Sites plannen en gebruikers beheren

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De formule voor een succesvolle sites en tevreden gebruikers is ook geplande en duurzame aanpak voor beheer, site- en gebruikersgegevens. Hier volgen enkele belangrijke taken en concepten die u kunt sites plannen en gebruikers beheren voor uw organisatie.

Sites en siteverzamelingen beheren

Een siteverzameling is een groep SharePoint-sites die dezelfde instellingen hebben voor eigenaar en sitebeheer. Siteverzamelingen zijn hiërarchisch en bevatten altijd één site op het hoogste niveau en eventueel sites hieronder.

hiërarchisch diagram van een siteverzameling met een site op het hoogste niveau en subsites.

De teamsite, en de sites die u eronder maakt, zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die u uitnodigt door hen machtigingen voor de site te verlenen. Met een teamsite kan uw organisatie, team of groep verbinding maken met een andere organisatie, ander team of andere groep, en samenwerken aan documenten en andere bestanden, aankondigingen poten, berichten plannen, taken onderhouden, problemen of actie-items volgen, informatie opslaan in lijsten, enzovoort. U kunt ook verschillende subsites maken uit de beschikbare sitesjablonen in de teamsite.

In een grote organisatie bevat uw SharePoint Online-omgeving meestal diverse siteverzamelingen die elk veel onderliggende sites bevatten. Daardoor wilt u mogelijk het beheer van de sites of siteverzamelingen delegeren naar verschillende personen in uw organisatie. Met het SharePoint-machtigingsmodel kunt u machtigingen toewijzen aan verschillende rollen die bekend zijn als de beheerder van de siteverzameling, site-eigenaar en andere rollen, waarover later meer.

Als beheerder van een siteverzameling hebt u hiervoor het machtigingsniveau Volledig beheer. Dit houdt in dat u sites kunt toevoegen of verwijderen of de instellingen van een site in een siteverzameling kunt wijzigen. Daarnaast kunt u alle inhoud in deze sites weergeven, toevoegen, verwijderen of wijzigen.

Normale verantwoordelijkheden van een beheerder van een siteverzameling

Als u de beheerder van een siteverzameling voor uw SharePoint Online-site bent, zijn uw verantwoordelijkheden wellicht onder andere:

 • Fungeren als contactpersoon tussen uw gebruikers en de wereldwijde beheerder van Office 365 of de beheerder van SharePoint Online.

 • Bepalen wie toegang heeft tot de belangrijke inhoud die op SharePoint Online-sites is opgeslagen door machtigingen op het niveau van siteverzameling te configureren.

 • Bepalen welke functies beschikbaar zijn voor personen die de sites in uw siteverzameling gebruiken.

 • Technische ondersteuning bieden aan de personen die uw siteverzameling gebruiken.

 • Een tweede beheerder voor uw siteverzameling kiezen.

 • Nieuwe sites maken.

 • Items in de prullenbak van de siteverzameling weergeven, verwijderen of terugzetten.

 • De openbare website maken en aanpassen.

 • Helpen met het beheer van bepaalde voorzieningen, zoals:

  • Beschikbare functies van de siteverzameling in- of uitschakelen.

  • Site-inhoudstypen maken of aanpassen.

  • Landinstellingen configureren.

Opmerking: Mogelijk moet u werken met uw SharePoint Online-beheerder voor het beheren van siteverzamelingen (als u niet ook die persoon). Zie voor meer informatie over de verantwoordelijkheden van SharePoint Online-beheerder siteverzamelingen beheren en globale instellingen in het SharePoint-beheercentrum.

Uw SharePoint Online-beheerder kan de volgende taken uitvoeren:

 • Siteverzamelingen maken, verwijderen en beheren.

 • Opslag van siteverzamelingen toewijzen en controleren.

 • Toegang verlenen aan beheerders van siteverzamelingen.

 • De standaard-SharePoint-site instellen.

 • Meertalige sites plannen.

 • Gebruikersprofielen beheren.

 • Functies zoals beheerde metagegevens plannen en beheren.

