Snel starten configureren voor sitenavigatie

Belangrijk : Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Snel starten bevat koppelingen naar bepaalde lijsten en bibliotheken van de huidige site en kan optioneel koppelingen naar subsites en pagina's van de huidige site bevatten. Via Snel starten kunt u navigeren tussen verschillende gebieden van uw site, bijvoorbeeld tussen een lijst en een bibliotheek of van een bovenliggende site naar een subsite.

Opmerking : U kunt ook de bovenste koppelingsbalk voor navigatie instellen. Meer informatie raadpleegt u de bovenste koppelingsbalk voor sitenavigatie configureren.

In dit artikel

Voordat u begint

Meer informatie over Snel starten

Hebt u de benodigde machtigingen om navigatie te configureren?

Is publicatie ingeschakeld voor uw site?

Overname configureren voor Snel starten

Overname configureren voor Snel starten op een publicatiesite

Snel starten weergeven of verbergen

Een kop toevoegen aan, bewerken in, of verwijderen uit Snel starten

Een kop toevoegen aan, bewerken in of verwijderen uit Snel starten op een niet-publicatiesite

Een kop toevoegen aan, bewerken in of verwijderen uit Snel starten op een publicatiesite

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten via de lijst- of bibliotheekinstellingen

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten via de site-instellingen voor niet-publicatiesites

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten via de site-instellingen voor publicatiesites

Een koppeling toevoegen aan Snel starten

Een koppeling toevoegen aan Snel starten op een niet-publicatiesite

Een koppeling toevoegen aan Snel starten op een publicatiesite

Een koppeling in Snel starten bewerken, verplaatsen of verwijderen

Een koppeling in Snel starten bewerken, verplaatsen of verwijderen op een niet-publicatiesite

Een koppeling in Snel starten bewerken, verplaatsen of verwijderen op een publicatiesite

De volgorde van items in Snel starten wijzigen

De volgorde van items in Snel starten wijzigen op een niet-publicatiesite

De volgorde van items in Snel starten wijzigen op een publicatiesite

Afzonderlijke subsites of pagina's op een publicatiesite weergeven of verbergen

Items in Snel starten automatisch sorteren

Voordat u begint

Meer informatie over Snel starten

U kunt Snel starten bewerken door koppelingen toe te voegen, te verwijderen of de volgorde hiervan te wijzigen. Daarnaast kunt u koppelingen naar subsites en pagina's in Snel starten weergeven of verbergen, koppelingen naar pagina's buiten de site toevoegen en zelfs Snel starten verbergen. De werkbalk Snel starten wordt weergegeven aan de zijkant van de meeste pagina's van een site.

De werkbalk Snelstarten wordt ook genoemd huidige navigatie, omdat u hoofdzakelijk gebruiken om te navigeren tussen de functies van de huidige site. De opties die beschikbaar zijn voor u voor het configureren van de werkbalk Snelstarten varieert afhankelijk van of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw siteverzameling.

Zie Is publiceren ingeschakeld voor uw site in dit artikel voor informatie over het bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw siteverzameling.

Hierna volgt een voorbeeld van Snel starten.

Snel starten

Hebt u de benodigde machtigingen om navigatie te configureren?

Als u wilt beheren, navigatie voor een site u moet ten minste de machtigingen hebben verkregen door wordt toegevoegd aan de standaardgroep voor SharePoint-ontwerpers voor de site. U hebt de benodigde machtigingen voor het configureren van navigatie voor uw site als Site-instellingen de optie op de Site-acties menu Menu Siteacties en klik op de pagina instellingen voor Sites u de opdracht Navigatie onder uiterlijk ziet (niet-publicerende sites, u ziet op de Werkbalk Snelstarten en de bovenste koppelingsbalk opdrachten onder uiterlijk in plaats van de Navigatie).
menu site-instellingen

Is publicatie ingeschakeld voor uw site?

Voordat u begint met het configureren van de navigatie voor uw site, moet u bepalen of de publicatiefuncties voor de sites in uw siteverzameling zijn ingeschakeld. Het is belangrijk om te weten of uw site al dan niet een publicatiesite is omdat de configuratieopties voor navigatie voor een publicatiesite uitgebreider zijn voor een publicerende dan een niet-publicerende site.

