Sjablonen gebruiken om verschillende soorten SharePoint-sites te maken

Sjablonen gebruiken om verschillende soorten SharePoint-sites te maken

De versie van SharePoint die u gebruikt, dicteert het type site of subsite op het hoogste niveau dat u kunt maken. De selectie van sitesjablonen die standaard beschikbaar zijn, hangt af van de functies die door uw beheerder en de Office 365-of SharePoint Server abonnement zijn ingesteld. U kunt ook aangepaste sitesjablonen maken en gebruiken.

Opmerking: Als u een site of subsite hebt die u niet meer nodig hebt, raadpleegt u een SharePoint-site of-subsite verwijderen.

sites op het hoogste niveauSharePoint Online en SharePoint Server 2019

SharePoint Online en SharePoint Server 2019 bieden standaardteam sites aan om samen te werken aan leden van uw team of die samenwerken aan een project-en communicatiesite om nieuws, rapporten, statussen, enzovoort te delen met anderen. Wanneer u SharePoint start en op + site makenhebt geklikt, kunt u kiezen uit een van deze twee sjablonen.

Keuze uit twee sjablonen op het hoogste niveau, team site of communicatiesite.

Opmerking: Uw beheerder kan het maken van sites in-of uitschakelen, of aangepaste of klassieke team site creatie vervangen.

Zie een team site maken in SharePoint of Wat is een SharePoint-Team site? voor meer informatie over SharePoint Online en SharePoint Server 2019 team sites. Zie voor Communicatiesites een communicatiesite maken in SharePoint of Wat is een SharePoint-communicatiesite?

subsitesSharePoint Online en SharePoint Server 2019

Wanneer u een teamsite op het hoogste niveau hebt gemaakt of een communicatiesite, kunt u subsites maken. Subsites stellen u in staat een groter aantal sjablonen te gebruiken, zoals de sites klassiek team, publiceren, blog of Documentencentrum. Hieronder vindt u een Beschrijving van de sjabloon die u nodig hebt.

Opmerking: SharePoint Online sites op het hoogste niveau, zoals team-of communicatiesite, zijn niet beschikbaar als subsite sjablonen, alleen als sites op het hoogste niveau. SharePoint Server 2019 biedt nieuwe team sites als subsite.

In SharePoint Online kunt u subsites maken met alleen klassieke sjablonen. Het tabblad publiceren is alleen beschikbaar wanneer u de SharePoint publicatie-infrastructuur inschakelt, maar alleen als een subsite van een site op het hoogste niveau dat via een groep is verbonden. De publicatie-infrastructuur en de publicatie-subsites zijn niet beschikbaar op de Communicatiesites op het hoogste niveau.

Wanneer u een subsite maakt op basis van een met een groep verbonden team site, kan de subsite de machtigingen overnemen van de bovenliggende site en de leden van het team toegang hebben. Sommige SharePoint Online sitefuncties voor het bovenste niveau zijn niet beschikbaar voor klassieke subsites, zoals verplaatsen naar en kopiëren naar.

SharePoint Server sites en subsites

Met SharePoint server 2013 en 2016 kunt u sites op het hoogste niveau of subsites maken met behulp van de onderstaande klassieke sjablonen. In de volgende beschrijvingen ziet u de beschikbaarheid van sjablonen op basis van de versie en het abonnement van SharePoint server die u gebruikt.

SharePoint Server 2013 Foundation biedt alleen ondersteuning voor samenwerkings team sites en blogs. Andere sjablonen worden niet ondersteund.

Sitesjablonen voor samenwerking voor SharePoint Online (alleen subsites) en SharePoint server

Sitesjablonen voor samenwerking sites maken waarop u informatie kunt geven over uw team en projecten, een blog kunt maken of een communitysite. Alle worden ondersteund in SharePoint 2013 en 2016 en als subsites in SharePoint Online. Voor SharePoint 2013 Foundation worden alleen team sites en blogs ondersteund.

SharePoint Server 2019 biedt moderne team sites als subsites, maar zonder verbinding met een Office 365-groep. Zie Wat is een SharePoint-teamsite? voor meer informatie.