 • Extern delen in- en uitschakelen.

Normale verantwoordelijkheden van een site-eigenaar

Als u site-eigenaar bent, hebt u het machtigingsniveau Volledig beheer en mogelijk onder andere de volgende verantwoordelijkheden:

 • Sites maken en beheren.

 • Sitefuncties en -instellingen, zoals het uiterlijk, beheren.

 • Een site opslaan als sjabloon.

 • Sitekolommen en site-inhoudstypen beheren.

 • Een site verwijderen.

 • Land- en taalinstellingen aanpassen.

 • Apps toevoegen aan sites.

Afhankelijk van de grootte van uw organisatie en het gewenste inhoudsvolume voor uw sites, kunt u subsites maken om inhoud te organiseren. De sites binnen een siteverzameling worden gerangschikt in een hiërarchie. Wanneer u sites onder de site op het hoogste niveau maakt, breidt u deze hiërarchie uit. U kunt aanvullende subsites onder de teamsite maken en ook aanvullende subsites onder deze sites maken.

Opmerking:  De SharePoint Online-beheerder maakt de site op het hoogste niveau en wijst een andere beheerder van een siteverzameling toe. Site-eigenaren kunnen subsites maken.

Diagram van sitehiërarchie

U kunt subsites organiseren op allerlei manieren. U kunt bijvoorbeeld ervoor kiezen om subsites te maken:

 • Per team of afdeling

 • Per functioneel doel

 • Per inhoudscategorie

 • Per project

 • Per klant

 • Per machtigingsniveau of gevoeligheid (als er bijvoorbeeld gegevens moeten worden beperkt, kunt u deze isoleren op een specifieke site)

Sta even stil bij het gewenste aantal sites en de logica waarmee u deze wilt organiseren. Misschien vindt u het handig om een diagram van uw sitehiërarchie te maken en op basis hiervan uw planning te organiseren. U kunt een diagram op een vel papier of een whiteboard schetsen, maar mogelijk wilt u een formeler diagram maken aan de hand van de hiërarchievormen die als SmartArt in Microsoft Word of Microsoft PowerPoint beschikbaar zijn. Hiermee verkrijgt u een diagram dat u kunt opslaan en raadplegen en ook in de loop der tijd kunt wijzigen.

Denk ook na over het doel van elke site. Zodoende kunt u bepalen welke sitesjablonen u wilt gebruiken om nieuwe sites te maken. SharePoint Online bevat allerlei sitesjablonen waaruit u kunt kiezen wanneer u een nieuwe site maakt. Door een sitesjabloon te selecteren die is ontworpen voor een specifiek doel, kunt u ervoor zorgen dat gebruikers gelijk van start kunnen met hun werk. Als u bijvoorbeeld een referentiesite wilt maken waarmee teamleden snel projectgegevens kunnen delen of bijwerken, kunt u een sjabloon voor wikisites selecteren omdat deze is ontworpen voor dit soort communicatie.

Opmerking: Uw SharePoint Online-beheerder beheert persoonlijke sites (Mijn Site-sites). Persoonlijke sites zijn hubs waar gebruikers kunnen netwerk met collega's en het bijhouden van informatie. Als beheerder van een siteverzameling, volgt u persoonlijke sites niet bepalen. Elke gebruiker bevindt zich in plaats daarvan de beheerder van een eigen Mijn Site. Zie voor meer informatie over het plannen van Mijn Sites siteverzamelingen beheren en globale instellingen in het SharePoint-beheercentrum.

Lijst met sitesjablonen

De volgende lijst bevat een overzicht van ondersteunde sitesjablonen en een beschrijving van elke sjabloon. Gebruik deze lijst om te bepalen welke typen sites voor uw organisatie het beste zijn.

 • Basiszoekcentrum    Een site waarop de zoekervaring wordt geboden. Deze site bevat pagina's voor zoekresultaten en geavanceerde zoekopdrachten.

 • Blog A site voor een persoon of een team waarop ideeën, observaties en kennis die bezoekers kunnen becommentariëren.

