Siteverzamelingen en globale instellingen beheren in het SharePoint-beheercentrum

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als een Office 365 globale of SharePoint beheerder in uw organisatie, kunt u de SharePoint-beheercentrum naar:

 • Maken en beheren van klassieke siteverzamelingen, inclusief toewijzen en opslag van siteverzamelingen controleren

 • Machtigingen en gebruikers beheren en inhoud op sites beveiligen

 • Gebruikersprofielen beheren en configureren van instellingen voor OneDrive ("Mijn Sites"-instellingen in het beheercentrum genoemd)

 • Specifieke SharePoint Online functies of globale instellingen inschakelen en configureren

Hier volgt een overzicht van belangrijke gegevens waarmee u rekening moet houden bij de planning van het bouwen, configureren en beheren van uw omgeving SharePoint Online .

Open het beheercentrum

 1. Meld u aan bij Office 365 als globale beheerder of als SharePoint-beheerder.

 2. Selecteer het pictogram van het startprogramma voor apps Het pictogram dat op een wafel lijkt en het klikken op een knop voorstelt waarmee meerdere toepassingstegels voor selectie worden weergegeven. in de linkerbovenhoek en kies Beheerder om het Office 365-beheercentrum te openen. (Als u de tegel Beheerder niet ziet, hebt u geen beheerdersmachtigingen voor Office 365 in uw organisatie.)

 3. Kies in het linkerdeelvenster Beheercentra > SharePoint.

Een siteverzameling is een groep websites met dezelfde eigenaar en dezelfde instellingen voor sitebeheer, zoals machtigingen. Wanneer u een siteverzameling maakt, wordt automatisch een site op het hoogste niveau gemaakt in de siteverzameling. Vervolgens kunt u een of meer sites onder de site op het hoogste niveau maken.

hiërarchisch diagram van een siteverzameling met een site op het hoogste niveau en subsites.

Bij gebruik van een site op het hoogste niveau met subsites kunnen functies en instellingen voor sites op verschillende niveaus worden beheerd. Via deze hiërarchie hebben gebruikers de beschikking over een hoofdsite voor het gehele team en over afzonderlijke werksites en gedeelde sites voor afzonderlijke projecten. U kunt afzonderlijke siteverzamelingen maken voor verschillende afdelingen of voor externe websites.

Instellingen voor siteverzamelingen in het SharePoint-beheercentrum

Hoe u ervoor kiest om te organiseren van siteverzamelingen, is afhankelijk van de grootte van uw organisatie en de zakelijke behoeften. Zie voor informatie over het maken van siteverzamelingen maken of verwijderen van een siteverzameling.

Communicatiesites en nieuwe teamsites die deel uitmaakt van Office 365-groepen kunnen worden ingesteld of worden beheerd in het beheercentrum van SharePoint . Zie voor informatie over het maken van deze sites maken een teamsite in SharePoint Online en maken een communicatiesite in SharePoint Online. Zie voor informatie over het toestaan van gebruikers maken van sites beheren sites maken in SharePoint Online. Zie voor informatie over het beheren van deze sites via Microsoft PowerShell teamsites beheren en Communicatiesites via PowerShell.

Als u duidelijk enkele eenvoudige details., bijvoorbeeld, wat een siteverzameling worden gebruikt voor, en die gebruikers moeten toegang hebben tot dit, en vervolgens zo u beslissingen nemen over welk type sitesjabloon om te gebruiken kunt, hoeveel opslagruimte toewijzen , en hoeveel siteverzamelingen moet u mogelijk maken. Als u uw opslaglimieten of het aantal siteverzamelingen die worden ondersteund voor uw abonnement bekijken wilt, raadpleegt u Limieten voor SharePoint Online.

Als u dit wilt bepalen:

Stelt u deze vragen :

Welke sitesjablonen moeten we gebruiken?

Wanneer u een siteverzameling maakt, kunt u een sitesjabloon gebruiken. Een sitesjabloon is vooraf gevuld met lijsten, bibliotheken, pagina's en andere elementen of functies die verschillende zakelijke behoeften ondersteunen. U kunt de sjabloon ongewijzigd gebruiken of de site aanpassen aan uw behoeften.

Elke site neemt de eigenschappen over van de sjabloon die u kiest voor de siteverzameling. U kunt meer dan één sitesjabloon gebruiken in uw siteverzameling.

 • Welk type inhoud wordt opgeslagen op de sites?

 • Wordt de site gebruikt voor een specifiek doel?

 • Hoe moeten mensen de inhoud kunnen gebruiken?