U ziet verschillende navigatieopties op de pagina Site-instellingen naar gelang het type site dat u hebt. U kunt snel bepalen met welk type site u werkt, en wel als volgt:

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Bekijk de lijst met koppelingen op de pagina Site-instellingen onder Uiterlijk.

  • Als u een koppeling naam Navigatieziet, klikt u werkt met een publicerende site en u kunt uw site via de pagina navigatie-instellingen configureren.
   Navigatie

  • Als u koppelingen getiteld bovenste koppelingsbalk en de Werkbalk Snelstartenwordt weergegeven, u werkt met een niet-publicerende site en u hebt een beperktere set navigatie configuratieopties die beschikbaar zijn voor u.
   Uiterlijk

Naar boven

Overname configureren voor Snel starten

U kunt configureren om de werkbalk Snelstarten voor een publicerende subsite voor het gebruik van de werkbalk Snelstarten dezelfde als de bovenliggende site. De subsite, neemt de werkbalk Snelstarten van de bovenliggende site. U kunt ook de werkbalk Snelstarten voor een publicerende subsite niet uniek zijn voor deze site.

U kunt een niet-publicatiesubsite niet configureren voor overname van Snel starten van de bovenliggende site. Een niet-publicatiesite heeft een unieke werkbalk Snel starten. Zie Is publiceren ingeschakeld voor uw site? in dit artikel voor meer informatie over hoe u kunt bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw siteverzameling.

Overname configureren voor Snel starten op een publicatiesite

Wanneer u een subsite maakt waarvoor publiceren is ingeschakeld, kunt u de subsite niet zo configureren dat de werkbalk Snel starten van de bovenliggende site wordt overgenomen. Nadat u de subsite hebt gemaakt, kunt u echter overnameopties voor Snel starten configureren op de pagina Navigatie-instellingen.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Uiterlijk op Navigatie.

  De opdracht Navigatie onder uiterlijk wordt alleen weergegeven als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste de machtigingen hebben verkregen wordt toegevoegd aan de standaardgroep voor SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Voer in de sectie Huidige navigatie een van de volgende handelingen uit:

  • Als u bezoekers aan de site wilt voorzien van een eenvoudige manier om naar andere sites in de siteverzameling te navigeren en u wilt dat het uiterlijk van deze site gelijk is aan het uiterlijk van andere sites in de siteverzameling, klikt u op Dezelfde navigatie-items als de bovenliggende site weergeven.

  • Als u wilt dat bezoekers Snel starten kunnen gebruiken om naar items onder de huidige site en naar andere subsites op hetzelfde niveau in de siteverzameling te navigeren, klikt u op De huidige site, de navigatie-items onder de huidige site en de sites op hetzelfde niveau als de huidige site weergeven.

  • Als u wilt dat met Snel starten alleen items onder de huidige site worden weergegeven, klikt u op Alleen de navigatie-items onder de huidige site weergeven.

   huidige navigatie

 4. In de sectie Huidige navigatie:

  • Selecteer Subsites weergeven om de subsites van de huidige site weer te geven in Snel starten.

  • Selecteer Pagina's weergeven om de pagina's van de huidige site weer te geven in Snel starten.

  • Als u het weergegeven aantal koppelingen naar sites en pagina's in Snel starten wilt beperken, typt u aantal voor Maximum aantal dynamische items dat binnen dit navigatieniveau moet worden weergegeven.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Snel starten weergeven of verbergen

De werkbalk Snel starten is zo geconfigureerd dat deze standaard wordt weergegeven wanneer u de meeste sites maakt. U kunt kiezen of u Snel starten wilt weergeven of verbergen, afhankelijk van de behoeften voor uw site. U kunt Snel starten bijvoorbeeld weergeven op de site op het hoogste niveau en verbergen op de subsites. U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen. De procedure voor het wijzigen van deze instelling is hetzelfde voor niet-publicatiesites en publicatiesites.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Uiterlijk op Structuurweergave.