 • Business Intelligence Center    Een site waarop inhoud met bedrijfsinformatie wordt gepresenteerd in SharePoint Online.

 • Communitysite    Een site waarop gebruikers kunnen deelnemen aan discussies in de community.

 • Discovery Center een site voor het beheren van de bewaren, zoeken en exporteren van inhoud voor juridische kwesties en onderzoeken.

 • Documentcentrum    Een site voor het centrale beheer van documenten in uw onderneming.

 • Enterprise Search-centrum een site om de zoekervaring te bieden. De welkomstpagina bevat een zoekvak met twee tabbladen: een voor algemene zoekopdrachten en een voor zoekopdrachten voor informatie over personen. U kunt toevoegen en aanpassen van de tabbladen kunt richten op andere zoekbereiken of resultaattypen bevindt.

 • Projectsite    Een site waarop een project wordt beheerd en hieraan wordt samengewerkt.

 • Recordcentrum    Een site die is ontworpen voor recordbeheer. Recordbeheerders kunnen de routeringstabel zo configureren dat binnenkomende bestanden naar specifieke locaties worden geleid. Op deze site kunt u ook beheren of records mogen worden verwijderd of gewijzigd nadat ze zijn toegevoegd aan de opslagplaats.

 • SAP-werkstroomsite    Een SAP-werkstroomsite waarop alle zakelijke gebruikerstaken worden gecombineerd. U kunt andere webonderdelen toevoegen die aan deze werkstroom zijn gerelateerd.

 • Teamsite    Een site waarop teams snel informatie kunnen indelen, bewerken en delen. De site bevat een documentbibliotheek en een lijst voor het beheer van aankondigingen.

 • Visio-procesbibliotheek    Een site waarop teams snel Visio-procesdiagrammen kunnen bekijken, delen en opslaan. Deze bevat een documentenbibliotheek met verschillende versies voor het opslaan van procesdiagrammen en lijsten voor het beheer van aankondigingen, taken en evaluatiediscussies.

Beheermodel

Het beheermodel is de reeks beleidsregels, rollen, verantwoordelijkheden en processen die als leidraad dienen, aanwijzingen geven en bepalen hoe de bedrijfsdivisies en technische teams van een organisatie samenwerken om de doelstellingen van het bedrijf te behalen. Met betrekking tot uw SharePoint Online-siteverzameling kan een beheermodelplan als hulp dienen bij het plannen van de rollen, verantwoordelijkheden en beleidsregels die nodig zijn om uw siteverzameling te ondersteunen. Houd daarbij rekening met onder meer het volgende:

 • Informatiearchitectuur, zoals webpagina's, documenten, lijsten en gegevens.

 • Onderhoudsactiviteiten, zoals het beheer van gebruikersaccounts.

 • Beleidsregels voor huismerk en aanpassingen.

 • Training

Het is belangrijk om een beheermodelplan voor uw organisatie voor te bereiden. Door deel te nemen aan de ontwikkeling van een beheermodelplan kunt u de eigenaren voor zakelijke en technische teams helpen identificeren en definiëren wie voor welke onderdelen van het systeem verantwoordelijk is. Zie Aanbevolen procedures voor het maken en beheren van teamsites voor meer informatie over het ontwikkelen van een beheermodelplan.

Opmerking:  U moet mogelijk samenwerken met uw SharePoint Online-beheerder voor het beheren van gebruikers. De SharePoint Online-beheerder beheert bijvoorbeeld de gebruikersprofielen.

Gebruikersaccounts in Office 365

De algemene beheerder voegt nieuwe gebruikers toe aan Office 365 via het Office 365-beheercentrum, de portal voor het beheren van gebruikers en het configureren van services. Wanneer een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd, doet de algemene beheerder het volgende.