Hoeveel siteverzamelingen hebben we nodig?

Het antwoord op deze vraag wordt bepaald door uw zakelijke behoeften en uw algemene opslaglimieten.

Bepaalde soorten sites, zoals het App-catalogus en Search-centrum, bestaan als zelfstandige siteverzamelingen. Enkele van deze kan worden automatisch voor u gemaakt wanneer u zich aanmeldt voor Office 365. Mogelijk moet u extra siteverzamelingen als uw organisatie andere specifieke doeleinden nodig heeft. Enkele groepen moeten bijvoorbeeld beperken van toegang tot hun inhoud.

Opmerking: De informatie over de openbare SharePoint Online-website in dit artikel is alleen van toepassing als uw organisatie Office 365 heeft gekocht vóór 9 maart 2015. Klanten die momenteel gebruikmaken van deze functie, hebben daar nog minstens twee jaar toegang toe na de overgangsdatum van 9 maart 2015. Nieuwe klanten die zich na de overgangsdatum bij Office 365 aanmelden, hebben geen toegang tot deze functie. Office 365-klanten hebben toegang tot producten van toonaangevende externe partijen, waarmee ze over een openbare website beschikken die een volledige online oplossing en aanwezigheid te bieden heeft. Zie Informatie over wijzigingen in de functie Openbare SharePoint Online-website in Office 365 voor meer informatie over deze wijziging.

 • Zijn er afdelingen of groepen die hun gegevens apart moeten houden?

 • Hebt u andere siteverzamelingen voor specifieke doeleinden nodig?

 • Wilt u apps gaan gebruiken voor SharePoint (zo ja, dan wilt u waarschijnlijk een site met de catalogus met apps maken)

Hoeveel opslagruimte hebben we nodig voor elke siteverzameling?

Wanneer uw organisatie de service SharePoint Online koopt, is deze toegewezen aan een groep opslagruimte op basis van het aantal gebruikerslicenties die het aangeschaft en het soort deze gekocht voor Office 365-abonnement. De totale hoeveelheid opslagruimte is samengevoegd zodat u hoeveel opslagruimte bepalen kunt toekennen aan elke siteverzameling (minimale 50 MB).

Wanneer u opslagruimte toewijst aan een nieuwe siteverzameling, kunt u de totale hoeveelheid opslagruimte bekijken die is toegewezen aan uw organisatie en de resterende opslagruimte die nog kan worden toegewezen aan nieuwe siteverzamelingen. Nadat u een bepaalde hoeveelheid opslagruimte hebt ingesteld voor een siteverzameling, kunt u dit later zo nodig altijd verhogen. U kunt controleren hoeveel opslagruimte wordt gebruikt voor elke siteverzameling en u kunt instellen dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een siteverzameling de toewijzingslimiet van de opslagruimte bijna heeft bereikt

Als u merkt dat er nog maar weinig opslagruimte over is voor uw organisatie, kunt u drie dingen doen:

 • Verminder de hoeveelheid inhoud op sites van uw SharePoint Online .

 • Een of meer siteverzamelingen verwijderen.

 • Meer opslagruimte kopen van Microsoft of uw provider.

Het is belangrijk in de gaten te houden hoeveel ruimte wordt gebruikt en samen met de beheerders van de siteverzamelingen en de site-eigenaren richtlijnen en beleid op te stellen wat betreft de beperkingen voor de bestandsgrootte die u wilt instellen in uw organisatie.

Zie opslaglimieten voor siteverzamelingen beherenvoor meer informatie.

 • Hoeveel siteverzamelingen hebt u waarschijnlijk in totaal nodig?

 • Hoeveel opslagruimte biedt uw abonnement?

 • Hebben bepaalde siteverzamelingen hogere opslagvereisten dan andere, op basis van het soort of de hoeveelheid inhoud die erin wordt opgeslagen?

 • Wilt u dat sitegebruikers hun eigen teamsites kunnen maken binnen een bepaalde siteverzameling? Zie Gebruikers toestemming geven hun eigen teamsite te maken voor meer informatie over het inschakelen van het maken van sites.

Hebben we meertalige ondersteuning nodig?

Met de functie voor de meertalige gebruikersinterface (MUI) kunnen gebruikers sites of webpagina's bekijken in een andere taal dan de standaardtaal die is ingesteld voor de site of siteverzameling. De MUI-functie is geen vertaalprogramma: het is een functie waarmee de weergavetaal voor bepaalde standaardelementen van de interface wordt gewijzigd.