  Opmerking : De opdracht Structuurweergave onder uiterlijk wordt alleen weergegeven als u ten minste de machtigingen hebben verkregen wordt toegevoegd aan de standaardgroep voor SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u Snel starten wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Snel starten inschakelen in.

  • Als u wilt verbergen op de werkbalk Snelstarten, schakelt u de Werkbalk Snelstarten inschakelen.

   De werkbalk Snel starten weergeven of verbergen

 4. Klik op OK.

Naar boven

Een kop toevoegen aan, bewerken in of verwijderen uit Snel starten

Via koppen kunt u de koppelingen op de werkbalk Snel starten van uw site groeperen, zoals in de standaardkoppen Lijsten en Bibliotheken. Met deze groepen kunnen de gebruikers van uw site eenvoudig zoeken naar de gewenste informatie.

De opties voor het configureren van de werkbalk Snelstarten verschillen tussen publicerende sites en niet-publicerende sites. Zie Is publiceren ingeschakeld voor uw site in dit artikel voor informatie over het bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw siteverzameling.

Een kop toevoegen aan, bewerken in of verwijderen uit Snel starten op een niet-publicatiesite

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Snel starten.

Opmerking : De opdracht Snel starten wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties niet zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de Designers SharePoint-standaardgroep voor de site.

 1. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Nieuwe kop om een nieuwe kop toe te voegen. Typ de URL en een beschrijving voor de kop en klik vervolgens op OK. De URL kan worden gekoppeld aan een willekeurig, geldig pad, zoals een map binnen deze site, een share op het intranet van uw organisatie of een koppeling naar een locatie op internet. URL is optioneel voor koppen.

  • Als u wilt bewerken in een kop, klikt u op de bewerken knop Bewerken naast de kop. De benodigde wijzigingen aanbrengen in de URL en de beschrijving en klik vervolgens op OK.

  • Als u wilt verwijderen van een kop, klikt u op de bewerken knop Bewerken naast de kop, klikt u op verwijderenen klik vervolgens op OK.

   Belangrijk : Wanneer u een kop uit Snel starten op een niet-publicatiesite verwijdert, worden koppelingen onder deze kop ook verwijderd.

Een kop toevoegen aan, bewerken in of verwijderen uit Snel starten op een publicatiesite

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Klik in de sectie Navigatie bewerken en sorteren op de gewenste kop onder Huidige navigatie en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u een kop wilt toevoegen, klikt u op Koptekst toevoegen.

  • Als u een kop wilt bewerken, selecteert u de kop en klikt u op Bewerken.

  • Als u verwijderen van een kop wilt, klikt u op verwijderen.

   huidige navigatie

   Opmerking : Wanneer u een kop verwijdert uit Snel starten op een publicatiesite, worden de koppelingen onder deze kop niet verwijderd en worden ze weergegeven als koppen nadat de oorspronkelijke kop is verwijderd.

 4. In het dialoogvenster Web dat wordt weergegeven wanneer u een item toevoegt of bewerkt, configureert u het volgende:

  • Titel. Typ de gewenste titel voor het navigatie-item. De titel is vereist.

  • URL. Typ de URL voor de kop of de koppeling. De URL is optioneel voor koppen.

   Als u wilt dat de URL in een ander webbrowservenster wordt geopend dan het venster dat door de site wordt gebruikt, selecteert u Koppeling in nieuw venster openen.

  • Beschrijving. Typ een beschrijving voor de kop. De beschrijving is optioneel.

  • Publiek. Als u beperken zichtbaarheid wilt, voer of blader naar de doelgroep voor de kop. Alleen de ingevoerde doelgroepen ziet op de kop van de koppeling en alles onder de kop. Als u geen doelgroepen opgeeft, ziet alle doelgroepen de koppeling. Publiek is optioneel.

   Dialoogvenster Navigatiekop

 5. Klik op OK.

Naar boven

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten

Wanneer u een lijst of bibliotheek maakt, kunt u de lijst of bibliotheek zo configureren dat automatisch een koppeling hiernaar wordt toegevoegd aan de werkbalk Snel starten. U kunt deze optie later wijzigen door de instellingen van de lijst of bibliotheek of van de site te bewerken.

