Office
Aanmelden

SharePoint Server 2007-einde van overzicht van ondersteuning

Opmerking:  We willen u graag zo snel mogelijk de meest recente Help-inhoud in uw eigen taal bieden. Deze pagina is automatisch vertaald en kan grammaticale fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Wij hopen dat deze inhoud nuttig voor u is. Kunt u ons onder aan deze pagina laten weten of de informatie nuttig voor u was? Hier is het Engelstalige artikel ter referentie.

Klik op 10 oktober 2017, worden in Microsoft Office SharePoint Server 2007 einde van ondersteuning bereikt. Als u nog niet met de migratie van SharePoint Server 2007 naar Office 365 of een nieuwere versie van SharePoint Server on-premises implementatie begonnen, is het moment met planning te beginnen. Dit artikel wordt uitgelegd informatiebronnen die u helpen van gebruikers migreren van gegevens naar SharePoint Online, of op uw SharePoint-Server on-premises upgraden.

Wat doet-einde van het gemiddelde van de ondersteuning?

SharePoint-Server, heeft zoals bijna alle Microsoft-producten, een levenscyclus van ondersteuning waarin Microsoft nieuwe functies, correcties, beveiligingscorrecties, enzovoort biedt. Deze levenscyclus duurt meestal voor tien jaar vanaf de datum van de eerste versie van het product en het einde van dit levenscyclus van het product einde van de ondersteuning wordt genoemd. Microsoft biedt niet meer aan het einde van ondersteuning:

  • Technische ondersteuning voor problemen die kunnen optreden;

  • Correcties voor vastgestelde problemen die gevolgen kunnen hebben voor de stabiliteit en bruikbaarheid van de server;

  • Beveiligingscorrecties voor die zijn gevonden en die mogelijk de server toegankelijk maken voor beveiliging inbreuk op; en

  • Tijdzone-updates.

Door uw SharePoint Server 2007-farm nog steeds niet operationele na oktober 10, 2017, geen verdere updates, patches, of correcties voor het product (inclusief beveiligingscorrecties patches) worden verzonden en Microsoft Support wordt hebt volledig logische verschuiving naar inzetten ondersteuning voor nieuwere versie van het product. Omdat uw installatie wordt niet meer ondersteund of hersteld, als einde van de ondersteuning methoden moet u het product bijwerken of migreren van belangrijke gegevens.

Tip: Raadpleeg de volgende onderwerpen als u nog geen upgrade of migratie hebt gepland: SharePoint 2007 migration options to consider (Overwegingen voor SharePoint 2007-migratieopties) voor voorbeelden waar u kunt beginnen. U kunt ook zoeken naar Microsoft-partners die u kunnen helpen met upgrades of Office 365-migraties (of beide).

Zie De upgrade voor uw Office 2007-servers plannen voor meer informatie over Office 2007-servers die binnenkort niet meer worden ondersteund.

Wat zijn de mogelijkheden?

Allereerst moet de levenscyclus van site. Als u een on-premises implementatie Microsoft-product dat is ouderdom hebt, moet u controleren voor het einde van ondersteuning datum dus die, een jaar of zo uit: of zo lang maken als uw migraties over het algemeen vragen: u kunt upgrade of migraties plannen. Bij het kiezen van de volgende stap, is het mogelijk handiger structuren op basis van wat geval tevreden, beter, en aanbevolen als het gaat om productfuncties. Hier volgt een voorbeeld:

Goed

Beter

Best

SharePoint Server 2010

SharePoint Server 2013

SharePoint Online

SharePoint Hybrid

SharePoint Server 2016

SharePoint Hybrid

Als u ervoor kiest opties op het lage einde van de schaal (tevreden), houd er rekening mee moet u beginnen met het plannen van zeer snel na de migratie van SharePoint Server 2007 voor de upgrade is voltooid. (10 oktober 2017 einde van de ondersteuning voor SharePoint Server 2007 is. Houd er rekening mee dat deze datums kunnen gewijzigd worden en de levenscyclus van sitecontroleren.)

Wat is de volgende stap?

SharePoint Server kan on-premises op uw eigen servers worden geïnstalleerd. U kunt ook kiezen voor SharePoint Online, een onlineservice die deel uitmaakt van Microsoft Office 365. U hebt de keuze uit:

  • Migreren naar SharePoint Online

  • SharePoint Server on-premises upgraden

  • Beide bovenstaande opties

  • Een hybride SharePoint-oplossing implementeren

Houd rekening met verborgen kosten die verbonden zijn aan het onderhouden van een serverfarm in de toekomst, het onderhouden of migreren van aanpassingen en het upgraden van de hardware waarvan SharePoint Server afhankelijk is. Een on-premises SharePoint Server-farm loont alleen als het noodzakelijk is. Als u uw farm uitvoert in een verouderde SharePoint Server-omgeving , zonder veel aanpassingen, kunt u beter een geplande migratie naar SharePoint Online uitvoeren.

Belangrijk: Als de inhoud in SharePoint 2007 niet vaak wordt gebruikt, is er nog een andere optie. Sommige SharePoint-beheerders kiezen ervoor een Office 365-abonnement te maken, een volledig nieuwe SharePoint Online-site op te zetten en vervolgens af te stappen van SharePoint 2007. Dit is een overzichtelijk proces, waarbij alleen de belangrijkste documenten naar de nieuwe SharePoint Online-sites worden verplaatst. Van daaruit kunnen gegevens van de SharePoint 2007-site worden afgevoerd naar archieven. Bedenk hoe gebruikers met gegevens van de SharePoint 2007-installatie werken. U kunt vast een creatieve oplossing voor dit probleem bedenken.

SharePoint Online (SPO)

SharePoint Server on-premises

Hoge kosten met betrekking tot tijd (planning/uitvoering/verificatie)

Hoge kosten met betrekking tot tijd (planning/uitvoering/verificatie)

Lagere kosten met betrekking tot financiering (geen hardwareaankopen)

Hogere kosten met betrekking tot financiering (hardware plus onwikkelaars/beheerders)

Eenmalige kosten met betrekking tot migratie

Eenmalige kosten die worden herhaald bij toekomstige migraties

Lage totale eigendoms-/onderhoudskosten

Hoge totale eigendoms-/onderhoudskosten

Wanneer u migreert naar Office 365, kent de eenmalige verplaatsing hogere investeringskosten, terwijl u gegevens moet organiseren en moet bepalen wat u wilt meenemen naar de cloud en wat u achter wilt laten. Upgrades worden vanaf dat moment echter automatisch uitgevoerd, u hoeft de hardware- en software-updates niet meer te beheren en de beschikbaarheid van uw farm wordt ondersteund door een Microsoft-serviceovereenkomst (SLA).

Migreren naar SharePoint Online

Zorg ervoor dat SharePoint Online alle functies bevat die u nodig hebt door de bijbehorende servicebeschrijving door te lezen. Hier vindt u koppelingen naar alle Office 365-servicebeschrijvingen:

Office 365-serviceomschrijvingen

Het is niet mogelijk om rechtstreeks van SharePoint 2007 naar SharePoint Online te migreren. De overstap naar SharePoint online moet handmatig worden uitgevoerd. Als u wilt upgraden naar SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2016, kan het zijn dat bij de overstap ook de SharePoint-migratie-API moet worden gebruikt (bijvoorbeeld om gegevens naar OneDrive voor Bedrijven te migreren).

Online Pro

Online Con

Microsoft levert SPO-hardware en al het hardwarebeheer.

In SharePoint Server on-premises en SPO zijn verschillende functies beschikbaar.

U bent de globale beheerder van uw abonnement en u kunt beheerders aan SPO-sites toewijzen.

Sommige acties die voor een farmbeheerder in SharePoint Server on-premises beschikbaar zijn, bestaan niet (of zijn niet nodig) in de SharePoint-beheerdersrol in Office 365.