MUI verandert alleen de gebruikersinterface van afzonderlijke gebruikers en heeft geen effect op de weergave van de site voor andere gebruikers. Ook wordt de inhoud van de site, die in de standaardtaal van site is geschreven, nog steeds in de standaardtaal weergegeven.

MUI is standaard ingeschakeld. Als MUI echter voor een siteverzameling wordt gebruikt, dan moet het ook door de beheerder van de siteverzameling worden ingeschakeld. U en uw site-eigenaren dienen van te voren te beslissen welke standaardtaal u wilt gebruiken voor uw siteverzamelingen en sites. Indien de taal eenmaal is vastgelegd, kan deze namelijk niet meer worden gewijzigd.

Als u een siteverzameling hebt gemaakt, dient u te controleren of de land- en regionale instelling voor de site correct zijn. Als u bijvoorbeeld Franse sites maakt, wordt de landinstelling altijd op Frans ingesteld, ook al bevindt u zich in Canada. Dus ongeacht de taal die u kiest, is het verstandig te controleren of zowel de regionale als de landinstelling voor uw locatie kloppen.

Zie Inleiding tot meertalige functies voor meer informatie over meertalige sites.

 • Moeten sommige siteverzamelingen worden gemaakt in specifieke talen?

Het beheermodel is de set beleidsregels, rollen, verantwoordelijkheden en processen die bepalen hoe uw organisatie samenwerkt om bedrijfsdoelen te bereiken. Deze doelen zijn gericht op de service die u levert en het beheer van het intellectuele eigendom dat uw werknemers maken. Terwijl u de siteverzamelingen plant, moet u ook een plan maken voor het beheer hiervan.

Denk na over de antwoorden op de volgende vragen wanneer u bepaalt hoe u de siteverzamelingen wilt structureren en beheren.

Als u dit wilt bereiken:

Stelt u deze vragen:

Een effectieve siteverzameling die bestaat uit groepen personen en teams die hetzelfde doel hebben.

Draagt de structuur van uw siteverzamelingen bij aan de effectiviteit van de organisatie?

Een beveiligde site die beschikbaar is voor personen die de informatie nodig hebben, maar waarop informatie is geblokkeerd voor personen die deze informatie niet mogen zien.

Voldoet de gegevensarchitectuur in de geplande structuur aan de wettelijke vereisten, privacybehoeften en beveiligingsdoelen?

Een machtigingsmodel waarmee leestoegang, schrijftoegang of beide wordt verleend.

Welk type toegang tot de inhoud hebben gebruikers nodig?

Autorisatie voor externe gebruikers op alleen de siteverzamelingen die deze nodig hebt. Zie extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgevingvoor meer informatie over het toestaan van externe gebruikers toegang tot uw sites.

Hebben gebruikers van buiten de organisatie toegang nodig?

Een beheerd plan voor sites die goed worden onderhouden.

Wie is gemachtigd de sites in de siteverzameling te maken en te beheren?

Locaties voor specifieke acties en toepassingen, zoals sandbox-oplossingen.

Welke functies en functionaliteit worden ingeschakeld voor gebruikers?

Een siteverzameling waarin de inhoud nuttig is voor de personen die de site delen.

Is de inhoud die wordt gevonden in zoekresultaten, relevant voor de personen die de siteverzameling delen?

Een oplossing die beheerbaar is en eenvoudig kan worden bijgewerkt.

Hoeveel aanpassing staat u toe?

U kunt als een beheerder SharePoint verwijderen en herstellen klassieke siteverzamelingen met het beheercentrum SharePoint . Zie maken of verwijderen van een siteverzameling en een verwijderde siteverzameling herstellenvoor informatie.

Machtigingen beheren en inhoud beveiligen

Bij het instellen en implementeren van een siteverzameling is het belangrijk na te denken over de machtigingen en de beveiliging. Het beheren van uw gebruikersbestand en het beveiligen van de inhoud en gegevens zijn belangrijk voor een goed werkende site.

Er zijn drie beheerdersrollen in het servicebeheer van SharePoint Online :

 • Globale beheerder    Beheerder voor de Office 365-Portal; kunt beheren service licenties, gebruikers en groepen, domeinen en geabonneerde services. Klik in Office 365-een globale beheerder is ook een SharePoint -beheerder.

 • SharePoint-beheerder    Tenantniveau beheerder met primaire een functie is voor het beheren van een SharePoint Online -omgeving met het beheercentrum SharePoint ; kunt maken en siteverzamelingen beheren, aanwijzen site beheerders van siteverzamelingen, tenant instellen en configureren van Business Connectivity Services en Secure Store, InfoPath Forms Services recordbeheer, zoeken en gebruikersprofielen.

