Sitenavigatie configureren

Belangrijk: Dit artikel is automatisch vertaald, bekijk de disclaimer. De Engelse versie van dit artikel vindt u hier voor referentiedoeleinden.

Functies voor sitenavigatie bestaan uit de balk Snel starten en de bovenste koppelingsbalk. Hiermee kunnen de gebruikers van uw site eenvoudig zoeken naar de gewenste informatie. Het succes van uw site is afhankelijk van hoe eenvoudig de informatie kan worden gevonden.

Er zijn veel verschillende manieren waarop u de navigatie voor uw site kunt configureren. Dit artikel bevat informatie over het toevoegen van items aan en het verwijderen van items uit de balk Snel starten en de bovenste koppelingsbalk. In dit artikel wordt ook beschreven hoe u de structuurweergave met de inhoud en hiërarchie van de site kunt weergeven.

In dit artikel

Voordat u begint

Siteconfiguratie en machtigingen

Navigatiepad

De werkbalk Snel starten configureren

De werkbalk Snelstarten weergeven of verbergen

Toevoegen aan of verwijderen van een lijst of bibliotheek uit de werkbalk Snelstarten

Toevoegen, bewerken of verwijderen van een kop Snelstarten

Een koppeling Snelstarten toevoegen

Bewerken, verplaatsen of verwijderen van een koppeling in Snelstarten

De volgorde van items op de werkbalk Snelstarten wijzigen

De bovenste koppelingsbalk configureren

De bovenste koppelingsbalk configureren voor een site

Toevoegen, bewerken of een koppeling verwijderen uit de bovenste koppelingsbalk

Volgorde van koppelingen op de bovenste koppelingsbalk

Weergeven of verbergen van de structuurweergave

Voordat u begint

Siteconfiguratie en machtigingen

De manier waarop uw site is geconfigureerd tijdens de installatie en de machtigingen die u op uw site hebt, zijn beide van invloed op of en hoe u de navigatie voor uw site kunt configureren.

U hebt de benodigde machtiging voor het configureren van de navigatie voor de site als u over de volgende twee opties beschikt:

 • Site-instellingen is een optie in het menu voor Site-acties Menu Siteacties .

  menu site-instellingen

 • Bovenste koppelingsbalk, de werkbalk Snel startenen structuurweergave zijn opties in de sectie uiterlijk op de sitepagina-instellingen.
  uiterlijk

Navigatiepad

U kunt de breadcrumbnavigatie niet configureren. Hier volgt een voorbeeld van navigatiepad.
Pad

Naar boven

De werkbalk Snel starten configureren

De werkbalk Snel starten wordt standaard weergegeven aan de zijkant van de meeste pagina's van een site. Deze bevat koppelingen naar de beschikbare lijsten en bibliotheken op de site. Deze kan ook koppelingen bevatten naar subsites van de huidige site.

Snel starten

Op de pagina's met instellingen voor elke lijst of bibliotheek kunt u kiezen welke lijsten en bibliotheken u wilt weergeven in Snel starten. Via een browser die compatibel is met Windows SharePoint-technologieën kunt u ook de volgorde van koppelingen wijzigen, koppelingen toevoegen of verwijderen zonder de lijst of bibliotheek te openen en secties toevoegen of verwijderen. U kunt zelfs koppelingen toevoegen aan sites, pagina's, inhoud op het intranet van de organisatie en inhoud op internet.

Snel starten weergeven of verbergen

De werkbalk Snel starten wordt standaard weergegeven wanneer u een site maakt. U kunt kiezen of u Snel starten wilt weergeven of verbergen, afhankelijk van de behoeften voor uw site. U kunt Snel starten bijvoorbeeld weergeven op de site op het hoogste niveau en verbergen op de subsites.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom uiterlijk op structuurweergave.
  uiterlijk

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u Snel starten wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Snel starten inschakelen uit.

  • Als u Snel starten wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Snel starten inschakelen in.

 4. Klik op OK.

Een lijst of bibliotheek toevoegen aan of verwijderen uit Snel starten

Wanneer u een lijst of bibliotheek maakt, kunt u de lijst of bibliotheek zo configureren dat hieraan automatisch een koppeling wordt toegevoegd aan de werkbalk Snel starten voor de site. U kunt deze optie later wijzigen door de instellingen van de site te bewerken.

 1. Klik op de werkbalk Snel starten op Alle site-inhoud.

 2. Klik op de naam van de lijst of bibliotheek.

 3. Klik op het tabblad lijst of bibliotheek op het lint en klik vervolgens op Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen.
  Lijstinstellingen

  Opmerking: De naam van het tabblad variëren, afhankelijk van het type lijst of bibliotheek. De lijst Agenda bevat bijvoorbeeld een agenda -tabblad.

 4. Klik op de pagina Lijstinstellingen of Bibliotheekinstellingen in de kolom Algemene instellingen op Titel, beschrijving en navigatie .

 5. Voer op de pagina Algemene instellingen in de sectie Navigatie een van de volgende handelingen uit.

  • Klik op Ja om het item aan Snel starten toe te voegen.