Patches, oplossingen en updates in onderliggende hardware en software worden door Microsoft toegepast.

Omdat de service geen toegang biedt tot het onderliggende bestandssysteem, gelden voor bepaalde aanpassingen beperkingen.

Microsoft publiceert serviceovereenkomsten en onderneemt snel actie om serviceniveau-incidenten op te lossen.

Back-up en herstel, en andere herstelopties worden geautomatiseerd door de service in SharePoint Online. Niet-gebruikte back-ups worden overschreven.

Het testen van de beveiliging en het afstemmen van de serverprestaties worden in de service doorlopend uitgevoerd door Microsoft.

Wijzigingen in de gebruikersinterface en andere SharePoint-functies worden geïnstalleerd door de service en kunnen indien noodzakelijk worden in- en uitgeschakeld.

Office 365 voldoet aan veel industrienormen: Office 365-naleving.

Te hulp voor de migratie is beperkt.

Een groot gedeelte van de upgrade wordt handmatig uitgevoerd of met behulp van de API voor de migratie van SPO. Meer informatie over deze API vindt u in het artikel SharePoint Online and OneDrive Migration Content Roadmap (Roadmap voor de migratie van inhoud in SharePoint Online en OneDrive).

Microsoft-ondersteuningsmedewerkers en werknemers in het datacenter hebben geen onbeperkte beheerderstoegang tot uw abonnement.

Er kunnen extra kosten van toepassing zijn als de hardware-infrastructuur moet worden bijgewerkt voor de ondersteuning van de nieuwere versie van SharePoint, of als een secundaire farm is vereist voor de upgrade.

Partners kunnen helpen met de eenmalige taak van het migreren van uw gegevens naar SharePoint Online.

Online producten worden automatisch bijgewerkt in de service die is voorzien van Hoewel functies afschaffen mogelijk, geen waar einde van de ondersteuning.

Als u hebt besloten een nieuwe Office 365-site te maken en gegevens indien nodig handmatig naar deze site gaat migreren, vindt u hier opties met betrekking tot Office 365:

Opties voor Office 365-abonnementen

SharePoint Server on-premises upgraden

Er is historisch gezien geen mogelijkheid versies over te slaan in SharePoint-upgrades, ten minste niet sinds de release van SharePoint Server 2016. Dit betekent dat upgrades seriematig worden uitgevoerd:

SharePoint 2007 | SharePoint Server 2010 | SharePoint Server 2013 | SharePoint Server 2016

Als u het hele pad van SharePoint 2007 naar SharePoint Server 2016 wilt volgen, betekent dit een aanzienlijke tijdsinvestering. Daarnaast brengt dit kosten met zich mee wat betreft bijgewerkte hardware (houd er rekening mee dat SQL-servers ook moeten worden bijgewerkt), software en beheer. Aanpassingen moeten worden bijgewerkt of afgebroken op basis van het belang van de functie.

Opmerking: Het is mogelijk de SharePoint 2007-farm waarvan het einde van de levensduur nadert, te behouden, een SharePoint Server 2016-farm op nieuwe hardware te installeren (zodat de afzonderlijke farms naast elkaar worden uitgevoerd) en vervolgens een handmatige migratie van de inhoud te plannen en uit te voeren (downloaden en opnieuw uploaden van inhoud bijvoorbeeld). Houd rekening met enkele onvoorziene problemen die optreden bij handmatige verplaatsingen (bijvoorbeeld wanneer u documenten verplaatst waarmee het laatst gewijzigde account wordt vervangen door de alias van het account waarmee de handmatige verplaatsing wordt uitgevoerd) en het werk dat van tevoren moet worden uitgevoerd (zoals het opnieuw maken van sites, subsites, machtigingen en lijststructuren). Nogmaals, dit is het moment om te overwegen welke gegevens u naar de opslag kunt verplaatsen, of niet meer nodig hebt, zodat de impact van de migratie kan worden verkleind.
Het is voor elk scenario belangrijk dat u de omgeving opschoont voordat u begint met de upgrade. Zorg ervoor dat de bestaande farm functioneel is voordat u de upgrade gaat uitvoeren en (zeker) voordat u de oude farm buiten bedrijf gaat stellen.

