SIN, functie

Berekent de sinus van de opgegeven hoek.

Syntaxis

SIN(getal)

Getal     is de hoek in radialen waarvan u de sinus wilt berekenen.

Opmerking

Als de hoek in graden wordt uitgedrukt, kunt u deze converteren naar radialen door het getal te vermenigvuldigen met PI()/180 of door de functie RADIALEN te gebruiken.

Voorbeelden

Formule

Beschrijving (resultaat)

=SIN(PI())

De sinus van pi radialen (0, bij benadering)

=SIN(PI()/2)

De sinus van pi/2 radialen (1)

=SIN(30*PI()/180)

De sinus van 30 graden (0,5)

=SIN(RADIALEN(30))

De sinus van 30 graden (0,5)

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders