Sms-berichten verzenden en ontvangen

Met Microsoft Outlook 2010 en Office Mobile Service (OMS) of een Microsoft Exchange Server 2010-account kunt u sms-berichten verzenden en ontvangen. Behalve voor het verzenden en ontvangen van sms-berichten kunt u Outlook ook configureren voor het verzenden van meldingen als sms-bericht naar uw mobiele apparaat.

U kunt bijvoorbeeld een waarschuwing ontvangen op uw mobiele apparaat dat een belangrijk e-mailbericht is aangekomen.U kunt het e-mailbericht zelfs laten doorsturen als een sms-bericht. U kunt ook samenvattingen van uw Outlook-agenda naar uw mobiele apparaat laten verzenden.

U kunt sms-berichten op twee manieren gebruiken in Outlook 2010.

 • Gebruik een Exchange Server 2010-account om verbinding te maken met een Windows Mobile-apparaat waarop Windows Mobile 6.5 wordt uitgevoerd.

Configuratie Exchange Server

 • Of abonneer u op een derde sms-aanbieder (short message service) die OMS gebruikt

Configuratie derde partij

In dit artikel

Voordelen van sms-berichten in Outlook

Functies van sms-berichten in Outlook

Sms-berichten instellen in Outlook

Microsoft Exchange 2010 met een bestaande telefoon

Sms-service van derden

Een tekstbericht (sms) verzenden

Sms-kennisgevingen instellen

Voordelen van sms-berichten in Outlook

Soms is het lastig om met een draadloos apparaat te communiceren via e-mailberichten: niet alle mobiele apparaten kunnen verbinding maken met een e-mailaccount en gewoonlijk duurt het op een mobiel apparaat langer om e-mailberichten te openen dan om sms-berichten te lezen.

Vaak kunt u beter Outlook 2010 en de computer gebruiken om sms-berichten te verzenden en ontvangen. Met Outlook kunt u berichten naar meerdere personen tegelijkertijd verzenden en met het volledige toetsenbord kunt u berichten sneller en handiger typen. Ook worden inkomende berichten ontvangen in het Postvak IN van Outlook. U kunt uw sms-berichten opslaan net zoals u e-mailberichten opslaat. Zo kunt u een doorlopend overzicht van uw mobiele communicatie bijhouden. Ten slotte kunt u Outlook zo configureren dat belangrijke kennisgevingen naar uw mobiele apparaat worden verzonden.

Naar boven

Functies van sms-berichten in Outlook

 • Sms-berichten    Vanuit Outlook sms-berichten verzenden naar een of meer draadloze apparaten. Met de sms-interface van Outlook kunt u geadresseerden in het Outlook-adresboek selecteren, een bericht typen, emoticons toevoegen en een voorbeeld van het bericht weergeven op een gesimuleerd telefoonscherm voordat u op Verzenden klikt.

Inkomende sms-berichten worden afgeleverd in uw Postvak IN. U kunt de berichten vervolgens verplaatsen naar een map of veel van dezelfde handelingen uitvoeren die u al met e-mailberichten doet, zoals doorsturen, markeren of categoriseren.

Sms-tekstvenster

 • Agendasamenvattingen    Zelfs als u niet achter uw computer zit, kunt u uw Outlook-agenda bijhouden. U kunt Outlook configureren om elke dag een sms met een samenvatting van uw planning naar uw mobiele apparaat te verzenden.

 • Herinneringen op mobiel apparaat    Ontvang nuttige herinneringen voor afspraken, ongeacht waar u zich bevindt. U kunt automatisch een herinnering voor komende afspraken per sms laten verzenden naar uw draadloze apparaat.

 • Meldingen op mobiel apparaat    Laat belangrijke e-mailberichten als sms-bericht verzenden naar uw mobiele apparaat. In Outlook kunt u niet alleen op de hoogte worden gesteld wanneer u een nieuw e-mailbericht ontvangt, maar ook de inhoud van het e-mailbericht als sms doorsturen. Met de functie voor regels in Outlook kunt u e-mail filteren om te kiezen welke berichten worden doorgestuurd en welke kennisgevingen naar uw mobiele apparaat worden verzonden.

Naar boven

Sms-berichten instellen in Outlook

U kunt in Outlook op twee manieren sms-berichten verzenden en ontvangen.

 • Als u een Exchange Server 2010-account    hebt, kunt u met Outlook berichten verzenden naar een telefoon waarop Windows Mobile 6.5 of hoger wordt uitgevoerd.

 • Sms-service van derden    Als u geen Exchange Server 2010-account hebt, kunt u een sms-service van derden gebruiken om namens u sms-berichten te verzenden en ontvangen.

 • Opmerking:  Externe sms-serviceproviders kunnen kosten in rekening brengen voor deze service. Deze kosten komen bij de gebruikelijke kosten van uw provider van mobiele telefonie.

Microsoft Exchange 2010 met een bestaande telefoon

Als u sms-berichten in Outlook wilt gebruiken met een bestaande telefoon, hebt u een Exchange Server 2010-account en een Windows-telefoon met Windows Mobile 6.5 of hoger met een data-abonnement nodig.

