Sneltoetsen in Business Contact Manager

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Een sneltoets is een toetsencombinatie die u kunt gebruiken voor het uitvoeren van een taak waarvoor u anders de muis of een ander aanwijsapparaat nodig hebt.

In de volgende lijst vindt u sneltoetsen voor Business Contact Manager voor Outlook.

Notities : 

  • Een deel van de inhoud in dit onderwerp is mogelijk niet op alle talen van toepassing.

  • Als u dit onderwerp wilt afdrukken terwijl u de Help-inhoud op uw computer bekijkt, drukt u op de toets TAB om boven aan het onderwerp Alles weergeven te selecteren, drukt u op ENTER en vervolgens op CTRL+P.

Gebruik het menu Business Contact Manager

ALT+O

Het menu Business Contact Manager openen.

ALT+O+U

Open de map Accounts.

ALT+O+B

Open de map zakelijke contactpersonen.

ALT+O+O

Open de map verkoopkansen.

ALT+O+P

Open de map zakelijke projecten.

ALT+O+T

Open de map projecttaken.

ALT+O+C

Open de map marketingcampagnes.

ALT+O+H

De map map Communicatiegeschiedenis openen.

ALT+O+R

Het menu Rapporten openen. Druk op ENTER+PIJL-OMLAAG+ENTER om een accountrapport uit te voeren.

ALT+O+R+A

Een accountrapport uitvoeren. Druk op PIJL-OMLAAG+ENTER om een van de rapporten te selecteren en uit te voeren.

ALT+O+R+C

Een activiteitenrapport uitvoeren. Druk op PIJL-OMLAAG+ENTER om een van de rapporten te selecteren en uit te voeren.

ALT+O+R+B

Een rapport over een zakelijke contactpersoon uitvoeren. Druk op PIJL-OMLAAG+ENTER om een van de rapporten te selecteren en uit te voeren.

ALT+O+R+L

Een rapport met potentiële klanten uitvoeren. Om te selecteren en een van de rapporten worden uitgevoerd, drukt u op OMLAAG PIJL + ENTER.

ALT+O+R+O

Een verkoopkansrapport uitvoeren. Druk op PIJL-OMLAAG+ENTER om een van de rapporten te selecteren en uit te voeren.

ALT+O+R+P

Een rapport voor een zakelijk project uitvoeren. Druk op PIJL-OMLAAG+ENTER om een van de rapporten te selecteren en uit te voeren.

ALT+O+R+M

Een marketingcampagnerapport uitvoeren. Druk op PIJL-OMLAAG+ENTER om een van de rapporten te selecteren en uit te voeren.

ALT+O+R+S

Een opgeslagen rapport openen.

ALT + O + R + F

Open het dialoogvenster met Financiële rapporten om te selecteren van het rapport groeperen en het type rapport te openen.

Opmerking : Deze optie is alleen beschikbaar wanneer uw boekhoudsysteem is geïntegreerd met Business Contact Manager voor Outlook.

ALT + O + A

Als u nog niet Business Contact Manager voor Outlook hebt verbonden met uw boekhoudsysteem, druk op ENTER om het instellen van verbinding met wizard Accounting System. Als Business Contact Manager voor Outlook is verbonden met uw boekhoudsysteem en u wilt uw boekhoudsysteem verbreken, druk op ENTER om een bevestigingsbericht Business Contact Manager .

ALT + O + A + S

Open het dialoogvenster Factureerbare tijd indienen factureerbare tijd aan uw boekhoudsysteem indienen.

Opmerking : Deze optie is alleen beschikbaar wanneer uw boekhoudsysteem is geïntegreerd met Business Contact Manager voor Outlook .

ALT+O+E

Het dialoogvenster Automatische e-mailkoppeling beheren openen om de instellingen te wijzigen voor het koppelen van e-mailberichten.

ALT+E, en vervolgens E+ENTER

De knop Automatische e-mailkoppeling openen.

ALT+O+D

Het menu Databasehulpmiddelen openen.

Druk op ENTER om de wizard Database delen te openen.

