Sites plannen en gebruikers beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

De formule voor geslaagde sites en gebruikers van gelukkig is goed gepland en duurzaam voor het beheer van sites en gebruikers. Hier volgen enkele belang rijke taken en concepten die u kunt gebruiken voor het plannen van sites en het beheren van gebruikers voor uw organisatie.

Siteverzamelingen beheren

EEN traditionele site verzameling is een groep Share Point-sites die dezelfde eigenaar hebben en beheerders instellingen delen, zoals machtigingen. De subsites nemen navigatie, machtigingen en site ontwerp over van de site verzameling. Dus wanneer uw site leden en projecten zijn gewijzigd, moeten uw sites ook veranderen, maar u kunt nog steeds site verzamelingen gebruiken met subsites, maar het is raadzaam site verzamelingen te maken voor elke werk belasting in uw organisatie. Dankzij de moderne share point-ervaring is het gemakkelijker om te navigeren en te onderhouden, omdat elke site nu een site verzameling is. Meer informatie over de moderne ervaring in share point en de voor delen van het gebruik van hubsite-sites. Het is raadzaam site verzamelingen voor elke werk belasting te maken en deze vervolgens allemaal aan een hubsite te koppelen. Dit levert een grotere flexibiliteit op en is eenvoudig te wijzigen in de behoeften van uw organisatie. Zie uw share point-hubsite plannenvoor meer informatie.

De share point-beheerder delegeert het beheer van site verzamelingen aan verschillende personen in uw organisatie. Het share point-machtigingen model helpt u bij het toewijzen van machtigingen aan andere rollen, zoals beheerder van de site verzameling, site-eigenaar en andere rollen. Zie beheerders van site verzamelingen beheren voor meer informatie over het toevoegen en verwijderen van beheerders van site verzamelingen.

De beheerder van de site verzameling heeft het machtigings niveau volledig beheer voor de site verzameling. Dit betekent dat u sites kunt toevoegen of verwijderen of de instellingen voor een site in een site verzameling wijzigt. Daarnaast kunt u alle inhoud van deze sites weer geven, toevoegen, verwijderen of wijzigen. De secundaire beheerder van de site verzameling kan worden aangewezen door de beheerder van de site verzameling. Als beheerder van een site verzameling kunt u een andere beheerder van de site verzameling toevoegen of de beheerder van de site verzameling wijzigen via de pagina instellingen. Zie beheerders van site verzamelingen beherenvoor meer informatie over deze taak.

EEN share point-team site en pagina's die u onder het bestand maakt, zijn alleen beschikbaar voor gebruikers die u uitnodigt door hen toestemming te geven voor de site. U kunt de team site ook verbinden met een Office 365-groep. Met een team site kan uw organisatie, team of groep verbinding maken met elkaar en samen werken aan documenten en andere bestanden, aankondigingen posten, vergaderingen plannen, taken onderhouden, problemen met actie-items bijhouden en informatie opslaan in lijsten. Zie Wat is een share point-team site?voor meer informatie.

Met een share point-communicatie site kunt u informatie, zoals nieuws, rapporten en status, delen met anderen. EEN communicatie site heeft meestal een paar mede werkers, maar veel leden.

Beheermodel

Het beheermodel is de reeks beleidsregels, rollen, verantwoordelijkheden en processen die als leidraad dienen, aanwijzingen geven en bepalen hoe de bedrijfsdivisies en technische teams van een organisatie samenwerken om de doelstellingen van het bedrijf te behalen. Met betrekking tot uw SharePoint Online-siteverzameling kan een beheermodelplan als hulp dienen bij het plannen van de rollen, verantwoordelijkheden en beleidsregels die nodig zijn om uw siteverzameling te ondersteunen. Houd daarbij rekening met onder meer het volgende:

  • Informatiearchitectuur, zoals webpagina's, documenten, lijsten en gegevens.

  • Onderhoudsactiviteiten, zoals het beheer van gebruikersaccounts.

  • Beleidsregels voor huismerk en aanpassingen.

  • Training

Het is belang rijk om een governance-abonnement voor uw organisatie voor te bereiden. Door deel te nemen aan de ontwikkeling van een governance-abonnement, kunt u het eigendom voor zowel zakelijke als technische teams helpen vast te stellen en te definiëren wie verantwoordelijk is voor de gebieden van het systeem. Zie overzicht: Aanbevolen procedures voor het beheren van uw team sitevoor meer informatie over het ontwikkelen van een beheer plan.

Opmerking:  U moet mogelijk samenwerken met uw SharePoint Online-beheerder voor het beheren van gebruikers. De SharePoint Online-beheerder beheert bijvoorbeeld de gebruikersprofielen.

