Sjablonen gebruiken om verschillende soorten SharePoint-sites te maken

Sjablonen gebruiken om verschillende soorten SharePoint-sites te maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De versie van SharePoint u gebruikmaakt van bepaalt het type op het hoogste niveau site of subsite die u kunt maken. De selectie van sitesjablonen die u al dan niet standaard beschikbaar zijn, is afhankelijk van de functies die door uw beheerder en de Office 365 of SharePoint Server -abonnement die u hebt ingesteld. U mogelijk ook makenen gebruiken van aangepaste sitesjablonen.

Opmerking: Als u een site of subsite die u niet meer nodig hebt, raadpleegt u verwijderen van een SharePoint-site of subsite.

op het hoogste niveau SharePoint Online -sites

Standaard biedt SharePoint Online groep verbonden teamsites voor leden van uw team of leden samenwerken aan een project en communicatie-sites voor nieuws, rapporten, status, enzovoort delen met anderen samenwerkt. Wanneer u klikt u op SharePoint op het startpictogram voor Office 365 en klik vervolgens op + site maken, hebt u een keuze tussen een van deze twee sjablonen.

Keuze van twee op het hoogste niveau sjablonen, team of communicatie-site.

Opmerking: Uw beheerder kunt inschakelen of uitschakelen van sites maken of vervangt door aangepaste of klassieke team sites maken.

Zie meer informatie over SharePoint Online teamsites maken een teamsite in SharePoint Online of Wat is een SharePoint-teamsite? Zie maken een communicatiesite in SharePoint Online voor Communicatiesites, of Wat is een SharePoint-site voor communicatie?

SharePoint Online subsites

Wanneer u een op het hoogste niveau teamsite of communicatiesitehebt gemaakt, kunt u subsites maken. Subsites kunnen u een grotere groep-sjablonen, zoals klassieke team, publiceren, blog of document center-sites gebruiken. De onderstaande beschrijvingen kunt u kiezen van de sjabloon die u nodig hebt.

Opmerking: op het hoogste niveau SharePoint Online -sites, zoals Team of communicatie-site zijn niet beschikbaar als Subsitesjablonen. Team- en communicatie sites kunnen alleen worden gemaakt als het bovenste niveau sites.

In SharePoint Online, kunt u subsites maken met alleen klassieke sjablonen. Het tabblad publiceren is alleen beschikbaar wanneer u de SharePoint publicatie-infrastructuur inschakelt en alleen als u een subsite van een teamsite op het hoogste niveau, groep verbonden. De publicatie-infrastructuur en Publicerende subsites zijn niet beschikbaar op top-levelcommunication-sites.

Wanneer u een subsite van een groep verbonden teamsite maken, de subsite kunt machtigingen overnemen van de bovenliggende site en leden van het team toegang hebben. Sommige functies van de hoofdsite SharePoint Online wordt niet beschikbaar zijn op klassieke subsites, zoals naar verplaatsen en kopiëren naar.

SharePoint Server-sites en subsites

Met SharePoint Server 2013 en 2016, kunt u op het hoogste niveau sites of subsites met maken de onder klassieke sjablonen. De volgende beschrijvingen weergeven de beschikbaarheid van sjablonen op basis van de versie en het plannen van SharePoint Server die u gebruikt.

SharePoint Server 2013 Foundation biedt alleen ondersteuning voor samenwerking via teamsites en Blogs. Deze wordt niet andere sjablonen ondersteund.

De sitesjablonen samenwerking voor SharePoint Online (alleen subsites) en SharePoint Server

Sitesjablonen voor samenwerking maken van sites waar u informatie over uw team en projecten kunt communiceren een blog of een communitysite maken. Alle worden op SharePoint 2013 en 2016 en als subsites in SharePoint Onlineondersteund. Voor SharePoint 2013 Foundation, alleen teamsites en Blogs worden ondersteund.

Gebruik de klassieke Team site snel wilt maken, organiseren en delen van informatie voor uw team of project. De site bevat: bibliotheken en lijsten voor:

 • Gedeelde documenten

 • Aankondigingen

 • Agenda's

 • Koppelingen

 • Taken

 • Discussieruimte

Sjabloon voor teamsite

De teamsite kan worden gebruikt als één omgeving voor het maken, ordenen en delen van inhoud. Gebruik bijvoorbeeld de lijst Aankondigingen om belangrijke informatie, nieuwe tools of bronnen te melden aan teamleden. Gebruik de agenda om planningsgegevens te delen, zoals teamactiviteiten, deadlines of vakanties. De lijst Koppelingen is een handige manier om uw team toegang te geven tot partnersites of belangrijke informatie die ze nodig hebben voor hun functie.

Opmerking: Hiermee wordt een klassieke teamsite gemaakt voor een subsite SharePoint Online .

Gebruik de blogsite om snel aankondigingen van het bedrijf bekend te maken, of om ideeën, opmerkingen en kennis binnen uw team of organisatie te posten. De site bevat de onderdelen Berichten, Opmerkingen en Koppelingen. Met de hulpmiddelen voor blogs kunt u berichten goedkeuren of weigeren, en oude berichten bewerken of verwijderen. U kunt zelfs instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer de blog wordt bijgewerkt.