De opties voor het configureren van de werkbalk Snelstarten verschillen tussen publicerende sites en niet-publicerende sites. Zie Is publiceren ingeschakeld voor uw site in dit artikel voor informatie over het bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw siteverzameling.

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten via de lijst- of bibliotheekinstellingen

De volgende procedure geldt voor publicatie- en niet-publicatiesites.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Alle site-inhoud.

 2. Klik op de naam van de lijst of bibliotheek.

 3. Klik op het tabblad lijst of bibliotheek op het lint en klik vervolgens op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.
  Lijstinstellingen

  De naam van het tabblad is afhankelijk van het type lijst of bibliotheek. De lijst Agenda bevat bijvoorbeeld een tabblad Agenda.

 4. Klik op de pagina Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen in de sectie Algemene instellingen op Titel, beschrijving en navigatie .

 5. Voer op de pagina Algemene instellingen in de sectie Navigatie een van de volgende handelingen uit.

  • Klik op Ja om het item aan Snel starten toe te voegen.

  • Klik op Nee om het item uit Snel starten te verwijderen.

 6. Lijst weergeven in Snel starten

 7. Klik op Opslaan.

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten via de site-instellingen voor niet-publicatiesites

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Snel starten.

 3. Klik op de knop bewerken naast de koppeling Bewerken , klikt u op verwijderenen klik vervolgens op OK.

  Opmerking : Wanneer u een koppeling, zoals een kop, uit Snel starten verwijdert, worden alle koppelingen die onder deze koppeling staan, ook verwijderd.

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten via de site-instellingen voor publicatiesites

Als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site, kunt u op de pagina Navigatie-instellingen snel een lijst of bibliotheek verwijderen uit Snel starten.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. In de sectie Navigatie bewerken en sorteren op het item onder Huidige navigatie die u wilt verwijderen en klik vervolgens op verwijderen.

  huidige navigatie

  Opmerking : Als in de sectie Navigatie bewerken en sorteren lijsten worden weergegeven voor Globale navigatie en Huidige navigatie, moet u de items onder Huidige navigatie selecteren om items te verwijderen uit Snel starten.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Een koppeling toevoegen aan Snel starten

U kunt niet alleen koppelingen naar lijsten en bibliotheken op uw site toevoegen aan de werkbalk Snel starten, maar ook aangepaste koppelingen. U kunt bijvoorbeeld een koppeling opnemen naar informatie die vaak wordt geraadpleegd door u of de leden van uw organisatie, zoals een document, een agendagebeurtenis, een andere site of een koppeling naar een internetlocatie.

De opties voor het configureren van de werkbalk Snelstarten verschillen tussen publicerende sites en niet-publicerende sites. Zie Is publiceren ingeschakeld voor uw site in dit artikel voor informatie over het bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw siteverzameling.

Een koppeling toevoegen aan Snel starten op een niet-publicatiesite

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Snel starten.

  Opmerking : De opdracht Snel starten wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties niet zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de Designers SharePoint-standaardgroep voor de site.

 3. Klik op Nieuwe navigatiekoppeling.

 4. Typ de URL, zoals http://contoso/reports, en een beschrijving van de koppeling.

 5. Selecteer de kop waaronder u de koppeling wilt weergeven in de sectie kop .

  Nieuwe navigatiekoppeling

 6. Klik op OK.

Een koppeling toevoegen aan Snel starten op een publicatiesite

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Klik in de sectie Navigatie bewerken en sorteren op Huidige navigatie om te configureren op de werkbalk Snelstarten.

  huidige navigatie

 4. Klik op koppeling toevoegen.

  Als u een kop selecteert, wordt de koppeling onder deze kop toegevoegd. Als u een item hebt geselecteerd, wordt de koppeling toegevoegd op hetzelfde niveau als het geselecteerde item.

 5. In het dialoogvenster Navigatiekoppeling:

  • Titel Typ de titel van de koppeling zoals u deze wilt weergeven. De titel is verplicht.