Gebruikersaccounts in Office 365

De globale beheerder voegt nieuwe gebruikers toe aan Office 365 met behulp van het Office 365-beheer centrum, de portal voor het beheren van gebruikers en het configureren van services. Zie gebruikers en rollenvoor meer informatie. Wanneer u een nieuwe gebruiker toevoegt, gaat de globale beheerder als volgt te werk:

  • Opgeven of de gebruiker ook toegang heeft tot het beheercentrum

  • De geografische locatie voor de gebruiker instellen

  • Het type gebruikerslicentie selecteren

  • Een gebruikersnaam en wachtwoord voor de gebruiker instellen

Team site gebruikers

U kunt gebruikers toevoegen aan uw team site en de machtigingen voor gebruikers aanpassen. U kunt machtigings niveaus en lidmaatschap van share point-groepen vinden onder instellingen. In Office 365 wordt echter nu een beveiligings groep gemaakt met de naam iedereen, met uitzonde ring van externe gebruikers die iedereen in de Office 365-adres lijst bevat (behalve voor personen die buiten uw organisatie zijn en die via de functie extern delen worden uitgenodigd). Aan deze beveiligings groep wordt automatisch toegang verleend als lid van share point online. Dit betekent dat de gebruikers die u toevoegt aan de Office 365-map standaard sites, lijsten en bibliotheken kunnen bewerken.

Machtigingsniveaus en groepslidmaatschap

Machtigings niveaus zijn verzamelingen share point online-rechten waarmee gebruikers een reeks verwante taken kunnen uitvoeren. Het machtigings niveau lezen bevat bijvoorbeeld de machtigingen items weer geven, items openen, pagina's weer geven en versies weer geven (onder anderen), die allemaal nodig zijn voor het weer geven van pagina's, documenten en items op een share point-site. Machtigingen kunnen in meer dan één machtigings niveau worden opgenomen. Zie uw machtigingen strategie plannenvoor meer informatie.

We raden u niet aan machtigings niveaus rechtstreeks aan afzonderlijke gebruikers toe te wijzen, omdat het niet mogelijk is om het bijhouden en beheren van de personen die toegang tot sites hebben, te voor komen. Het is soms nood zakelijk, maar u moet een minimum houden om de complexiteit te voor komen. Wijs in plaats daarvan machtigingen toe aan groepen en wijs individuele gebruikers toe aan de juiste groepen. EEN groep is een set gebruikers die is gedefinieerd op site verzamelings niveau, zodat machtigingen eenvoudig kunnen worden beheerd. Zie standaard share point-groepen en site machtigingen aanpassenvoor meer informatie. Aan elke groep wordt een standaard machtigings niveau toegewezen. Sommige van de belangrijkste standaard share point-groepen omvatten bijvoorbeeld de volgende machtigings niveaus:

Groep

Machtigingsniveau

Eigenaren

Volledig beheer

Bezoekers

Lezen

Leden

Bijdragen

Iedereen die de machtiging Volledig beheer heeft, kan aangepaste groepen maken.

Wanneer u machtigings niveaus toewijst aan share point-groepen op het niveau van de site verzameling, worden deze machtigings niveaus standaard overgenomen door alle sites en site-inhoud. Dit standaard gedrag wordt overname van machtigingen genoemd. U kunt opgeven of u unieke machtigingen wilt instellen bij het maken van een subsite of als u de overname van machtigingen wilt afbreken voor een site, lijst of bibliotheek of item. Zie Wat is machtigingen overnemen?voor meer informatie.

Omdat het machtigings niveau van een gebruiker bepaalt wat hij kan zien en toegankelijk is op een site, moet u het lidmaatschap van de groep zorgvuldig overwegen. Een gebruiker die verantwoordelijk is voor het maken en aanpassen van sites, moet bijvoorbeeld een lid zijn van de groep ontwerper. Anderzijds: een gebruiker die alleen inhoud kan lezen en downloaden en mogelijk alleen lid is van de groep bezoekers. Zie machtigings niveaus in share pointvoor meer informatie.

Als beheerder van een siteverzameling voor SharePoint Online moet u mogelijk functies beheren op het siteverzamelings- en siteniveau. Deze taken omvatten mogelijk het in- en uitschakelen van functies op basis van uw beheermodelplan. Zie Functies van siteverzamelingen in- of uitschakelen voor meer informatie. Zie ook De prullenbak van een SharePoint-siteverzameling beheren.

Zie ook

Inleiding tot share point online

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×