ALT+O+D+D

De wizard Database delen openen.

ALT+O+D+M

De wizard Database beheren openen.

ALT+O+D+C

De wizard Een Business Contact Manager-database maken of selecteren openen.

ALT+O+D+T

De wizard Zakelijke gegevens importeren/exporteren openen.

ALT+O+F

Offlineopties selecteren. Druk op TAB+PIJL-OMLAAG+ENTER om een van de opties te selecteren.

Opmerking : De offlineopties zijn alleen beschikbaar als u met een gedeelde database werkt.

ALT+O+F+W

Een offline-exemplaar van de Business Contact Manager-database gebruiken op een draagbare computer.

ALT+O+F+O

Een offlinedatabase in- of uitschakelen.

ALT+O+F+S

Het dialoogvenster Offline-instellingen openen.

ALT+O+F+D

De kopie van de offlinedatabase niet langer gebruiken.

ALT+O+Z

Formulieren met de gebruiker gedefinieerde velden of door te bewerken, lijsten met veldwaarden aanpassen. Als u wilt openen op een van de opties voor De gebruiker gedefinieerde velden , drukt u op ENTER + PIJL-OMLAAG + ENTER.

ALT+O+Z+M+A

Het dialoogvenster Account - Door de gebruiker gedefinieerde velden beheren openen.

ALT+O+Z+M+B

Het dialoogvenster Zakelijke contactpersoon - Door de gebruiker gedefinieerde velden beheren openen.

ALT+O+Z+M+O

Het dialoogvenster Verkoopkans - Door de gebruiker gedefinieerde velden beheren openen.

ALT+O+Z+M+P

Het dialoogvenster Zakelijk project - Door de gebruiker gedefinieerde velden beheren openen.

ALT+O+Z+L

Het dialoogvenster Lijsten bewerken openen waarin u lijsten met veldwaarden kunt bewerken.

ALT+O+I

Het dialoogvenster Lijst met producten en services openen om de producten en services te wijzigen.

Maak een nieuw Account, zakelijke contactpersoon, verkoopkans, zakelijk Project, projecttaak of marketingcampagne.

ALT+O+U en vervolgens ALT+N+ENTER

De map Accounts openen en een nieuwe accountrecord maken.

ALT+O+B en vervolgens ALT+N+ENTER

De map Zakelijke contactpersonen openen en een nieuwe record maken voor een zakelijke contactpersoon.

ALT+O+O en vervolgens ALT+N+ENTER

De map Verkoopkansen openen en een nieuwe verkoopkansrecord maken.

ALT+O+P en vervolgens ALT+N+ENTER

De map Zakelijke projecten openen en een nieuwe record maken voor een zakelijk project.

ALT+O+T en vervolgens ALT+N+ENTER

De map Projecttaken openen en een nieuwe projecttaakrecord maken.

ALT+O+C en vervolgens ALT+N+ENTER

De map Marketingcampagnes openen en een nieuwe marketingcampagnerecord maken.

Gebruik het menu Help

ALT+H

Het menu Help openen.

ALT+H+S

Op beveiligingsupdates controleren met de Microsoft Baseline Security Analyzer.

ALT+H+H of F1

Microsoft Office Outlook Help openen.

ALT+H+B+ENTER

Business Contact Manager voor Outlook Help openen.

ALT+H+B+L

Meer informatie over Business Contact Manager voor Outlook.

ALT+H+B+M

Meer informatie over het gebruik van Business Contact Manager voor Outlook op mobiele apparaten.

ALT+H+U

Meer lezen over Business Contact Manager voor Outlook.

Navigeren door op het lint die deel van de Microsoft Office Fluent-gebruikersinterface uitmaakt

ALT+Pijltoetsen

Gebruik de pijltoetsen om te navigeren tussen items op het lint en druk op ENTER om een item te selecteren. Bijvoorbeeld in een e-mailbericht, om te koppelen aan een of meer records in Business Contact Manager voor Outlook, druk op ALT + PIJL + PIJL-RECHTS PIJL-OMLAAG om te selecteren aan een Record koppelenen druk op ENTER.

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×