  • URL Typ de URL voor de koppeling. De URL is verplicht.

   Als u wilt dat de URL in een ander webbrowservenster wordt geopend dan het venster dat door de site wordt gebruikt, selecteert u Koppeling in nieuw venster openen.

  • Beschrijving. Typ een beschrijving voor de koppeling. De beschrijving is optioneel.

  • Publiek. Als u beperken zichtbaarheid wilt, voer of blader naar een doelgroep voor de koppeling. Alleen de doelgroepen die u invoert, ziet de koppeling. Als u geen doelgroepen opgeeft, ziet alle doelgroepen de koppeling. Publiek is optioneel.

   Dialoogvenster Navigatiekoppeling

 6. Klik op OK.

Naar boven

Een koppeling in Snel starten bewerken, verplaatsen of verwijderen

De opties voor het configureren van de werkbalk Snelstarten verschillen tussen publicerende sites en niet-publicerende sites. Zie voor informatie over het bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw siteverzamelingIs publiceren ingeschakeld voor uw site in dit artikel

Een koppeling in Snel starten bewerken, verplaatsen of verwijderen op een niet-publicatiesite

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Snel starten.

  Opmerking : De opdracht Snel starten wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties niet zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de Designers SharePoint-standaardgroep voor de site.

 3. Klik op de bewerken knop Bewerken voor de koppeling die u wilt bewerken of verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de koppeling wilt bewerken, maakt u eerst de nodige wijzigingen en klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de koppeling wilt verplaatsen naar een andere locatie op de werkbalk Snel starten, selecteert u in de lijst Kop de nieuwe kop waaronder u de koppeling wilt weergeven en klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de koppeling wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen en klikt u vervolgens op OK.

Een koppeling in Snel starten bewerken, verplaatsen of verwijderen op een publicatiesite

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik onder Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de Designers SharePoint-standaardgroep voor de site.

 3. Selecteer in de sectie Navigatie bewerken en sorteren onder Huidige navigatie de koppeling die u wilt wijzigen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de koppeling wilt bewerken, klikt u op Bewerken, brengt u de gewenste wijzigingen aan en klikt u op OK.

  • Als u de koppeling wilt verplaatsen naar een andere locatie in Snel starten, klikt u op Omhoog of Omlaag.

  • Als de koppeling verwijderen, klikt u op verwijderen.

   huidige navigatie

 4. Klik op OK.

Naar boven

De volgorde van items in Snel starten wijzigen

U kunt de volgorde waarin koppen en koppelingen worden weergegeven op de werkbalk Snelstarten wijzigen. De stappen die u neemt u dit wilt doen, is afhankelijk van het al dan niet de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site. Zie Is publiceren ingeschakeld voor uw site in dit artikel voor informatie over het bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor de sites in uw siteverzameling.

De volgorde van items in Snel starten wijzigen op een niet-publicatiesite

Op een niet-publicatiesite kunt u de volgorde van de koppelingen alleen wijzigen onder een bepaalde kop. Stel dat u een kop Lijsten hebt die koppelingen bevat naar de agenda en de takenlijst. U kunt de kop Lijsten verplaatsen naar een andere locatie op de werkbalk Snel starten, maar de volgorde van de agenda en de takenlijst kan alleen worden gewijzigd onder de kop Lijsten. Als u de agenda of takenlijst naar een andere kop wilt verplaatsen, moet u eerst de koppeling bewerken om de agenda en taken toe te wijzen aan een andere kop.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik op de pagina Site-instellingen onder Uiterlijk op Snel starten.

  Opmerking : De opdracht Snelstarten onder uiterlijk wordt alleen weergegeven als u ten minste de machtigingen hebben verkregen wordt toegevoegd aan de standaardgroep voor SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. Klik op Volgorde wijzigen.

 4. Klik op de opties voor het wijzigen van de volgorde waarin de koppen en koppelingen worden weergegeven.

  Wijzigingsorder

 5. Klik op OK.

De volgorde van items in Snel starten wijzigen op een publicatiesite

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de standaardgroep SharePoint-ontwerpers voor de site.

