Sites en subsites maken

Opmerking: We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Als u vanuit Centraal beheer een site wilt maken, moet u eerst een siteverzameling maken. Subsites kunnen alleen binnen sites en subsites op het hoogste niveau worden gemaakt, niet vanuit Centraal beheer.

Websites op SharePoint-webtoepassingen worden in siteverzamelingen onderverdeeld. Elke siteverzameling heeft een website op het hoogste niveau. Deze website op het hoogste niveau kan meerdere subsites hebben en elke subsite kan ook weer meerdere subsites hebben. U kunt zo veel niveaus hebben als nodig is. Bij het maken van een siteverzameling wordt automatisch een site op het hoogste niveau gemaakt. Elke siteverzameling kan slechts één site op het hoogste niveau hebben.

Door de sitehiërarchie met sites op het hoogste niveau en subsites, kunnen gebruikers bijvoorbeeld over een hoofdwerksite beschikken voor een team of afdeling, en daarnaast over afzonderlijke werksites of gedeelde sites voor projecten. Bij websites op het hoogste niveau en subsites zijn verschillende beheerniveaus voor de functies en instellingen mogelijk. De beheerder van een siteverzameling kan de instellingen en functies beheren voor zowel de website op het hoogste niveau als de subsites hieronder. Zo kan een beheerder van een siteverzameling behalve de standaardbeheertaken voor een site, de volgende taken uitvoeren:

 • Beheerders van siteverzamelingen toevoegen, verwijderen of wijzigen.

 • Andere sites in de siteverzamelinghiërarchie beheren.

 • Gebruiksstatistieken en toewijzing voor opslagruimte bekijken.

 • De Prullenbak van siteverzameling beheren.

 • Galerieën met webonderdelen, sjablonen en werkstromen beheren.

 • De functies beheren die beschikbaar zijn in de siteverzameling.

 • Instellingen, zoals landinstellingen, configureren voor de site op het hoogste niveau en alle subsites.

De beheerder van een subsite kan alleen instellingen en functies voor die subsite beheren en de beheerder van de volgende subsite op een lager niveau kan alleen instellingen en functies voor die subsite beheren. Een beheerder van een subsite kan bijvoorbeeld de volgende taken uitvoeren:

 • Gebruikersmachtigingen toevoegen, verwijderen of wijzigen, als er unieke machtigingen zijn ingesteld.

 • Gebruiksanalyserapporten bekijken.

 • Landinstellingen wijzigen.

 • De basispagina, het site-inhoudstype en sitekolomgalerieën beheren.

 • Webdiscussies en waarschuwingen beheren.

 • De naam en beschrijving van de site, het thema en de indeling van de introductiepagina wijzigen.

Opmerking: U kunt ook gebruikers hun eigen op het hoogste niveau sites maken inschakelen. Zie configureren zelf sites makenvoor meer informatie.

Een siteverzameling maken

 1. Klik op Toepassingsbeheer op de navigatiebalk aan de bovenkant.

 2. Ga naar de pagina Toepassingsbeheer en klik in de sectie SharePoint-site beheren op Siteverzameling maken.

 3. Ga naar de sectie Webtoepassing op de pagina Siteverzameling maken. Als de Webtoepassing waarin u de siteverzameling wilt maken, niet is geselecteerd, klikt u in het menu Webtoepassing op Webtoepassing wijzigen.

  • Ga naar de pagina Webtoepassing selecteren en klik op de webtoepassing waarin u de siteverzameling wilt maken.

 4. Typ in de sectie Titel en beschrijving de titel en een beschrijving voor de siteverzameling.

 5. Selecteer in de sectie Adres van website onder URL het pad dat u wilt gebruiken voor uw URL (bijvoorbeeld, een opgenomen pad zoals /sites/ of de rootdirectory, /).

  Als u een pad met opgenomen jokertekens selecteert zoals /sites/, moet u ook de naam van de site typen die u in de URL van de site wilt gebruiken.

  Opmerking: De paden die beschikbaar zijn voor de optie URL worden uit de lijst met beheerde paden gehaald die als opgenomen jokertekens zijn gedefinieerd.

 6. Ga naar de sectie Sjabloon selecteren en klik in de lijst Selecteer een sjabloon op een sjabloon voor de site op het hoogste niveau.

  Als u een sjabloon selecteert, wordt een beschrijving voor die sjabloon in de sectie Sjabloon selecteren weergegeven.

 7. Geef in de sectie Primaire beheerder van de siteverzameling de gebruikersnaam op (in de vorm DOMEIN\gebruikersnaam) voor de gebruiker die de beheerder van de siteverzameling is.

 8. Als u een gebruiker als secundaire eigenaar wilt opgeven van de nieuwe website op het hoogste niveau (aanbevolen), typt u de gebruikersnaam voor de secundaire eigenaar van de siteverzameling in de sectie Secundaire beheerder van de siteverzameling.

 9. Als u quota wilt gebruiken om het gebruik van bronnen voor siteverzamelingen te beperken, klikt u in de sectie Quotasjabloon op een sjabloon in de lijst Selecteer een quotasjabloon.

 10. Klik op OK.

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×