Sites plannen en gebruikers beheren

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u verantwoordelijk bent voor het beheer van alle teamsites van uw organisatie voor uw Office 365-abonnement voor kleine bedrijven, helpt dit artikel u bij enkele belangrijke taken en concepten die betrekking hebben op het beheer van een siteverzameling en de gebruikers hiervan.

In dit artikel

Wat is een siteverzameling?

Een siteverzameling beheren

Sites in uw siteverzameling plannen

Gebruikers beheren

Het gebruik van functies voor siteverzamelingen plannen

Het gebruik van meerdere talen op sites plannen

Wat is een siteverzameling?

Uw SharePoint Online-standaardsites in Office 365 voor kleine bedrijven maken deel uit van één siteverzameling. Een siteverzameling is een groep SharePoint-sites die dezelfde instellingen hebben voor eigenaar en sitebeheer (bijvoorbeeld machtigingen). Siteverzamelingen zijn hiërarchisch en bevatten altijd één site op het hoogste niveau en eventueel sites eronder.

hiërarchisch diagram van een siteverzameling met een site op het hoogste niveau en subsites.

Uw share point online-site verzameling heeft drie site verzamelingen wanneer u begint: de team site en mijn sites. U kunt extra subsites maken onder de team site. Individuele gebruikers kunnen ook subsites maken onder hun mijn sites.

Opmerking: U kunt geen extra siteverzamelingen maken in SharePoint Online voor Office 365 voor kleine bedrijven.

Teamsite    De teamsite, en de sites die u eronder maakt, zijn beschikbaar voor gebruikers die u uitnodigt door hen machtigingen voor de site te verlenen, of voor externe gebruikers met wie u de site expliciet deelt door de functie voor extern delen te gebruiken. Standaard wordt iedereen in de Office 365-adreslijst als lid toegevoegd aan de interne siteverzameling en als bezoeker aan uw openbare siteverzameling. Met een teamsite kan uw organisatie, team of groep verbinding maken met een andere organisatie, ander team of andere groep, en samenwerken aan documenten en andere bestanden, aankondigingen posten, berichten plannen, taken onderhouden, problemen of actie-items volgen, informatie opslaan in lijsten, enzovoort. U kunt ook verschillende subsites maken met de beschikbare sitesjablonen in de teamsite.

Persoonlijke sites (Mijn site-websites) Persoonlijke sites leveren gebruikers in uw organisatie een uitgebreide set functies voor sociale netwerken. Deze functies zijn onder andere:

 • Newsfeed:    een pagina waar sitegebruikers kunnen samenwerken

 • OneDrive voor Bedrijven:    een plaats waar gebruikers persoonlijke bedrijfsdocumenten, foto's of andere mediabestanden kunnen opslaan, delen en synchroniseren

 • Sites:    een gepersonaliseerde pagina waar gebruikers snelkoppelingen naar handige websites kunnen opslaan

 • Profiel:    een pagina waar gebruikers zichzelf bij anderen en de organisatie kunnen introduceren

Naar boven

Een siteverzameling beheren

Als beheerder van een site verzameling hebt u het machtigings niveau volledig beheer voor de site verzameling. Dit betekent dat u toegang hebt tot inhoud in alle subsites van de team site. U kunt gebruikers machtigingen voor de team site beheren en beheer taken uitvoeren die relevant zijn voor de site. Naast deze taken is het mogelijk nodig om een aantal andere taken in uw rol uit te voeren als beheerder van een site verzameling.

Normale verantwoordelijkheden van een beheerder van een siteverzameling

Als u de beheerder van een siteverzameling voor uw SharePoint Online-site bent, zijn uw verantwoordelijkheden wellicht onder andere:

 • Als contactpersoon fungeren tussen uw gebruikers en de globale beheerder van Office 365 (als u niet ook die persoon bent.

 • Gebruikersmachtigingen verlenen voor toegang tot de teamsite.

 • Bepalen wie toegang heeft tot de belangrijke inhoud die op SharePoint Online-sites is opgeslagen door machtigingen op het niveau van siteverzameling te configureren.