Subsite modern team

Gebruik de klassieke team site om snel gegevens te maken, organiseren en delen voor uw team of project. De site bevat bibliotheken en lijsten voor:

 • Gedeelde documenten

 • Aankondigingen

 • Agenda's

 • Koppelingen

 • Taken

 • Discussieruimte

Sjabloon voor teamsite

U kunt een team site gebruiken als één omgeving voor het maken, organiseren en delen van inhoud. U kunt bijvoorbeeld de lijst aankondigingen gebruiken om belangrijke informatie, nieuwe hulpmiddelen of resources over te zenden aan teamleden. Gebruik de agenda voor het delen van planningsinformatie, zoals teamgebeurtenissen, deadlines of vakanties. De lijst Koppelingen is een handige manier om uw team toegang te geven tot partnersites of belangrijke informatie die ze nodig hebben voor hun functie.

Opmerking: Met de sjabloon Team site maakt u een klassieke team site met een SharePoint Online subsite.

Gebruik de blogsite om snel aankondigingen van het bedrijf bekend te maken, of om ideeën, opmerkingen en kennis binnen uw team of organisatie te posten. De site bevat de onderdelen Berichten, Opmerkingen en Koppelingen. Met de hulpmiddelen voor blogs kunt u berichten goedkeuren of weigeren, en oude berichten bewerken of verwijderen. U kunt zelfs instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer de blog wordt bijgewerkt.

Sjabloon voor blogsite

Om gebruikers gemakkelijker toegang te bieden tot materiaal dat ze interesseert, kunt u berichten die u maakt toewijzen aan één of meer categorieën. Een blogsite maakt het mogelijk om te reageren op berichten, wat een zeer goede manier is om uw lezers betrokken te houden.

De sjabloon Projectsite biedt een eenvoudige manier om projecten te beheren. De site heeft vergelijkbare functies voor samenwerking als de teamsite en bevat een webonderdeel Projectsamenvatting dat is gekoppeld aan de standaardtakenlijst. Items die worden toegevoegd aan de takenlijst worden automatisch opgenomen in de projectsamenvatting.

sjabloon voor projectsite

Andere voordelen van het werken met de projectsite:

 • Visuele tijdlijn van de taken van een project.

 • Planning van projecttaken.

 • Bibliotheek voor het opslaan van relevante projectdocumenten.

 • Notitieblok voor het snel vastleggen en organiseren van informatie over het project.

 • Gedeelde agenda voor teamgebeurtenissen.

 • Mogelijkheid om verbinding te maken met Project Professional, Project Server 2016 of Project Online.

Zie een projectsite makenvoor meer informatie.

Gebruik de communitysite als een plek waar leden onderwerpen kunnen bespreken die ze met elkaar gemeen hebben.

sjabloon voor communitysite

Communitysites bieden veel voordelen ten opzichte van e-mail, chatberichten of andere communicatiemethoden. We noemen hier de belangrijkste voordelen:

 • Alle inhoud van de communitysite is beschikbaar voor alle leden van de community.

 • Volledig behoud van de discussiegeschiedenis overeenkomstig beleidsregels van het bedrijf.

 • Ingebouwde zoekfunctie zodat leden in alle communityberichten kunnen zoeken.

 • Categorisatie van inhoud om detectie te verbeteren en onderhoud te vereenvoudigen.

 • Site onderhoud via SharePoint- lijsten, zodat u gebruik kunt maken van de functies beheer, recordbeheer en werkstroomintegratie van SharePoint.

Opmerking: Het maken van een subsite met de sjabloon voor de communicatiesite onder een site van community's wordt niet ondersteund.

Zie een community-portal makenvoor meer informatie.

Sjablonen voor de Enterprise-site voor SharePoint Online (alleen subsites) en SharePoint server

Met sitesjablonen voor de onderneming geeft u sites voor het opslaan of opnemen van opslag-en opslagactiviteiten, Business Intelligence voor gegevensanalyse of functies voor het doorzoeken van de hele site. Alle worden ondersteund in SharePoint 2013 en 2016, en als subsites in SharePoint Online of SharePoint Server 2019, tenzij anders vermeld. . Er worden geen ondersteuning geboden voor SharePoint 2013 Foundation.

