetzelfde type als de huidige map.

Meer opties

 • Ctrl+Shift+K om nieuwe taak te maken.

 • Ctrl+Shift+M om nieuwe e-mail te maken.

 • Ctrl+Shift+M om nieuwe afspraak te maken.

 • Ctrl+Shift+M om nieuwe vergadering te maken.

 • Ctrl+Shift+M om nieuwe contactpersoon te maken.

E

Archiefmap maken als er nog geen is ingesteld. Vervolgens e-mailberichten verplaatsen naar de Archiefmap wanneer u drukt op E op geselecteerde berichten.

Alt+Q of Ctrl+E of Ctrl+Alt+A of F3

Ga naar het zoekvak.

Ctrl+F6

Verplaatsen van de ene naar de andere regio; dit is navigatie op het hoogste niveau.

Notities: 

 • Wanneer u de gewenste regio hebt bereikt, gebruikt u de pijltoetsen om naar het gewenste item te navigeren en drukt u op Enter om op dat item te reageren.

 • In E-mail kunt u met Ctrl+F6 door de bovenste navigatiebalk, persoonlijke status, nieuwe items, mappen en leesvenster lopen.

Snelmenutoets

Klik met de rechtermuisknop om een optie te selecteren. Op compatibele Windows-toetsenborden bevindt de toets zich rechts van de spatiebalk.

Enter

Selecteer bericht, agenda-item, contactpersoon of taak en open de gemarkeerde optie in een nieuw venster.

F9

Berichten verzenden/ontvangen.

Meer opties

 • Ctrl+Alt+S voor definiëren van groepen voor verzenden/ontvangen.

 • Ctrl+M voor starten van verzenden/ontvangen.

 • Shift+F9 om een verzend-/ontvangstbewerking te starten voor de huidige map, waarbij volledige items worden opgehaald (kop, item en eventuele bijlagen).

Toetsenbordsneltoetsen voor tekstbewerkingen

U zult zien dat de toetsenbordsneltoetsen voor tekstbewerkingen die beschikbaar zijn in Outlook hetzelfde zijn als die beschikbaar zijn met andere Microsoft-producten.

Sneltoets

Actie

Ctrl+C

Selectie naar Klembord kopiëren.

Ctrl+X

Selectie knippen en naar het Klembord verplaatsen.

Backspace

Selectie of tekens links van de cursor verwijderen.

Ctrl+Backspace

Het woord links van de cursor, maar niet de spatie voor het woord verwijderen.

Ctrl+L

Dialoogvenster met hyperlinktekst weergeven.

Ctrl+V

Inhoud van het Klembord op de huidige locatie plakken.

Ctrl+Y

Meest recente actie herhalen.

Ctrl+Z

Meest recente actie ongedaan maken.

Invoegen

Schakelen tussen het invoegen en overschrijven van tekst.

Toetsenbordsneltoetsen voor tekstopmaak

Het is mogelijk dat u de toetsenbordsneltoetsen voor tekstopmaak die u kunt gebruiken in Outlook al kent. Microsoft heeft de toetsenbordsneltoetsen voor tekstopmaak in vele Microsoft-producten gestandaardiseerd.

Sneltoets

Actie

Ctrl+B

Opmaak Vet toepassen.

Ctrl+I

Opmaak Cursief toepassen.

Ctrl+U

Onderstreping toepassen.

E-mail

Toetsenbordsneltoetsen voor de mappenlijst

Hier vindt u de meest gebruikte sneltoetsen die worden gebruikt met een mappenlijst.

Sneltoets

Actie

Pijl-links

Geselecteerde map samenvouwen.

Pijl-rechts

Geselecteerde map uitvouwen.

F2

Naam van de geselecteerde map wijzigen.

Toetsenbordsneltoetsen voor de berichten en -leeslijst

Hier vindt u de toetsenbordsneltoetsen die kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van dezelfde actie, ongeacht of u werkt in een berichtenlijst of een leeslijst.

Sneltoets

Actie

Invoegen

Standaardmarkering toepassen op het geselecteerde gesprek of bericht zonder het markeringsmenu te openen.

Opmerking: Als aan het gesprek of bericht al een vlag is toegevoegd, wordt met Insert het gesprek of bericht gemarkeerd als voltooid. Dit werkt ook wanneer u meerdere gesprekken of berichten selecteert.

Esc

Een zoekopdracht annuleren.

Opmerking: Als het snelmenu is geopend, wordt dit gesloten met Esc, maar wordt de zoekopdracht niet geannuleerd.

Delete of Ctrl+D

Geselecteerd bericht of item verwijderen.

Ctrl+Q of Q

Geselecteerde gesprek of bericht als gelezen markeren.

Ctrl+U of U

Geselecteerd gesprek of bericht als ongelezen markeren.

Shift+Deleteof Shift+D

Geselecteerd bericht of item definitief verwijderen.

