SharePoint-sitepagina's maken

In Microsoft SharePoint Designer 2010 kunt u snel en gemakkelijk pagina's toevoegen aan een SharePoint-site en deze pagina's vervolgens aanpassen in de browser of in SharePoint Designer. Wanneer u een nieuwe pagina maakt, kunt u voor het type uit een aantal mogelijkheden kiezen: een pagina met webonderdelen, een ASPX-pagina of een HTML-pagina.

Opmerking:  Er is een ander type pagina, een zogenaamde publicatiepagina, die vaak wordt gebruikt voor het publiceren van sites in Microsoft SharePoint Server 2010. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over publicatiepagina's.

In dit artikel wordt beschreven hoe u sitepagina's maakt in SharePoint Designer 2010.

In dit artikel

Typen pagina's die u aan een site toevoegt

Een pagina met webonderdelen maken

Een pagina op basis van een basispagina maken

Zelfstandige ASPX- of HTML-pagina's maken

Volgende stappen

Typen pagina's die u aan een site toevoegt

Terwijl u in SharePoint Designer 2010 aan uw site werkt, zult u vaak pagina's toevoegen waarmee het ontwerp of de functionaliteit van de site wordt ondersteund. In de meeste gevallen voegt u pagina's toe voor uw aangepaste weergaven en formulieren. Wanneer u een nieuwe weergave of nieuw formulier maakt voor een lijst of bibliotheek vanaf de overzichtspagina in SharePoint Designer 2010, wordt automatisch een nieuwe sitepagina gemaakt (ook wel lijstweergavepagina of lijstformulierpagina genoemd). Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over lijstweergaven en lijstformulieren.

U kunt ook sitepagina's voor andere doeleinden toevoegen, zoals weergaven en formulieren maken voor aanvullende gegevensbronnen of pagina's toewijzen waar sitegebruikers webonderdelen kunnen toevoegen of aanpassen. In deze gevallen kunt u in SharePoint Designer 2010 nieuwe sitepagina's maken. U kunt, zoals hieronder wordt beschreven, drie typen pagina's maken.

Paginatype

Beschrijving

Pagina met webonderdelen

Hiermee maakt u een ASPX-pagina met webonderdeelzones die u kunt gebruiken om webonderdelen toe te voegen of om de gebruikers van de site webonderdelen te laten toevoegen om met de browser te gebruiken. De nieuwe pagina heeft hetzelfde uiterlijk als de rest van de site, inclusief de randen en navigatie-elementen. De pagina wordt automatisch aan de basispagina van de site gekoppeld. Wanneer u een nieuwe pagina met webonderdelen maakt, kunt u uit diverse sjablonen voor pagina's met webonderdelen kiezen. Al deze sjablonen hebben een verschillende indeling wat betreft de webonderdeelzones.

ASPX-pagina

Hiermee maakt u een lege ASPX- of ASP.NET-webpagina. Als u een ASPX-pagina maakt, moet u de benodigde webonderdeelzones en pagina-elementen toevoegen om de pagina naar wens te laten werken. Als u de ASPX-pagina maakt met Sitepagina's in SharePoint Designer, wordt deze niet gekoppeld aan een basispagina en heeft deze daarom niet hetzelfde uiterlijk en de randen en navigatie-elementen van de rest van de site.

HTML-pagina

Hiermee maakt u een lege HTML-pagina op uw site. De HTML-pagina die u maakt, kan niet direct op uw site worden weergegeven, omdat deze niet de ASP-code heeft die voor SharePoint-sites nodig is. De pagina kan echter wel worden gebruikt om HTML-documenten op de site op te slaan.

Opmerking: Bij Microsoft SharePoint Server 2010 en Microsoft SharePoint Foundation 2010 wordt gebruikgemaakt van de Microsoft ASP.NET-technologie om interactieve en samenwerkende inhoud te bieden op manieren die bijvoorbeeld bij statische HTML-sites niet mogelijk zijn. Wanneer u een pagina aan een SharePoint-site toevoegt, zult u bijna altijd een pagina met webonderdelen of een ASPX-pagina toevoegen omdat dit beide ASP.NET-pagina's zijn die de volledige functionaliteit van SharePoint ondersteunen.