Gebruik de sitesjabloon Documentencentrum om grote aantallen documenten te beheren. U kunt een site voor een documentencentrum gebruiken als een ontwerpomgeving of een opslagarchief voor inhoud.

sjabloon voor site voor documentencentrum

In een ontwerpomgeving checken gebruikers bestanden regelmatig in en uit en maken ze mapstructuren voor die bestanden. U kunt versiebeheer gebruiken om wel 10 of meer eerdere versies van elk document te bewaren. Daarnaast kunt u werkstromen gebruiken om de levenscyclus van een document te beheren.

Het is niet mogelijk om documenten te ontwerpen in een inhoudsarchief. Gebruikers kunnen alleen documenten bekijken of uploaden. Op een site voor een documentencentrum kunt u een type inhoudsarchief maken dat een Knowledge Base-archief wordt genoemd. Knowledge Bases bevatten meestal één versie van een document en een site kan wel tien miljoen bestanden bevatten.

Zie Een documentcentrumsite gebruiken voor meer informatie.

Gebruik een site met een recordcentrum om records of archieven zoals juridische of financiële documenten te ordenen, op te slaan en te beheren. Het recordcentrum ondersteunt het volledige beheerproces van records, van het verzamelen van records tot het beheer van records en de verwijdering ervan.

Sjabloon voor recordcentrum

Versiebeheer, controle, beheer van metagegevens, eDiscovery en aanpasbare routering van records zijn ingebouwde functies waarmee u records efficiënter kunt beheren.

Opmerking: Het maken van een subsite met de sjabloon communicatiesite onder een recordcentrumsite wordt niet ondersteund.

Zie een recordcentrum makenvoor meer informatie.

Gebruik een BI-site voor het opslaan, beheren, delen en weergeven van zakelijke rapporten, scorecards en dashboards. Een BI Center-site bevat bepaalde kenmerken die apart zijn samengesteld van andere soorten sites, waaronder vooraf gedefinieerde lijsten en bibliotheken die specifiek bedoeld zijn voor BI-inhoud, toegang tot PerformancePoint Services -inhoud (voor on-premises klanten), voorbeeld bestanden, en koppelingen naar handige informatie over BI-hulpprogramma's.

sjabloon voor business intelligence-site

Zie bi-inhoud maken, delen en gebruiken op een bi Center-sitevoor meer informatie.

Gebruik de zoekcentrumsite om gebruikers in staat te stellen te zoeken op de site en zoekresultaten te bekijken. Een zoekcentrumsite is de site op het hoogste niveau van een siteverzameling die een farmbeheerder maakt.

Sjabloon voor zoekcentrumsite

SharePoint Online wordt standaard geleverd met een basis zoekcentrumsite, met een standaardstartpagina en een standaard zoekresultatenpagina. Als u uw basis zoekcentrum vervangt door een Enterprise Search Center, worden de pagina's met Zoek verticaal gemaakt die kunnen worden aangepast voor het zoeken van specifieke inhoud, zoals personen, gesprekken en Video's. Deze pagina's bevatten zoekresultaten die worden gefilterd en opgemaakt voor een bepaald type of een bepaalde klasse inhoud.

Zie het zoekcentrum beheren in SharePoint Onlinevoor meer informatie.

Visio-procesbibliotheek

alleenSharePoint Server 2019.

Een Visio-proces bibliotheek is een site voor het weergeven, delen en opslaan van Visio-procesdiagrammen. Het bevat een documentbibliotheek met versiebeheer en sjablonen voor basisstroomdiagrammen, functiestroomdiagrammen en BPMN-diagrammen.

Subsite van Visio-proces bibliotheek

Sjablonen voor publicerende sites voor SharePoint Online (alleen subsites) en SharePoint server

Sjablonen voor publicerende sites bieden publicatie van een website met of zonder goedkeuringswerkstroom en een Enterprise-wiki voor de bedrijfskennis waartoe leden kunnen bijdragen. Zie sitesjablonen met ingeschakelde publicatie functie voor meer informatie.