 • Bepalen welke functies beschikbaar zijn voor personen die de sites in uw siteverzameling gebruiken.

 • Technische ondersteuning bieden aan de personen die uw siteverzameling gebruiken.

 • Een secundaire siteverzamelingbeheerder kiezen voor uw siteverzameling.

 • Helpen met het beheer van bepaalde voorzieningen, zoals:

  • Beschikbare functies van de siteverzameling in- of uitschakelen.

  • Site-inhoudstypen maken of aanpassen.

  • Landinstellingen configureren.

Naar boven

Sites in uw siteverzameling plannen

Hoewel het heel eenvoudig is om extra sites te maken voor uw team, is het een goed idee om de gewenste sites te plannen, omdat u uw share point online-sites in de loop van de tijd beter kunt beheren. U moet ook overwegen of u wilt toestaan dat gebruikers in uw bedrijf hun eigen nieuwe team sites maken voor het beheren van projecten. Als u meer centrale controle wilt hebben over de manier waarop sites worden gemaakt, kunt u deze optie uitschakelen (u kunt deze later altijd weer inschakelen als u van gedachten verandert). Zie het maken van sites beheren in share point onlinevoor meer informatie.

De volgende lijst bevat de sitesjablonen die beschikbaar zijn in SharePoint Online voor Office 365 voor kleine bedrijven en een beschrijving van elke sjabloon. Gebruik deze lijst om te bepalen welke typen sites voor uw organisatie het beste zijn.

 • Blog    Een site voor een persoon of een team waarop ideeën, observaties en kennis kunnen worden geplaatst die bezoekers kunnen becommentariëren.

 • Communitysite    Een site waarop gebruikers kunnen deelnemen aan discussies in de community.

 • Projectsite    Een site waarop een project wordt beheerd en hieraan wordt samengewerkt.

 • Teamsite    Een site waarop teams snel informatie kunnen indelen, bewerken en delen. De site bevat een documentbibliotheek en een lijst voor het beheer van aankondigingen.

Beheermodel

Het beheermodel is de reeks beleidsregels, rollen, verantwoordelijkheden en processen die als leidraad dienen, aanwijzingen geven en bepalen hoe de teams van een organisatie samenwerken om de doelstellingen van het bedrijf te behalen. Met betrekking tot uw SharePoint Online-siteverzameling kan een beheermodelplan als hulp dienen bij het plannen van de rollen, verantwoordelijkheden en beleidsregels die nodig zijn om uw siteverzameling te ondersteunen. Houd daarbij rekening met onder meer het volgende:

 • Informatiearchitectuur, zoals webpagina's, documenten, lijsten en gegevens.

 • Onderhoudsactiviteiten, zoals het beheer van gebruikersaccounts.

 • Beleidsregels voor huismerk en aanpassingen.

 • Training

Het is belangrijk om een beheermodelplan voor uw organisatie voor te bereiden. Door deel te nemen aan de ontwikkeling van een beheermodelplan kunt u de eigenaren voor zakelijke en technische teams helpen identificeren en definiëren wie voor welke onderdelen van het systeem verantwoordelijk is. Zie Aanbevolen procedures voor het maken en beheren van teamsites voor meer informatie over het ontwikkelen van een beheermodelplan.

Naar boven

Gebruikers beheren

De globale beheerder van Office 365 maakt gebruikersaccounts. Als beheerder van een siteverzameling wijst u machtigingen aan deze gebruikers toe via de instellingen Klein tandwiel voor Instellingen vervangt Site-instellingen. van uw teamsite.