 • Beheerder van siteverzameling    Gebruiker met machtigingen voor een siteverzameling beheren. Een siteverzameling kan hebben verschillende beheerders, maar slechts één primaire beheerder. De beheerder SharePoint moet machtigingen toewijzen aan de primaire beheerder van siteverzameling bij het maken van een siteverzameling en meer beheerders van de siteverzameling achteraf kunt toevoegen.

Zie Beheerders van een siteverzameling beheren voor meer informatie.

SharePoint Online biedt de mogelijkheid voor gebruikers van de site uit te nodigen van externe gebruikers (dat wil zeggen, gebruikers die geen licentie voor uw Office 365-abonnement hebt) te bekijken of bewerken inhoud op sites. Als u zich afvraagt over welke typen gebruikers zijn gekwalificeerd worden van externe gebruikers en welke een externe gebruiker machtigingen heeft, raadpleegt u extern delen beheren voor uw SharePoint Online-omgeving. Extern delen is een krachtige samenwerking-functie die ondersteuning bieden voor de behoeften van uw organisatie samen te werken met externe leveranciers, klanten of klanten. Het is echter belangrijk is voor het beheren van extern delen zorgvuldig door om ervoor te zorgen dat alle inhoud die u niet dat gedeelde wilt voldoende is beveiligd.

Gebruikers kunnen op drie manieren inhoud op sites delen met personen buiten uw organisatie:

 • Ze kunnen een hele site delen door externe gebruikers uit te nodigen om zich aan te melden bij de site met een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount.

 • Ze kunnen afzonderlijke documenten delen door externe gebruikers uit te nodigen om zich aan te melden bij de site met een Microsoft-account of een werk- of schoolaccount.

 • Ze kunnen gebruikers een gastkoppeling sturen die zij kunnen gebruiken om documenten anoniem op de site te bekijken.

Extern delen is standaard ingeschakeld voor de SharePoint Online -omgeving (tenant) en de siteverzamelingen erin. U kunt deze optie uitschakelt globaal voordat de personen aan de slag met sites of totdat u precies weet hoe u wilt gebruiken. U besluiten dat u wilt toestaan dat extern delen voor specifieke siteverzamelingen, terwijl deze blijft uitgeschakeld in siteverzamelingen die voor uw bedrijf vertrouwelijke inhoud wordt opgeslagen. U moet een zorgvuldige voorbereiding waar u het extern delen inschakelen en welk niveau extern delen u toestaan op te geven.

U kunt extern delen configureren op twee niveaus binnen het SharePoint -beheercentrum:

 1. Kunt u extern delen in- of uitschakelen globaal voor een hele SharePoint Online -omgeving (of tenant).    Ook als u extern delen inschakelen, kunt u opgeven als u wilt toestaan dat delen alleen met geverifieerde gebruikers, of als u wilt toestaan dat gebruikers inhoud delen met geverifieerde gebruikers zowel anonieme gebruikers via gastkoppelingen. U moet extern delen globaal om te kunnen inschakelen voor specifieke siteverzamelingen inschakelen.

 2. Kunt u extern delen in- of uitschakelen voor individuele siteverzamelingen.    Dit biedt de mogelijkheid om te beveiligde inhoud voor specifieke siteverzamelingen die u niet wilt delen. U kunt ook opgeven welk niveau van het delen van die u wilt toestaan dat in een siteverzameling (delen met geverifieerde gebruikers of met delen met geverifieerde gebruikers zowel anonieme gebruikers via gastkoppelingen).

Zie voor meer informatie over het inschakelen en beheren van extern delen extern delen beheren voor uw SharePoint online-omgeving. Zie SharePoint delen bestanden of mappen in Office 365voor informatie over hoe gebruikers inhoud kunnen delen.

SharePoint Online IRM Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), een technologie in Office 365 gebruikt. Beveiliging van Information Rights Management (IRM) kan worden toegepast op bestanden in SharePoint lijsten en bibliotheken. Lees meer informatie, Wat is Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Als IRM is ingeschakeld voor een lijst of bibliotheek, worden bestanden versleuteld zodat alleen geautoriseerde personen ze kunnen weergeven of er specifieke bewerkingen mee kunnen uitvoeren. Elk bestand met IRM-beveiliging bevat ook een uitgiftelicentie waarmee beperkingen worden opgelegd aan de personen die het bestand weergeven. Dit zijn vaak beperkingen zoals een bestand instellen als alleen-lezen, het kopiëren van tekst uitschakelen en voorkomen dat personen een lokale kopie opslaan of het bestand afdrukken. Clientprogramma's die bestandstypen met IRM-ondersteuning kunnen lezen, gebruiken de uitgiftelicentie in het IRM-bestand om deze beperkingen te implementeren. Op deze manier behoudt een bestand met IRM-beveiliging de beperkingen ook nadat het is gedownload.