In deze configuratie wordt Exchange 2010 en Exchange Active Sync gebruikt om te communiceren met de Windows Mobile 2010-telefoon en sms-berichten te verzenden via de bestaande draadloze service.

Telefoon verbinden met Exchange Server

Opmerking over de beveiliging:  Om veiligheidsredenen is mogelijk een digitaal certificaat nodig voordat de telefoon verbinding kan maken met de Exchange-server. Zie Deploying Phones with Windows Mobile 6.5 on Microsoft Exchange Server 2010 (Engelstalig) voor meer informatie over het configureren van Exchange Server voor het gebruik met mobiele telefoons.

 1. Ga op de telefoon met Windows Mobile 6.5 naar het scherm Startpagina en kies achtereenvolgens Exchange ActiveSync, Menu en het tabblad Server configureren.

  Als de telefoon nog nooit is gesynchroniseerd met Exchange Server, wordt Serverbron toevoegen weergegeven.

 2. Typ in E-mailadres invoeren het e-mailadres en klik op Volgende.

 3. Start deze procedure opnieuw of neem contact op met de netwerkbeheerder als in Serverinstellingen het Exchange Server-adres niet automatisch wordt weergegeven.

 4. Voer uw gebruikersnaam, wachtwoord en domeinnaam in en klik op Volgende. Schakel het selectievakje Wachtwoord opslaan in.

 5. Schakel het selectievakje Sms-berichten in. U kunt ook andere inhoud selecteren die u wilt synchroniseren.

  Het selectievakje Sms-berichten inschakelen in Windows Mobile 6.5

 6. Kies Voltooien.

  Een bevestiging wordt per e-mail verzonden naar uw Outlook-account.

 7. Wacht enkele minuten en start Outlook opnieuw.

Sms-service van derden

Dit is de eenvoudigste en snelste methode om OMS in te schakelen, maar u bent mogelijk een bijkomend maandbedrag verschuldigd voor de service.

In dit scenario communiceert Outlook met een derde sms-aanbieder om sms-berichten te verzenden.

Een derde sms-aanbieder gebruiken

Ga als volgt te werk als u een service van derden wilt selecteren en u hierop wilt abonneren:

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe items en klik vervolgens op Tekstbericht (sms).

Instellingen voor tekstbericht

 1. Klik in het dialoogvenster Een account voor tekstberichten (sms) configureren op Volgende.

Account voor tekstberichten configureren

 1. Klik in het dialoogvenster Outlook Mobile Service-account op Zoek een service voor tekstberichten voor uw mobiele provider.

Een sms-provider zoeken

 1. Kies in de webtoepassing Hosting Providers het land of de regio waarin u over draadloze service beschikt.

 2. Kies de mobiele provider.

 3. Als in uw regio service beschikbaar is, worden koppelingen naar derde sms-aanbieders weergegeven. Klik op de koppeling voor een aanbieder en volg de aanwijzingen op het scherm voor sms-abonnementen en het configureren van een nieuwe Outlook-account.

 4. Klik op Ja wanneer u in Outlook wordt gevraagd of u een account in Microsoft Outlook wilt toevoegen voor deze webservice.

Naar boven

Een tekstbericht (sms) verzenden

Nadat u de sms-service hebt ingesteld, kunt u Outlook gebruiken om sms-berichten te verzenden.

Belangrijk:  Als u sms-berichten wilt verzenden in Outlook, moet de sms-service in Outlook zijn ingeschakeld. Zie Office Mobile Service instellen voor meer informatie.

Ga als volgt te werk om een sms-bericht te verzenden:

 1. Ga naar het tabblad Start en klik in de groep Nieuw op Nieuwe items en klik vervolgens op Tekstbericht (sms).

Instellingen voor tekstbericht

 1. Typ of kies een geadresseerde in het venster Tekstbericht en typ vervolgens uw bericht.

Sms-tekstvenster

 1. Als u een emoticon wilt invoegen, klikt u op het tabblad Tekstbericht in de groep Invoegen op een emoticon.

 2. Bekijk een voorbeeld van uw bericht in het deelvenster Voorbeeld en klik vervolgens op Verzenden.

Naar boven

Sms-kennisgevingen instellen

U kunt Outlook 2010 zo configureren dat kennisgevingen per sms worden verzonden naar uw mobiele apparaat om:

 • U te attenderen op komende agendagebeurtenissen

 • Uw agendaschema voor de komende dag samen te vatten

 • Specifieke e-mailberichten door te sturen

Belangrijk:  Als u sms-kennisgevingen wilt gebruiken, moet de sms-service in Outlook zijn ingeschakeld. Zie Office Mobile Service instellen voor meer informatie.

 1. Klik op het tabblad Bestand.

 2. Klik op Opties.

 3. Klik op Mobiel.

 4. Klik op een type kennisgeving dat u wilt toevoegen of wijzigen, configureer de kennisgevingen en sluit alle dialoogvensters.

  Instellingsmenu voor sms-kennisgevingen

Naar boven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×