Gebruikersaccounts in Office 365

De globale beheerder voegt nieuwe gebruikers toe aan Office 365 voor kleine bedrijven in het beheercentrum van Office 365, dat de portal is voor het beheer van gebruikers en de configuratie van services. Wanneer een nieuwe gebruiker wordt toegevoegd, doet de globale beheerder het volgende:

 • Opgeven of de gebruiker ook toegang heeft tot het beheercentrum

 • De geografische locatie voor de gebruiker instellen

 • Het type gebruikerslicentie selecteren

 • Een gebruikersnaam en wachtwoord voor de gebruiker instellen

Teamsitegebruikers

Nadat een nieuwe gebruiker is toegevoegd aan de adreslijst van Office 365 voor kleine bedrijven, wordt die gebruiker automatisch toegevoegd aan een SharePoint-groep genaamd Lid (personen die de inhoud en pagina's kunnen bewerken) op de interne site, en Bezoeker (personen die kunnen bekijken en lezen) op de openbare sites. Als gebruikers meer toegang moeten hebben dan de toegang van een Bezoeker of een Lid, kunt u machtigingen aanpassen door de gebruikers toe te voegen aan andere SharePoint-groepen, zoals Eigenaren (personen hebben het volledige beheer voor de site). Machtigingsniveaus en SharePoint-groepslidmaatschappen worden opgegeven onder Instellingen in Gebruikers en machtigingen. Raadpleeg Machtigingsniveaus en groepslidmaatschap in dit artikel voor meer informatie over machtigingsniveaus en het groepslidmaatschap.

Machtigingsniveaus en groepslidmaatschap

Machtigingsniveaus zijn machtigingenverzamelingen (of SharePoint-rechten) die gebruikers in staat stellen een reeks verwante taken uit te voeren. De machtiging Lezen bijvoorbeeld bevat onder andere de machtigingen Items weergeven, Items openen, Pagina's weergeven en Versies weergeven, die allemaal nodig zijn om pagina's, documenten en items in een SharePoint-site weer te geven. Machtigingen kunnen in meer dan een machtigingsniveau worden opgenomen.

Het wordt niet aanbevolen dat u machtigingen rechtstreeks toewijst aan afzonderlijke gebruikers, omdat het hierdoor moeilijk kan worden bij te houden en te beheren wie toegang tot sites heeft. Wijs in plaats daarvan machtigingen toe aan SharePoint-groepen en wijs vervolgens afzonderlijke gebruikers toe aan de juiste SharePoint-groepen. U kunt ook gebruikmaken van de SharePoint-groepen die standaard beschikbaar zijn.

Een SharePoint-groep is een reeks gebruikers die op het siteverzamelingsniveau zijn gedefinieerd voor eenvoudig beheer van machtigingen. Aan elke groep is een standaardmachtigingsniveau toegewezen.

Opmerking:  Wanneer u machtigingsniveaus toewijst aan SharePoint-groepen op het siteverzamelingsniveau, nemen alle sites en de site-inhoud standaard die machtigingsniveaus over. U kunt ook opgeven dat het overnemen van machtigingen moet worden uitgeschakeld of unieke machtigingen verlenen. Dit is erg handig als u bestanden hebt die alleen door bepaalde gebruikers mogen worden gezien. Wanneer u het overnemen van machtigingen hebt uitgeschakeld, kunt u alle andere SharePoint-groepen verwijderen en alleen toegang verlenen voor specifieke SharePoint-groepen of -gebruikers.

Aangezien de machtigingen van een gebruiker bepalen wat de gebruiker kan zien en waartoe de gebruiker toegang heeft op een site, moet u dit SharePoint-groepslidmaatschap zorgvuldig overwegen. Een gebruiker die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het maken en aanpassen van sites, moet ten minste lid zijn van de groep Ontwerper. Aan de andere kant hoeft een gebruiker die alleen de inhoud hoeft te lezen en misschien opmerkingen wil toevoegen aan een weblog, alleen deel uit te maken van de groep Leden.

Standaardrollen

Hier worden de standaardrollen in SharePoint Online beschreven en wordt gedefinieerd welke activiteiten een gebruiker met een bepaalde rol kan uitvoeren op de site.

 • Beheerders van de site verzameling    Beheerders van site verzamelingen hebben het machtigings niveau volledig beheer . Ze hebben toegang tot inhoud in alle subsites onder de team site. Ze kunnen gebruikers toevoegen aan de team site en beheer-en controle taken uitvoeren die relevant zijn voor de sites.

 • Site-eigen aren    Leden van de groep eigen aren hebben standaard het machtigings niveau volledig beheer in de site die ze hebben gemaakt op de team site. Ze kunnen gebruikers toevoegen en administratieve taken uitvoeren die relevant zijn voor de site...