Toetsenbordsneltoetsen voor de berichtenlijst

Toetsenbordsneltoetsen gebruiken vaak dezelfde toetsnamen of dezelfde combinatie van toetsen. Maar hoe de acties die worden uitgevoerd, kunnen verschillen op basis van het gebied waarin u werkt. De toetsenbordsneltoetsen die hierna worden geïdentificeerd, worden met een berichtenlijst gebruikt.

Sneltoets

Actie

Esc

Een zoekopdracht annuleren.

Opmerking: Als het snelmenu is geopend, wordt dit gesloten met Esc, maar wordt de zoekopdracht niet geannuleerd.

Shift+pijl-omlaag

Huidige bericht en volgende bericht in de lijst selecteren. Gebruik deze toetsencombinatie om meerdere aaneengesloten berichten te selecteren.

Shift+pijl-omhoog

Huidige bericht en vorige berichten in de lijst selecteren. Gebruik deze toetsencombinatie om meerdere aaneengesloten berichten te selecteren.

Home of Ctrl+Home

Eerste bericht in de map selecteren.

Page Down

Selecteer het eerste bericht op de volgende pagina voor berichtenlijsten met twee of meer pagina's.

Page Up

Selecteer het eerste bericht op de vorige pagina voor berichtenlijsten met twee of meer pagina's.

End of Ctrl+End

Laatste bericht in map selecteren.

Toetsenbordsneltoetsen voor de leeslijst

De actie die een toetsenbordsneltoets uitvoert, kan uniek zijn voor het gebied waarin u werkt, ondanks de weergave van vertrouwde toetsnamen en toetsencombinaties. Hieronder vindt u toetsenbordsneltoetsen die worden gebruikt met een leeslijst.

Sneltoets

Actie

Esc

Nieuw bericht sluiten

Ctrl+N of N

Nieuw bericht maken.

Ctrl+Shift+F

Geselecteerde bericht doorsturen.

End of Ctrl+End

Naar einde van gesprek of bericht gaan.

Home of Ctrl+Home

Naar begin van gesprek of bericht gaan.

Page Down

Ga één pagina omlaag voor gesprekken of berichten met twee of meer pagina's.

Page Up

Ga één pagina omhoog voor gesprekken of berichten met twee of meer pagina's.

Ctrl+R of Ctrl+Shift+R of R

Geselecteerd bericht beantwoorden.

Ctrl+Shift+C

Geselecteerd bericht beantwoorden met een chatbericht.

Ctrl+Shift+R

Afzender en alle geadresseerden van het geselecteerde bericht beantwoorden.

Alt+S

Bericht verzenden.

Agenda

De sneltoetsen die hierna worden geïdentificeerd, zijn beschikbaar wanneer u in een agendaweergave werkt.

Sneltoets

Actie

Ctrl+N

Nieuw agenda-item maken.

Ctrl+Shift+A

Nieuwe afspraak maken.

Ctrl+Shift+Q

Nieuw vergaderverzoek maken.

Delete

Het geselecteerde item verwijderen.

Ctrl+2

Ga naar Agenda.

Alt+N, vervolgens tegelijkertijd AA

Ga naar maandweergave agenda.

Shift+pijl-rechts

Naar volgende periode gaan. In de maandweergave gaat u bijvoorbeeld met Ctrl+Pijl-rechts naar de volgende maand.

Shift+pijl-links

Naar vorige periode gaan. In de maandweergave gaat u bijvoorbeeld met Ctrl+Pijl-links naar de vorige maand.

Shift+Alt+Y

Naar vandaag gaan.

Ctrl+F6

Naar een ander gebied in de agenda gaan.

Tab

Naar volgende gebeurtenis of gebied in de huidige weergave gaan.

Shift+Tab

Naar vorige gebeurtenis of gebied in de huidige weergave gaan.

Enter

Het geselecteerde item openen.

Shift+Alt+1

Overschakelen naar de dagweergave.

Shift+Alt+3

Overschakelen naar de weergave Volledige week.

Shift+Alt+4

Overschakelen naar de maandweergave.

Shift+Alt+2

Overschakelen naar de weergave Werkweek.

Ctrl+P

De huidige weergave van de agenda afdrukken.

Agendaformulieren

Sneltoets

Actie

Ctrl+S

Een afspraak opslaan.

Ctrl+Enter of Alt+S

Een vergadering verzenden.

Taken

Taken doorlopen door enkele eenvoudige toetsenbordsneltoetsen te gebruiken.

Sneltoets

Actie

Ctrl+N

Nieuwe taak maken.

Delete

Het geselecteerde item verwijderen.

Page Down

Hiermee selecteert u het eerste item op de volgende pagina voor lijst met twee of meer pagina's.

Page Up

Hiermee selecteert u het eerste item op de vorige pagina voor lijst met twee of meer pagina's.

Home

Eerste item in de lijst selecteren.

End

Laatste item in de lijst selecteren.

Pijl-omlaag

Volgende item in de lijst selecteren.

Pijl-omhoog

Vorige item in de lijst selecteren.

Zie ook

Toetsenbordsneltoetsen in Outlook.com

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×