Sites beheren vanuit de sitemap

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

De sitemap is een centrale locatie van waaruit beheerders alle websites voor een bepaalde portal kunnen weergeven, beheren en openen. Vanuit de sitemap kunnen beheerders de portal-structuur en afzonderlijke sites in de portal weergeven, nieuwe sites goedkeuren of afkeuren en sitekoppelingen bewerken of verwijderen.

De structuur van de portal weergeven

 1. Ga naar de introductiepagina en klik op de bovenste navigatiebalk op Sites om de sitemap te openen.

 2. In de sitemap kunt u de portal-structuur op twee manieren weergeven:

  • Als u een lijst wilt weergeven van de siteverzamelingen en de afzonderlijke sites in deze verzamelingen, klikt u op Sitemap op de lijstwerkbalk.

  • Als u alle siteverzamelingen wilt weergeven inclusief details zoals de datum van de laatste update, klikt u op Alle site-inhoud weergeven in Snel starten.

Afzonderlijke sites weergeven

 • Ga naar de sitemap, klik op de lijstwerkbalk op Sitemap en klik vervolgens op de naam van de site die u wilt weergeven.

Sites bewerken

Vanuit de sitemap kunnen sitebeheerders de naam van een site wijzigen, een site naar een andere locatie verplaatsen of machtigingen voor een site wijzigen. Dit gaat als volgt:

 1. Klik in de sitemap op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op de map Sites.

 2. Plaats de aanwijzer op de site die u wilt bewerken en klik vervolgens op de pijl die verschijnt.

 3. Als u wijzigingen wilt aanbrengen in de naam of locatie van de site, klikt u op Item bewerken. Als u machtigingen wilt wijzigen, klikt u op Machtigingen beheren.

Sites goedkeuren en afkeuren

Sites die door beheerders worden toegevoegd, worden automatisch goedgekeurd. Sites die door anderen worden toegevoegd, krijgen de status In behandeling en moeten door een sitebeheerder worden goedgekeurd of afgekeurd.

 1. Klik in de sitemap op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op de map Sites.

 2. Plaats de aanwijzer op de site en klik vervolgens op de pijl die verschijnt.

 3. Klik op Goedkeuren/afkeuren in de lijst.

Een site uit de sitemap verwijderen

 1. Klik in de sitemap op Alle site-inhoud weergeven en klik vervolgens op de map Sites.

 2. Plaats de aanwijzer op de site die u uit de sitemap wilt verwijderen en klik vervolgens op de pijl die verschijnt.

 3. Klik op Item verwijderen in de lijst. Klik in het bevestigingsbericht dat verschijnt op OK.

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×