 3. In de sectie Navigatie bewerken en sorteren , selecteert u het item dat u wilt verplaatsen en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag totdat u het item bent aangekomen volgens uw voorkeur.

  huidige navigatie

  Opmerking : Als in de sectie Navigatie bewerken en sorteren lijsten worden weergegeven voor Globale navigatie en Huidige navigatie, moet u de items onder Huidige navigatie selecteren om de volgorde van items in Snel starten te wijzigen.

 4. Klik op OK.

Naar boven

Afzonderlijke subsites of pagina's op een publicatiesite weergeven of verbergen

Als u werkt op een publicatiesite, kunt u subsites en pagina's verbergen, zodat deze niet worden weergegeven in Snel starten. Een voordeel van het verbergen van navigatie-items is dat u kunt voorkomen dat gebruikers deze kunnen zien, terwijl ze wel worden weergegeven in de navigatiehiërarchie waarmee u uw site beheert op de pagina Navigatie-instellingen. Als u een item weer wilt weergeven, kunt u dit selecteren en op Weergeven klikken om het item weer terug te zetten in de navigatie van de site. Zie Is publiceren ingeschakeld voor uw site? in dit artikel voor meer informatie over hoe u kunt bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik onder Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de Designers SharePoint-standaardgroep voor de site.

 3. Klik in de sectie Navigatie bewerken en sorteren onder Huidige navigatie op de subsite of pagina die u wilt verbergen of weergeven.

 4. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Verbergen als u het item wilt verbergen.

  • Als u wilt weergeven op een item dat eerder is verborgen, klikt u op weergeven.

   Verbergen

   Notities : 

   • De opdrachten Weergeven en Verbergen zijn alleen beschikbaar voor navigatie-items die subsites of pagina's zijn. Lijsten, bibliotheken of koppelingen kunt u niet verbergen.

   • Wanneer u een item selecteert dat op dat moment zichtbaar is in Snel starten, is alleen de optie Verbergen beschikbaar. Wanneer u een item selecteert dat op dat moment verborgen is in Snel starten, wordt alleen de optie Weergeven weergegeven.

 5. Klik op OK.

Naar boven

Items in Snel starten automatisch sorteren

Als u werkt op een site waarvoor de publicatiefuncties zijn ingeschakeld, kunt u het automatisch sorteren van navigatie-items, bijvoorbeeld op titel, configureren. Zie Is publiceren ingeschakeld voor uw site? in dit artikel voor meer informatie over hoe u kunt bepalen of de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site.

Belangrijk : De instellingen voor sorteren gelden voor de Snel starten en voor de bovenste koppelingsbalk. Wijzigingen die u aanbrengt, worden op deze beide navigatie-elementen toegepast.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik onder Uiterlijk op Navigatie.

  Opmerking : De opdracht Navigatie wordt alleen weergegeven onder Uiterlijk als de publicatiefuncties zijn ingeschakeld voor uw site en u ten minste machtigingen hebt van de Designers SharePoint-standaardgroep voor de site.

 3. Selecteer Automatisch sorteren in de sectie Sorteren om subsites, navigatiekoppelingen, lijsten, bibliotheken en pagina's automatisch op oplopende of aflopende alfabetische of numerieke volgorde te sorteren op basis van Titel, Gemaakt op of Laatst gewijzigd op.

  Opmerking : Als u alle navigatie-items met uitzondering van pagina's handmatig wilt sorteren, klikt u op Handmatig sorteren en schakelt u vervolgens het selectievakje Pagina's automatisch sorteren in. Pagina's worden alleen gesorteerd op basis van de instellingen die zijn geconfigureerd in de sectie Automatisch sorteren.

  Sorteringen

  1. Selecteer in de sectie Automatisch sorteren in de lijst Sorteren op het item (Titel, Gemaakt op of Laatst gewijzigd op) waarop u wilt sorteren.

  2. Geef de sorteervolgorde op door te kiezen uit in oplopende volgorde (A,B,C of 1,2,3) of in aflopende volgorde (C,B,A of 3,2,1).

  3. Klik op OK.

Naar boven

Opmerking : Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×