Sjabloon voor blogsite

Om gebruikers gemakkelijker toegang te bieden tot materiaal dat ze interesseert, kunt u berichten die u maakt toewijzen aan één of meer categorieën. Een blogsite maakt het mogelijk om te reageren op berichten, wat een zeer goede manier is om uw lezers betrokken te houden.

De sjabloon Projectsite biedt een eenvoudige manier om projecten te beheren. De site heeft vergelijkbare functies voor samenwerking als de teamsite en bevat een webonderdeel Projectsamenvatting dat is gekoppeld aan de standaardtakenlijst. Items die worden toegevoegd aan de takenlijst worden automatisch opgenomen in de projectsamenvatting.

sjabloon voor projectsite

Andere voordelen van het werken met de projectsite:

 • Visuele tijdlijn van de taken van een project.

 • Planning van projecttaken.

 • Bibliotheek voor het opslaan van relevante projectdocumenten.

 • Notitieblok voor het snel vastleggen en organiseren van informatie over het project.

 • Gedeelde agenda voor teamgebeurtenissen.

 • Mogelijkheid om verbinding te maken met Project Professional, Project Server 2016 of Project Online.

Zie een projectsite makenvoor meer informatie.

Gebruik de communitysite als een plek waar leden onderwerpen kunnen bespreken die ze met elkaar gemeen hebben.

sjabloon voor communitysite

Communitysites bieden veel voordelen ten opzichte van e-mail, chatberichten of andere communicatiemethoden. We noemen hier de belangrijkste voordelen:

 • Alle inhoud van de communitysite is beschikbaar voor alle leden van de community.

 • Volledig behoud van de discussiegeschiedenis overeenkomstig beleidsregels van het bedrijf.

 • Ingebouwde zoekfunctie zodat leden in alle communityberichten kunnen zoeken.

 • Categorisatie van inhoud om detectie te verbeteren en onderhoud te vereenvoudigen.

 • Siteonderhoud via SharePoint -lijsten, waardoor u om te profiteren van de beheermodel, recordbeheer en werkstroom integratiefuncties van SharePointtoegang.

Opmerking: Een subsite met de sitesjabloon communicatie onder een communitysite maken wordt niet ondersteund.

Zie een communityportal makenvoor meer informatie.

De sitesjablonen Enterprise voor SharePoint Online (alleen subsites) en SharePoint Server

Ondernemingssjablonen site geven sites voor document- of record opslag- en bijhouden, Business Intelligence voor gegevensanalyse of hele site zoekmogelijkheden. Alle worden ondersteund in SharePoint 2013 en 2016 en als subsites in SharePoint Online. Geen worden ondersteund door SharePoint 2013 Foundation.

Gebruik de sitesjabloon Documentencentrum om grote aantallen documenten te beheren. U kunt een site voor een documentencentrum gebruiken als een ontwerpomgeving of een opslagarchief voor inhoud.

sjabloon voor site voor documentencentrum

In een ontwerpomgeving checken gebruikers bestanden regelmatig in en uit en maken ze mapstructuren voor die bestanden. U kunt versiebeheer gebruiken om wel 10 of meer eerdere versies van elk document te bewaren. Daarnaast kunt u werkstromen gebruiken om de levenscyclus van een document te beheren.

Het is niet mogelijk om documenten te ontwerpen in een inhoudsarchief. Gebruikers kunnen alleen documenten bekijken of uploaden. Op een site voor een documentencentrum kunt u een type inhoudsarchief maken dat een Knowledge Base-archief wordt genoemd. Knowledge Bases bevatten meestal één versie van een document en een site kan wel tien miljoen bestanden bevatten.

Zie een documentcentrumsite gebruikenvoor meer informatie.

Gebruik een site met een recordcentrum om records of archieven zoals juridische of financiële documenten te ordenen, op te slaan en te beheren. Het recordcentrum ondersteunt het volledige beheerproces van records, van het verzamelen van records tot het beheer van records en de verwijdering ervan.

Sjabloon voor recordcentrum

Versiebeheer, controle, beheer van metagegevens, eDiscovery en aanpasbare routering van records zijn ingebouwde functies waarmee u records efficiënter kunt beheren.

Opmerking: Een subsite met de sitesjabloon communicatie onder een recordcentrumsite maken wordt niet ondersteund.

Zie een recordcentrum makenvoor meer informatie.

Gebruik een BI-site kunt opslaan, beheren, delen en weergeven van zakelijke rapporten, scorecards en dashboards. Een BI Center-site heeft bepaalde kenmerken die dit afgezien van andere soorten sites die bevatten vooraf gedefinieerde lijsten en bibliotheken speciaal ontworpen voor BI inhoud instellen, toegang tot de inhoud van de PerformancePoint Services (voor op premises-klanten), voorbeelddatabase bestanden en koppelingen naar nuttige informatie over BI-functies.

sjabloon voor business intelligence-site

Zie voor meer informatie, maken, delen, en gebruiken van BI-inhoud in een BI Center-site.