  • Als u wilt het item verwijderen uit de werkbalk Snelstarten, klikt u op Nee.
   Lijst weergeven in Snel starten

 6. Klik op Opslaan.

Een kop toevoegen aan, bewerken in, of verwijderen uit Snel starten

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Uiterlijk op Snel starten.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Nieuwe kop om een nieuwe kop toe te voegen. Typ de URL en een beschrijving voor de kop en klik vervolgens op OK. U kunt de URL koppelen aan een geldig pad, zoals een map op deze site, een share in het intranet van uw organisatie of een koppeling naar een locatie op het internet.

  • Als u wilt bewerken in een kop, klikt u op de bewerken knop Bewerken naast de kop. De benodigde wijzigingen aanbrengen in de URL en de beschrijving en klik vervolgens op OK.

  • Als u wilt verwijderen van een kop, klikt u op de bewerken knop Bewerken naast de kop, klikt u op verwijderenen klik vervolgens op OK.

Een koppeling toevoegen aan Snel starten

U kunt niet alleen koppelingen naar lijsten of bibliotheken op uw site toevoegen aan de werkbalk Snel starten, maar ook aangepaste koppelingen. U kunt bijvoorbeeld een koppeling opnemen naar informatie die vaak wordt geraadpleegd door u of de leden van uw organisatie, zoals een document, een agendagebeurtenis, een andere site of een koppeling naar een internetlocatie.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Snel starten.

 3. Klik op Nieuwe navigatiekoppeling. .

 4. Typ de URL, zoals http://contoso/shared%20documents/vision.docx, en een beschrijving van de koppeling.

 5. Selecteer in de lijst Kop de kop waaronder u de koppeling wilt weergeven.

 6. Klik op OK.

Een koppeling in Snel starten bewerken, verplaatsen of verwijderen

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de sectie Uiterlijk op Snel starten.

 3. Klik op de bewerken knop Bewerken naast de koppeling die u wilt bewerken of verwijderen en voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de koppeling wilt bewerken, maakt u eerst de nodige wijzigingen en klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de koppeling wilt verplaatsen naar een andere locatie op de werkbalk Snel starten, selecteert u in de lijst Kop de nieuwe kop waaronder u de koppeling wilt weergeven en klikt u vervolgens op OK.

  • Als u de koppeling wilt verwijderen, klikt u op Verwijderen en klikt u vervolgens op OK.

De volgorde van items in Snel starten wijzigen

Het is mogelijk om de volgorde voor de weergave van koppen en koppelingen in Snel starten te wijzigen, maar de volgorde van de koppelingen kan alleen onder een bepaalde kop worden gewijzigd. Stel dat u een kop Lijsten hebt die koppelingen bevat naar de agenda en de takenlijst. U kunt de kop Lijsten verplaatsen naar een andere locatie op de werkbalk Snel starten, maar de volgorde van de agenda en de takenlijst kan alleen worden gewijzigd onder de kop Lijsten. Als u de agenda of takenlijst naar een andere kop wilt verplaatsen, moet u eerst de koppeling bewerken om de agenda en taken toe te wijzen aan een andere kop.

 1. Klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , klikt u op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Uiterlijk op Snel starten.

 3. Klik op Volgorde wijzigen.

 4. Klik op de opties in de lijsten om de volgorde waarin de koppen en koppelingen worden weergegeven te wijzigen.

 5. Klik op OK.

Naar boven

De bovenste koppelingsbalk configureren

De bovenste koppelingsbalk is een voorziening voor gebruikers van uw site om een rij met tabbladen weergeven boven aan de pagina's in de site te gaan naar de andere sites in de siteverzameling . De bovenste koppelingsbalk wordt standaard weergegeven in de meeste typen sites.

bovenste koppelingsbalk

Wanneer u een site maakt, kunt u kiezen of u de site wilt opnemen in de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site en of u de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site wilt gebruiken. Op deze manier hebt u drie verschillende opties om uw site te configureren:

 • Overnemen uit en opnemen in de bovenliggende site     De site wordt als tab opgenomen in de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site en de nieuwe site gebruikt dezelfde bovenste koppelingsbalk als de bovenliggende site. De bovenste koppelingsbalk kan op dit niveau niet worden aangepast zonder eerst het overnemen vanuit de bovenliggende site te stoppen.

 • Overnemen uit maar niet opnemen in de bovenliggende site     De site gebruikt dezelfde bovenste koppelingsbalk als de bovenliggende site maar de nieuwe site wordt niet opgenomen als tab op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site. De bovenste koppelingsbalk kan op dit niveau niet worden aangepast zonder eerst het overnemen vanuit de bovenliggende site te stoppen.

 • Uniek     De site wordt niet opgenomen als tab op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site en de nieuwe site gebruikt niet dezelfde bovenste koppelingsbalk als de bovenliggende site. De bovenste koppelingsbalk kan op dit niveau worden aangepast en staat volledig los van de bovenliggende site.