Naar boven

Een pagina met webonderdelen maken

Een pagina met webonderdelen is een ASPX-pagina die een of meer webonderdeelzones bevat. Elke webonderdeelzone fungeert als een opslagplaats voor een webonderdeel. De webonderdeelzone kan worden geconfigureerd om de indeling en opmaak van het webonderdeel te beheren. Wanneer u in SharePoint Designer 2010 een pagina met webonderdelen maakt, kunt u uit verschillende indelingen kiezen. Nadat u een pagina met webonderdelen hebt gemaakt, kunt u de webonderdeelzones opnieuw rangschikken, gegevensweergaven, formulieren en andere webonderdelen toevoegen, enzovoort. Ook kunnen bezoekers van de site webonderdelen toevoegen of verwijderen, als ze bewerkingsmachtigingen voor de site hebben.

Verder wordt de pagina met webonderdelen gekoppeld aan de basispagina van uw site, zodat de pagina dezelfde randen, navigatie-elementen en andere gedeelde elementen krijgt en er dus net zo uitziet als de andere pagina's van de site.

Opmerking:  Als u een pagina wilt toevoegen aan een SharePoint-site, moet u lid zijn van een sitegroep die de machtiging Pagina's toevoegen en aanpassen heeft. Deze machtiging geldt standaard voor de machtigingsniveaus Volledig beheer en Ontwerper.

Als u een pagina met webonderdelen wilt maken, opent u de site in SharePoint Designer 2010 en voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Sitepagina's.

 2. Klik op het tabblad Pagina's in de groep Nieuw op Pagina met webonderdelen.

 3. Kies in de voorbeelden een indeling voor de pagina met webonderdelen. Pagina's toevoegen aan SharePoint Designer 2010

 4. De nieuwe pagina met webonderdelen wordt gemaakt in de galerie met sitepagina's. Pagina's toevoegen aan SharePoint Designer 2010

 5. Klik in de naam van de pagina (de standaardnaam is Naamloos_1.aspx) om desgewenst de naam te wijzigen.

 6. Als u de pagina wilt bewerken, klikt u nogmaals op de pagina om de overzichtspagina te openen en klikt u vervolgens op Bestand bewerken.

 7. De pagina wordt geopend in de pagina-editor van SharePoint Designer 2010, waar u weergaven, formulieren en andere webonderdelen aan de pagina kunt toevoegen. Pagina's toevoegen aan SharePoint Designer 2010

Naar boven

Een pagina op basis van een basispagina maken

U kunt in SharePoint Designer 2010 een nieuwe ASPX-pagina op basis van een bestaande basispagina maken. Als u deze methode kiest om een nieuwe sitepagina te maken, moet u enkele extra stappen uitvoeren om inhoud aan de pagina toe te voegen. U moet bijvoorbeeld de primaire tijdelijke aanduiding op de pagina zoeken waar u inhoud kunt toevoegen. Vervolgens moet u de indeling van de webonderdeelzones toevoegen en aan uw wensen aanpassen.

Opmerking:  Als u deze stappen wilt uitvoeren, moet u wellicht contact opnemen met de sitebeheerder om het bewerken van de basispagina op de site mogelijk te maken. Bovendien resulteert de aanmaak van een nieuwe sitepagina op deze manier in een unghosted pagina op uw site, wat u mogelijk met het oog op de prestaties niet wilt.

Als u een sitepagina op basis van een basispagina wilt maken, opent u uw site in SharePoint Designer 2010 en voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Basispagina's.

 2. Markeer de basispagina die u wilt gebruiken voor de nieuwe sitepagina.

 3. Ga naar het tabblad Basispagina's en klik in de groep Nieuw op Nieuw van basispagina.
  Pagina's toevoegen aan SharePoint Designer 2010

  Opmerking:  U kunt ook met de rechtermuisknop op de basispagina klikken en vervolgens op Nieuw van basispagina in het snelmenu klikken of u kunt een nieuwe pagina op basis van een basispagina maken op het tabblad Bestand.

 4. Kies in het dialoogvenster Basispagina selecteren een van de volgende opties:

  • Klik op Standaardbasispagina om de basispagina te gebruiken die momenteel is ingesteld als de standaardbasispagina van de site.

  • Klik op Aangepaste basispagina om de basispagina te gebruiken die momenteel is ingesteld als de aangepaste basispagina van de site.

  • Klik op Specifieke basispagina om een basispagina te gebruiken die momenteel niet is ingesteld als de standaardbasispagina of aangepaste basispagina van de site. Klik op Bladeren om de gewenste basispagina te zoeken en te selecteren. (De basispagina moet zich bevinden in dezelfde siteverzameling als de huidige site.)

 5. Klik op OK wanneer u klaar bent.

 6. Voer in het dialoogvenster Nieuwe pagina met webonderdelen een naam voor de sitepagina in en kies een locatie voor de pagina.

 7. Klik op Ja om de pagina in de geavanceerde modus te openen.

 8. De pagina wordt geopend in de pagina-editor van SharePoint Designer 2010, waar u weergaven, formulieren en andere webonderdelen aan de pagina kunt toevoegen.

 9. Ga naar de tijdelijke aanduiding voor inhoud waaraan u aangepaste inhoud wilt toevoegen.

Opmerking:  Als u webonderdelen aan het hoofdgedeelte van de pagina wilt toevoegen, gebruikt u waarschijnlijk de tijdelijke aanduiding PlaceHolderMain. U voegt inhoud aan deze tijdelijke aanduiding toe door op de pijl rechts van PlaceHolderMain (basis) te klikken en vervolgens op Aangepaste inhoud maken te klikken.

Pagina's toevoegen aan SharePoint Designer 2010
De inhoudsregio wordt bewerkbaar, zoals u kunt zien aan de tekst (Aangepast) naast de tijdelijke aanduiding voor inhoud.

 1. U kunt nu aangepaste inhoud aan de pagina toevoegen. U kunt bijvoorbeeld aangepaste weergaven, formulieren, webonderdelen en webonderdeelzones toevoegen.

Naar boven

Zelfstandige ASPX- of HTML-pagina's maken

In sommige situaties wilt u misschien een zelfstandige ASPX- of HTML-pagina maken in plaats van een pagina met webonderdelen of een pagina die is gekoppeld aan uw basispagina. U wilt bijvoorbeeld een ASPX-pagina maken die dient als pop-upvenster of die een andere pagina op de site ondersteunt. Ook kunt u een HTML-pagina maken die kan worden gedownload van de site.

Als u een zelfstandige ASPX- of HTML-pagina wilt maken, opent u uw site in SharePoint Designer 2010 en voert u de volgende stappen uit:

 1. Klik in het navigatiedeelvenster op Sitepagina's.

 2. Klik op het tabblad Pagina's in de groep Nieuw op Pagina en kies vervolgens een van de volgende opties:

  • Klik op ASPX om een zelfstandige ASPX-pagina op uw site te maken.

  • Klik op HTML om een zelfstandige HTML-pagina op uw site te maken.

Opmerking:  Aangezien HTML-pagina's niet de ASP.NET-technologie bevatten die voor SharePoint nodig is, wordt de pagina mogelijk niet goed weergegeven op uw site.

 1. De nieuwe pagina wordt gemaakt in de galerie met sitepagina's. Pagina's toevoegen aan SharePoint Designer 2010

 2. Klik desgewenst in de naam van de pagina om een nieuwe naam op te geven.

 3. Als u de pagina wilt bewerken, klikt u nogmaals op de pagina om de overzichtspagina te openen en klikt u vervolgens op Bestand bewerken.

 4. Klik op Ja om de pagina in de geavanceerde modus te openen.

  Opmerking:  De geavanceerde modus is een modus waarin pagina's kunnen worden bewerkt in SharePoint Designer 2010. U kunt in deze modus de hele inhoud van een sitepagina bewerken. Hiermee past u de pagina van een siteverzameling aan ofwel 'unghost' u de pagina.

 5. De pagina wordt geopend in de pagina-editor van SharePoint Designer 2010, waar u tekst, afbeeldingen, koppelingen en in het geval van ASPX-pagina's weergaven, formulieren en andere webonderdelen kunt toevoegen. Pagina's toevoegen aan SharePoint Designer 2010

 6. U kunt deze pagina zelfstandig gebruiken of u kunt de pagina in het geval van ASPX-pagina's koppelen aan de basispagina van uw site. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over het koppelen van sitepagina's aan basispagina's.

Naar boven

Volgende stappen

U kunt zoveel sitepagina's aan uw SharePoint-site toevoegen als u wilt. U kunt pagina's maken om uw aangepaste weergaven, formulieren en andere webonderdelen te hosten die worden gebruikt door bezoekers van de site. Wanneer u een sitepagina baseert op een basispagina, kunt u uit een aantal basispagina's kiezen. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie over basispagina's.

Naast sitepagina's kunt u een site instellen die voor publiceren is ingeschakeld. Op een dergelijke site kunnen de gebruikers van de site publicatiepagina's maken op basis van de pagina-indelingen en basispagina's die u op de site maakt. Publicatie is een functie van Microsoft SharePoint Server 2010. Zie de sectie Zie ook voor meer informatie.

Naar boven

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×