Vergeet niet de ondersteunde en niet-ondersteunde upgradepaden te controleren:

Als u aanpassingen hebt, is het essentieel dat u voor elke stap in het migratieplan een plan voor de upgrade hebt:

Voordelen van on-premises

Nadelen van on-premises

Volledig beheer van alle aspecten van uw SharePoint-farm, vanaf de serverhardware.

Alle-einden en reparaties zijn de verantwoordelijkheid van uw bedrijf (kunt voeren betaalde Microsoft Support als uw product niet aan het einde van de ondersteuning is):

Volledige functieset van SharePoint Server on-premises met de mogelijkheid om via hybride functies verbinding te maken tussen uw on-premises farm en SharePoint Online-abonnement.

Upgrades, patches, beveiligingsoplossingen en al het onderhoud van SharePoint Server worden on-premises beheerd.

Volledige toegang voor betere aanpassingen.

normen voor naleving in Office 365 moeten handmatig on-premises worden geconfigureerd.

Het testen van beveiliging en het afstemmen van de serverprestaties worden on-premises uitgevoerd (en vallen onder uw beheer).

In Office 365 kunnen functies voor SharePoint Online beschikbaar worden gemaakt die niet compatibel zijn met SharePoint Server on-premises.

Partners kunnen helpen met het migreren van gegevens naar de volgende versie van SharePoint Server (en de daaropvolgende versies).

Voor uw SharePoint Server-sites wordt niet automatisch gebruikgemaakt van SSL/TLS-certificaten, zoals het geval is in SharePoint Online.

Volledig beheer van de naamgevingsconventies, back-up en herstel, en andere herstelopties in SharePoint Server on-premises.

SharePoint Server on-premises is onderhevig aan de productlevenscyclus.

Informatiebronnen voor upgrades

Als u wilt beginnen, moet u eerst weten of u aan de hardware- en softwarevereisten voldoet en vervolgens de ondersteunde upgrademethoden volgen.

Een hybride versie van SharePoint maken met SharePoint Online en SharePoint on-premises

Als het antwoord op uw migratiebehoeften ergens tussen de zelfcontrole van de on-premises optie en de lagere eigendomskosten van SharePoint Online ligt, kunt u SharePoint Server 2013- of 2016-farms met SharePoint Online verbinden via hybride functies. Meer informatie over hybride versie van SharePoint.

Als u denkt dat een hybride SharePoint Server-farm voordelen oplevert voor uw bedrijf, moet u vertrouwd raken met de bestaande typen hybride versies en de manier waarop u de verbinding tussen uw on-premises SharePoint-farm en uw Office 365-abonnement kunt configureren.

Een goede manier om te kijken hoe dit werkt, is door een ontwikkel- of testomgeving in te richten voor Office 365. Als u beschikt over een betaalde versie of proefversie van Office 365, gaat u aan de slag met het maken van siteverzamelingen, webs en documentbibliotheken in SharePoint Online, waarnaar u gegevens kunt migreren (handmatig, met behulp van de migratie-API of met de wizard voor hybride omgevingen, als u inhoud van Mijn Site wilt migreren naar OneDrive voor Bedrijven).

Opmerking: Als u de hybride optie wilt gebruiken, moet u de SharePoint 2007-farm on-premises upgraden naar SharePoint Server 2013 of SharePoint Server 2016.

Verwante onderwerpen

Problemen met en cv upgrade (Office SharePoint Server 2007)
problemen oplossen met de upgrade problemen (SharePoint Server 2010)
problemen oplossen met de database upgrade problemen in SharePoint 2013
Zoeken naar Microsoft Partners kunnen helpen met Upgrade
Resources naar help u een upgrade van Office 2007 of 2010 servers en clients

Uw Office-vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Office Insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagents.

×