 • Opgeven of de gebruiker ook toegang heeft tot het beheercentrum

 • De geografische locatie voor de gebruiker instellen

 • Het type gebruikerslicentie selecteren

 • Een gebruikersnaam en wachtwoord voor de gebruiker instellen

Teamsitegebruikers

U kunt gebruikers aan uw teamsite toevoegen en de machtigingen voor gebruikers aanpassen. Machtigingsniveaus en SharePoint-groepslidmaatschappen vindt u onder Instellingen. Office 365 bevat echter nu de groep Iedereen behalve externe gebruikers, die iedereen op de Office 365-adreslijst bevat (behalve mensen buiten uw organisatie die worden uitgenodigd via de functie voor extern delen). Aan deze beveiligingsgroep wordt automatisch toegang als lid toegewezen in SharePoint Online. Dit betekent dat gebruikers die u aan de Office 365-adreslijst toevoegt, standaard sites, lijsten en bibliotheken kunnen bewerken.

Machtigingsniveaus en groepslidmaatschap

Machtigingsniveaus zijn verzamelingen van SharePoint Online-rechten die gebruikers in staat stellen een reeks verwante taken uit te voeren. Zo omvat de machtiging Lezen de machtigingen Items weergeven, Items openen, Pagina's weergeven en Versies weergeven, die allemaal nodig zijn om pagina's, documenten en items in een SharePoint-site weer te geven. Machtigingen kunnen in meer dan één machtigingsniveau worden opgenomen.

Het wordt afgeraden rechtstreeks machtigingsniveaus toe te wijzen aan afzonderlijke gebruikers omdat hiermee zeer lastig kan worden getraceerd en beheerd wie toegang heeft tot sites. Soms is het nodig, maar doe dit zo min mogelijk om complexiteit te voorkomen. Wijs in plaats hiervan machtigingen toe aan groepen en wijs daarna gebruikers afzonderlijk toe aan de benodigde groepen. Een groep is een reeks gebruikers die op het siteverzamelingsniveau is gedefinieerd voor eenvoudig beheer van machtigingen. Aan elke groep is een standaardmachtigingsniveau toegewezen. De primaire SharePoint-standaardgroepen bevatten bijvoorbeeld de volgende machtigingsniveaus:

Groep

Machtigingsniveau

Eigenaren

Volledig beheer

Bezoekers

Lezen

Leden

Bijdragen


Iedereen die de machtiging Volledig beheer heeft, kan aangepaste groepen maken.

Opmerking:  Wanneer u machtigingsniveaus toewijst aan SharePoint-groepen op het siteverzamelingsniveau, nemen alle sites en de site-inhoud standaard deze machtigingsniveaus over. Dit standaardgedrag wordt overname van machtigingen genoemd. U kunt opgeven of u unieke machtigingen wilt instellen wanneer u een subsite maakt of de overname van machtigingen voor een site, lijst, bibliotheek of item wilt onderbreken.

Omdat het machtigingsniveau van een gebruiker bepaalt wat deze op een site kan bekijken en openen, moet u goed nadenken over dit groepslidmaatschap. Een gebruiker die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het maken en aanpassen van sites, moet minstens lid van de groep Ontwerper zijn. Aan de andere kant hoeft een gebruiker die alleen de inhoud hoeft te lezen en downloaden, alleen lid te zijn van de groep Bezoekers.

Normale verantwoordelijkheden van een tweede beheerder van een siteverzameling

De secundaire beheerder van siteverzameling kan worden ingesteld door de beheerder van de siteverzameling. Als beheerder van een siteverzameling, kunt u een andere siteverzamelingbeheerder toevoegen of wijzigen van de beheerder van siteverzameling via de pagina instellingen. Zie beheerders van een siteverzameling beherenvoor meer informatie over deze taak.

Als beheerder van een siteverzameling voor SharePoint Online moet u soms functies op het niveau van de site en siteverzameling beheren. Deze taken mogelijk omvatten activeren of deactiveren-functies volgens uw beheermodel-abonnement. Zie voor meer informatie in- of uitschakelen van onderdelen van de siteverzameling. Zie ook beheren de Prullenbak van een SharePoint-siteverzameling.

Ga terug naar het SharePoint Online plannen handleiding voor Office 365 Enterprise en middelgrote en grote ondernemingen.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×