IRM is standaard uitgeschakeld wanneer u zich aanmeldt met Office 365. Voordat u de IRM-service voor het gebruik van de SharePoint-beheercentrumhebt ingeschakeld, moet de globale beheerder van Office 365 eerst de module Microsoft PowerShell installeren voor Rights Management en maak verbinding met de Rights Management-service. Zie Information Rights Management toepassen op een lijst of bibliotheeken het instellen van van Information Rights Management (IRM) in SharePoint Online voor meer informatie.

Gebruikersprofielen beheren

Of u uw gebruikersaccounts in Office 365 alleen beheren of sync on-premises implementatie directory-objecten, als er informatie die u wilt toevoegen aan gebruikersprofielen, maar geen veld voor deze, klikt u vervolgens kunt u overwegen een SharePoint Onlinegebruikersprofieleigenschapmaken. Zie Gebruikersprofielen beheren in het SharePoint-beheercentrumvoor informatie. Houd er rekening mee dat deze eigenschappen specifiek voor SharePoint Online zijn en deze informatie wordt niet worden gerepliceerd naar Office 365.

Als u wilt waarmee eigenaren van klassieke sites doel inhoud aan specifieke groepen mensen, wilt u mogelijk doelgroepen te gebruiken. Zie Doelgroepen beherenvoor informatie.

Er zijn enkele functies die kunnen worden geconfigureerd of globaal beheerd met de SharePoint -beheercentrum. Om u te helpen abonnement tijd en middelen, is het handig om te bepalen of uw organisatie een bedrijf heeft nodig hebt voor bepaalde functies.

Aan de hand hiervan kunt u bepalen of u mogelijk hulp van een deskundige binnen uw organisatie moet inroepen die samen met de beheerders de configuratie van deze functies plant. Als u bijvoorbeeld de vereisten wilt bepalen voor het configureren van functies als het termenarchief, of functies voor recordbeheer, zoals Inhoudsbeheer, moet u mogelijk samenwerken met de personen in uw organisatie die verantwoordelijk zijn voor de bedrijfstaxonomie, recordbeheer of inhoudsbeheer.

Hebt u deze mogelijkheden nodig?

Hier vindt u meer informatie over hoe u dit instelt:

U moet werken met zakelijke gegevens die zijn opgeslagen in externe toepassingen en u wilt kunnen deze gegevens integreren in SharePoint Online -sites.

U kunt Business Connectivity Services gebruiken om verbinding te maken met gegevensbronnen zoals SQL Azure-databases of Windows Communication Foundation-webservices (WCF).

U wilt taxonomieën maken en gebruiken om informatie op sites te classificeren en te organiseren.

U kunt het hulpprogramma voor het beheer van het termenarchief gebruiken om hiërarchische verzamelingen van centraal beheerde termen (termensets genoemd) te maken, te importeren en te beheren.

U moet inhoud automatisch doorsturen naar opgegeven locaties op basis van criteria voor recordbeheer of documentbeheer.

U moet de zoekfunctie configureren voor uw omgeving SharePoint Online .

U wilt bieden gebruikers de mogelijkheid om te zoeken en te installeren intern ontwikkelde zakelijke apps of derden aan te passen en sites uitbreiden.

Als onderdeel van uw planning, moet u of uw organisatie heeft specifieke zakelijke behoeften waarvoor u externe services of toepassingen gebruiken om aan te passen SharePoint Onlineevalueren. Bijvoorbeeld: uw organisatie moet mogelijk een grote hoeveelheid inhoud of een groot aantal gebruikers migreren naar uw site SharePoint Online . Of u hebt mogelijk bedrijfsprocessen waarvoor ondersteuning voor lijsten e-mail is ingeschakeld. Als u denkt dat uw organisatie van derden services of toepassingen profiteren kan, neem Verken de professionel services en toepassingen die beschikbaar zijn van partners in het Beheercentrum voor partners van Microsoft. U vindt experts kunt implementeren in de cloud of pas Microsoft Office 365 voor de behoeften van uw bedrijf. Dit is een goed idee om verkennen en onderzoeken beschikbare derden services en oplossingen aan het begin van uw planningsproces te hebben doorlopen.

Ga terug naar SharePoint Online-planningshandleiding voor Office 365 voor Bedrijven.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×