Opmerking: Als u een site een andere naam geeft vanuit de pagina Algemene instellingen, wordt de naam van de site op de bovenste koppelingsbalk niet bijgewerkt. U moet de bovenste koppelingsbalk bewerken om de naam te wijzigen die wordt weergegeven op de bovenste koppelingsbalk.

De bovenste koppelingsbalk voor een site configureren

Wanneer u een subsite maakt, wordt er standaard op de bovenste koppelingsbalk van de bovenliggende site wordt weergegeven en heeft een unieke bovenste koppelingsbalk. U kunt deze instellingen op elk gewenst moment wijzigen. De bovenste koppelingsbalk balk instellingen configureren voor een subsite:

 1. Klik op de subsite, klik op het menu Siteacties Menu Siteacties , op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom uiterlijk op bovenste koppelingsbalk.
  uiterlijk

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Overnemen van koppelingen stoppen als u aangepaste koppelingen voor de subsite wilt maken.

  • Klik op Koppelingen van bovenliggende site gebruiken als u de koppelingen van de bovenliggende site wilt gebruiken.

Een koppeling toevoegen aan, bewerken in of verwijderen uit de bovenste koppelingsbalk

Als voor uw site een unieke bovenste koppelingsbalk wordt gebruikt, kunt u de koppelingen aanpassen die worden weergegeven op de bovenste koppelingsbalk voor de site. Alle sites die onder de bovenliggende site worden gemaakt, kunnen ook worden weergegeven op de bovenste koppelingsbalk, als de configuratie van de sites is ingesteld op het overnemen van de bovenste koppelingsbalk uit de bovenliggende site. U kunt ook koppelingen opnemen naar andere sites buiten uw siteverzameling.

 1. Klik op de site, klikt u in het menu Siteacties Menu Siteacties , op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Uiterlijk op Bovenste koppelingsbalk .

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Klik op Nieuwe navigatiekoppeling om een nieuwe koppeling toe te voegen. Typ de URL, zoals http://contoso/marketing/ProjectA, en een beschrijving van de koppeling.

  • Als u wilt een koppeling bewerken, klikt u op de bewerken knop Bewerken naast de koppeling. De benodigde wijzigingen aanbrengen in de beschrijving.

  • Als u wilt een koppeling verwijderen, klikt u op de bewerken knop Bewerken naast de koppeling, klikt u op verwijderenen klik vervolgens op OK.

 4. Klik op OK.

De volgorde wijzigen van de koppelingen op de bovenste koppelingsbalk

U kunt de volgorde van de tabs op de bovenste koppelingsbalk wijzigen. De wijzigingen die u aanbrengt in de volgorde van de items op de bovenste koppelingsbalk van een bovenliggende site, worden ook weergegeven in de subsites waarvoor de bovenste koppelingsbalk van deze bovenliggende site wordt overgenomen.

 1. Klik op de site, klikt u in het menu Siteacties Menu Siteacties , op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Uiterlijk op Bovenste koppelingsbalk .

 3. Klik op Volgorde wijzigen.

 4. Klik in de kolom Volgorde van koppelingen op de opties in de lijsten om de volgorde waarin de koppelingen op de bovenste koppelingsbalk worden weergegeven te wijzigen.

 5. Klik op OK.

Naar boven

De structuurweergave weergeven of verbergen

De structuurweergave is een navigatieoptie waarmee een hiërarchische weergave van de lijsten, bibliotheken en subsites van de huidige site wordt weergegeven. Via de structuurweergave kunnen gebruikers van uw site eenvoudiger navigeren tussen locaties in de site hiërarchie, zoals tussen een bibliotheek in de huidige site en een lijst in een subsite. Wanneer de structuurweergave is ingeschakeld, wordt deze weergegeven aan de zijkant van de meeste pagina's van een site.

Structuurweergave

Opmerking: Als u wilt beheren navigatie voor een site u moet ten minste de machtigingen hebben verkregen door wordt toegevoegd aan de standaardgroep voor SharePoint-ontwerpers voor de site. U hebt de benodigde machtigingen als u toegang heeft tot de pagina Sites-instellingen voor de site en u de opdracht Structuurweergave onder uiterlijkziet.

 1. Klik op de site, klikt u in het menu Siteacties Menu Siteacties , op Site-instellingen.

 2. Klik in de kolom Uiterlijk op Structuurweergave.

 3. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Als u de structuurweergave wilt weergeven, schakelt u het selectievakje Structuurweergave inschakelen in en klikt u vervolgens op OK .

  • Als u de structuurweergave wilt verbergen, schakelt u het selectievakje Structuurweergave inschakelen uit en klikt u vervolgens op OK .

Naar boven

Opmerking: Disclaimer voor automatische vertaling: Dit artikel is vertaald door een computersysteem zonder menselijke tussenkomst. Microsoft biedt deze automatische vertalingen aan om niet-Engels sprekende gebruikers te helpen de inhoud over producten, services en technologieën van Microsoft te raadplegen. Omdat het artikel automatisch is vertaald, bevat het mogelijk fouten in grammatica, woordenschat en syntaxis.

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×