Voor het maken van publicerende subsites moet de beheerder eerst de publicatie-infrastructuur van SharePoint inschakelen. Als dit is ingeschakeld, is het tabblad publiceren beschikbaar.

Alle worden ondersteund in SharePoint 2013 en 2016, en als subsites van SharePoint Online of SharePoint Server 2019 team sites. Er worden geen ondersteuning geboden voor SharePoint 2013 Foundation of als subsites op SharePoint Online of SharePoint Server 2019 Communicatiesites.

Gebruik een publicerende site om bedrijfs-intranetten, communicatieportals en, in SharePoint Server, openbare websites te maken. In SharePoint Server kan een publicerende site ook worden gebruikt om uw website uit te breiden en snel webpagina's te publiceren. Medewerkers kunnen aan conceptversies van pagina's werken en deze publiceren om ze voor lezers zichtbaar te maken.

Sjabloon voor publicerende site

Publicerende sites hebben unieke functies waarmee u eenvoudig webpagina's kunt schrijven, goedkeuren en publiceren. Deze functies worden automatisch ingeschakeld wanneer u een publicerende site maakt en deze omvat:

 • Pagina-indelingen

 • Kolomtypen

 • Webonderdelen

 • Lijsten

 • Document- en afbeeldingsbibliotheken voor de opslag van materiaal voor webpublicaties.

Zie geactiveerde functies in een publicerende site van SharePointvoor meer informatie.

Gebruik een publicerende site met werkstroom voor de publicatie van webpagina's volgens een planning via goedkeuringswerkstromen. Deze sjabloon bevat document- en afbeeldingsbibliotheken voor de opslag van materiaal voor webpublicaties. Standaard kunnen alleen sites met deze sjabloon onder deze site worden gemaakt.

Sjabloon voor publicatiesite met werkstroom

Via een werkstroom voor publicatiegoedkeuring wordt inhoud gerouteerd voor controle en goedkeuring. De publicatie van nieuwe en bijgewerkte webpagina's wordt zorgvuldig gecontroleerd. Er kan pas nieuwe inhoud worden gepubliceerd nadat deze is goedgekeurd door elke goedkeurder in de werkstroom.

Zie werken met een werkstroom publicatie goedkeurenvoor meer informatie.

Een ondernemingswiki is een publicatiesite voor het delen en bijwerken van grote hoeveelheden gegevens in een onderneming. Als uw organisatie een grote, centrale kennisbibliotheek nodig heeft die is ontworpen om gegevens voor de gehele onderneming op te slaan en te delen, kunt u overwegen gebruik te maken van een ondernemingswiki.

Sitesjabloon voor ondernemingswiki

Een Enterprise-wiki is vaak een opslagplaats voor de kennis van een organisatie, wat anders mogelijk niet voor toekomstig gebruik kan worden opgeslagen. U kunt een Enterprise-wiki gebruiken om informele leerers te promoten en tips te delen met andere gebruikers, zodat u een formele training of ondersteuning voor voortdurende IT-ondersteuning kunt verlagen.

Zie een wiki maken en bewerkenvoor meer informatie.

Een site maken op basis van een SharePoint Online siteverzameling (alleen voor beheerders)

SharePoint Online tenantbeheerders kunnen nieuwe siteverzamelingen maken via het Beheercentrum. Wanneer u een nieuwe siteverzameling maakt, kunt u een klassieke sjabloon kiezen die u wilt gebruiken voor een nieuwe site op het hoogste niveau. U kunt geen team site of communicatiesite met groepen maken. De selectie is vergelijkbaar met sjablonen die beschikbaar zijn voor SharePoint Online subsites. Wanneer de site begint, moet u gebruikers, machtigingen, opmaak, inhoud en nog veel andere functies configureren. Zie een siteverzameling makenvoor meer informatie.

Opmerking:  Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor je is. Wil je ons laten weten of deze informatie nuttig is? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×