Gebruik de zoekcentrumsite om gebruikers in staat te stellen te zoeken op de site en zoekresultaten te bekijken. Een zoekcentrumsite is de site op het hoogste niveau van een siteverzameling die door een farmbeheerder wordt gemaakt met de sjabloon Zoekcentrum voor bedrijven.

Sjabloon voor zoekcentrumsite

Wanneer u een zoekcentrumsite maakt, bevat de site standaard een startpagina en een pagina voor de zoekresultaten. Er worden ook pagina's gemaakt die zoekverticalen worden genoemd en die kunnen worden aangepast voor het zoeken naar specifieke inhoud, zoals mensen, gesprekken en video's. Deze pagina's bevatten zoekresultaten die worden gefilterd en opgemaakt voor een bepaald type of een bepaalde klasse inhoud.

Zie voor meer informatie beheren het zoekcentrum in SharePoint Online.

Sjablonen voor publicerende site voor SharePoint Online (alleen subsites) en SharePoint Server

Sjablonen voor publicerende site bieden website publiceren met of zonder de goedkeuringswerkstroom en een enterprise Wiki voor zakelijke kennis die leden kunnen bijdragen aan.

Als u wilt publiceren subsites maken, moet uw beheerder eerst de publicatie-infrastructuur SharePoint inschakelen. Eenmaal is ingeschakeld, wordt het tabblad publiceren beschikbaar zijn.

Alle worden ondersteund in SharePoint 2013 en 2016 en als subsites SharePoint Online teamsites. Geen worden ondersteund door SharePoint 2013 Foundation of als subsites op SharePoint Online communicatie-sites.

Gebruik een publicerende site om bedrijfs-intranetten, communicatieportals en, in SharePoint Server, openbare websites te maken. In SharePoint Server kan een publicerende site ook worden gebruikt om uw website uit te breiden en snel webpagina's te publiceren. Medewerkers kunnen aan conceptversies van pagina's werken en deze publiceren om ze voor lezers zichtbaar te maken.

Sjabloon voor publicerende site

Publicerende sites hebben unieke functies die de processen voor het ontwerpen, goedkeuren en publiceren van webpagina's vereenvoudigen. Deze functies worden automatisch ingeschakeld als u een publicerende site maakt. Het betreft de volgende functies:

 • Pagina-indelingen

 • Kolomtypen

 • Webonderdelen

 • Lijsten

 • Document- en afbeeldingsbibliotheken voor de opslag van materiaal voor webpublicaties.

Zie functies die zijn ingeschakeld in een publicerende site van SharePoint Onlinevoor meer informatie.

Gebruik een publicerende site met werkstroom voor de publicatie van webpagina's volgens een planning via goedkeuringswerkstromen. Deze sjabloon bevat document- en afbeeldingsbibliotheken voor de opslag van materiaal voor webpublicaties. Standaard kunnen alleen sites met deze sjabloon onder deze site worden gemaakt.

Sjabloon voor publicatiesite met werkstroom

Via een werkstroom voor publicatiegoedkeuring wordt inhoud gerouteerd voor controle en goedkeuring. De publicatie van nieuwe en bijgewerkte webpagina's wordt zorgvuldig gecontroleerd. Er kan pas nieuwe inhoud worden gepubliceerd nadat deze is goedgekeurd door elke goedkeurder in de werkstroom.

Voor meer informatie raadpleegt u werken met een werkstroom publicatie goedkeuren.

Een ondernemingswiki is een publicatiesite voor het delen en bijwerken van grote hoeveelheden gegevens in een onderneming. Als uw organisatie een grote, centrale kennisbibliotheek nodig heeft die is ontworpen om gegevens voor de gehele onderneming op te slaan en te delen, kunt u overwegen gebruik te maken van een ondernemingswiki.

Sitesjabloon voor ondernemingswiki

Een ondernemingswiki is vaak een opslagplaats voor de kennis van een organisatie, die anders niet kan worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. U kunt een ondernemingswiki gebruiken om informeel leren te stimuleren en tips te delen met andere gebruikers. Hierdoor kan de noodzaak van formele training of continue IT-ondersteuning worden teruggebracht.

Zie voor meer informatie maken en bewerken een wiki.

Een site maken vanuit een SharePoint Online siteverzameling (alleen voor beheerders)

Beheerders van de tenant SharePoint Online kunt het beheercentrum maken nieuwe siteverzamelingen. Wanneer u een nieuwe siteverzameling maakt, kunt u een klassieke sjabloon wilt gebruiken voor een nieuwe site op het hoogste niveau. U kunt echter een teamsite die zijn verbonden met een groep of communicatiesitemaken. De selectie is vergelijkbaar met de sjablonen die beschikbaar zijn voor SharePoint Online subsites. Wanneer de site wordt gestart, moet u gebruikers, machtigingen, opmaak, inhoud en vele andere functies configureren. Zie een siteverzameling makenvoor meer informatie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×