  Tip:  Het is een goed idee om de contactgegevens van een site-eigenaar toe te voegen aan de startpagina van een site. Dit helpt gebruikers de eigenaar te vinden wanneer zij administratieve hulp nodig hebben.

  Opmerking: Een gebruiker die een site onder een site op het hoogste niveau op de teamsite maakt, wordt automatisch eigenaar van deze site.

 • Ontwerper    Standaard hebben leden van de groep ontwerpen het machtigings niveau ontwerpen . Ze kunnen lijsten en document bibliotheken maken, pagina's bewerken en Thema's, randen en opmaak modellen Toep assen op de team site.

 • Bewerken    Standaard hebben personen in de groep leden het machtigings niveau bewerken . In de team site kunnen de editors lijsten en bibliotheken weer geven en toevoegen, bijwerken en verwijderen, en goed keuren en aanpassen.

 • Mede werker    Geen enkele groep heeft standaard het machtigings niveau bijdragen . In de team site kunnen inZenders alleen items toevoegen, bewerken en verwijderen in bestaande lijsten en document bibliotheken, en werken met webonderdelen.

 • Bezoeker    Standaard hebben leden van de groep bezoekers het machtigings niveau lezen . Op de team site kunnen bezoekers alleen pagina's, lijst items en documenten weer geven.

Beheerdersrollen

Wanneer uw SharePoint Online-site voor het eerst wordt gemaakt, worden standaard de volgende beheerdersrollen gemaakt:

 • Globale beheerder    De beheerder op het hoogste niveau in Office 365. Wanneer u zich registreert voor de aankoop van Office 365, wordt u een globale beheerder. Globale beheerders hebben toegang tot alle functies in het O365-beheercentrum (zoals het toevoegen van gebruikers aan de adreslijst, domeinen toevoegen en service-instellingen beheren) en alleen globale beheerders kunnen andere beheerdersrollen toewijzen. Er kunnen meerdere globale beheerders zijn in uw bedrijf, maar de eerste globale beheerder wordt standaard de standaardsiteverzamelingbeheerder in SharePoint Online.

 • Beheerder van de site verzameling    Beheerders van site verzamelingen beschikken over de volledige controle over de share point online-site verzameling. Ze hebben toegang tot inhoud in alle subsites onder de team site. Ze kunnen gebruikers toevoegen aan de team site en beheer-en controle taken uitvoeren die relevant zijn voor de site. EEN beheerder van een site verzameling kan een andere beheerder van een site verzameling toevoegen of de beheerder van de site verzameling wijzigen via de pagina Site-instellingen.

Raadpleeg Uw machtigingenstrategie plannen, Machtigingsniveaus in SharePoint en SharePoint-groepen maken en beheren voor meer informatie over het beheer van gebruikers en machtigingen.

Naar boven

Het gebruik van functies voor siteverzamelingen plannen

Als een beheerder van een siteverzameling voor SharePoint Online beheert u de functies van de siteverzameling. Deze taken omvatten mogelijk het in- en uitschakelen van functies op basis van uw beheermodelplan. Zie Functies van de siteverzameling in- of uitschakelen voor meer informatie. Zie ook De Prullenbak van een SharePoint-siteverzameling beheren.

Naar boven

Het gebruik van meerdere talen op sites plannen

Als beheerder van een siteverzameling kunt u de functie MUI (Multiple Language User Interface) inschakelen om gebruikers in staat te stellen sites weer te geven in andere talen dan de standaardtaal die voor uw siteverzameling is ingesteld.

Wanneer MUI is ingeschakeld, kunnen gebruikers de volgende elementen in een andere taal zien:

 • Titel en beschrijving van de site

 • Standaardmenu's en -acties in SharePoint

 • Standaardkolommen

 • Aangepaste kolommen (lijst of site)

 • Koppelingen in navigatiebalk

Raadpleeg Inleiding tot meertalige functies voor meer informatie over MUI (Multiple Language User Interface).

Naar boven

Terug naar share point online-plannings handleiding voor Office 365 voor bedrijven

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×